Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » AUTORI » MARIANA BENDOU: Osiris – o culegere de poeme transcedentale

MARIANA BENDOU: Osiris – o culegere de poeme transcedentale

Volumul de versuri intitulat ,,Osiris” , apãrut în anul 2019 la editura Liric Graph sub semnãtura poetei Sânziana Emanoil, este o elegie respectiv o plângere în versuri a lui Isis faţã de Osiris soţul sãu. Deşi povestea lui Osiris, este miticã personajele cãrţii sunt umane; poeta personificã punând pe seama oamenilor fapte şi caracteristici specifice zeilor din mitul respectiv . Asistãm astfel la o dualitate a personajelor (între oameni şi zei, probabil semizei? ) care ar putea justifica comportamentele şi stãrile negative şi neconforme umanului. Spre exemplu, dragostea lui Isis nu este fireascã şi nobilã ci una pãtimaşã, devoratoare dar şi ritualicã ; ea doreşte sã-i dea lui Osiris un urmaş dupã chipul şi asemãnarea acestuia. Dar naşterea pruncului este metaforicã pentru cã totul ţine de cerebral: ,,Aşa cum înlăuntrul minţii tale / Lotusul iubirii se deschide şi un spirit liber se naște…” . Poate fi totuşi o naştere trupeascã ulterioarã pentru cã Isis mai zice în poemul “Lotusul iubirii” : ,,Iubirea-i o durere / Ce naște altă viață.” Erotismul versurilor din poemul “Tablou sideral” trimite însã cu gândul la “Cântarea cântãrilor” biblice, unul dintre cele mai frumoase imnuri ale dragostei dintre un bãrbat şi o femeie ,,Te pictez…în cuvinte sublime / Şi universul vast / nu are puterea să te cuprindă, / căci frumuseţea ta este nemărginită. “
Prin originea sa, omul este şi material (pãmântul) şi spiritual (cerul) şi aceastã dualitate îi conferã omului frumuseţe şi mãreţie. Poeta vine însã cu o inovaţie interesantã: ea umanizeazã zeii (“Ai uitat să simți cum este să fii om? / Ai uitat să-ţi exprimi sentimenttele? / Ai uitat să asculţi? / Ai uitat să apreciezi arta, muzica, teatrul?… /Ai uitat de dragostea sublimă? / De acel sentiment de dăruire ? / De dorință protectoare?” – poemul “Origini”) şi  (“Am cãutat iubirea în inimile / Celor mai iubiţi pământeni / Vărsând lacrimi amare şi pline de căință… / Mi-am rănit inima”- poemul “Lotusul iubirii”) şi nu zeificã oamenii!
Prin intermediul tânguirii lui Isis, este glorificatã personalitea zeului – faraon al egiptenilor antici despre care mitologia a reţinut cã ar fi fost mort şi a înviat “Datoritã speranţei unei noi vieţi dupã moarte, zeul a început sã fie asociat astfel şi cu ciclurile naturii precum renaşterea vegetaţiei” (“Trezește natura la viată, / sub mângâierea razelor de soare / şi de lună visatoare” – poemul “Trezește natura la viaţă”) şi este considerat zeu al iubirii,, “El își dorește doar frumosul / Iubirea să îl înconjoare / Dar nu iubirea care minte…/ Iubite , căci aceea doare… » – Trezește natura la viaţă) , respectiv blând şi tânãr.
Pentru Isiris , Osiris este întruchiparea divinitãţii supreme, al dumnezeului însuşi (,,De ce îl văd pe Dumnezeu în tine?” – poemul “Elegie”). Povestea ei face dese trimiteri la mitologia creştinã: ( ,,Harul crucii” , ,,Bunavestire”, ,,Jertfa iubirii” , ,,Maria Magdalena”, etc. ) dar într-o manierã ineditã şi curajoasã…
