Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » COMUNICATE PRESA » OGLINDA LSR LA 10 ANI DE LA ÎNFIINŢARE, o altfel de istorie a literaturii române actuale, ediție îngrijită de Al. Florin Țene – președintele național LSR, Gavril Moisa – secretar general al LSR, și Voichița Pălăcean-Vereș – purtător de cuvânt al LSR și editor

OGLINDA LSR LA 10 ANI DE LA ÎNFIINŢARE, o altfel de istorie a literaturii române actuale, ediție îngrijită de Al. Florin Țene – președintele național LSR, Gavril Moisa – secretar general al LSR, și Voichița Pălăcean-Vereș – purtător de cuvânt al LSR și editor

Fiecare doritor va expedia pe adresa de e-mail a Editurii Napoca Nova un singur fișier Word, care va conţine următoarele:

I.

 1. numele complet;
 2. pseudonimul literar sau semnătura sub care va apărea în volum;
 3. Filiala LSR din care face parte;
 4. adresa oficială (confidenţial, nu se va publica);
 5. CNP, seria și numărul cărții (buletinului) de identitate (confidenţial, nu se va publica);
 6. adresa de e-mail (confidenţial, nu se va publica);
 7. numărul de pagini cu care se înscrie în volum;
 8. numărul de pagini color cu care se înscrie (numai dacă este cazul);
 9. număr de imagini cuprinse în paginile personale (fotografia + copii ale copertelor de carte + reproduceri după lucrări de artă proprii, dacă este cazul);
 10. o fotografie bust format 5 x 4 cm (format jpg, realizată cu un aparat foto digital sau cu telefonul; fotografia va fi inclusă în fişierul Word şi va fi transmisă şi separat, ca ataşament la e-mail); cine doreşte, poate include în paginile proprii fotografii de grup, cu indicarea exactă a celor ce apar în poze;
 11. un scurt curriculum vitae;
 12. lista principalelor sale volume (la alegere şi reproduceri după coperte de carte; copertele vor fi scanate şi transmise în format jpg; fiecare fotografie va fi inclusă în fişierul Word, dar va fi transmisă şi separat, ca ataşament la e-mail); pentru fiecare volum se vor indica: titlul şi subtitlul, specia literară, editura şi anul de apariţie, prefaţatorul, postfaţatorul, autorul graficii din interior etc.; cei care doresc, pot enumera şi volumele colective la care au contribuit;
 13. referinţe critice (selectiv); se vor indica între ghilimele citate reprezentative, iar în paranteză se va preciza cui aparţine citatul şi unde a fost publicat iniţial textul critic.

II.

Acestor informaţii li se vor adăuga textele alese pentru includerea în volum (poezie, proză, eseu, critică literară etc.).

Textul va fi scris cu diacritice, cu literă Times New Roman 12, un singur spaţiu distanţa dintre rânduri, pe o pagină format A5 (dacă fişierul este în format A4, se vor socoti un număr dublu de pagini A5).

Scriitorii îşi vor alege numărul de pagini de carte în care să se prezinte, spaţiul minim alocat fiecăruia fiind de 4 pagini. Autorii vor achita 25 lei/ pagină, iar în schimbul acestei sume vor primi 3 exemplare din carte (dacă se vor realiza două volume, autorul va primi 3 exemplare din volumul în care apare, celălalt volum primindu-l doar la cerere, contracost). Cei care doresc pot opta ca în volum să beneficieze de reproduceri color ale fotografiei, ale copertelor de carte şi, eventual, după propriile lucrări de grafică; în acest caz, preţul va fi de 50 lei/pagina color.

După realizarea fişierului ce va fi transmis editurii, autorii pot estima câte pagini vor avea în carte şi care sunt costurile pe care le au de achitat.

După tehnoredactarea capitolului din volum, fiecare autor va primi prin e-mail un fişier pdf, adică o copie fidelă a paginilor sale din carte, pentru a realiza corectura şi pentru a transmite ulterior bunul de tipar către editură.

Plata se va realiza numai în momentul pregătirii cărţii pentru tipar (după obţinerea bunului de tipar), în contul editurii, care va fi transmis prin e-mail.

Volumele vor fi expediate prin poştă, cu plata ramburs, la adresele indicate de către autori sau vor fi predate personal, la sediile filialelor LSR unde vor avea loc lansări oficiale de carte.

Materialele vor fi transmise prin e-mail pe una dintre adresele:

editura@napocanova.ro

office@napocanova.ro

voichita.veres@napocanova.ro.

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne scrieţi sau puteţi suna la tel. 0766.941.689 sau0745.530.465 (luni – vineri, între orele 8 şi 17). Colectivul editurii vă stă la dispoziţie.

Termenul-limită de expediere a materialelor în format electronic este luni, 25 iulie. Nu se acceptă manuscrise olografe sau dactilografiate expediate prin poştă, nici colete conţinând fotografii sau cărţi.

Al Florin Ţene,

 preşedintele naţional al

Ligii Scriitorilor Români

 

Voichiţa Pălăcean-Vereş,

 director Editura Napoca Nova

Secțiunea pentru atașamente

Facebooktwitterby feather