Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » Aurel M . BURICEA: PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (3)

Aurel M . BURICEA: PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (3)

PSALMUL 61

 

Lui Dumnezeu sufletu-mi  se supune

Că de la El este mântuirea mea

Nu mă voi clătina chiar de-i viaţa grea

Acest pământ fără el ar apune

 

Asupra omului cât vă ridicaţi

Vreţi toţi a-l doborâ ca un gard surpat

Pribeag prin lume fără casă şi pat

Cu fiii casei în sclavie plecaţi

 

De la Dumnezeu vine gândirea mea

Nădejde ajutor şi mântuire

Trec prin necaz cât ar fi viaţa de grea

 

Vei răsplăti după ale Lui fapte

Destinul prin propria cârmuire

Nu vei găsi în trândăvie lapte

 

 

PSALMUL   62

 

Doamne Te caut dis-de-dimineaţă

Însetat-a de Tine cugetul meu

Suspinat-a după Tine trupul meu

Mila Ta mai bună decât prin viaţă

 

În locul cel sfânt m-am arătat Ţie

Te va lăuda chiar gura mea în zori

Când din nemărginiri de spirit cobori

Ca să văd Slava Ta de măreţie

 

Lipitu-s-a sufletul meu de Tine

Şi dreapta Ta pe mine m-a sprijinit

Nicio durere n-o să mă clatine

 

În lume doar pentru credinţă trăiesc

Şi va coborâ al nopţii infinit

În gura celor ce nedreptăţi grăiesc

 

 

PSALMUL   63

 

Să auzi glasul meu când mă rog Ţie

Din frica de rău scoate sufletul meu

Ca sabia e limba unui ateu

Lăcomia face împărăţie

 

Lucru amar lovind pe nevinovat

Întărindu-s-au doar în cele rele

Cine ne va vedea pe noi prin ele

Când vom ieşi şi din acest rău privat

 

Iscodit-au fărădelegi de-au pierit

Şi-au slăbit asupra limbii lor limba

De n-au intrat curaţi în acel vechi rit

 

De Dumnezeu veseli-se-va cel drept

Că faptele bune îl poate schimba

Până va arde lumânarea pe piept

 

 

PSALMUL  64

 

Auzi ruga mea către Tine vine

Fericit e cel pe care l-ai ales

În grădina Ta voi ieşi la cules

Cum cântă-n cireş roiuri de albine

 

Doar cei fărădelege m-au biruit

Nelegiuirea mea o vei curăţi

Sfânta biserică mă va înfrăţi

În lumea ce vine să fiu miruit

 

Cu tăria Ta cel ce găteşte munţii

Dincolo fiind încins cu putere

Bucuria freamătă-n jurul frunţii

 

Tot pământul a dat roade bogate

Slava Ta sfântă o simt în artere

În lumea Ta Doamne ies din păcate

 

 

PSALMUL  65

 

Daţi slava laudei Lui în univers

Să-i cânte numele Lui în altare

Puterea Sa n-are în veci hotare

Forţa divină vibrează raze-n vers

 

Cel ce preface şi marea în uscat

Prin râu vor trece cu piciorul acum

Şi ne vom veseli  de Dânsul pe drum

Ochii Lui privesc spre neamuri delicat

 

Stăpâneşte cu puterea Sa veacul

Cei răi să nu se-nalţe întru sine

În Domnul nostru nu vor găsi leacul

 

Din cele rele ne-ai scos la odihnă

Glasul rugii mele se-aude bine

Fără El inima mea n-are tihnă

 

 

PSALMUL 66

 

Milostiveşte-Te spre noi cu gândul

Luminează faţa Ta dă-ne milă

Cântă neamul care ţi-a făcut silă

Prin chinuri de foc vine şi lor rândul

 

Şi  plâng faptele mele cele rele

Cum să răspund celui fără de moarte

Să ies din păcatul acestei soarte

Atunci când voi urca treptele grele

 

Te vor lăuda pe Tine popoare

Că pământul şi-a dat rodul său bogat

Binecuvântează-ne pe noi soare

 

Să se teamă de Tine orice spaţiu

De credinţa Ta Doamne voi fi bogat

Mila Ta sfântă o sorb cu nesaţiu

 

