Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Exegeze » ROMEL MOGA: “Despre Iaşi, cu iubire” –  o carte care se prezintă singură

ROMEL MOGA: “Despre Iaşi, cu iubire” –  o carte care se prezintă singură

Despre Iași, această cetate legendară, tezaur de istorie și spiritualitate românească, s-au scris nu puține lucrări de-a lungul vremurilor, unele cu caracter istoric, altele cu caracter evocator, memorialistic, literar etc. De această dată avem de-a face cu o carte declarat sentimentală, scrisă cu iubire de un autor mai aparte, inginerul cu suflet de poet, Mihai Caba, un străjer al luminii nu numai a celei electrice, ci și a celei culturale, descoperitor al comorilor acestei urbe mai întâi ca elev negruzzist și apoi ca student politehnist.  Impozantul volum de peste 400 de pagini, “Despre Iași, cu iubire”, pe care ni-l oferă Mihai Caba, tipărit recent de Editura Sedcom Libris Iaşi   nici n-ar avea nevoie de o prezentare, căci se recomandă singur, atrăgând imediat privirile, atât prin dimensiunile sale de hrisov ce pecetluiește privilegiul autorului de a fi considerat un adevărat trăitor al urbei care l-a adoptat pentru totdeauna, cât și prin aspectul deosebit al coperților cu “împletitura de forme și culoare” propusă de editor..

Reputatul scriitor şi epigramist, Mihai Batog-Bujeniță, cunoscând prea bine pasiunea prietenului Mihai Caba pentru această urbe de totală simţire românească, ne convinge pe deplin în cuvântul introductiv al cărtii de eterna iubire a autorului  pentru “oraşul celor 7 coline”. În acest sens prefațatorul relevă bogatul și interesantul conținut al cărții: “Volumul este un fel de trecere cu multe și frumoase opriri prin orașul în care s-au născut legende, ceea ce îl face nu numai foarte interesant ca lectură de suflet, dar și pasionant prin poveștile din vechime.” După care remarcă și calitățile de condeier ale autorului: “Sigur, totul susținut de un talent veritabil de scriitor care, prin multele sale volume sau articole, s-a format nu numai ca un adevărat istoric, ci și ca un publicist de mare anvergură, lucru confirmat și de revistele de cultură care l-au avut ca oaspete îndrăgit .  

 

Într-adevăr, remarcăm și noi titlul ales, expresie a unei pătimașe iubiri  de “romantic întârziat”, ținuta grafică de inspirație barocă, bogația informațiilor care trădează o foarte serioasă trudă de documentare, varietatea și calitatea ilustrațiilor, structurarea judicioasă a materialelor în cele trei secțiuni: Momente și monumente ieșene, Personalități și întâmplări ieșene, Portret de autor, primele două putând ele însele să constituie cărți separate. Spațiul acordat nu ne permite să intrăm în detalii, dar cititorul va descoperi el însuși emoționantul îndemn al autorului Mihai Caba, în spiritul cronicarilor moldoveni, către lecturarea  acestei cărți: “Dragă cetitorule, oricine ai fi, trăitor de Iași sau de altă urbe românească, te întâmpin cu bucurie şi îți încredințez cu respectul cuvenit și cu inima deschisă aiastă carte în care am pus întreaga-mi iubire mărturisită față de legendara Cetate a Ieșilor, păstrătoare prin veacuri a neprețuitului tezaur de istorie și spiritualitate a neamului românesc. Fie-ţi, dară, cu folos zăbava cetirii aiastei cărţi scrisă cu iubire.”

 

Așa cum observam și cu alt prilej, entuziastul inginer și harnicul publicist Mihai Caba poate fi socotit pe bună dreptate un Om al Cetății, care , deși nu s-a născut  în această urbe, se înscrie pe linia trăitorilor împătimiți de Iași, precum Ion Mitican, ori Constantin Ostap, oameni pentru care “orașul marilor iubiri” face parte cu asupra de măsură din sufletul lor.  Am deplina convingere că cine va citi “Despre Iași, cu iubire” va trăi, fie un sentiment de mândrie că este ieșean, fie, dimpotrivă, de profund regret că nu este.

 

Cartea frumoasă, pentru care îl felicităm pe autor cu bucuria trăită alături de domnia sa că și-a împlinit poate un vis, reprezintă în  ansamblul ei un adevărat poem patetic vibrând de iubire închinat acestei neasemuite Florențe a României.

 

                                                                     Romel Moga

Facebooktwitterby feather