Iubirea lui Isis depãşeşte moartea, dorinţa ei este puternicã şi carnivorã ; aproape cã devoreazã corpul iubitului prin sãrut încercând o contopire a celor douã trupuri , de bãrbat şi femeie, contopire finalizatã ulterior prin copilul care se va naşte ( “Iubite , / Astăzi se naște un spirit liber / Si sângele meu stă să ardă în mine”- poemul “Lotusul iubirii”). Ea îi sãrutã muribundului Osiris ,,braţele puternice” , soarbe aerul care îi desparte (“Să te simt în acele săruturi care preschimbã noaptea / În lumina infinitului ./ Îți sorb iubirea plină de respect” – poemul “Lotusul iubirii”), împãrtãşindu-se nu nu doar cu respiraţia lui, ci şi cu însãşi esenţa vitalitãţii lui , cu energiile şi cu sufletul lui concepând în acest fel “pruncul” care îl va naşte mai târziu, simbol al nemuririi lui Osiris dacã nu Osiris însuşi reîncarnat!? (“Cu tine alături e-o virtute rară / vei înțelege când voi naște pruncul / ‎puterea toată stă într-o inimioară / cu braţele cuprinzi tot universul!” ‎- poemul “Maria Magdalena”). Isis devine nemuritoare sorbindu-l pe Osiris iar acesta renaşte su-pravieţuind prin fiul sãu. Ea îl implorã pe Osiris ca ,,sã devinã cer” pentru ca el sã o înveleascã în permanenţã cu sãrutul / iubirea lui. Nãscând pruncul lui Osiris, Isis transcende anotimpuri, cicluri naturale, devenind ea însãşi o scarã spre cer (“Deţin un punct cu o adâncime / până în nucleul pământului / Şi o înălțime ce trece / dincolo de galaxie … – poemul “Adânc”). Sorbind din fiinţa lui Osiris, Isis devine un fel de Axis Mundi, începutul şi sfârşitul lumii, trecând prin stadiul teluric. Acest fapt permite asocieri ale lui Isis cu Geea, Gaia, Mama Pãmânt sau chiar Prima Mamã a Lumii despre care vorbesc mitologiile…
Asemeni omului din folclor, Isis se înfrãţeşte cu natura identificându-se chiar cu ea; uneori îi cere şi ajutorul (« Spirit infinit inspir / așează-mă în trunchi de mir / în inima Arborelui / să simt glasul dorului » – poemul “Spirit infinit” ). Prin Isis şi Osiris, oamenii devin mai apropiaţi naturii dar şi zeilor.
Cartea Sînzianei Emanoil este un uriaş poem epic în care tânguirile lui Isis se desfãşoarã ciclic, pe anotimpuri şi în care poeta face uz adeseori de simboluri iniţiatice . De aceea percepţia cãrţii nu este facilã unui lector neavizat , acesta fiind nevoit sa apeleze la DEX, la simbolisticã (trandafir, varig, soare, cer sãrut, punct, albastru, turcoaz, steaua dimineţii,etc.…), la milogie (mitul Zburãtorului)… , la istoria religiilor. Cititorul face cunoştinţã astfel cu o poetã eruditã şi valoroasã care se dã pe sine prin cuvânt în versuri de o realã frumuseţe şi muzicalitate. .
Poeta Sînziana Emanoil pune în gura personajului sãu Isis concepţia proprie despre nemurire şi anume cã numai prin jertfa din iubire poţi învinge moartea (,, Doina dorurilor toate / Naşte viată , duce moarte, / Naşte inimi mai curate, / Doar murind păşeşti prin carte” – poemul “Eu iubirea ta aş pune”) . De aceea fixeazã roluri pentru Isis şi pentru Osiris, el fiind un Hades, zeul morţii şi al tenebrelor iar ea preoteasa, iniţiata, maestra, deţinãtoare a tainelor Universului (”Stai tu în întunericul lumii / Că sunt eu în mijlocul soarelui / Stai tu în spatele lunii / Cã eu voi alina raza gândului, / Stai tu în adâncul pământului / Ca să deschid ferestrele cerului !”- poemul “Stare”)
Volumul “Ossiris, Poeme transcedentale”, se încheie cu finalul fericit al iubirii împãrtãşite dar dincolo de spaţiu şi de timp, într-un alt plan diferit de cel fizic, într-o contopire cerebralã a celor douã personaje, printr-un un alt mod de unicã fiinţare la nivel superior. Prin urmare, întâlnirea dintre Isis şi Osiris se realizeazã deşi mai târziu, dar nu specific uman şi nu printr-un act sexual obişnuit ci printr-o îmbrãţişare cosmicã, spiritualã. Cum s-ar zice, contopirea lor este doar în mintea lor.
Din nefericire, editura pare a fi neglijat total modul de redactare şi concepţia cãrţii ceea ce a permis greşeli impardonabile cu efect nefast, în detrimentul textului genial. Îi sugerãm autoarei o nouã ediţie, atent îngrijitã, a volumului « Osiris » care sã punã în valoare o operã pe care o recomandãm cu sinceritate cititorului.

