Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » “Oglindirea netăcerii” – Moment liric semnat de Marina Angela Glodici

“Oglindirea netăcerii” – Moment liric semnat de Marina Angela Glodici

Oglindire

Am văzut apele râului că sunt verzi…

Mi-au şoptit copacii că frunzele lor sunt verzi.

Am contemplat albastrul lacului…

Cerul mi-a spus că el e albastru.

Ţi-am admirat ochii că sunt frumoşi…

Dar mi-ai răspuns că privirea mea este frumoasă.,

Ţi-am spus că buzele tale sunt petale de flori…

Tu mi-ai murmurat printre clipiri

Că vorbele mele sunt minunate.

Ţi-am spus că ai seninul în bunătatea ta.

Tu mi-ai spus că inima mea se oglindeşte în a ta.

Şi mi-ai mai şoptit cu privirea strălucitoare…

Că atâta timp cât te voi iubi,

Vei rămâne acelaşi: bun şi dulce.

Dar că nu tu vei fi dulcele vis,

Ci sufletul meu, oglindit în pupilele tale.

                                                 Cluj Napoca, 6 iunie 2015

Ursită

De mână cu Tine,

Păşesc peste lume,

Plutesc peste aştrii cu aripi de jar.

Unduirea clipitei e harpa

Cu strunele sfinte,

Ce cântă lumina cu mâini de crital.

E o taină, ursită,

Să fiu veşnic iubită

De Tine, legat mi-e destinul…

Şi ca-nchinare aduc ca altar

Viaţa-mi întreagă,

Ce-aduce ca jertfă

A sinelui ardere

Şi-al versului har.

                                                     Cluj Napoca, 20 iunie 2015

Izvoare

Cuvintele mele

Se odihnesc în privirea Ta,

Din care curg izvoare de iubire.

Lacrimile slovei îngenunchiate,

Cad în palma nemuririi.

                                                 Cluj Napoca, 10 iunie 2015

Îndumnezeire

Să fii porumbelul alb,

Peste lume să înalţi

Zi de zi al păcii steag.

Să cânţi nemurirea,

Când te doare părăsirea

Şi în ochi să porţi menirea

Unei inimi care cântă

Doar speranţa şi iubirea.

Să ierţi pentru totdeauna

Şi să rabzi pân’ la sfârşit

Ca străjerul ce aşteaptă

Ziua şi al ei zenit.

Să alungi cu o clipire

Orice răutate-n hău

Şi să spui întotdeauna:

Mai presus e Dumnezeu!

Să îţi pui întreaga viaţă,

Ca şi scut, a ta trăire

Pentru sufletele toate

Din a dragostei jertire,

Asta e îndumnezeire!

                                                      Cluj Napoca, 20 iunie 2015

Steag de izbăvire

O lume-ntreagă m-ar opri să spun

De Dumnezeu, de Viaţă, de Iubire

Şi tot mai mulţi cad pradă de război,

Răului ce duce cu Binele

O cruntă bătălie.

O lume-ntreagă-n decădere ar dori

Să tacă toţi preoţii, artiştii, poeţii,

Prozatorii, jurnaliştii şi toţi cei care luptă

Pentru Dreptate, Cinste, Adevăr

Şi binele omenirii.

O lume-ntreagă ar opri azi harul,

Ce curge de milenii peste noi…

Şi dă prin Duhul Sfânt putere omului

Să-nfrunte necredinţa şi să oprească

Al răului şuvoi.

Dar tot mai sunt cei care se ridică,

Să spună lumii despre mântuire,

Din dragoste să lupte pentru Bine,

Având în ei a cerului solie.

Şi ca soldaţii bravi la datorie,

Suntem uniţi cu a cerului Oştire,

Iar Dumnezeu ne E Conducător,

Şi Viaţă E şi Steag de izbăvire.

                                            Cluj Napoca, 20 iunie 2015

Facebooktwitterby feather