Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » SF. IOAN BOTEZĂTORUL – JERTFĂ ÎNTRU CREDINȚĂ

SF. IOAN BOTEZĂTORUL – JERTFĂ ÎNTRU CREDINȚĂ

SF.IOAN BOTEZĂTORUL – JERTFĂ ÎNTRU CREDINȚĂ

„Ioan Botezătorul – cel mai mare dintre cei născuți din femei” – Matei 11,11

Ioan Botezătorul – Yoḥanan ben Zaḫariya (în ebraică) – Ioan fiul lui Zaharia, a fost una din figurile centrale ale creștinismului și islamului, predicator și botezător pe malurile râului Iordan, înainte-mergătorul, vestitorul și botezătorul lui Iisus a fost numit de către Iisus „cel mai mare dintre cei născuți din femei” – Matei 11,11
„El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. (Luca 1.14-17)
În vremea când îngerul Gavriil îi vestește fecioarei Maria că Îl va naște pe Iisus (Buna-Vestire), o anunță că Elisabeta, rudenia ei, va zămisli un fiu, ce va fi numit Ioan, căci este însărcinată în a șasea lună. Fecioara Maria a plecat în zilele următoare spre munți, unde era și cetatea lui Iuda și unde locuiau Zaharia și Elisabeta să îi ducă urări de bine Elisabetei.
Copilul Ioan creștea și se înălța în Duh Sfânt, luând calea pribegiei în pustiu, unde ruga și postea, hrănindu-se cu miere sălbatică și lăcuste. Venind la râul Iordan să dea poporului rostul mântuirii prin botezul pocăinței, îi îndemna „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape!”, iar aceștia, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan (potrivit evanghelistului Luca).
„Dar când a văzut pe mulți din farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, le -a zis:
– Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare?
Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă:
«Avem ca tată pe Avraam!» Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face roadă bună, va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțările. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela Își are lopata în mână, Își va curăți cu desăvârșire aria și Își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. – Matei 3; 7-12 (Mat3.7-12)
Ioan Botezătorul este mai mult decât un prooroc chemat „Prooroc al Celui Prea Înalt”. Astfel a vestit venirea lui Hristos, căruia nu este vrednic să-i dezlege cureaua încălțărilor.
El îl botează și pe Iisus, care vine la el pentru a împlini planul lui Dumnezeu, moment în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Iisus ca un porumbel, acesta fiind recunoscut de Dumnezeu ca Fiu:
„Și din din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul Meu preaiubit in care Imi gasesc placerea.” (Matei 3:17)
Ioan Botezătorul L-a recunoscut pe Iisus și a proorocit menirea Sa mesianică: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29)
Sfântul Ioan Botezătorul a fost ultimul dintre prooroci – Înainte-mergătorul și Botezătorul Domnului Iisus Hristos – „cel mai mare dintre cei născuți dintre femei” (Matei 11,11)
El a pregătit calea Domnului (așa cum ne încredințează evangheliile) „întorcând inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților”, așa cum l-a criticat aspru pe Irod Antipa, aflând că trăiește într-un păcat grav cu Irodiada, soția lui Filip, fratele său aflat încă în viață. Irod s-a mâniat rău pe Ioan, l-a întemnițat și ar fi vrut să-l omoare, la fel ca Irodiada, dar se temea de popor, care îl considera pe Ioan ca pe un proroc.
Faima lui Ioan Botezătorul era așa de mare, încât Irod ajunge să creadă că Iisus este, de fapt, Ioan Botezătorul înviat din morți să facă minuni. 
Cu toate acestea, când Irod își sărbătorea ziua de naștere, la ospățul boierilor și mai-marilor din Galileea.
„Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei:
«Cere-mi orice vrei și-ți voi da!» Apoi a adăugat cu jurământ:
«Ori ce-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea!»
Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: «Ce să cer?»
Și mama sa i-a răspuns: «Capul lui Ioan Botezătorul.»
Ea s-a grăbit sa vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere:
«Vreau să-mi dai îndată, intr-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.»
Împăratul s-a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zica nu.  A trimis îndată un ostas de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostasul de pază s-a dus și a taiat capul lui Ioan în temniță, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus intr-un mormânt.“ – Marcu 6: 22-29 (Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul – 29 august)
De aceea, Biserica îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul ca pe cel mai mare dintre sfinți, după Fecioara Maria, având în calendarul ortodox mai multe zile de pomenire:
*24 iunie – Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Drăgaica sau Sânzienele)
*7 ianuarie – Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul
*29 august – Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul.
Trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost dus de susținătorii săi în localitatea Sebastia (azi în Cisiordnia), unde ar fi fost îngropat. Împăratul roman (anticreștin) Iulian Apostatul (360-363) ar fi ars rămășițele lui Ioan Botezătorul, împrăștiindu-i cenușa. Capul ar fi fost salvat și dus la Alexandria(Egipt), apoi la Constantinopol (Turcia), de unde a fost dus în provincia Poitou (Franța).

RUGĂCIUNE CĂTRE IOAN BOTEZĂTORUL

„Sfinte Prooroc Ioan – Botezătorul Domnului Hristos,
Eu, smeritul și păcătosul, cu multă evlavie te rog să-mi fii mie
apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele si încercările vietii de acum.
Roagă-L pe Dumnezeu, cu a Sa putere să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași.
Iar la vreme de ispită să mă întărească, pentru rugăciunile Preasfintei de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele.
ca si intristarile veacului acestuia de acum.
Și asa, prin mijlocirea sfintelor tale rugaciuni să dobândesc mila lui Dumnezeu și a Mântuitorului Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu.
Amin!”

Maria FILIPOIU

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București