Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EDITORIAL » Al Florin ŢENE: LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI ÎN FOLOSUL CULTURII ROMÂNE (RAPORT DE ACTIVITATE 2014)

Al Florin ŢENE: LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI ÎN FOLOSUL CULTURII ROMÂNE (RAPORT DE ACTIVITATE 2014)

Liga Scriitorilor Români înfiinţată la data de 8 septembrie 2006 în baza Încheierii civile nr. 1531/CC/2007, eliberată de către Judecătoria Cluj-Napoca, Secţia Civilă, înscrisă la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală cu codul nr. 21998990/26,06,2007, şi-a desfăşurat întreaga activitate prin filialele sale, atât din ţară cât şi din străinătate. Liga Scriitorilor români este o asociaţie profesională, deschisă, care nu se contrapune altor uniuni, societăţi sau fundaţii similare, primind în rândurile sale pe baza liberului consimţământ şi a criteriilor de performanţă profesională, scriitori care se simt solidari cu scopurile şi obiectivele Ligii şi nu sunt membrii ai altor uniuni de creaţie liberă. Aici pot fi primiţi şi alţi scriitori şi asociaţii de profil din ţară sau diaspora care consideră că această asociaţie profesională este mai reprezentativă pentru ei, scopul principal al Ligii Scriitorilor fiind încurajarea, stimularea şi promovarea creaţiei literare în rândurile membrilor săi, precum şi în rândurile publicului larg prin desfăşurarea de activităţi culturale, literare şi artistice, membrii ei putând avea calitatea de stagiari, titulari sau onorifici (pentru scriitori consacraţi de notorietate). Liga Scriitorilor Români a luat fiinţă la iniţiativa scriitorului Al Florin Ţene, după o bursă primită de la Uniunea Europeană, la Bruxelles, cu scopul democratitzării mişcării scriitoriceşti din ţara noastră, aşa cum este în toată Europa. Până la data de 31 decembrie 2014, conform Art.13 din Legea nr.246/2005, Liga Scriitorilor a reuşit să înfiinţeze un număr de peste 33 filiale cu structuri teritoriale, dintre care 12 în străinătate astfel:

– Filiala Argeş, preşedinte Steluţa Lucia Istrătescu, secretar V. Ghilencea

– Filiala Alba, preşedinte Făgăraş Petru

– Filiala Arad, preşedinte Sabin Bodea

– Filiala Bucureşti, preşedinte Elisabeta Iosif

– Filiala Braşov, preşedinte Popescu Viorica

– Filiala Bistriţa, preşedinte Menuţ Maximilian

– Filiala Bihor (Oradea), preşedinte Iştoc Nicolae

– Filiala Cluj-Napoca, preşedinte Iulian Patca

– Filiala Călăraş, preşedinte Marin Toma

– Filiala Dâmboviţa (Târgovişte), preşedinte Ion Iancu Vale

– Filiala Dobrogea, preşedinte Alexandru Birou

– Filiala Dolj, preşedinte Marcu Mihai

– Filiala Gorj, preşedinte N. Tomoniu

– Filiala Hunedoara, preşedinte Ion Velica

– Filiala Maramureş, preşedinte Mihai Ganea

– Filiala Năsăud, preşedinte Ioan Mititean

– Filiala Iaşi (Moldova), preşedinte Constantin Toni Dârţu

– Filiala Olt (Slatina), preşedinte Marinela Preoteasa

– Filiala Timişoara (Banat), preşedinte Doina Drăgan

– Filiala Suceava, preşedinte Dragoş Vicol

– Filiala Vâlcea, preşedinte Ion Nălbitorul

– Filiala Vrancea, preşedinte Victoria Vârtosu

– Filiala Anglo-Saxonă, preşedinte Mariana Zavati Gardner

– Filiala Noua Zeelandă, Australia, preşedinte George Roca, secretar Ion Miclău

– Filiala Germania, preşedinte Petru Jipa

– Filiala U.S.A., preşedinte Florentin Smarandache

– Filiala Republica Moldova, preşedinte Florentin Comarciuc

– Filiala Serbia, preşedinte Vasile Barbu

– Filiala Spania, preşedinte Niculina Ilisie

– Filiala Franţa, preşedinte Cornelia Cănureac

– Filiala Italia, preşedinte Gabriela Ciobanu

– Filiala Canada, preşedinte Virginia Mateiaş

– Filiala Ungaria, preşedinte Ana Radici Repiski

Unele dintre filiale, prin strădaniile membrilor săi au reuşit să-şi scoată propriile reviste sub egida Ligii Scriitorilor, prin care se popularizează activitatea literară a membrilor săi şi nu numai, urmând ca şi alte filiale care şi-au propus deja, să-şi creeze reviste proprii cu ajutorul organelor locale sau sponsorilor. Enumerăm mai jos filiala şi denumirea revistelor înfiinţate până în prezent, astfel:

– Filiala Cluj-Napoca, revista „Agora Literară”, redactor şef Iulian Patca

– Filiala Iaşi, revista „Moldova Literară”, redactor şef Constantin Toni Dârţu

– Filiala Hunedoara, revista „Cuib”, redactor şef Ion Velica

– Filiala Timişoara, revista „Heliopolis”, redactor şef Doina Drăgan

– Filiala Argeş, revista „Pietrele Doamnei”, redactor şef G. Baciu

– Filiala Bucureşti, revista „Cetatea lui Bucur”, redactor şef Elisabeta Iosif

– Filiala Dolj, revista „Constelaţii diamantine”, redactor şef Doina Drăguţ, şi revista „Regatul Cuvântului”, redactor şef  N.N. Negulescu.

– Filiala Dobrogea, revista „Dobrogea Culturală”, redactor şef Al. Birou

– Filiala Vâlcea, revista „Memoria Sloavelor”, redactor şef Ion Părăianu şi Ion Nălbitorul

– Filiala Banat, revista „Vestea”, redactor şef N. Danciu-Petniceanu

– Filiala Vrancea, revista „Lumina Cuvântului”, Mariana Vârtosu

Datorită scriitorilor, membri ai Ligii, s-au înfiinţat Cenacluri Literare în fiecare dintre filialele din ţară şi străinătate în care aceştia îşi fac publice lucrările, în şedinţe lunare, cu aceste ocazii organizându-se diferite manifestări de carte, cultural-artistice, contribuind în acest fel, din plin, alături de alte organizaţii de profil, inclusiv Uniunea Scriitorilor, la promovarea culturii în oraşele de reşedinţă. Un exemplu elocvent în acest sens au fost „Zilele Culturii Vrâncene” la organizarea cărora a contribuit în mare măsură şi Liga Scriitorilor din Focşani, la fel s-a întâmplat la Cluj unde, în cadrul „Zilelor Clujului”   scriitorii membri ai filialei au organizat un spectacol muzical-literar-poetic. În acest context un sprijin deosebit în promovarea scrierilor şi activităţilor noastre l-au avut publicaţiile A.R.P. coordonate de către Mariana Brăescu Silvestri, cotidianul clujean „Făclia” coordonat de către Mihaela Bocu, „Port@Leu”, condus de către scriitorul Corneliu Leu, revista „Răsunetul” din municipiul Bistriţa condus de către Menuţ Maximilian, „Oglinda literară” prin scriitorul Gheorghe Neagu, „Napoca News” prin directorul editorialist Ionuţ Ţene, televiziunile locale din Bucureşti, Baia Mare, Vâlcea, Bistriţa, Iaşi, Timişoara, revistele editate de către publicistul George Roca („Rexlibris”, „Expresia” şi „Antipozi”), Gigi Baciu, Ion Iancu Vale, Ion Miclău, Aurel Pop, Sabin Bodea, Marin Toma sau Primăria Cluj-Napoca care a finanţat câteva numere din revista „Agora Literară”, inclusiv cele 16 reviste editate de Liga Scriitorilor Români. La Cluj-Napoca, fiinţează două Cenacluri literare patronate de Liga Scriitorilor; „Artur Silvestri”, condus de Antonia Bodea, şi „Vasile Sav“, actualmente „Radu Stanca“, condus de Al Florin Ţene.

Prin strădaniile graficianului şi scriitorului George Roca, preşedintele filialei din Australia, a fost creată şi s-a introdus pentru fiecare filială sigla Ligii Scriitorilor Români, care însoţeşte toate apariţiile ziarelor şi revistelor locale, sau orice act aparţinând Ligii Scriitorilor Români.

