Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » Prof. inv primar IFRIM NICOLETA: PROIECTUL EDUCATIV JUDEȚEAN, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „TRADIȚIA- OGLINDA SUFLETULUI ROMÂNESC”, EDIȚIA A VI-A, AN ȘCOLAR  2023-2024

Prof. inv primar IFRIM NICOLETA: PROIECTUL EDUCATIV JUDEȚEAN, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „TRADIȚIA- OGLINDA SUFLETULUI ROMÂNESC”, EDIȚIA A VI-A, AN ȘCOLAR  2023-2024

PROIECTUL EDUCATIV JUDEȚEAN, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „TRADIȚIA- OGLINDA SUFLETULUI ROMÂNESC”, EDIȚIA A VI-A, AN ȘCOLAR  2023-2024

 

Profesor pentru învățământul primar, Ifrim Nicoleta,

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Buzău

 

           Proiectul educativ județean, cu participare internațională on-line „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, Domeniul- cultural-artistic- folclor, tradiții, obiceiuri, Ediția a VI-a, an școlar 2023-2024, înscris în Calendarul Activităților Educative Județene 2024/ Proiecte Educative Județene, Poziția 137/ 21.11.2023, s-a derulat în perioada 16 octombrie 2023- 29 martie 2024.

           Coordonator proiect: Prof. înv.primar Ifrim Nicoleta, Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Buzău.

           Scopul proiectului: sensibilizarea și mobilizarea elevilor și a cadrelor didactice, de a promova, valorifica și valoriza arta tradițională și patrimoniul cultural românesc, în spațiul  european.

           Obiectivele specifice ale proiectului:

-Stimularea și educarea interesului și a dragostei pentru frumusețea creațiilor folclorice românești – proverbe, zicători, legende, obiceiuri legate de sărbători religioase, evenimente cruciale din viața omului, cântece și dansuri populare românești;

-Receptarea frumosului din arta populară;

-Educarea elevilor în spiritul păstrării valorilor tradiţionale românești;

-Dezvoltarea respectului față de valorile tradiționale autentice;

-Formarea unui comportament social, etic şi moral, precum şi a unei atitudini aprobatoare faţă de cei care transmit aceste tradiţii şi obiceiuri populare – nestemate incontestabile ale tezaurului folcloric al unei naţiuni;

-Realizarea unui schimb de impresii cultural-artistice, cu elevi și cadre didactice din județul Buzău și din alte școli europene, pe tema folclorului, a datinilor și tradițiilor populare românești și din alte țări europene;

-Promovarea, valorificarea și valorizarea artei populare românești, în spațiul  european.

        Descrierea grupului țintă căruia i s-a adresat proiectul:

Acest proiect s-a adresat unei categorii largi de beneficiari, cu motivaţii, cunoştinţe şi abilităţi distincte: cadrelor didactice care au preocupări legate de educaţia pentru arta şi tradiţia populară românească în contextul european, elevilor şi părinților acestora, autorităților  locale și membrilor comunității,  interesați și preocupați de păstrarea specificului naţional.

           Activităţi propuse: 

          1.Simpozion Județean  cu participare internațională, on-line „Unitate în diversitate, prin folclor, obiceiuri și tradiții populare”; Secțiune cadre didactice:  Sesiune de comunicări științifice cu tema: „Studii în domeniul artei, folclorului, datinilor  și tradițiilor populare românești și din alte țări europene”- 31 ianuarie 2024;

  1. Festival-Concurs județean, cu participare internațională, on-line, de cântece și dansuri populare românești și din alte țări europene- “Canto tradiţional românesc și din alte țări europene”– 29 februarie 2024;
  2. Expoziție –Concurs Județean, cu participare internațională, on-line: „Păpuși artizanat, în port popular românesc și din alte țări europene”- 29 martie 2024;       

La activitățile propuse în cadrul Proiectului educativ județean, cu participare internațională on-line „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, Ediția a VI-a, an școlar 2023-2024, au participat cadre didactice și elevi de la: Școala Gimnazială „Ion Creangă” Buzău,  Școala Gimnazială Nr.7 Buzău,  Școala Gimnazială „Căpitan  Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău,  Școala Gimnazială Nr.11, Buzău, Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău,  Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Buzău, Școala Gimnazială Vadu Pașii Buzău,  Școala Gimnazială Glodeanu Sărat, județul Buzău, Școala Gimnazială Pitulicea,  Glodeanu Sărat, Județul Buzău, Școala Gimnazială Topliceni, Județul Buzău, Școala Gimnazială „Profesor Constantin Dincă” Ulmeni, Județul Buzău,  IPLT „Mihai Eminescu” Florești, Județul Florești, Republica Moldova, Gimnaziul Chiperceni, Raionul Orhei, Republica Moldova, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Ungheni, Republica Moldova, L.T. Valeriu Topală Badragii Vechi, Raionul Edineț, Republica Moldova, Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”, Chișinău, Republica Moldova, I.P.L.T. „Alexandr Pușkin”, Ungheni, Republica Moldova, Gimnaziul Gura Camencii, Raionul Florești, Republica Moldova, Grădinița Creșă Nr.127 „Trofimaș”, Chișinău, Republica Moldova, Grădinița Creșă Nr. 215 „Mărțișor”, Chișinău, Republica Moldova, Eğe Sanayi İlkokulu- Kartal Istanbul, Turcia.