 

PSALMUL 67

 

Rog să se scoale şi să-i risipească

Toţi vrăjmaşii din calea Lui să fugă

Şi să nu le asculte nicio rugă

Cei cel urăsc pe El să se topească

 

Precum se stinge fumul să se stingă

Cum se topeşte ceara din orice foc

Să piară-n iad păcătoşii de la joc

Toate relele să le fie chingă

 

Aşează pe cei singuri într-o casă

Să se bucure într-o veselie

Lucrarea Sa dreaptă nouă ne-o lasă

 

Va da glasul Său doar glas de putere

Sufletelor noastre spre veşnicie

Singura cale spre sfânta avere

 

 

PSALMUL 68

 

Aproape de suflet mi-a intrat ape

În noroi de adânc care n-are fund

Furtuna mării ce m-a lovit profund

Slăbit-au ochii cine să mă scape

 

Cei ce mă urăsc pe mine în zadar

Vrăşmaşii mei ce mă urmăresc cumplit

Ce n-am răpit pe acelea le-am plătit

Înstrăinat am fost chiar şi-n calendar

 

Pentru Tine am suferit ocară

Întru râvna casei Tale m-au mâncat

Iar eu printre cei tâlhari n-am ce să cat

 

Chiar de-ar fi să trăiesc ultima vară

Numele Tău lăudat în cântare

Cel ce Te iubeşte fi-va cel tare

 

 

PSALMUL 69

 

Spre ajutorul meu să iei aminte

Să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te Doamne

Cine frânge sufletul meu prin toamne

Să se ruşineze să stea cuminte

 

Ce-mi vor mie rele să plece-napoi

Să se întoarcă îndată ruşinaţi

Poate fi de tine aspru condamnaţi

Râul din trăire va curge-n zăvoi

 

Să se veselească de Tine cei buni

Cel ce Te caută prin rugăciune

Întru mântuirea noastră ne aduni

 

Tu eşti izbăvitorul meu cel dorit

Viaţa mea să nu fie mortăciune

Nu zăbovi Doamne cobori din alt mit

 

 

PSALMUL 70

 

Spre Tine să nu fiu ruşinat în veac

Întru dreptatea Ta izbăveşte-mă

Pleacă urechea Ta miluieşte-mă

Fii mie apărător şi ceresc leac

 

Prin Tine m-am întărit din pântece

Din pântecele mamei mele zidit

Întru lauda mea pururea  slăvit

Limba Ta născătoare de cântece

 

La vreme de bătrâneţe nu uita

Când va lipsi tăria mea de bărbat

Să nu mă sfârşesc acum  precum vita

 

Cât de multe rele ai iertat mie

La porţile cele sfinte am să bat

Cine poate fi asemenea Ţie ?

 

 

PSALMUL 71

 

Judecata Ta la împărat şi  fiu

Să judece drept pe săraci şi popor

Cei ce au teamă de Tine îi ador

Să se-nchine prin Tine nu-i prea târziu

 

Râvni-va în zilele sfinte cel drept

Şi mulţimea păcii cât va fi luna

A izbăvit pe sărac ca aluna

De vine rodirea pot să mai aştept

 

Pe sărmanul care n-avea ajutor

Fi-va belşugul de pâine pe pământ

Cât timp vom avea în Tine legământ

 

Va-nflori în cetate orice popor

Neamurile îl vor ferici pe El

Întru  slava Lui toţi vom trăi la fel

 

 

PSALMUL 72

 

Cât de bun e Dumnezeu cu Israel

Pe cei drepţi la inimă îi ajută

Pe cei fărădelege pizma-i mută

Dreptatea prin lume se face prin El

 

Chiar de osteneli omeneşti n-au parte

De îi stăpâneşte pe ei mândria

Se-mbracă cu cei rău şi silnicia

Cugetul inimii lor nu e carte

 

De sus gândesc şi vorbesc  cu  vicleşug

Până la cer ridică gura drept scut

Şi limba lor străbate prin meşteşug

 

Că visul celui ce greu se deşteaptă

Chipul lor de nimic pământ l-ai făcut

În calea mea spre cer Doamne eşti treaptă

 

