Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Recenzie de Ecaterina Chifu „Ecaterina Irimia – Podoaba naturii și mângâierea vieții” Editura Edigtaaph, 2022

Recenzie de Ecaterina Chifu „Ecaterina Irimia – Podoaba naturii și mângâierea vieții” Editura Edigtaaph, 2022

Motto:

Evanghelia naturii” să pătrundă în inima fiecărui om pentru a nu se lăsa descurajat de viață. – E.I

De la începutul cărții, autoarea își impune stilul de creație, puterea gândurilor fiind atât de mare, încât ea produce o scriere de o rară frumusețe și armonie.

Aspirația spre tot ce este frumos, dorința de a ne revela acest frumos prin creațiile sale se văd încă din primele versuri din poemul:„Aștrii sunt mulți ca nisipul”:

Fiecare stea luminează cu strălucirea ei
deosebită, vie, suavă, multicoloră.

Nici cleștarul, nici briliantele
nu scânteiază cu asemenea focuri.

În niciun tablou nu vei vedea

culorile în care arde cerul zi și noapte.

Orice obiecție ar părea neputincioasă
în fața unor astfel de încântări.”

Versurile apar ca rod al observațiilor atente la natura înconjurătoare, o natură frumoasă cărei îi găsește mereu, mereu alte podoabe alese care ne oferă mângâierea vieții, care ne fac să prețuim cele mai frumoase clipe. Spledoarea cerului împodobit de stele, de soare este unică în univers, imposibil de reprodus de om:

În niciun tablou nu vei vedea

culorile în care arde cerul zi și noapte.”

Schimbările din natură pot aduce încântare inimilor noastre, aparând ca o binecuvântare:

Bătaia vântului de răsărit am observat

că întotdeauna aduce vreme senină.

Câteodată când se strică vremea

îl aștept ca pe o binecuvântare.”

 

În planul amintirii autoarei rămâne frumoasa vârstă fragedă și locul mirific al copilăriei, casa părintească scăldată de soare, ca o bucurie a vieții ce ne iluminează prin ani sufletul:

 

Ca cetățean liber al universului,

în fața mea sunt deschise toate drumurile.

Printre ele, este drumul spre locul natal,

acasă, la ai mei.

Casă ce se lasă cotropită din toate părțile

de razele soarelui.”

Vârsta de aur apare cu strălucirea aurei ei încântătoare:

Prima copilărie are trupul fraged de petală,

are gângăvitul ciudat și supărător

în nedeslușirea lui,

care nu e nici plâns, nici râs,

e și durere și bucurie și geamăt și cuvânt,

e preludiu obscur al muzicii simțirilor

viitoare.”

Cu cât dramatism surprinde manifestările din natură:

Arșița se preschimbă în zăpușeală,

cerul se acoperă de nori negri

care întunecă câmpiile, pădurile și drumul.

Pe la ora opt seara, începu vijelia,

o vijelie crâncenă, ca cea văzută la tropice.

Întunericul făcu loc scăpărărilor orbitoare,

necontenite, fără pauze, ale fulgerelor,

cu bubuituri continue de tunet.”

Despre legătura intrisecă dintre artist și opera sa, d-na Ecaterina Irimia vorbește cu multă luciditate, căci :

Artistul nu trebuie să-și bage propria lui persoană

în tabloul pe care-l zugrăvește,

să-l umple cu eul său.

Dar spiritul lui, fantezia, gândirea, sentimentele

trebuie să se reverse în acea operă

pentru ca aceasta să fie ca un trup însuflețit

și nu numai un contur fidel al trupului,

creația unui vrăjitor oarecare,

fără personalitate!”

Între artist și opera sa trebuie să fie o legătură „vie” care să fie percepută de receptorului unei opere de artă, lectorul unei cărți, prin retrăirea sentimentelor autorului, dar și prin puterea de sugestibilitate a acestei opere.

Meditații asupra trecerii ireversibile a timpului apar și în această carte, ca în toate cele publicate de doamna pictoriță-scriitoare:

Trece o lună, apoi mai trece una și încă una…

urmată de căldura verii, de intemperiile toamnei,

de gerurile iernii și așa mai departe.„Casa stă tot la locul ei.”

