Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » „Tecuciul literar și artistic” – Vivat, crescat, floreat!

„Tecuciul literar și artistic” – Vivat, crescat, floreat!

Aceasta este urarea pe care, la unison, o rostim, toți cei care cunosc și prețuiesc revista „Tecuciul literar și artistic”, înveșmântată, astăzi, în haină sărbătorească, prin dubla ei aniversare: Cincisprezece ani, neîntrerupți, de editare întru slava Scrisului Românesc, 15 ani „de aventuri în sclavia scrisului” (Adrian Racaru) – prin cele 60 de numere ale revistei, adevărate „flori” care ne mângâie ochiul, întru binecuvântarea condeielor care au sfințit și sfințesc scrisul românesc.

Revista apare sub egida Asociației „Societatea Culturală Ștefan Petică-2007”, răspunzător de partea financiară fiind Consiliul Local Tecuci, dar inima și sufletul generos al existenței acestei reviste este Doamna Eleonora Stamate, ea însăși scriitor, inimă generoasă, un mare și statornic iubitor de cultură.

„Vivat, crestat, floreat”! Să trăiască, să sporească, să înflorească! – ne îndeamnă, pe drept cuvânt, un cunoscut critic literar, Adrian Dinu Rachieru.

Sunt urări sincere, binemeritate.

În tot ținutul de la Dunărea de Jos,  „Tecuciul literar și artistic”este revista care promovează libertatea „de spirit, de apreciere, de imaginație” (Petre Sachi).

Cu adevărat o „revistă europeană de cultură, opinie și informare”; „neatinsă de niciun virus”, o „mare izbândă culturală a intelectualității tecucene” (Dan Movileanu).

Și nu întâmplător, această prestigioasă publicație lunară, „zidită de oameni cu har” (Vasile Sevastre Ghican), cunoaște, așa cum se și cuvine, binecuvântarea și prețuirea Părintelui Protoiereu, Preot  Gheorghe Joghiu, pentru toate semnăturile care „dăltuiesc, pe panoplia valorilor culturale ale orașului (Tecuci), călătoria bunului condeier”.

Lumina acestei frumoase împliniri, prin dubla aniversare de astăzi  15 – 60, o datorează Orașul Tecuci, scrisul românesc din această parte a Țării, unei Doamne, ea însăși poet, o inimă care vibrează pentru promovarea valorilor culturii românești, „adevărată Femeie de Covurlui”, cum emoționant o numește dr. Ilie Zanfir. În adevăr, „…dintr-un apus de jar / te-am adunat… / păreai un vis, / ce mi-a colorat / atâtea anotimpuri…” (Eleonora Stamate).

E drept, munca redacțională desfășurată nu-i o poezie, dar e nevoie de simț artistic, pentru a purta pe umeri o așa povară. Binecuvântată povară!

„Admirabil om și scriitor” (Teodor Parapiru), distinsa doamnă Eleonora Stamate, „ambițioasă, plină de zel, cu sânge de amazoană și de cumpănire de Minervă” (Ion Manea), în postura de „Căpitan”, conlucrează, impecabil, de 15 ani, cu „Echipajul”, cu „Armatorii”, neuitând în această succintă enumerare, rolul important al Consiliului Local, precum și Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” – cu al ei „ambient armonios” (Lucia Olaru Nenati).

Pentru aspectul ei grafic, bineînțeles, un rol aparține îl recunoaștem doamnei Alina Ionescu Cerei, deopotrivă, tehnoredactorilor, printre care, Bogdan Artene și tipografiei, IRIMPEX S.R.L. Bârlad.

La ceas aniversar, „Vivat, crescat, floreat”! Să trăiască, să sporească, să înflorească – această frumoasă și prestigioasă revistă!

 

Livia Ciupercă

Facebooktwitterby feather