 

PSALMUL 73

 

De  ce m-ai lepădat până la sfârşit

Adu-Ţi  aminte cel sfânt locaş al Tău

L-ai câştigat de la început din hău

Rău Ţi-a dorit vrăjmaşul ce s-a hâşit

 

Ars-au cu focuri Lăcaşul Tău cel sfânt

Cu topoare şi ciocane sfărâmat

Chipul Tău în inima mea-i înrămat

A Ta e ziua şi noaptea de avânt

 

Caută spre legământul Tău veşnic

Tu ai deschis izvoare de lumină

Care îl mântuiesc pe cel puternic

 

Să nu vină ruşinat cel umilit

Cei ce se-nchină cu viaţă senină

Şi de teama morţii să nu fiu silit

 

 

PSALMUL 74

 

Vom chema numele Tău cu laude

Minunile Tale făcute-n vreme

Cu dreptate vom judeca prin teme

Se va cutremura cine n-aude

 

“Nu faceţi fărădelege” cu păgâni

“Nu înălţaţi fruntea “voi cei păcătoşi

Zburaţi prin rele ca nişte albatroşi

Cei răi prin veac de veac nu sunteţi stăpâni

 

De niciunde nu vine ajutorul

Nici de la răsărit nici de la apus

Că Dumnezeu este judecătorul

 

Paharul cu vin curat mirositor

Să-l bem de la unul la altul dedus

Trăit în veci acest veac  ocrotitor

 

 

PSALMUL  75

 

Iubit este în Iudeea Dumnezeu

În Israel  e mare numele Lui

Acolo a frânt tăria arcului

Arma şi sabia zdrobite mereu

 

Din munţii cei veşnici ne luminează

Pe cei curaţi credinţa îi animă

Tulburatu-s-au cei răi la inimă

Dormitu-au somnul  până-n amiază

 

Din cer auzim a Ta judecată

Pământul s-a temut şi s-a liniştit

Pe glob cei blânzi pretutindeni Te cată

 

Şi gândul omului Te va lăuda

În amintirea gândului fericit

Grădina sfântă cu lacrimi vom uda

 

 

PSALMUL 76

 

Cu glasul meu către Domnul am strigat

În ziua de necaz gândul tânguie

Sufletul meu n-a vrut sa se mângâie

Şi duhul meu însetat s-a intrigat

 

Ochii  au luat-o înainte treji

Tulburatu-m-am  şi n-am grăit nimic

În anii cei veşnici gândirea-i amic

Se frământă duhul meu printre viteji

 

Oare Doamne în veci mă va lepăda

Şi nu va mai binevoi în mine

Câmpia plânge când vine zăpada

 

Calea Ta cea sfântă plină de minuni

Pocăinţa creşte în al meu sine

Numai Tu Doamne în necuvânt m-aduni

 

 

PSALMUL  77

 

Puterile şi minunile toate

Din neam în neam neascunse de părinţi

Fiii ce se vor naşte le vor dorinţi

Când prin facerea Lui totul se poate

 

Pâine îngerească a mâncat omul

Nimic nu lipsea din cele ce pofteau

I-a hrănit Domnul cu toate ce-şi doreau

Aşa cum toamna fructele rup pomul

 

Mânia Lui Dumnezeu s-a ridicat

L-au înşelat cu limba lor l-au minţit

În păcate păgâne s-au ameţit

 

Peste cei răi a dat blestem fermecat

La  păgâni ocară veşnică le-a  dat

Şi-a ales pe David robul minunat

 

 

PSALMUL 78

 

În moştenirea Ta neamuri intrate

De au pângărit Lăcaşul Tău Cel  Sfânt

Din Ierusalim ruină şi mormânt

Prăpăd au făcut inimi speriate

 

Ajută-ne că am sărăcit foarte

Izbăveşte şi  curăţeşte pe noi

Scoate-ne din acest blestemat război

Să nu ne ducă păgânii în moarte

 

Răzbunarea sângelui vărsat de neam

În faţa Ta cei ferecaţi suspină

Pe fiii celor morţi ruga-i alină

 

Lauda Ta vom vesti din neam în neam

Poporul oile păşunii Tale

Mărturisi-ne-vom pe orice cale

 