Casa este element de stabilitate prin decorul anotimpurilor, cum am subliniat și în alte comentarii, căci de la fereastra acestei case, vede un întreg univers care ia forme și culori diferite în cursul zilelor și nopților încărcate de mister, pline de farmecul naturii animate de păsări, mișcarea arborilor, a florilor, sclipirea stelelor sau coloritul extraordinar al apusului ce aduce în cuget alte meditații:

„Nu este cumva amurgul,

vremea șoaptelor pline de gingășie,

a mărturisirilor sfioase,

a strângerilor de mâini și …

câte și mai câte?

Dar nădejdile pline de bucurii,

așteptările înfiorate, tăinuite

în vălul amurgului?

Câte pregătiri nu se săvârșesc,

în preajma înserării!

O, cât de mult îmi place amurgul,

mai ales când gândul îmi zboară

spre trecut!

Unde ești vreme fericită?

Te vei mai întoarce oare vreodată?

Și când?”

Universul casnic apare și aici ca și în alte poeme din volumele anterioare:

Pe terasă, unde soarele era o mângâiere fugară

și umbra își așternea nuanțele ei suprapuse,

tăcerea era plină de vorbe ușoare

ce se pregăteau să zboare,

moi ca trecerea scamelor de fulgi.”

Toată această frumusețe surprinsă de autoare în versurile fără rimă este făcută să facă mai profund sentimentul de iubire:

Când ea răspunde cu aceeași dragoste,

el privește viața ca pe o grădină înflorită.

Iubirea lui pentru ea e ca ultima parcelă

de falnici copaci dintr-o pădure,

sau un strat de flori strălucitoare,

crescute la marginea grădinii.

Fără aceasta, viața i se părea o câmpie pustie,

înțelenită, fără verdeață, fără flori.”

Dar viața nu este mereu un dulce paradis și adesea este întunecată de suferință, de multă tristețe, iar autoarea ne dă iar sfaturi înțelepte:

Oricare ar fi pricina unei dureri,

dacă omul suferă, înseamnă că e nefericit.

Fie că suferă din cauza nervilor lui zdruncinați,

fie din imaginație, sau în urma unei pierderi mari,

e totuna.

Pentru măsurarea nenorocirii nu există un etalon.

Trebuie să judeci o năpastă în funcție de

omul asupra căruia a căzut și nu în funcție

de ceilalți, în general: trebuie să te pui

în situația lui,

să-i păstrezi caracterul și relațiile.”

De aceea pune mare accent pe cei ce oferă învățătură altora, când se crează o legătură sufletească:

printr-o legătură vie, pune în ea „suflet”,

prin cuvântul viu, prin intermediul unui om viu.”

Dragostea de alte ființe, dar mai ales dragostea de natură este axa dominantă a acestei cărți:

Oriunde s-ar îndrepta privirea omului,

ea se izbește de culoarea verde a vegetației

tânără și fragedă a zilelor în continuă

creștere, din prea frumoasa lună mai.”

…………………………………………………………

Verdele vegetației inundă natura

în toată măreția de pe cuprinsul ei,

făcându-ne și pe noi oamenii să simțim

că suntem cu adevărat vii.”

Nevoia de trăire intensă a emoției provocată de frumusețea naturii ni se transmite și nouă, citind aceste versuri și pătrundem cu pioșenie în acest univers vegetal:

Buchetele de narcise albe și gingașe,

buchetele de calendule galbene, gingașe și ele,

își pleacă capetele pe lujerele înalte și groase,

de un verde intens, cu mireasmă îmbătătoare.”

Și scrierea continuă, adăugând o altă cugetare în vesuri albe:

Fața liniștită a naturii, aproape încremenită,

în măreția ei, ne oferă tot ce are ea mai frumos”

…………………………………………………………

Soarele apune, dar lumina zilei nu ne părăsește.

În aer se simte parfumul florilor de salcâm,

flori care după ploaia de ieri au mai crescut,

împodobind coroana salcâmului ca pentru

zi de sărbătoare.”