În cadrul cenaclurilor înfiinţate în fiecare filială, s-au desfăşurat de-a lungul timpului diferite activităţi cultural artistice, lansări de carte, dezbateri pe diferite teme de interes general sau strict culturale. Astfel, au fost organizate împreună cu filiala Vâlcea, lansări de cărţi pe teme de istorie şi întâlniri cu scriitorii membrii ai Ligii din Argeş, Cluj, la Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani. Filiala din Bucureşti a organizat lansări de carte la mai multe biblioteci din capitală şi împreună cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu, preşedintă fiind scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri, s-au acordat premiile anuale ale acestei importante organizaţii. Filiala Bucureşti a creat parteneriate cu „Reţeaua Literară Europeană” şi cu „Tărâmul poeziei” de pe aceeaşi reţea descoperind în concursurile organizate în colaborare poeţi foarte tineri, valoroşi, încă din şcoală. Tot în cadrul filialei Bucureşti s-au lansat cărţi ale scriitorilor filialei şi ale scriitorilor din Canada, Austria, Australia la Biblioteca Metropolitană şi la Târgul Gaudeamus. Filiala şi-a desfăşurat activitatea în parteneriat cu instituţii naţionale sau cu fundaţii de prestigiu cum sunt „Fundaţia de Interferenţe Culturale”, „Club UNESCO”, „Academia Paul Polidor”, „Fundaţia Mirabilis”. De asemenea s-a participat la festivalul ONG-urilor, prilej cu care s-a oferit celor prezenţi revista „Agora Literară”, cartea de vizită a Ligii Scriitorilor Români. S-au instituit „Premiile Artur Silvestri”. Diploma comemorativă de recunoştinţă, titlul de Excelenţă culturală acordat scriitorului Artur Silvestri, pentru contribuţia la zestrea patrimonială a neamului românesc a fost înmânată soţiei sale Mariana Brăescu Silvestri. S-au acordat şi alte diplome de excelenţă în cadrul filialei Bucureşti. Filiala Braşov a colaborat îndeaproape la emisiunile organizate de către televiziunile locale NOVA, TVS și cu presa locală sau naţională, şi cu revista “Viaţa de pretutindeni” etc. S-au constituit parteneriate cu caracter permanent cu Centrul Cultural Reduta, Biblioteca Judeţeană G. Bariţiu, Salonul Literar D. Magheru, Casa Mureşenilor, Societatea Libris, Societatea Kronart, Librăria Ochian din Braşov etc. S-au susţinut spectacole de muzică şi poezie în cadrul parteneriatului cu Clubul pensionarilor Braşov, de asemeni s-au intensificat colaborările cu publicaţiile din ţară cum ar fi „Citadela”, „Viaţa de pretutindeni”, „Oglinda literară”, „Cetatea lui Bucur”.

Filiala Hunedoara, la rândul său, a acordat premiul „Virtutea Literară” unor scriitori, membrii ai Ligii. O intensă activitate a desfăşurat-o filiala Argeş. Un aport substanţial aducându-şi scriitorii George Baciu și Ion Hiru, aceştia participând în repetate rânduri la activităţi cu cartea organizate de filiala Cluj. La filiala Banat, condusă de Doina Drăgan, în colaborare cu oficialităţile din domeniul învăţământului a organizat prin cenaclul ce funcţionează în cadrul filialei Ligii Scriitorilor, numeroase întâlniri cu cititorii precum și lansări de carte la care au participat reprezentanţi ai presei locale. De asemenea în colaborare cu revista „Heliopolis” şi cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş s-au organizat întâlniri literare unde s-au dezbătut noile apariţii literare ale scriitorilor şi poeţilor locali, cu participarea Televiziunii Europa Nova din Timişoara. Filiala Banat-Timişoara a editat, până în present, două Anuare, care oglindesc activităţile acestei filiale. Filiala Iaşi, pe lângă acţiunile organizate în cadrul Cenaclurilor literare din localitate au colaborat şi cu acţiunile culturale organizate de către Cercul Militar Iaşi, la vernisajul expoziţiei de pictură organizată de către Cenaclul de pictură şi literatură Octav Băncilă.

