Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » Constantin Balaci – o viață pusă în slujba filmului, odiseea vrânceană la cele mai înalte cote valorice

Constantin Balaci – o viață pusă în slujba filmului, odiseea vrânceană la cele mai înalte cote valorice

Motto: Tu să nu te tragi cu mine de șireturi, întrucât eu mă port desculț. ( N. Stănescu)

 

Vrancea mioritică împletește peste plaiurile sale minunate, pline de legendă, mit și adevăr, destine incredibile, oameni incredibili, care, prin contribuția lor au reușit să marcheze veritabile file de istorie literară, culturală, cinematografică, artistică. Din păcate și spre rușinarea urmașilor, filele de aur ale acestei istorii au rămas adânc îngropate în timp, fără a avea posibilitatea de a-și arăta strălucirea, de a ne reaminti că nimeni și nimic nu este veșnic, dar și că avem o sacră datorie de a mulțumi celor care au scris, prin prezentul lor, viitorul acestui colț de lume, binecuvântat de Dumnezeu. România este un loc în care se întâlnesc energiile fabuloase ale Terrei, cu energiile solare, astrale, universale, făcând ca pământurile să zămislească epopei, iar protagoniștii lor să fie asemeni zeilor olimpieni.

Unul dintre eroii „olimpieni” ai Vrancei este și cineastul, scenaristul, regizorul, publicistul, CONSTANTIN BALACI, care, prin inițiativa fiului său FLORIN GABRIEL BALACI, reușește să redevină actual, dar într-o inedită și nouă „formă” de prezentare.  Pornind de la ideea „e vechi… deci, trebuie să fie bun”, Florin s-a trezit în brațe cu o moștenire fabuloasă, copleșitoare, în primă instanță. Coautorul s-a străduit să aștearnă pe hârtie, apelând la memoria textului scris, dar și a imaginilor și fotografiilor epocii prezentate, mărturii cu și despre omul de film CONSTANTIN BALACI, mânat nu de dorința de a face din tatăl său un erou al zilelor noastre, ci de a nu lăsa să se aștearnă praful peste memoriile necesare ale un Om-Eveniment, dar și din nevoia de a prezenta intersectările destinului tatălui său cu ale unor personalități naționale și nu numai ale domeniului artistico-cinematografic.

Constantin Balaci s-a dovedit a fi de fiecare dată inovator, a avut curajul de a îndrăzni să fie cu un pas înaintea celorlalți, să descopere, să cerceteze cu profesionalism și responsabilitate, reiterând parcă spusele gânditorului: Adevăratul curaj nu înseamnă să aştepţi în linişte evenimentele, ci dimpotrivă, să alergi înaintea lorR. M. du Gard).

Făcând din profesie un crez, actul său de credință și devotament față de meseria care i-a adus recunoașterea, Constantin Balaci nu a acordat importanță bunurilor materiale – acționând după dictonul Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temniţaA. de Saint-Exupery). De asemenea, el a crezut cu tărie în libertatea de expresie, atât cât putea fi posibilă la acea vreme, făcând din libertate propria sa experiență, conștient fiind că nu există o „experiență a libertății” (J. L. Nancy).

Cineastul vrâncean și-a folosit meseria pentru a ajuta și promova oamenii, pentru a-și spori zestrea spirituală, în încercarea firească de a închega prietenii care să reziste timpului,  căutând practic să afle mai întâi mulțumirea față de sine-însuși, fără a impune respect, ci doar luptând pentru câștigarea lui. A reușit să rămână un om simplu, fără pretenții la glorie, așa după cum amintește Lao Tse, într-una dintre aserțiunile sale, despre respect: Când vei fi mulţumit să fii pur şi simplu tu însuţi şi să nu te compari cu ceilalţi, toţi te vor respecta… 

Structura materialului este logică, evenimentele se succedă într-o ordine firească, pornind de la rădăcini și ajungând până la finalul activității cinematografice. Prezentarea eroului cărții este făcută ab-initium de el-însuși, într-o manieră pitorească, atractivă, sâmburii genialității sale arătându-se de foarte timpuriu, reconfirmându-se protaza conform căreia… Geniul este talentul de a inventa ceea ce nu poate fi nici predat, nici învăţat (I. Kant) și continuând cu celelalte prezentări ori descrieri tangente, care aduc un plus de valoare cărții în genere.

Activitatea fondatoare a cluburilor vrâncene, în frunte cu cineclubul focșănean de excelență „Zboina”, participarea cineastului vrâncean la filmări, emisiuni, scrierea scenariului sau regizarea unor filme, toate acestea dovedesc versatilitatea profesională a lui Constantin Balaci. Minuțiozitatea artistică, atenția la fiecare detaliu, fac din fiecare peliculă, ce-i poartă emblema olografică, un veritabil epos, în spatele căruia se ascund ore de muncă, răbdare, perseverență, curaj. Despre aceste minunate lucruri dau mărturie și interviurile cu maeștrii cinematogra-fiei perioadei evocate, fiecare întrebare și apoi, fiecare răspuns, adăugând valențe și nuanțe noi portretului său profesional.

Întâlnirea mea cu fiul maestrului, Florin Gabriel Balaci, cu certitudine nu a fost doar o pură întâmplare, cunoscut fiind că Dumnezeu lucrează prin oameni. Am regăsit în comportamentul fiului, multe din atributele maestrului focșănean, în mod special o aceeași atenție la detaliu, din dorința de a face lucrurile cât mai aproape de desăvârșire. Galeria fotografică a cărții este excepțională, ea prezentând în imagine și culoare, secvențe unice din viața și activitatea cineastului vrâncean. Montajul fotografiilor – cadrele atent construite, importanța acordată fiecărei fotografii – este o muncă titanică, pe care fiul maestrului și-a asumat-o pe deplin, cu responsabilitatea specifică familiei sale.

Tributul pe care i-l datorăm maestrului este sărac în cuvinte, dacă ar fi să inventariem activitatea sa meritorie în slujba culturii audio-vizuale. Constantin Balaci a fost și este un luptător, demn de toată stima și admirația noastră. Pentru mine, ca și editor, întâlnirea cu secvențe din destinul maestrului Balaci este un fapt îmbucurător și onorant, deopotrivă, omagiul nostru făcând parte dintr-un RESTITUTIO IN INTEGRUM.

 

*

*     *

Reamintind spusele lui T. VuiaEu nu lucrez pentru gloria mea personală, ci lucrez pentru gloria geniului uman – , aplicabile în totalitate vieții maestrului vrâncean, nu-mi rămâne decât să felicit întreaga echipă care a lucrat la finalizarea unui astfel de proiect inedit, urându-i lui CONSTANTIN BALACI – o viață lină și îndelungată alături de toți cei dragi nobilului său suflet! Felicitări, Luminița Zaharia pentru implicare, felicitări Florin Gabriel Balaci, pentru stăruință, pentru efort, pentru încăpățânarea de a desăvârși un lucru EXCEPȚIONAL!

 

Adjud, 12 al lui Gustar 2018

 

Gheorghe A. Stroia

Membru al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe

Facebooktwitterby feather