Și câtă bucurie emană din versurile ce descriu triumful primăverii:

Este vremea înfloririi stânjeneilor,

culori diferite: albastru-indigou, alb-argintiu,

galben alături de carmin, poartă petalele

acestor flori mândre.

Coloritul lor atât de vioi și strălucitor

înfrumusețează spațiul grădinilor.”

Descriind universul citadin, poeta își exprimă dragostea față de acesta, realizând una din cele mai frumoase descrieri al Râmnicului Sărat:

Orașul strălucește sub razele soarelui,

ziua nu are sfârșit.

Într-o zi frumoasă de vară,

când primăvara n-a plecat de tot

și când seninul cerului și puritatea aerului

te fac fericit și știi că ești,

dar nu știi de ce,

când crezi că viața e o lumină

din care nu pierim niciodată,

plec la plimbare, cu inima parcă afânată

de sentimente amestecate, de milă,

de înțelegere și îngăduință.”

Din urmă mă prinde amurgul,

un amurg scurt de sfârșit de april,

în care, printre copacii întunecați,

cu ramurile răsfirate

păducelul înălbit se-nălța

ca niște maici în rugăciune.

Pe cer se ridicase luceafărul.

În răcoarea serii, ființa se învăluia

de noi sentimente.”

Soarele inunda aleea principală

cu lumina lui bogată de iulie.

Tei ale căror crengi înflorite,

cu ciorchini aurii, se întindeau

până la mâinile trecătorilor

și le lăsau, nevrut, între degete,

îmbătătorul talisman a două steluțe

sau a unei crenguțe poleite.”

 

Este o stare de fericire, acea fericire pe care o dau lucrurile simple și în aceste versuri în care „floarea de mușcată” pare

 

pată de culoare însuflețită

se lasă privită strecurând în sufletul omului

un strop de bucurie și lumină.”

Dragostea scriitoarei pentru salcâmi transpare și în acest volum:

Departe de tot și de toate

pe perioada înfloririi lui,

am să stau sub coroana imensă a salcâmului.

De parfumul florilor de salcâm

ființa să-mi fie cuprinsă.

Capul dat pe spate,

privirea îndreptată spre puzderia de flori albe,

atârnătoare ca niște ciorchini lăptoși

descoperă puzderia de albine.

Înălțimea la care sunt anulează zumzetul

de harnic culegător.

Sub rafalele puternice ale vântului, podoaba

florilor de salcâm atârnă greu pe crengile

cu vârful aplecat, legănate în toate

părțile, răspândind în zări parfumul.

O întreagă poveste plină de farmec

stârnește salcâmul în perioada înfloririi lui.”

Autoare a scris această carte în peroiada de severe restricții, când trăiam într-o „Libertate destrămată” (este și titlul cărții scriitoarei Paulina Georgescu, sugerat de mine) când ne murea sufletul de tristeței și spaimă.

Parcă de aceea apar sub lumini atât de frumoase toate aspectele naturii surprinse în creația doamnei Irimia, când:

„toți simțim însă și asta ne face egali,

că singurul lucru care ne poate face

fericiți este contopirea cu ora miraculoasă

a tinereții.”

Ne contopim cu această frumusețe unică, miraculoasă ce ne aduce pace și liniște în suflet:

În livada cu cireșii înfloriți

am ridicat mâinile spre cer.

Era un cer senin de un albastru transparent,

ca un voal de mătase.

Liniștea pătrunde în suflet

și rămâne în minte pentru totdeauna.”

Uneori simțirea se clarifică în imagini.

E de mirare cum oamenii nu simt mai bine

că natura vegetală e una cu noi.

Îmi simt ființa la fel ca iedera,

cu toate acele plante care se încolăcesc.”

Perlele cugetării se relevă în cuvinte simple:

A pleca pentru mine înseamnă a trăi.”

Nu văd înaintea mea decât cerul și pământul,

care îmi plac foarte mult.

Pământul îmi place așa cum e, negru și tăcut,

îmi place că ne duce în spinare pe toți

și ne dă și un adăpost final.”

În această dualitate viață-moarte, dragostea apare ca singura certitudine care aduce echilibru sufletesc, este ceea ce definește ființa umană:

Cu ochii închiși îmi privesc gândurile.

Ce ciudat e acest sentiment:

ești lângă omul iubit,

în urma ta e un abis în care se îngrămădesc

tot felul de absurdități, dar în față?

Nimic.

Prezentul e totul.

Acesta, al dragostei, e atât de generos,

atât de plin de rezonanță.

Și pe urmă?

Alte căutări, alte nimicuri ce vor pieri

în abisul trecutului.

Și ce rămâne din ceea ce biologii și filozofii

numesc viață?

Rămâne căutarea,

febrila și încăpățânata căutare a acelei clipe

de supremă generozitate.

Oamenii sunt generoși în dragoste, în prietenie,

în înfăptuirea marilor idealuri.

Merită?

Merită! E clipa supremei generozități

când fără să ți-o spună biologii și filozofii,

te numești om.”

Mereu preocupată de destinul omului pe pământ, autoare vorbește de procesul de înstrăinarea a lui de eul său lăutric, de depersonalizare, într-o societate modernă, agitată, debusolantă și își pune întrebarea:

Ce e omul?

Secole de gândire științifică și filozofică

s-au străduit să-l definească.

Desigur sunt definiții unanim acceptate.

Sunt ele oare complete?

Firește se vor mai putea spune multe

despre om.

Definițiile sunt improprii prin caracterul lor

static.

Iar omul e ceva viu.

Omul se schimbă mereu.”

Autoarea crează un poem al mânilor, ca și alți poeți, poem ce mi-a amintit de ce am văzut în Muzeul Rodin la Paris. Erau mâini de o rară delicatețe, de o frumusețe fără seamăn care stăluceau prin marmura albă, aproape transparentă, o frumusețe atât de grăitoarea, fiind ele singure pe soclu. Creația aparține iubitei lui Rodin, scupltorița Camille Claudel, îndrăgostită de marele scupltor, sora poetului și diplomatului Paul Claudel. Expresivitatea mâinilor care redau prin limbajul gestual fapte de viață este surprinzătoare în acest poem:

Mâinile au fizionomia și mimica lor.

Mâinile au elocvența lor.

Mâinile subliniază idei sau exprimă sensuri

pe care vorbele nu le pot totdeauna comunica.

Mâinile vorbesc atunci când proprietarul lor tace.

Mâinile pot ascunde.

Mâinile pot trăda.

Mâinile pot fi prozaice sau romantice,

sensibile sau brutale,

cinice sau încrezătoare.

O mână strânsă în pumn e o mână fără zâmbet.

În pumn se adună toate energiile și ultimele

speranțe.

Predicatorii țin mâinile împreunate

pentru a-și aminti în orice clipă minunea

divină prin care omului i-a fost hărăzit

la stânga și la dreapta același număr de

degete.

Tinerii ariviști care vânează o situație solidă

țin mâna dreaptă în dreptul inimii,

ori de câte ori sunt în preajma îngerului

cu aripi de gâscă, dar cu o zestre substanțială.

Funcționarii fără situații stabile țin o mână

în buzunarul de la haină cu degetul mare afară.

Există o categorie numeroasă de mâini

ce se poartă înfipte până la cot în buzunar.

Sunt mâini bătătorite, ostenite.

Aceste mâini încap ușor în buzunare.

Buzunarele sunt goale și mâinile știu acest lucru.

Din când în când o mână se repede afară

ca să bată la o ușă sau la un ghișeu.

O senzație de speranță o furnică și pe cealaltă.

Poate-și va putea părăsi azilul acesta întunecos, deprimant.”

Alte titluri apar ca niște sentințe morale:

Suntem obligați întotdeauna să optăm pentru ceva.

Fii stăpân pe tine însuți și vei stăpâni lumea!

Volumul acesta apare ca o carte de învățătură pentru noi și trebuie să luăm aminte la tot ce ne transmite scriioarea prin vesurile sale:

Fii stăpân pe tine însuți și vei stăpâni lumea,

nu atât că vei stăpâni neapărat întreaga lume,

ci lumea ta proprie, în care trăiești și din care

va trebui să-ți smulgi fericirea, prietenul devotat și persoana iubită.

Dacă ți-ai cucerit maximum de posibilități

de a face ce vrei, cu alte cuvinte, de a nu avea dorinți pe care să nu le poți împlini,

poți să-ți spui că ești mai liber decât un tiran

care are în mână toată puterea fizică,

dar doarme cu coșmaruri să nu fie asasinat.

Cu cât urci mai sus, cu atât aerul este mai rarefiat, viața devine abstractă.

Totul e să visezi lucruri care par imposibile,

dar care se pot împlini.”

Scrisă în pandemie, cartea ne apare ca o mare de înțelepciune în care scriitoare ne învață să iubim viața cu mai multă intensitate, sfat care trebuie să-l urmăm:

Viața e lumina soarelui,

frumusețea pământului.”

Da, trebuie să iubim și să prețuim viața, mai ales că persoane detracate, spiritele rele distrug adesea existența oamenilor.

Numele acestui om pe care noi, europenii,

ca să putem trăi cu totul liberi,

ar trebui să-l uităm, este Adolf Hitler.”

O altă reflecție asupra destinului uman apare încă din titlul poemului, titlul fiind și primul vers:

O ființă umană suportă presiunea întregului univers.

Omul e făcut să domine universul

și îl și domină,

chiar dacă fizic este pentru moment

complicat pentru el să părăsească planeta

pe care s-a născut.

De altfel nici nu e prea clar de ce ar trebui

să facă acest lucru, când cerul negru de catran

dincolo de atmosfera noastră nu promite nimic bun.

Într-o lume pașnică sminteala unei națiuni

provoacă o furtună în întreaga lume.

Ideile, armele automate și motoarele

au fost instrumente pe care Hitler

a pus mâna și și-a înarmat compatrioții săi

să cucerească dominația asupra lumii.”

Perspectiva unei lumi dominate de roboți apre tragică în versurile:

Omenirea își va dubla și tripla longevitatea

nu numai grație gerontologiei ci și datorită

creierilor electronici care vor rezolva problemele

cu care oamenii își pierd astăzi

cea mai mare parte a vieții.

Atunci, în creierul uman, milioane de celule

nervoase se vor reprofila,

dând și mai mare adâncime și complexitate

sentimentelor,

mai mare putere de expresie artelor.

Fantezia, meditația activă, puterea de sugestie,

forța morală a omului vor căpăta

un larg câmp de acțiune.

Dar niciodată nemaipomenita complexitate

a țesutului viu, a vieții, nu va putea fi prinsă

într-o schemă electromecanică cu relee și contacte.

Paralelismul dintre ele nu trebuie să ne facă

să uităm că ne aflăm în fața a două domenii

calitativ diferite.”

 

Motorul progresului ce crează o lume în permanentă transformare, cu tot tragismul ei apare în poemul:

Știința există pentru că există necunoscutul.

Paradoxul constă tocmai în faptul

că pe măsură ce se mărește sfera cunoscutului,

sporește și numărul problemelor

pe care le are de rezolvat știința.

Aici e de fapt și motorul progresului.”

Elogiul vieții trăită încandescent, la cea mai mare tensiune a sufletului, ca o acumulare de frumusețea și splendoare apare în contrast cu ura față de moarte:

Viața! Poem frumos cântă ființa spre strălucirea ei.

Îl cântă cu făptura ei,

cu lumina mereu schimbătoare a ochilor,

cu legănarea trupului,

cu scânteierea râsului,

cu lacrimile calde,

cu mlădierea glasului,

cu sufletul lacom de toate și la toate simțitor,

cu cugetul flămând și mereu călător.

Mă uimește bogăția asta minunată

a pulsului existențial.”

Deși există forțe distructive care dau „măsura răului” într-o lume în care nu sunt respectate legile, pământul mereu se regenerează și oferă frumusețe și bogăție:

Cu ramura încărcată de rodul prea bogat,

care se îndoaie și se rupe

și culcată jos pare încă vie,

cu verdele ei fraged,

cu fructele de aur, de ceară sau de sânge

mai vie chiar decât crengile sterpe,

care totuși trăiesc,

pe când ea e moartă fiindcă i s-au rupt

legăturile cu sucul pământului,

așa își poartă unii grădinile în suflet.

Când povara frumuseților ce adăpostesc în el

e prea grea,

sufletul se frânge sub povară.”

Etapele vieții omului sunt surprinse de scriitoare de la dulcea copilărie, la bătrânețe:

Ce putere de expresie în jocul copiilor!

Lor nu le aplicăm măsura comună.

Un copil e ca un nebun …

Se oprește și face cu mâinile gesturi în aer…

se strâmbă unor vedenii,

apoi râde singur cu hohot,

și fuge cu părul în vânt,

cu fața înflăcărată.

Îl oprești …

îți rămâne haina în mână,

el nu stă, nu aude, nu înțelege,

e aiurit.

Ar vrea și nu poate să-și oprească avântul,

e ceva în el inconștient

care aleargă către viață.”

Căutarea a tot ce este etern apare ca un lait-motiv și în această creație:

Privisem prea mult în soare,

înaintea ochilor aveam sclipiri roșii.

Ce zi frumoasă se sfârșea!

Alta mai frumoasă nu poate să fie!

De ce totdeauna „mâine”?

De ce să mai aștepți alta?

Viața!… Ce har! Ce enormitate!

Te sfârșești sub simțirea frumosului.

Nu pot concepe neeternitatea.

Ce zi frumoasă! Cea din urmă?”

Am privit cerul,

toate drumurile, toate lumile lui

erau însemnate acolo etern,

și am înțeles ce puțin ni se întâmplă nouă

și ce puțin însemnăm.”

Imaginilor vizuale li se asociază senzațiile olfactive, ca un trimf al vieții asupra morții:

Ce dulce parfum au trandafirii albi,

un parfum de regrete și de amintiri.

Am întins mâna și încet am risipit

petalele albe ale unuia.

M-am uitat împrejur,

căci sunt gesturi care nu cer martori.

Apoi am plâns, nevrut,

ca un izvor care-și dezleagă apele.”

Dragostea de natură este atât de puternică, fiind latura dominantă a pesonalității autoarei, care transfigurată, ni se confesează:

 

Glasul neobosit al gândului tace,

pe când codrul vorbește.

Aici, el e stăpân sălbatec,

puterea lui mă înfrânge.

Îl ascult.

Prinsă de scorbura copacului,

cu lanțuri nevăzute,

mă simt ca și mușchiul

ce a crescut pe trunchi,

sau ca iedera fragedă încolăcită

în jurul lui.

Un suflet nou îmi crește,

asemeni florilor de pădure,

un suflet primitiv ca al plantelor.

Pădurea!

A răsărit din pământul gras,

trăgând din el tot răul vieții,

a fost rariște și a crescut încet,

dezmierdată de soare,

și s-a îndesit în dumbravă,

și anii, făcuți veac, au împlinit codrul;

ea a văzut luna răsărind și culcându-se

după același tufiș.”

Ideea poetică este reluată în poemul următor în care nu apare doar exaltarea, ci și durerea morții inerente:

Binecuvântată și sfântă pădure!

Cu piciorul gol, atingând covorul adânc

de frunziș putregăit,

să simtă de-a dreptul scurgându-se în el

lutul umed, fiorul dragostei de pământ.

Trupul meu, viu și bogat, toată ființa mea

și tot sufletul meu risipit în trup,

va fi și el odată pământ!

Ce greu ne aducem aminte de asta!”

Dar toată truda vieții trebuie uitată, ca să ne eliberăm de poverile adunate prin ani:

Viața e un suiș … te urci anevoie,

și vezi înainte culmile, și sunt departe,

și mersul ți-e împovărat.

Ai adunat de la început, zi cu zi, ceas cu ceas,

din răsuflarea vieții, din praful drumului,

din chinurile sufletului, din noroiul potecilor,

povara ce porți pe umeri … de griji,

de speranțe, greșeli și dorințe,

și iată acum, sub greutatea ei,

ești învins și înfrânt.

Aruncă povara în prăpastie!

Uită om! Uită!”

Sunt versuri care adună în ele ceea ce criticii numesc „sinestezie colorată”, cumulând senzații vizuale, auditive, olfactive:

O lumină mare învăluia fereastra

și mi-am dat seama că ceea ce mă trezise

era brusca apariție a lunii

care inunda aproape brutal întreg înconjurul.

Am avut pentru întâia oară

senzația că lumina are sunet.”

Contopirea om-natură este mai pregnantă ca în alte cărți:

Să te joci cu fluturele,

păstrând de pe aripa lui

o ceață de polen,

să te pleci peste izvorul

care te cheamă,

să sorbi din el,

lăsând pe o undă rostogolitoare

pecetluirea gurii tale calde;

să dezmierzi fără durere,

culegând scurta gustare a plăcerii;

să prinzi cu farmecul glumeț

al fanteziei un fulg din zbor

de pe aripa amorului.

A lua, e rostul cel mai cuminte

al vieții.

– Poate.”

Poeta ne surprinde când exclamă:

Ce ușor e să fii fericit!

Cine a născocit durerea?

Ce neînțelegere crudă a lipsit omenirea

de minunata desfătare fără umbră?

Ce puțin lucru e mintea,

ce palidă e cugetarea,

ce mici sunt minunile oamenilor,

ce slabe puterile!”

Autoarea a scris cartea „Bucuria de a trăi” și în acest volum bucuriile vieții transpar și în alte versuri:

Frumosul cântec al râsului,

când îl aud așa de rar

cântându-mi în gâtlej,

tremurându-și uimitoarea armonie

pe buzele mele,

mă opresc singură în loc,

mai fericită ca atunci când

în frasin cântă privighetoarea!”

Aceste pagini concepute de scriitoarea-pictoriță Ecaterina Irimia ne poartă într-un univers mirific în care „podoaba naturii” este cu adevărat „mângâieirea vieții”, o bucurie care trebuie trăită din plin, nu doar în planul artistic al receptării creației, ci și în realitate, multe poeme fiind lecții de viață trăită la cote maxime de încântare și fericire, cartea având un final optimist:

Să zicem că viața ar fi într-adevăr un pustiu,

ce-i cu asta?

Mai sunt popasuri și oaze și izvoare răcoroase:

să ne bucurăm de ele măcar astăzi.

Știm că mâine vom fi siliți să pornim la drum

și să călătorim încotro ne poartă destinul.”

Scriitoare transpune în versuri foarte multă energie ce ne face mai optimiști:

Merită să ieși în umezeala de-afară,

să cauți urmele furtunii,

să descoperi schimbările apărute în peisaj,

să-ți pleci creștetul sub glonțul melodios

al ciocârliei.

Merită să te furișezi în acest răsărit

străveziu și să absorbi prin toți porii

respirația fragedă, senzuală a câmpiei.

Întinderile de necuprins,

fie și numai bănuite peste clinii ogoarelor,

primesc revărsarea mea de bucurie.

Ochiul soarelui ivit la orizont

lua cunoștință de ceea ce se petrecuse

în lipsa lui: stropii adunați pe foi,

pe păienjenișuri îi distilau lumina,

i-o răsfrângeau în minuscule curcubee,

parcă încercau să-l înduplece,

să-i reducă puterea.”

Această multiplicare a luminii în „minunscule curcubee” este esența unei existențe plenare în universul mirific evocat de scriitoare cu atăta dragoste, o dragoste ce ni se trsndmite și nouă prin vraja versurilor.

Cartea aceasta ne îmbogățește spiritual și mă bucur mult că mi s-a oferit, să o fac și altora cunoscută, să le fie ca o oglindă a sufletului îndrăgostit de tot ce este frumos.

**************************

Ecaterina Chifu – Cronici culturale

publicați această recenzie

Facebooktwitterby feather