 

© Mariana Bendou şi Vasile Ruşeţi

 

Facebooktwitterby feather
Etichete:

Despre Mariana BENDOU

Mariana Bendou-CV Debut literar în adolescenţã cu poezie şi prozã în antologiile Cenaclului “Zburatorii”, Onesti, îndrumat de prof. Gh.Isbãşescu.Debut literar ca autor în anul 2009 cu volumul de versuri bilingv “Amour Amazigh / Dragoste de Om Liber” Volume de autor: 2009- “Amour Amazigh / Dragoste de Om Liber”, Ed.Karta.ro, Oneşti (debut literar) 2010- “Pierdutã şi Rãscumpãratã”,Ed.Sf.Nicolae, Brãila 2011- “Poésies pour mon mari / Poezii pentru soţul meu”, Ed.Karta.ro, Oneşti 2012 – “Florile inimii”, Ed.Pim, Iaşi 2013 – “À toi, poetesse! / Ţie, poeto!”, Ed.Inspirescu, Satu-Mare 2015- “Priviri în oglinda vieţii”, Editura PIM, Iași 2017 – “Les contes kabyles / Povesti kabile-Monographie / Monografie”, Editura Karta.ro, Oneṣti, 2017 Coautor : 2014- „Manifestarea culturalã a copiilor în folclorul românesc”, Editura Sf.Nicolae, Brãila; alãturi de Marian Cristian Gorun 2014- “în-opt-are”, Editura Karta.ro, Oneşti; alãturi de Daniel Cruştin 2016 – “Cãlãtoria oului de Paṣti”, carte de colorat pentru copii, alãturi de prof.Raluca Cãlinescu Gâdioi Auxiliare didactice: 2009- “Tourisme et Gastronomie / Turism şi Gastronomie”, Ed.Karta.ro, Oneşti 2009- “Commerce / Comerţ”, Ed.Karta.ro, Oneşti 2012 – “Couleurs du Bonheur / Culorile Fericirii”, Ed.Karta.ro, Oneşti Antologii: 2010- “Aspiraţii”, Ed.EUROGRAPH, Cluj-Napoca 2011- “EXPRESIA IDEII-Fruntea cerului asudã”, vol.I, Ed.Karta.ro, Oneşti; este coordonator. 2011- “EXPRESIA IDEII-Povestea continuã”, vol.II, Ed.Karta.ro, Oneşti, este coordonator. 2012-“Artã sfâşiatã-73 poeţi contemporani”, Ed.Arhip Art, Sibiu 2012 – “STARPRESS-Antologia scriitorilor români, contemporani din lumea întreagã / L’anthologie des écrivains roumains contemporains de tout le monde ”, Ed.Fortuna, Rm.Vâlcea 2012- “EXPRESIA IDEII-Poezia culorilor”, vol.III, Ed.Karta.ro, Oneşti, este coordonator. 2012-“Amprente Temporale”, vol2., Ed.DOCUCENTER, Bacãu 2013 – “EXPRESIA IDEII-Spre Tine, Doamne”, vol.IV, Ed.Karta.ro, Oneşti, România, este coordonator. 2013 – “Oneşti-555 ani”, Ed.Karta.ro, Oneşti, este coordonator. 2013- „EXPRESIA IDEII-Cu pupici pentru cei mici”, vol.V, Ed.Karta.ro, Oneşti, este coordonator. 2013 – „MERIDIANE LIRICE-Aripi de vis”, Ed.Armonii Culturale, Adjud 2013 – „Poezii de iarnã, cântece şi colinde”, Ed.Inspirescu, Satu-Mare 2014-„Un zâmbet pentru fiecare copil”,Ed.Sf.Nicolae, Brãila 2014- ”STARPRESS-Limba noastrã cea românã”, Edituta Olimpios, Iaşi 2014- ”Iubirea dincolo de vis”, Editura Studis, Iaşi 2014- “EXPRESIA IDEII-Poarta fluturilor”, Vol.VI, Editura Sf.Nicolae, Brãila, este coordonator. 2014- “Din livada inflorita a iubirii”, Editura EMMA, Orãṣtie 2015 – “Ochi de luminã”, Editura Vital Prevent Edit, Timisoara 2015 – “Ieri ca prin vis”, Editura Edithgraph, Cluj 2015- “EXPRESIA IDEII-Pod de dor cãtre bunici”, Vol.VII, Editura Armonii Culturale, Adjud, este coordonator. 2015- “Preludii pentru fluturi”, Editura Editura Vital Prevent Edit, Timisoara 2015 – “Parfumul clipei”, Editura Sf.Nicolae, Brãila, 2015- “Toamna se culeg prozele”, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2016 – “Femeile cu flori roșii în pãr”, Editura Vital Prevent Edit, Timiṣoara 2016 – “EXPRESIA IDEII-Cãlãtor prin stele”, volumul VIII, Editura Armonii Culturale, Adjud, este coordonator. 