Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » CRISTIAN GABRIEL MORARU: Despre funcția civilizatorie a lecturii

CRISTIAN GABRIEL MORARU: Despre funcția civilizatorie a lecturii

Actul lecturii este un act gnoseologic vital pentru orice persoană educată și civilizată. Lectura asanează mlaștina ignoranței în care se zbat cel mai adesea indivizii din societatea română contemporană și nu numai, conducându-i spre un nivel superior de existență. Vorba scriitorului sud-american Vargas Llosa, „Trăim atâtea vieți câte cărți citim”.

Așa cum faci un duș pentru a-ți realiza igiena corporală, este o condiție sine qua non să citești ca să-ți realizezi igiena mentală. Când mă uit la tineretul contemporan care nu citește aproape deloc, ducând în felul acesta o viață semilarvară, fără niciun ideal, oricât de mărunt, care să-l anime, mă cuprinde, vorba poetului, „o tristețe iremediabilă”.

Pe de o parte, este și vina societății, care devine din ce în ce mai mult lipsită de modele, de personalități autentice, capabile să înrâurească în bine destinele acestor tineri care n-au deloc disciplina lecturii. Asistăm, din păcate, la manelizarea culturii, la denigrarea sau relativizarea valorilor clasice, ceea ce contribuie substanțial la realizarea unei culturi minore, inactuale, în care aproape nimeni nu-și mai poate desăvârși potențialul creator. Teleormăneanul Constantin Noica, de pildă, s-a poziționat magistral de partea culturii de elită sau de performanță, cum o numea acesta, și a criticat acerb lăutărismul, adică lipsa la intelectualii români a unei solide educații umaniste.

Pe de altă parte, cea mai mare parte a vinei pentru educația precară a tinerilor trebuie să și-o asume chiar ei, pentru că degeaba le pui tu o carte în mână și le oferi șansa de a accesa un viitor mai bun dacă nu există un minim efort volițional din partea lor. Este important, cu alte cuvinte, ca și aceștia să dovedească inteligența necesară pentru a-și hrăni mințile și cu altceva în afară de fructele viclenei social media. Pentru a fi smart cu adevărat, generația smartphone trebuie să deprindă bunul obicei de a mai pune mâna și pe o carte, măcar pentru a-și putea dezvolta abilitățile cognitive, dacă nu pentru altceva.

În primă instanță, lectură cultivă memoria tradiției culturale, permițând celui care citește să intre în contact cu acel modus cogitandi aparținând elitei intelectuale din diferite veacuri. Lucrul acesta nu poate să fie decât benefic pentru mintea încă necoaptă a tânărului care vrea să desăvârșească personalitatea sa. Întoarcerea la clasici, la textele fundamentale ale culturii universale îl obligă volens-nolens să acceseze un nou mod de a vedea lucrurile, îi permite, avant tout, să-și dezvolte gândirea și spiritul critic.

Cel care vrea să performeze în diferitele domenii ale cunoașterii trebuie să facă imperioase stagii de asceză în bibliotecă. Să-și disciplineze spiritul, să stea cel puțin 12 ore în sala de lectură a bibliotecii. Numai așa va reuși să-și construiască infrastructura intelectuală necesară mișcării cu suplețe în noosfera autentică. Restul e diletantism… Cititul nu îți asigură probabil confortul material, după care fuge toată lumea în ziua de astăzi, dar cel puțin desțelenește buruienile din grădina minții, făcând-o luminoasă și înfloritoare.

Nici erudiția nu-i suficientă pentru a putea fi numit un intelectual rasat. E nevoie să deprinzi tainele artei de a pune în valoare cultura pe care o ai, prin germinarea de idei originale, care să influențeze catalitic spiritul public.

De asemenea, este foarte important să te afli în basmul aventurii tale de partea forțelor binelui, nu ale răului. Un geniu malefic este cu mult mai culpabil decât un simplu ignorant deoarece el dezvoltă în cadrul discursului său public o ideologie toxică, distructivă, negatoare a valorilor pe care le-a impus creștinismul încă de acum două mii de ani.

Lectura ghidată corespunzător este temelia oricărei educații umaniste creștine, inițiindu-l pe om în minunata ars vivendi intelligenter. Îi conferă, în consecință, liniștea lăuntrică, ce-l face netemător în fața furtunilor veacului și, deopotrivă, șansa creării unei civilizații superioare, deschise, care nu se recapitulează steril, ci, dimpotrivă, este deschizătoare de noi orizonturi spirituale.

 

© Cristian Gabriel Moraru

Facebooktwitterby feather