 

PSALMUL 79

 

Cel ce vrea pe Israel ia aminte

Cel ce şezi pe Heruvimi să Te araţi

Deşteptă puterea Ta ca între fraţi

Ca mântuirea Ta să ne alinte

 

De ruga robilor nu Te mânia

Şi cu pâine de lacrimi nu ne hrăni

Toţi vrăjmaşii noştri iar ne vor răni

În puterea Ta vom găsi tăria

 

Ai mutat via din Egipt prin lume

Mlădiţele ei cedrii acoperă

Din cer salvează această operă

 

Cu dreapta  Ta ai sădit-o anume

Arsă a fost în foc şi smulsă via

Întoarce-Te  spre noi şi vom învia

 

 

PSALMUL 80

 

Să cântaţi psalmi şi bateţi din timpane

Dulce din psaltire şi alăută

Sunaţi din trâmbiţe lume băută

În viaţa fără sărbători orfane

 

Mărturie a mai pus Iosif plecat

Din pământ egiptean dar a auzit

Limba pe care n-o ştia izbăvit

La coşuri chiar a robit de mâini legat

 

Te-am auzit în mijlocul furtunii

Şi chiar te-am cercat la apa certării

Vrăjmaşii Domnului din ochii zării

 

L-am convins pe Iosif şi-a rupt lăstunii

Pe căile cele sfinte n-a umblat

Cu cei păgâni prin cugete s-a cuplat

 

 

PSALMUL 81

 

Domnul a stat sub adunare mare

În mijloc pe puternici va judeca

Cât timp la feţele lor veţi apleca

Dumnezeu le-a pus întrebări amare

 

Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac

Şi dreptate celui smerit şi sărman

Doar cel bun să mai ajungă la liman

Izbăviţi-i din mâna acestui drac

 

Dar ei n-au cunoscut lumea cea sfântă

Şi nici n-au priceput lumina din cer

În întuneric de vid se avântă

 

Scoală-Te Dumnezeule judecă

Cu adevăr acest pământ temnicer

Că multe neamuri în iad alunecă

 

 

PSALMUL 82

 

Doamne chiar cine  se va asemăna

Nici să Te linişteşti şi să nu mai taci

Tot ce e roditor pe lume să faci

În orice primăvară vom semăna

 

Au ridicat capul cei ce te urăsc

Împotriva poporului tău fac rău

Contra sfinţilor Tăi lupta-i de călău

Faptele celor vicleni ne amărăsc

 

Împotriva Ta legământ au făcut

“Să moştenim doar noi jertfelnicul Lui „

În pedeapsa lor cruntă am tot zăcut

 

Alungă-i în vifor şi urgia Ta

Ardă pădurea sub limba focului

Până când păcătoşii vor regreta

 

 

PSALMUL 83

 

Iubite sunt lăcaşurile Tale

Doreşte şi sfârşeşte sufletul meu

După curţile Domnului tot mereu

Inima şi trupul meu sunt petale

 

Ca pasărea şi-a aflat ei şi casă

Turtureaua cuib să-şi pună puii săi

În Altarele Tale n-au loc cei răi

Fericit este bărbatul ce-i pasă

 

A cărui ajutor e de la Tine

Şi suişuri în inima sa a pus

În valea plângerii se simte bine

 

Mergea-vor din putere în putere

Ziua în casa sfântă n-are apus

Mila şi adevărul nasc vedere

 

 

PSALMUL  84

 

Robimea lui Iacob pe pământul Tău

Şi mânia Ta s-a risipit în vânt

Înălţimea mâniei Tale nu ia avânt

Le-ai descoperit păcatele din rău

 

Şi-Ţi întoarce mânia Ta de la noi

Sau vei da mânia Ta din neam în neam

Să trăim fericiţi ca rodul pe ram

Chiar dacă timpul n-a mai făcut altoi

 

Pentru poporul Său va grăi pace

Şi pentru cuvioşii săi mila Sa

Cei ce îşi întorc inima întrânsa

 

Pământul Tău sfânt roade va face

Har şi slavă întru nerăutate

Nu va lipsi de roade în cetate

 

 

PSALMUL 85

 

