Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CARTI » CRONICI » Ernest HUŞANU: CONSEMNĂRI LA UN „CARNET DE NOTE” – RECENTA CARTE A LUI IVAN LUNGU                    

Ernest HUŞANU: CONSEMNĂRI LA UN „CARNET DE NOTE” – RECENTA CARTE A LUI IVAN LUNGU                    

Trecând  „Dincolo de amintiri” fără a trăda „cele trei maimuţe”* din biblioteca sa şi părăsind „covorul pe care ascultase Gershwin”*, Ivan Lungu deschide, cu inima plină, sertarul consemnărilor sale din anii 2004 – 2013. Observator atent şi activ, participant frecvent la multe întâlniri culturale (literatură, expoziţii de pictură, fotografii, sculptură, tapiserie) cu personalităţi din diplomaţie şi alte domenii din Israel, este departe de a fi în rolul unui reporter avid de senzaţional sau în căutare de realizări beletristice. Observaţii, constatări şi relatări obiective, deşi aparent reci, seci, sunt pătrunse de o participare afectivă, lucidă şi înnobilată de ochiul atent şi discernământul obiectiv al iubitorului de frumos şi armonie.

În cele 180 de pagini ale cărţii „Carnet de note” (Editura Aureo – Oradea, 2015), autorul a crezut de cuviinţă să comaseze cele aproximativ 60 de note reportericeşti şi relatări memeorialistice în cinci capitole, triate şi adunate, nu pe j calendaristice sau localizări, ci legate de tematica abordată.

Ivan  Lungu  este un scriitor-reporter în această carte. Activ, nelipsit la activităţile culturale şi întâlniri aniversare ale celor din aliaua română, face calde aprecieri, comentarii emoţionante la reîntâlnirile cu inerente aduceri aminte, unele dureroase. Ivan  Lungu  recidivează în ale sale scrieri cu aceaşi aplecare sinceră şi caldă către întâmplări readuse şi redate cititorului. Puterea memorialistică intervine întretăiat, nu dominant, lăsând desfăşurătorul real să-şi pună amprenta veridicităţii şi oportunităţii întâlnirilor şi a expunerilor din viaţa culturală israeliană.

În „Cuvânt înainte” autorul scrie: „Este o colecţie de articole cu atingere culturală, sau unele chiar cu referire propriu-zisă, publicate de subsemnatul în presa de limbă română din Israel şi  Contemporanul, în decursul ultimilor zece ani”. Într-adevăr, o „colecţie” bine expusă, judicios adunată şi repartizată în cele cinci capitole. În primul capitol „Relatări şi consemnări” găsim scurte reportaje despre cercurile culturale şi expoziţii din Haifa, Kraiot, Carmiel, Naharia, Nesher, participând activ şi la prezentarea expoziţiilor de sculptură, tapiserie, artă fotografică.

Prezent şi activ, receptor afectiv, redă impresiile, le înfăţişează  cu ochiul atent al reporterului, participant cald, redând culoarea locală şi aprecieri asupra valorii artistice a acestor manifestări. Consemnez reportajul cu ocazia reuniunii timişorenilor din 2011, cu reîntâlniri emoţionante. În capitolul  II, „Impresii de cititor”, Ivan  Lungu  schimbă registrul consemnărilor. Apar impresiile întunecate de la tragediile Holocaustului precum: „Farmacistul de la Auschwitz”, „Soluţia finală”, „Auschwitz – Ţara morţii” (sguduitoare mărturii ale distinsului scriitor Harry Ross), „Memoria salvată” (lucrarea prof. dr. Smaranda Vultur) şi recenzia cărţii „Rapsodie în alb şi negru” a talentatei scriitoare Gina Sebastian Alcalay.

Capitolul  III,  „Portrete” cuprinde relatări desprer regretatul scriitor şi traducător Alain Paruit (Alain Herskovits), strălucita artistă şi director al TES (Maia Morgenstern) şi referiri elogioase la scrierile lui Berthold Aberman. Capitolul  IV, „In Memoriam”, aşa precum indică şi titlul, cuprinde calde şi dureroase referiri la cei dispăruţi în ultimii ani, personalităţi importante în literatura de limbă română şi în general cu aport  extrem de valoros în cultură: Carol Isac, Haralamb Zincă, Alain Herskovits, Liviu Moscovici, Shmuel Rainish, George Dinică, Felix Caroly, Andrei Călăraşu, Sigi Sontag, Sonya Palty. Capitolul  V,  „Diverse”, consemnează unele dispute culturale, întâlniri cu ambasadorul României, o replică lui Gunter Grass pentru apariţia unui poem cu tentă antisemită ş. a.

Ivan  Lungu scrie în „Cuvânt înainte” câteva precizări interesante, în care explică şi justifică apariţia acestei cărţi, cuvinte care mă ajută să pot oferi cittitorilor îndemnul că vor găsi în paginile „Carnetului de note” scrisul cursiv şi sugestiv al talentatului scriitor-reporter. Nu pot trece cu vederea dedicaţia emoţionantă ce o scrie Ivan  Lungu  pe prima filă a acestei cărţi: „Soţiei mele, Puica, mulţumirile şi întreaga mea preţuire pentru suportul moral şi ajutorul concret în realizarea acestui volum”.

„Notele” din acest carnet îmbogăţesc literatura de limbă română apărută în Israel şi România, realizând un real documentar, viu şi plăcut de citit.
––––––––
* Referire la titlurile cărţilor publicate anterior: „Maimuţele de dincolo de amintiri” (Editura „24:ORE”, Iaşi, 2012) şi „Ascultând Gershwin pe covor” (Editura „Aureo”, Oradea, 2013) (Nota red.)

Ernest HUŞANU
18 martie 2016
Israel

Facebooktwitterby feather