Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » 31 August - Ziua Limbii Române » Sărbătoarea limbii române de Prof. Bianca Roșu

Sărbătoarea limbii române de Prof. Bianca Roșu

    Limba română, pentru care s-au oferit atâtea jertfe de sânge pe plaiurile mioritice, limba credinței noastre strămoșești, este celebrată la 31 august, în numele celor 28 de milioane de vorbitori de limbă română din toată lumea. Maternă, oficială, literară, vorbită, scrisă, îmbogăţită sau ignorată, cultivată sau poluată, este o limbă cu multiple posibilități de a reflecta realitatea, de a reda sentimente, idei, noțiuni, subtilități ale gândirii. Nici nu greșim dacă am considera-o operă de artă, luând în calcul fonetica, topica și muzicalitatea sa. Jules Michelet, istoric francez, afirma: ,,Graiul poporului este un suspin și o lacrimă-i tremură-n viers’’(Histoire de la Roumanie).

        S-a scris despre limba noastră că e ,,dulce și frumoasă’’ ,,ca un fagure de miere’’. Cât de dulce? Cât o simțim noi! Doar că e absolut impetuos să nu o schilodim, să nu o contaminăm, căci modul cum ne exprimăm este reflexul a ceea ce simțim, deși se poate vorbi și de reversul situației. Mi-au rămas impregnate vorbele lui Gabriel Liiceanu, care scria: ,,Regulile de îmbinare a cuvintelor urmează logica gândirii. Când pui cuvintele prost laolaltă, înlănțuirea gândurilor se va face și ea prost. Este apoi și o chestie de igienă. Greșelile de limbă sunt ca virușii. Se dau și se iau. Poți infesta o întreagă comunitate cu un strănut lingvistic. E de ajuns ca un repetent la gramatică – mai ales dacă are o funcție! – să deschidă gura și aerul din jurul lui va deveni infestat. Ceilalți nu-l vor corecta, dimpotrivă, îl vor imita. Vor strănuta ca șeful. Gândiți-vă cum e când omul acesta își exhibă funcția la televizor. Spunând la fiecare trei-patru cuvinte ca și, va da virusul celor din jur. Iar de virusul lui ca și, odată luat, nu se mai poate scăpa. Ca și – un alien lingvistic. Iese din gura cui nu te-aștepți. România e deja contaminată. 90% din populație suferă de gripa lui Ca și. Felul cum ne vorbim limba ar trebui să fie grija și rușinea noastră de fiecare zi’’.

          Proclamarea zilei de 31 august, prin legea 53/2013, drept Ziua Limbii Române, a avut scopul de a atrage atenția asupra importanței păstrării calității limbii, sprijinindu-i, totodată, și pe românii din afara graniţelor să-şi păstreze identitatea naţională și cultura. Însă, în ciuda bogăţiei, diversității și forței sale expresive, graiul românesc nu a așteptat o anume zi pentru a fi sărbătorit; marii gânditori, poeţii și scriitorii l-au celebrat prin toate scrierile lor sau l-au cântat în ode, iar înţelepciunea populară s-a exprimat despre limba noastră strămoşească cu har şi haz în proverbe şi zicători: ,,Limba ta e capul tău’’, ,,Limba dulce mult aduce’’, Limba îndulcește, limba amărăște’’.

          Nu poți decât să faci o plecăciune morală adâncă  în fața limbii strămoșești, care a fost și va fi un factor de coeziune, de unire permanentă între românii de pretutindeni. O limbă omogenă, o limbă a viitorului european, căci mulți cercetători prevăd că ar fi limba Europei unite. Cei cu ,,inima română’’ sunt, într-adevăr, ,,uniți în cuget și simțiri’’, căci se poate vorbi de un anume fel de a gândi și simți românește, imprimat de factura psihică a unui popor străvechi ca al nostru, blând și înțelept, dar greu încercat de valurile istoriei sale zbuciumate.

LA MULȚI ANI, LIMBĂ ROMÂNĂ!

Facebooktwitterby feather