Un aport deosebit au adus membrii Ligii scriitorilor care-şi au domiciliul în Municipiul Gherla, participanţi activi în cadrul Cenaclului local Ion Apostol Popescu care organizează frecvent întâlniri cu cititorii şi scriitorii din liceele din localitate, alte unităţi (Cămine de bătrâni, Case de copii, etc.) precum şi întâlniri cu persoanele private de libertate din cadrul Penitenciarului de maximă siguranţă din Gherla, unde au fost invitaţi şi alte personalităţi, scriitori ai Uniunii Scriitorilor. De asemenea în fiecare an se organizează activităţi cultural artistice cu diferite ocazii de omagieri ai personalităţilor româneşti (Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare, Unirea principatelor, etc). În acest an, 2014 cu aceată ocazie s-au organizat schimburi de experienţă, întâlniri cu membrii Cenaclului literar  „Octavian Goga” din Cluj, manifestare evidenţiată şi de presa locală, la care şi-au adus aportul membrii marcanţi ai Ligii Scriitorilor Români şi la care au participat şi membrii ai Uniunii Scriitorilor din România.

Liga Scriitorilor este fondatoarea şi una din iniţiatoarea sărbătoririi Zilei Naţionale a Limbi Române, sărbătorind-o împreună cu pesre 100 de scriitori în Staţiunea Jupiter, la Hotel Rio. Scoatem în relief tradiţia participării Ligii Scriitorilor prin preşedintele Al Florin Ţene, sau a altor membrii, la manifestările cultural-artistice organizate de către Primăria Gherla, Casă de Cultură, Cenaclul literar Ion Apostol Popescu cu ocazia sărbătorilor „Zilele municipiului Gherla”, cu ocazii cu care s-au lansat de fiecare dată cărţi ale unor membrii ai Ligii sau ai altor scriitori sau poeţi locali, înmânându-se „Diplome de excelenţă” persoanelor care şi-au adus contribuţia în mod deosebit la dezvoltarea culturii locale şi nu numai. Personalităţilor a fost acordate medalia „Virtutea Literară”, pe care au primit-o: Iulian Patca, George Roca (Australia), Ion Constantinescu, Gavril Moisa, Al Florin Ţene, C.T. Dârţu, T. Barbu, Emil Istocescu, etc.

Au fost organizate schimburi de experienţă între filiale, sau cenacluri literare, activităţi consemnate de-a lungul timpului în ziare sau popularizate pe posturi de radio şi TV locale, propunându-se ca şi pe viitor să se pună accent deosebit pe întâlnirile dintre Cenacluri din cadrul filialelor Ligii, cu cenacluri similare din localităţi, întâlniri cu elevii şi studeţii, răspunzând cu promptitudine la invitaţiile făcute în acest sens de către alte organizaţii, pe plan local.

Filiala Cluj, în colaborare cu filiala Iaşi a organizat lansările Dicţionarului „Personalităţi Române şi faptele lor” de Constantin Toni Dârţu, preşedintele filialei Ligii Scriitorilor Iaşi. Filiala Braşov, preşedintele Popescu C. Viorica, în colaborare cu Fundaţia „Itu”, a organizat numeroase manifestări culturale, iar filiala Bistriţa prin Menuţ Maximilian a provocat acţiuni culturale, revistele, cărţile şi cronici culturale, în paginile cotidianului „Răsunetul”.

Menţionăm în mod deosebit activitatea Cenaclurilor literare ale filialei Cluj şi „Vasile Sav”, unde în mod frecvent membrii Ligii Scriitorilor şi nu numai îşi lansează cu succes noile creaţii literare, aducându-şi un aport deosebit la dezvoltarea culturii. Tot în cadrul acestui cenaclu au fost organizate recitaluri de poezie cu concursul Grupului vocal „Speranţa”. De asemenea s-au organizat medalioane literar-muzicale, plastice, în colaborare cu Asociaţia Artiştilor Plastici Cluj, la Galeria de Artă.

Sub egida Ligii Scriitorilor Români, s-a organizat concursul de poezie şi pictură „Dor de Dor”, în trei ediţii, premianţii primind diplome, cărţi şi alte obiecte. La acest concurs au participat sute de scriitori şi artişti plastici, precum şi Concursul de Epigrame, unde câştigătorii au fost premianţi cu diplome şi cărţi.

