DORU DINU GLĂVAN – OMAGII SPRE NEUITARE

Turma își plânge Păstorul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – DORU DINU GLĂVAN – la dezvelirea bustului, ca cel mai sincer sentiment ce l-au transmis participanții la solemnul eveniment care a avut loc – Marți 12 iulie, ora 14 la Sediul central al Uniunii.
Bustul regretatului președinte UZPR, realizat de sculptorul Romeo Protopopescu, este donația soților Daniela și Constantin Gumann din Salzburg-Austria, care au suportat toate costurile aferente. Gestul lor rămâne peste timp, o lecție de înălțare pe scară spirituală a misiunii de pelerin prin propriul destin. Președinte al Asociației Scriitorilor Români din Austria – Daniela Gumann – și soțul ei, jurnalistul Constantin Gumann, au evocat în cuvinte pline de semnificație și recunoștință, meritele celui dispărut, idei pe care le-au redat cu emoția cuvenită, spre neuitarea președintelui UZPR – Doru Dinu Glăvan.
Spațiul unde a este amplasat bustul fostului lider al ziariștilor a fost neîncăpător pentru iubitorii care l-au cunoscut, l-au iubit și l-au prețuit și care au venit să-i aducă un binemeritat omagiu, dând consistență și semnificație evenimentului unic – In Memoriam Doru Dinu Glăvan. A fost cel mai sincer și mai expresiv mesaj pe care l-au transmis participanții emoționați până la lacrimi la solemnitatea dezvelirii bustului, spre memorare și neuitare. La ceremonie au luat cuvântul personalități din fruntea ierarhiei Uniunii, iar sfințirea bustului a fost realizată de preotul Teoctist Moldovan – starețul mănăstirii Plăviceni. În cuvântul său, cuviosul părintele a îndemnat pe cei prezenți să păstreze vie memoria celui pe care l-a numit „smeritul Doru Dinu Glăvan, cel care ne-a unit aici și ne va uni și în viitor”.
Au susținut cuvântări la bustul neuitatului Doru Dinu Glăvan, prestigioși colegi de breaslă și iubitori ai profesiei de ziarist din mass-media.
Toți s-au referit la personalitatea celui omagiat, arătând că moștenirea lăsată de Doru Dinu Glăvan „este atât de bogată, încât mai trebuie mult timp să fie descifrată in integrum, ca să i se cunoască și recunoască adevărata valoare”. Acesta relevă faptul că prin bustul ce i-a fost dezvelit, Doru Dinu Glăvan s-a reîntors acasă – profesia fiindu-i prima casă. Este arhicunoscut faptul că reper i-a fost ziaristul și poetul național Mihai Eminescu în toată perioada cât a păstorit Uniunea Ziariștilor Profesioniști:2012-2021.
Președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști – jurnalistul Sorin Stanciu – prezent activ la întreaga desfășurare a evenimentului, alături de colaboratorii săi a mulțumit asistenței în cuvântarea sa pentru participare și a îndemnat membrii Uniunii la unitate.
La acest eveniment, numeroși membri ai U.Z.P.R au vrut să își exprime recunoștința pentru principiile morale, sfaturile demne de urmat și activitatea în fruntea Uniunii, a regretatului Doru Dinu Glăvan ca exemplu de slujire și dăruire necondiționată, pe care o urma la cârma Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Ca simbol al recunoștinței pentru ctitorul modern al celei mai vechi și mai puternice Uniuni de creație a ziariștilor profesioniști, au participat personalități de frunte ale U.Z.P.R, invitați prestigioși, trimiși ai unor posturi de radio și televiziune, pentru a-l omagia și rememora deviza lăsată moștenire de Doru Dinu Glăvan: „Împreună scriem istoria clipei.”
Neobosit luptător pentru drepturile membrilor Uniunii Ziariștilor, Doru Dinu Glăvan a realizat o punte de legătură între tradiție și contemporaneitate, cu toate mutațiile care au conferit presei noi dimensiuni și noi misiuni. Astfel, Doru Dinu Glăvan a înțeles să fie un ostaș devotat în bătălia pentru adevăr și dreptate, misiune pe care a dus-o cu demnitate până în ultima clipă a vieții. Stau mărturie, în acest deziderat, numeroase inițiative pe care le-a însuflețit cu sentimentul responsabilității, față de menirea socială în rolul de cârmuitor al breslei și datoria de serviciu față de valorile culturale.
Demn de memorat rămâne mesajul jurnalistului Dorel Vidrașcu:
„Doamne, dezînvrăjbește-i pe români!”
Bustul inegalabilului păstor al Uniunii Scriitorilor din România rămâne un loc de reclegerere a celor care îi păstrează vie amintire și le este mentor în profesia de jurnalist.
„Nu te amăgi, cât ești printre vii!”

Fie-i memoria veșnică!

13.07.2022 Maria FIlipoiu / UZPR

Facebooktwitterby feather