2016 – Roua dimineţilor senine”, Editura Napoca Nova, vol.11 (antologie LSR) Alte publicaţii / apariţii: A iniţiat în anul 2013 Revista “EXPRESIA IDEII”, Editura Karta.ro, Oneşti pe care o şi conduce.A apãrut ca textier ( poezia “De-ai şti”) pe albumul muzical “Muzicã şi Poezie”, 2014 semnat Elena Cezar von Sachse, Germania. A prefaţat volumele: 2011- “Meditaţii şi cuvinte”, autor Vera Crãciun, Ed.Karta.ro, Oneşti 2013- “EL, EA şi…Dragostea!”, autor Marian Cristian Gorun, Ed.Karta.ro, Oneşti 2013- “Mãr copt din iubire’, autor Ştefania Puşcãlau, Ed.Karta.ro, Oneşti 2016 “La Porţile Moldovei”, autor Constanta Caitar Ghioldum, Editura Karta.ro,Oneṣti 2016 – “Lumini ṣi umbre în teatru”, autor Cãtãlina Raluca Gâdioi Cãlinescu, Editura Karta.ro, Oneṣti Publicã în limba românã și francezã pe siteuri literare şi în reviste literare din ţarã și din strãinãtate. A aparut in dictionarul literar “Poetii Bacaului la inceput de mileniu: debuturi 2000 - 2010 ”, autor Cornel Galben, Editura Pallas Atena, Focṣani, 2015. PREMII CULTURALE OBŢINUTE: Premiul Direcţiei de Culturã din Râşcani, Republica Moldova, 2012 pentru proiectul transfrontalier “EXPRESIA IDEII-Poezia culorii”, anul 2013, Premiul Bibliotecii Municipale “Radu Rossetti”, Oneşti, 2012, pentru colaborare şi întreaga activitate depusã, Premiul III al Revistei româno-canadiano-americane STAPRPRESS, la Concursul dedicat limbii române, 2013.Premiul de Onoare al Ministerului Culturii din Republica Moldova, 2015.Marele Premiu al Concursului “Art&Life”, secţiunea “Folclor pentru copii”, Japonia, 2015, Premiul II la concursul de poezie religioasã “Credo”, Reghin, 2015, Premiul UNIFERO pentru Creaţie literarã , Craiova , 2015. Marele Premiu la Concursul International "Memoria Slovelor". Trofeul Simpozionului Internaţional “Universul Ştiinţelor”, Slãnic Moldova, 2016. Premiul I al Cenaclului de Toamnã Olteniţa. ALTELE: Preşedinte şi Fondator al Asociaţiei “Clubul EXPRESIA IDEII” Onești, România. Membru al Uniunii Compozitorilor Români (textier), Membru a Ligii Scriitorilor Români, Filiala Iasi-Moldova. Membru al Asociaṭiei culturale “Universul Prieteniei”, Iaṣi. Membrã a Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova. Presedinte al Departamentul Strategii, Comunicare , Parteneriate ale Uniunii Artiṣtilor Plastici cu Instituţiile Statului ṣi Administraţia Publicã Localã . Iniţiazã în martie 2014 Punctul de Informare şi Documentare „EXPRESIA IDEII” (peste 500 de materiale: publicaţii, CD-uri, creaţii artistice, etc.) din cadrul Muzeului Municipal de Istorie Oneşti. Realizeazã din donaţii Biblioteca “EXPRESIA IDEII” de la Centrul de Bãtrâni, Slobozia-Oneṣti (anul 2015). Fondator ṣi Director al Festivalului Cultural-Artistic Naţional “Cãlãtor prin stele”- anii 2013-2016 (3 ediṭii) . A donat numeroase cãrţi bibliotecilor din ţarã și din strãinãtate ( Cipru, Germania, Rep. Moldova, etc.) În perioada 1993-2001 a fost reporter şi realizator programe la radioteleviziunea localã DEEA, corespondent şi redactor la ziarele „Curierul de Onești” şi „Deşteptarea” Bacãu, a realizat numeroase spectacole pentru copii şi tineret. A identificat , îndrumat ṣi promovat noi talente literare ṣi artistice de toate vârstele. A participat la taberele de creaṭie de la Câmpulung Moldovenesc (2011), Galaṭi (2014) ṣi Botoṣani (2015), organizate de Asociaṭia „Universul Prieteniei” în care ṣi-a lansat ṣi cãrṭile...