Liga Scriitorilor a acordat, prin preşedintele său Al. Florin Ţene, sprijin logistic şi financiar unor filiale pentru a-şi desfăşura unele activităţi culturale mai ample. Se remarcă strădania scriitorului George Roca din Australia, membru al Ligii Scriitorilor, de a promova lucrările membrilor noştri la revistele româneşti din diaspora cu care colaborează aflate în S.U.A, Canada, Germania, Spania, Franţa, Noua Zeelandă, etc. În revistele din Diasporă a promovat de nenumărate ori activităţile organizate de Liga Scriitortilor, inclusiv lucrările literare ale membrilor organizaţiei noastre.

La propunerea Comitetului Director al Ligii Scriitorilor a fost instituită medalia şi Diploma „Virtutea Literară” care se acordă scriitorilor pentru opera, personalitatea şi moralitatea lor. La propunerea filialei Hunedoara, în anul 2010, scriitorul Al Florin Ţene a primit această distincţie. Medalia Virtutea Literară a fost acordată în cadru festiv, cu ocazia împlinirii a 5 ani de la înfiinţarea Ligi Scriitorilor, următorilor membri fondatori: Ioan Benche, Ion Constantinescu, Gavril Moisa, Iulian Patca şi Al Florin Ţene.

În colaborare cu Uniunea Vatra Românească – filiala Cluj, s-au organizat conferinţe pe teme diferite, menţionând ultima, de pe data de 18 ianuarie 2010, cu tema „Spiritul naţional în publicistica şi proza Eminesciană”. Se remarcă în mod deosebit concursul de creaţie literară organizat de către filiala Bucureşti, condusă de Elizabeta Iosif, care a cunoscut o deosebită amploare şi cu prilejul căruia s-au descoperit noi talente, încheindu-se cu o manifestare deosebită la Biblioteca Metropolitană, la care au fost invitaţi de onoare scriitorii Mariana Brăescu Silvestri şi Al Florin Ţene, activitate promovată şi de televiziunile şi de presa bucureşteană. Pe parcursul anilor s-au organizat în colaborare cu organele culturale şi administrative locale, în Baia Mare, Dej, Bucureşti, Focşani, Gherla, Iaşi, Călimăneşti, Petroşani, Deva, Craiova, Drăgăşani diferite activităţi literare.

Liga Scriitorilor Români în colaborare cu poeta Daniela Voicu a organizat la începutul lunii iulie 2011 în localitatea Brusti, din Elveţia, Festivalul Internaţional „The Art To Be Human” la care au participat scriitori din Germania, România, Franţa, Elveţia etc., membrii Ligii Scriitorilor şi ai Uniunii Scriitorilor, în cadrul căruia s-au organizat expoziţii de carte şi pictură, s-au lansat cărţi, s-a proiectat videoclipul „Mama” de Titina Nica Ţene; s-a participat la concerte sinfonice, recitaluri poetice, iar preşedintele Ligii Scriitorilor Români a ţinut o video-conferinţă, vorbind despre necesitatea organizării de astfel de festivaluri în folosul culturii române şi europene.

Se menţionează participarea activă a membrilor Ligii Scriitorilor la evenimentele culturale organizate cu ocazia zilelor oraşelor Gherla, Dej, Turda, Câmpia Turzii, iar în anul 2011, 2012 şi 2013 la Zilele Municipiului Cluj, LSR îşi propune să-şi aducă un aport deosebit, prin organizarea unor acţiuni proprii.

Se propune pentru anul 2011 continuarea unor asemenea acţiuni de promovare şi cunoaştere a activităţii filialelor, de promovarea cărţii, editarea de noi reviste şi antologii, inclusiv de extinderea editării de cărţi ale membrilor Ligii cu ajutorul Editurii Ligii Scriitorilor în colaborare cu Editura „Socrate” din Craiova condusă de scriitorului Mihai Marcu, şi el membru al Ligii, şi al fundaţiei I.D. Sârbu din Petroşani condusă de scriitorul Dumitru Velea.

S-a înfiinţat prima Bibliotecă particulară din Banat la iniţiativa scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu în casa părintească şi prin strădaniile filialei Banat, cu cărţi donate de membrii Ligii şi alţi intelectuali, în localitatea Mehadia, judeţul Caraş Severin, propunându-şi înfiinţarea în perioada următoare şi a altora, în localităţile mai izolate, venind astfel în întâmpinarea dorinţelor tinerilor.

Filiala Ligi Scriitorilor din Baia Marie a înfiinţat postul de televiziune „Porţile Maramureşului”, care emite prin internet, şi este consus de Mihai Ganea, preşedintele Filialei Maramureş a Ligi Scriitorilor Români.