La Simpozionul Județean  cu participare internațională, on-line „Unitate în diversitate, prin folclor, obiceiuri și tradiții populare”Secțiune Cadre didactice- Sesiune de comunicări științifice cu tema: „Studii în domeniul artei, folclorului, datinilor și tradițiilor populare românești și din alte țări europene” Activitatea Nr.1 în cadrul  Proiectului  educativ județean, cu participare internațională „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, Ediția a VI-a, an școlar 2023-2024, au participat cu lucrări pe tema folclorului, a datinilor, obiceiurilor și tradițiilor populare românești și din alte țări europene, 33 de cadre didactice din 14 școli din județul Buzău, din Turcia și din Republica Moldova:

Cele mai deosebite lucrări pe tema folclorului, a datinilor, obiceiurilor și tradițiilor populare românești și din alte țări europene, au fost premiate cu diplome de participare și au fost publicate în Revista școlară, de schimb  cultural internațional „Primii pași spre carte”, Numărul 31/ martie 2024[1] și în Cartea „Tradiția- oglinda sufletului românesc- Ghid metodologic, Parteneriate educaționale, Schimburi de experiență între școli și Exemple de bune practici„, Editura „Armonii Culturale” Slobozia (Urechești, Județul Bacău).[2]

La Festivalul Concurs Județean, cu participare internațională online “Canto tradițional românesc și din alte țări europene”, elevii participanți au concurat în cadrul a trei categorii de vârstă:

  1. Categoria de vârstă 3 – 6 ani;
  2. Categoria de vârstă 6 – 10 ani;

       III.Categoria de vârstă 10 – 15 ani;

         Secțiuni:        

  1. Dansuri populare românești și din alte țări europene.
  2. Cântece populare românești și din alte țări europene;

La Festivalul Concurs Județean, cu participare internațională online “Canto tradițional românesc și din alte țări europene”, au participat:  32 grupuri folclorice nivel preșcolar, primar și gimnazial și 41 soliști de muzică populară,  elevi nivel preșcolar, primar și gimnazial de la 18 școli din județul Buzău, din Republica Moldova și din Turcia.

Cele mai reușite piese muzicale participante la Festivalul Concurs Județean, cu participare internațională online “Canto tradițional românesc și din alte țări europene”Activitatea Nr.2 în cadrul  Proiectului  educativ județean, cu participare internațională „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, Ediția a VI-a, an școlar 2023-2024, au fost promovate:

-În Revista școlară, de schimb  cultural internațional „Primii pași spre carte”, Nr.32/ aprilie 2024[3]

-Pe Blog-ul „Caleidoscop educațional”: Proiect educativ județean, cu participare internațională „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, ediția a VI-a, an școlar 2023-2024[4],  Facebook[5], Canva;[6]

          Clasificarea interpreților participanți la concurs, s-a făcut în funcție de calitatea interpretării, ținuta scenică, autenticitatea și valoarea artistică a pieselor, a costumului popular cu care a evoluat concurentul.

Elevii/ grupurile folclorice participante la cele două secțiuni ale Festivalul-Concurs on-line, de cântece și dansuri populare, “Canto tradiţional românesc și din alte țări europene”, cu cele mai deosebite interpretări de cântece și dansuri populare, au fost premiați cu diplome cu Premiile I, II, III, Mențiune și cu diplome de participare.

 

                                  

 

 

 

Dansuri populare românești- Nivel preșcolar

 Dansuri populare românești- Nivel primar

 

 

Dansuri populare din Turcia- Nivel primar

 

 

               

Dans popular țigănesc- Nivel gimnazial

 

 

Secțiunea solist vocal- Nivel preșcolar

 

 

 

Secțiunea solist vocal- Nivel primar

 

 

Secțiunea Solist vocal – Nivel gimnazial

 

  

             La Expoziția- Concurs județean, cu participare internațională „Păpuși artizanat în port popular românesc și din alte țări europene”, au participat 59 de elevi din 13 școli din județul Buzău, din Turcia și din Republica Moldova.

Cele mai deosebite creații artistice, respectiv, „Păpuși artizanat în port popular românesc și din alte țări europene”, au fost promovate:

-În Revista școlară, de schimb  cultural internațional „Primii pași spre carte”, Nr.32/ aprilie 2024[7] și pe Blog-ul „Caleidoscop educațional”: Proiect educativ județean, cu participare internațională „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, ediția a VI-a, an școlar 2023-2024[8]

 

Clasificarea participanților la concurs, s-a făcut în funcție de: respectarea specificului românesc tradițional, creativitate şi originalitate în expresia artistică, folosirea motivelor populare românești, folosirea cusăturilor decorative.

