Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » Focurile recente din Grecia

Focurile recente din Grecia

MÂINI MURDARE ȘI VÂNDUTE…     __ versuri dedicate focurilor recente din Grecia, unde pompierii români au ajutat și luptat ca niște lei !
#AnnaNoraRotaru – autor

Căzu năpastă iar din cer, flăcările mistuind totul în cale…
Cărbuni aprinși lăsat-au, sfâșie gemetele ziua cenușie
Și-aerul răscopt, amar de fum, trosnet, strigăte de jale,
Ce se împlântă-n suflete, ca lăncile și lame de pumnale,
Că sădit-au focuri măini vrăjmașe, îmbibate cu ticăloșie,
Din rănile pământului scurgându-se leșie…

Că-n loc de orizonturi azurii, scăldate-n aurite răsărituri,
Să-mprăștie peste tot cenuș-au vrut și zgura-ntr-o clipită…
Nu vor lanuri pe câmpii, păduri verzi și rodnice pământuri,
Ci numai pulberea și colbul, purtate de cele patru vânturi,
Priviri pustii, în ochii goi de lacrimi, cu văpaia vieții risipită,
Pe tâmpla timpului trecut, de-a pururea stârpită…

Rămas-au schelete de copaci, crengi rupte, fumegânde…
Spre cer a îndurare gem și sufletele betegite și pierdute
Pe Nicăieri și pe Niciunde, de-atâta disperare și osânde,
În trupuri-mbătrânite, istovite, cu vocile sleite și rugânde
Clocotind de plâns gâtleje, ce imploră pe ultimele redute,
Cerând viața înapoi, mâinilor murdare și vândute…

Ce bun s-aștepți când zilele-s tot mai amare, întunecate ?
Când ți s-a sinucis Speranța, singur lăsându-te și oropsit ?
Când trupul ți-i plin de cicatrici și răni adânci, nevindecate ?
Când te păcălesc cu vorbe goale, printre dinți nemestecate
Vânzându-ți pe tarabă, pe doi bani, un vis stâlcit și ponosit,
Când tu însuți nu mai poți, în voia soartei părăsit ?

Ce mai rămâne de făcut, dezlănțuirii pradă, noi, niște pitici ?
Cu gura arsă de durere, fugind nebun pe-arzândele poteci
O rugăciune spunând Domnului, mâinile spre cer să le ridici,
Că poate Mâna-i Dreaptă-ți va întinde coborând la tine, aici,
O răsplată să-ți dea ție, tu, suflet nevândut pe-arginți treizeci,
Aicea găsind alinarea până-n lumea cea de veci…

_____________ NORA ________________________
versuri din vol. __ „ Gânduri pe malul tăcerii ” __

 

S-A NĂPUSTIT BALAURUL DE FOC…
#AnnaNoraRotaru – autor

E-năbușeală, planează o prevestire, dantenian infern, căldură…
Vântu-aprig se zvârcolește, urlă demențial și ca o cobe geme…
Pe cer se-adună norii grei ? Se-ntunecă zarea, ca năpastă sură,
A ploaie face oare ? Fum greu mă năpădește, miros de-arsură,
Simt teamă-n mine, mă bântuie o presimțire-n clipele supreme,
Aud văicăreli, glasuri de-ajutor să cheme…

Deodată, simt ghiara Morții-n spate, amenințând ca ghionoaie,
Se năpustește mușcând pământul, cu fălci tăioase, sângerânde…
Izbucnesc spre ceruri limbile-i de foc, cu dinți de-oțel și pălălaie,
Scuipând aprinși cărbunii, rânjindu-se la gemetele în hărmălaie,
Ronțăind totul în cale, ca un balaur cu șapte capete, flămânde
Lăsând în urmă-i trupuri, ca rugurile, arzânde…

Secătuiesc lacrimile-n ochii goi, agoniind-ntr-o ultimă suflare…
Ca lavă șiroindă, înghite vietăți, suflete și trupurile omenești…
Mirosul Morții bântuie prin jur, schelete fumegânde pe cărare,
Cu descărnate mâini spre cer, umil cerșind stropul de-ndurare,
Întrebând, cu guri căscate-n ultim răcnet, spre zeitățile cerești,
„Doamne, pe mine, de ce mă pedepsești” ?

Ajunge focu-n poarta bolții, bătând turbat, balaurul mugește,
Împrăștiind tăciuni și scrum, miros de cedru și de carne arsă…
Peste munți și dealuri, prin câmpuri, văi, aleargă și scrâșnește,
Stropind din nări cu vâlvătăi, până și stânca o crapă și topește,
Cu mânie năpustindu-se, prin păduri și peste case se revarsă
Lăsând în urmă-i o umbr-a vieții, ștearsă…

Pe mantia noaptii-ntr-un târziu, lucesc în sumedenii lampioane,
Focul rumegă, scobindu-se-ntre dinți, cu fumegândele crenguțe…
În liniștea mortuară, pe ici colea, vaiete auzi prin arsele amvoane,
Vreun dangăt răgușit de clopot, târșâitul de fantasme în prigoane,
Pe cer și pe pământul ars, clipesc pe-alocuri puzderii de steluțe,
Sufletelor rătăcitoare, aprinse căndeluțe…

_____________________ NORA _________________

versuri din vol __ ” Gânduri pe malul tăcerii ” __

 

Facebooktwitterby feather