Pleacă Doamne urechea Ta sa auzi

Că sărac şi necăjit sunt eu acum

Nu da sufletul meu cuvios pe drum

Bun şi blând şi milostiv eşti n-acuzi

 

Şi ascultă Doamne rugăciunea mea

Ia aminte la glasul rugii mele

În ziua de necaz am chemat stele

Calea sfântă să fie fulgi de nea

 

Vin neamurile pe care le-ai făcut

Şi vor slăvi numele Tău minunat

Că prea mult în cele rele am zăcut

 

Caută spre mine şi miluieşte

Dă tăria Ta slugii Tale damnat

Să vadă păgânii cine domneşte

 

 

PSALMUL 86

 

Temelia lumii pe munţii cei sfinţi

Porţile din Sion Domnul iubeşte

Locul cel slăvit în spirite creşte

Ne naştem în el din ai noştri părinţi

 

De Roav şi Babilon îmi amintesc

Între cei ce mă cunosc şi pe mine

Lucruri slăvite s-au grăit prin Tine

Şi iată cei dintru  alt neam îi iubesc

 

Mamă va zice Sionului omul

Şi om  s-a născut în el preasfânt

Chiar cel ce l-a sădit nu uită pomul

 

În cartea popoarelor Domnul scrie

Despre căpeteniile acestui pământ

În acest locaş vesel nu-s sicrie

 

 

PSALMUL 87

 

La Dumnezeul mântuirii mele

Ziua şi noaptea ruga mea am strigat

Plin de rele sufletul meu intrigat

Viaţa mea de iad în cele rebele

 

Oameni răniţi ce dorm în mormânt

De care nu ţi-ai mai adus aminte

Lepădaţi de la mâna de părinte

În gând creşte umbra morţii de pământ

 

Mânia Ta s-a-ntărit asupra mea

Închis am fost şi n-am mai putut ieşi

Ochii mei au slăbit de durerea grea

 

Pentru ce Doamne lepezi sufletul meu

Smerit şi mâhnit ia-mă dintre perverşi

Gândirea Ta prin mine trece mereu

 

 

PSALMUL 88

 

Adevărul Tău se va zidi în cer

Prin veac mila Ta se va topi în noi

Pe cel mândru l-ai smerit într-un zăvoi

Judecata dreaptă izvor de mister

 

Ale Tale sunt cerurile toate

Al Tău este pământul şi lumea sa

Mila şi dreptatea Tu le vei trasa

Mântuirea doar prin Tine se poate

 

Oare voi minţi pe David ?Te-ai jurat

Seminţia lui în veac va rămâne

Timpul semănat cu dor se vrea curat

 

Stricat-ai legământul robului Tău

Milele Tale vor să se amâne

Jurate lui David s-au topit în hău

 

PSALMUL 89

 

Nu întoarce pe om din smerenie

O mie de ani la Tine nu-s poveri

Pentru Tine înseamnă ziua de ieri

Ruga este inima la denie

 

Dimineaţa va-nflori şi va trece

Seara va cădea şi chiar se va usca

Vom sfârşi când urgia va muşca

Pânză de păianjen timpul petrece

 

Bătrâneţea-i tristeţe şi durere

Trece viaţa noastră şi ne vom duce

Dincolo nu luăm nici o avere

 

Ne îndreptăm inimile spre spirit

Sângele se  vrea dincolo de cruce

Mângâie Doamne zilele cu zenit

 

 

PSALMUL 90

 

“În sprijinul şi scăparea mea Tu eşti

Dumnezeul meu voi nădăjdui azi”

În cursa vânătorilor să nu cazi

Sub aripile lui să călătoreşti

 

„Nu te mai teme de frica de noapte

De săgeata neagră ce zboară ziua

De molima care bate ca piua

Păcătoşii din jur nu vor fi şoapte

 

Îngerii vor păzi căile tale

Lăcaşul fără rele şi bătaie

Grija Ta este gratii de metale

 

Că spre bine mereu a nădăjduit

Durerea s-a pierdut ca o văpaie

Numele meu nu-i prin lume huiduit”

––––––––––––

Aurel V BURICEA

aprilie 2015

Bucureşti

Facebooktwitterby feather