Elevii participanți la Expoziția- Concurs Județean,  cu participare internațională „Păpuși artizanat în port popular românesc și din alte țări europene„, din data de 29 martie 2024 – Activitatea Nr. 3 în cadrul  Proiectului  educativ județean, cu participare internațională „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, Ediția a VI-a, an școlar 2023-2024, au fost premiați cu diplome Premiile I, II, III, Mențiune și cu diplome de participare.

 

            Rezultate calitative și cantitative, ca urmare a implementării proiectului,  impactul acestuia asupra grupului țintă, unității de învățământ și a comunității:

-Stimularea interesului şi a curiozităţii elevilor, pentru tradiţiile şi obiceiurile populare românești;

-Educarea interesului și a dragostei elevilor pentru frumusețea creațiilor folclorice românești – proverbe, zicători, legende, obiceiuri legate de sărbători relegioase sau  evenimente cruciale din viața omului (naștere, nuntă, înmormântare), cântece și dansuri populare românești;

-Receptarea frumosului din arta populară;

-Formarea unei atitudini pozitive prin educarea elevilor în spiritul păstrării valorilor tradiţionale;

-Formarea unui comportament social, etic şi moral, precum şi a unei atitudini aprobatoare faţă de cei care transmit aceste tradiţii şi obiceiuri populare – nestemate incontestabile ale tezaurului folcloric al fiecărei naţiuni;

-Promovarea elevilor talentați, cu aptitudini cultural-artistice, în domeniul folclorului și al artei populare românești;

-Realizarea unui schimb de impresii cultural-artistice, cu alți elevi și cadre didactice din județ,  din țară și din alte școli europene, pe tema folclorului, a datinilor, obiceiurilor și tradițiilor populare românești și din alte țări europene;

-Dezvoltarea respectului față de valorile tradiționale autentice;

-Creșterea implicării părinților și a membrilor comunității în viața școlii;

-Creșterea calității învățământului prin abordarea unei teme de mare importanță și larg interes;

         Modalități de monitorizare și de evaluare a proiectului:

– Discuții și întâlniri de lucru, pentru evaluarea intermediară a fiecărei activități;

-Workshop/ Ateliere de creativitate: artă populară și decorativă, pictură pe sticlă, cusături, împletituri, țesut, olărit, sculptură în lemn ș.a.;

-Expoziții cu obiecte de artă populară și artizanat românesc: țesut artistic, cusături, împletituri, ii, obiecte de cult- icoane pe sticlă, sculpturi în lemn,  obiecte din lemn, lut și ceramică, obiecte decorative- ouă încondeiate, măști populare, machete- case țărănești din satul tradițional românesc, păpuși artizanat, în port popular românesc și din alte țări europene ș.a.

-Șezători populare, serbări școlare  ș.a.

-Albume foto, CD-uri/DVD-uri cu fotografii și filme video cu activitățile desfășurate pe parcursul derulării proiectului ș.a.;

Rezultatele proiectului:

          –Editare Carte „Tradiția- oglinda sufletului românesc- Ghid metodologic, Parteneriate educaționale, Schimburi de experiență între școli și Exemple de bune practici, Editura „Armonii Culturale” Slobozia (Urechești, Județul Bacău), în care au fost prezentate toate activitățile desfășurate în cadrul Proiectului  educativ județean, cu participare internațională „Tradiția- oglinda sufletului românesc”, Ediția a VI-a, an școlar 2023-2024:

 

 

        -Revista școlară, de schimb cultural internațional „Primii pași spre carte„, Nr.31/ martie 2024[9] și Nr.32/ aprilie 2024[10],  în care au fost publicate lucrările cadrelor didactice de la școli din județul Buzău, din Turcia și din Republica Moldova, participante la Simpozionul Județean  cu participare internațională, on-line „Unitate în diversitate, prin folclor, obiceiuri și tradiții populare”Secțiune Cadre didactice- Sesiune de comunicări științifice cu tema: „Studii în domeniul artei, folclorului, datinilor și tradițiilor populare românești și din alte țări europene”, în care au fost promovați elevii- grupurile folclorice și soliștii vocali,  participanți la Festivalul Concurs Județean, cu participare internațională online “Canto tradițional românesc și din alte țări europene”, precum și lurările elevilor participanți la Expoziția- Concurs Județean,  cu participare internațională „Păpuși artizanat în port popular românesc și din alte țări europene„.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://online.fliphtml5.com/yvahm/gpvg [2] https://online.fliphtml5.com/yvahm/rego/

 

[3] https://online.fliphtml5.com/kuxdb/ltir/

 

 

[4] https://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2024/03/proiectul-educativ-judetean-cu.html

 

[5] https://www.facebook.com/profile.php?id=100013759037198

[6] https://www.canva.com/design/DAGA-30yW_w/lI8ecFc0dlzQixEIc9FVwA/watch?utm_content=DAGA-30yW_w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

 

[7] https://online.fliphtml5.com/kuxdb/ltir/          [8] https://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2024/03/proiectul-educativ-judetean-cu.html

 

[9] https://online.fliphtml5.com/yvahm/gpvg

 

[10] https://online.fliphtml5.com/kuxdb/ltir/

 

Facebooktwitterby feather