În colaborare cu Parohia Bisericii Ortodoxe, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Mănăştur-Cluj, la solicitarea acesteia, cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de la sfinţire  (1961) se va organiza un recital de poezie religioasă şi conferinţa Biserica Ortodoxă Română factor decisiv în programarea şi conservarea limbii române în Transilvania. Totodată se va sprijini de către Ligă editarea unei reviste omagiale.

În perspectiva alegerii Clujului, pentru anul 2020, Capitală Europeană, s-a solicitat Primăriei Cluj şi Consiliului Local Cluj să se aloce sume pentru editarea antologiei „Din stampe, Clujul”, unde vor fi cuprinşi scriitori din toate timpurile şi contemporani care au scris despre Cluj. De asemenea în perspectiva acestui eveniment, pentru promovarea imaginii Clujului în literatură se vor publica cărţi, antologii şi creaţii literare dedicate oraşului Capitală istorică a Transilvaniei atât în limba română cât şi în limbile de circulaţie internaţională, lucrări ce vor fi difuzate prin filialele din Europa şi de pe mapamond.

Se menţionează faptul că din Liga Scriitorilor Români fac parte academicieni români (Gabriel Puşcaş, specialist în viticultură şi vinificaţie), doi membri ai Academiei Româno-Americane în persoanele lui George Roca din Australia şi Florentin Smarandache, profesor universitar din S.U.A. De asemenea în Liga Scriitorilor din România sunt înscrişi şi 14 membri ai Uniunii Scriitorilor din România, care-şi aduc un aport deosebit la întreaga activitate, din filialele în care funcţionează ca membri marcanţi.

Editarea dicţionarului bibliografic, ajuns la volumul doi, în colaborare cu Editura Dacia XXI, este un instrument necesar în cunoaşterea activităţii Ligii, dar şi un mijloc de evaluare cantitativă şi colectivă a tuturor membrilor, un bilanţ necesar şi binevenit.

A intrat în tradiţa preşedintelui naţional al Ligi Scriitorilor, ca scriitorul Al Florin Ţene, să susţină, la sfârşitul fiecărui an, o teleconferinţă cu preşedinţii şi cu unii membri ai celor 33 de filiale  din ţară şi străinătate ale acestei organizaţii scriitoriceşti. Astfel, în 27 decembrie, la orele 11:00, preşedintele Ligi Scriitorilor Români, a făcut un bilanţ al activităţilor culturale, artistice, şi editoriale în anul 2014, ale celor 33 de filiale, din ţară şi străinătate, care cuprind peste 600 de membri, prezentând raportul de activitate pe anul 2014.

În cuvântarea sa, preşedintele a evidenţiat colectivele de redacţii ce au editat în permanenţă cele 18 reviste ale Ligi Scriitorilor, astfel  îmbogăţind peisajul revuistic din ţara noastră, şi nu numai. Au fost menţionale revistele: „Agora literară”, „Memoria Slovelor”, „Moldova culturală”, „Cetatea lui Bucur”, „Dobrogea artistică”, „Heliopolis”, „Constelaţii diamantine”, „Regatul cuvântului”, „Scurtcircuit oltean”, „Ritmuri braşovene”, ş.a. În continuare a fost evidenţiate Filialele Banat-Timişoara, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Slatina, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Serbia, Canada, Franţa, Spania, New Mexico, pentru editarea de antologii şi Anuare, în care au fost publicate creaţii ale membrilor şi articole despre activităţile cenaclurilor ce la au. În mod special a fost evidenţiată activitatea Filialei Banat-Timişoara, condusă de Doina Drăgan, care a organizat, la Timişoara, cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş,  simpozionul internaţional „Dunărea poeziei”, cu participarea delegaţilor din cele 10 ţări riverane fluviului, la care au luat parte şi scriitorii Titina Nica Ţene şi Al Florin Ţene. Această filială a mai fost evidenţiată şi pentru Anuarul Filialei nr.5, care conţine studii de istorie, etnografie şi folclor despre oraşul de pe Bega.

Au fost subliniate activităţile cenaclurilor: „Artur Silvestri “şi „Radu Stanca”, din Cluj-Napoca, conduse de Antonia Bodea şi Al Florin Ţene, „Ion Itu”, al Filialei Braşov, condus de Viorica Popescu, „Cetatea lui Bucur”, condus de Elisabeta Iosif, „Ion Minulescu”, din Slatina, condus de Marinela Preoteasa, în care s-au citit creaţii literare, s-au lansat cărţile membrilor şi au fost discutate probleme actuale ale literaturii, participând la şedinţe sute de iubitori de cultură. În continuare au fost evidenţiaţi redactorii şefi ai unor reviste ale Ligi Scriitorilor, cum ar fi: Iulian Patca, Elisabeta Iosif, Doina Drăgan, C.T. Dârţu, Marius Ştirbu, Ion Părăianu. Ion Nălbitorul, Ligya Diaconescu, Doina Drăguţ, Nicolae N. Negulescu, Marinela Preoteasa, inclusiv ofiţerul de presă Voichiţa Pălăcean-Vereş care cu acribie consemnează în mass-media activităţile Ligi Scriitorilor Români.

Au fost amintite activităţile de comemorare de la Drăgăşani al scriitorului Gib I. Mihăescu, ale eroilor romanului „Un ocean de deşert” de Al Florin Ţene, ce a avut loc în comuna Roşiile, judeţul Vâlcea, unde s-a ridicat şi un monument cu contribuţia preşedintelui Ligi Scriitorilor Români, dedicat acestora, la care a participat şi o delegaţie a membrilor Ligi Filialei Vâlcea condusă de scriitorul Ion Părăianu.

În mod special a fost evidenţiat scriitorul Ion Velica, preşedintele Filialei Hunedoara, care organizează anual Festvalui Naţional „Ioan Budai Deleanu” în colaborare cu conducerea administrativă a localităţi Geoagiu, împreună cu Claudiu Simonati care a luat, recent, un premiu al revistei „Tribuna”.

Au fost amintite manifestările literar-culturale din Staţiunea „Jupiter” din data de 31 august 2014, dedicate Zilei Naţionale a Limbi Române, în colaborare cu revista „Starpress”, condusă de Ligya Diaconescu. La această manifestare participând scriitori de expresie română din mai multe ţări europene, Canada şi SUA. A fost subliniat faptul că Liga Scriitorilor este membră fondatoare a iniţiativei scriitorului Corneliu Leu de a se sărbătorii Ziua Naţională a Limbi Române în ultima zi din luna august.

S-a insistat ca membri filialelor să participe mai mult la Târgurile de Carte şi să colaboreze cu scriitori renumiţi din zona lor de activitate. S-a propus ca Liga Scriitorilor să înfiinţeze o editură. S-a pus  accent deosebit pe  premiile anuale care se atribuie celor mai bune cărţi apărute în anul anterior, indiferent de apartenenţa autorilor la USL sau LSR, pentru motivul că aceste cărţi aparţin Literaturii Române şi nu unei organizaţii. Astfel de atitudine a Ligi Scriitorilor Români, luată de preşedintele acesteia, este un exemplu de democraţie şi generozitate, pe care Al Florin Ţene îl recomandă şi altor organizaţii profesionale.

În încheierea teleconferinţei, Al Florin Ţene a prezentat proiectul Planului de Activităţi pe anul 2015 al Ligi Scriitorilor, completat cu propunerile preşedinţilor filialelor şi al membrilor participanţi. Preşedintele a urat, tuturor membrilor Ligi Scriitorilor, indiferent pe ce meridiane ale Terrei se află, sănătate, bucurii lângă cei dragi, inspiraţie şi mult har în promovarea literaturii şi culturii române în anul 2015.

Considerăm că prin întreaga activitate al Ligii Scriitorilor Români activitatea culturală, cultura în general va prospera, prin exemplul lor dând un impuls noii generaţii de scriitori, poeţi, plasticieni din ţară şi din străinătate. Liga Scriitorilor Români fiind un fenomen real, o componentă de necontestat a actului literar şi cultural actual, o prezenţă tot mai activă în peisajul literar naţional.

Prin membrii Ligii Scriitorilor Români din străinătate, va fi cunoscută mai în profunzime cultura românească, parte integrantă a culturii Europene şi Mondiale.

––––––

Al Florin ŢENE

Preşedinte al Ligii Scriitorilor Români

Membru al Academiei Româno-Americane de Ştiinţă şi Artă

Facebooktwitterby feather


Etichete: