Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » EUGEN DORCESCU, VIAȚA MANUSCRISELOR (O confesiune)

EUGEN DORCESCU, VIAȚA MANUSCRISELOR (O confesiune)

EUGEN DORCESCU VIAȚA MANUSCRISELOR (O confesiune)

Am fost întotdeauna, sunt și acum, foarte grijuliu cu manuscrisele mele. Fiecare text este iscălit și datat. Nu am putut (nici n-am vrut) să procedez altfel. Manuscrisele sunt rodul și proba trudei mele de-o viață: trudă solitară, tăcută, întinsă pe mai multe decenii. Manuscrisele aparțin, dintru început, și integral, părții nobile, spirituale, a existenței. Totodată, am fost și sunt cât se poate de rezervat în privința publicării lor. Selecții repetate, riguroase, exasperante au precedat, mereu, alcătuirea și editarea fiecăreia dintre cărțile mele. Manuscrisele versiunilor editate au fost depuse, ca donații, din partea mea, la Biblioteca Mitropoliei Banatului. Manuscrisele rămase au fost așezate în dosare și depozitate în sertarele Bibliotecii de acasă. Numeroase dosare păstrau poezia nepublicată, scrisă între anii 1970 și 2000. Concomitent, într-un vraf impresionant de caiete, frumos rânduite într-o cutie, se retrăsese Jurnalul, pe care l-am ținut 23 de ani (1990-2013). O mare cantitate de text manuscris, așadar, mii de pagini. În primele luni ale lui 2015, reflectând și constatând că izbutisem a-mi contura un anume profil literar, am revăzut, atent, tot acest noian de mărturii și l-am ferecat în sipete.

„Habent sua fata libelli”. Dumnezeu n-a vrut, însă, presupun, să-mi continui astfel cărarea lumească de scrib, abandonând, adică, într-o relativă uitare, acele manuscrise. În 2019, după ce publicasem, în 2015, o amplă antologie, ediția ne-varietur NIRVANA. CEA MAI FRUMOASĂ POEZIE, și, în 2017, volumul proaspăt ELEGIILE DE LA CARANI, soția mea, Doamna Mirela-Ioana Dorcescu, m-a întrebat, sfioasă, dacă îi îngădui să exploreze lumea tăinuită, răbdătoare și silențioasă, a manuscriselor mele. Am ezitat, am amânat. Mă auzise pomenind, deseori, titlul unui volum mai vechi de poezie, „Agonia caniculei”, din care am publicat, prin anii 80, o seamă de poeme în diverse reviste. Ar fi dorit să-l citească. Și, evident, era nerăbdătoare să citească și alte eșantioane de text manuscris. De ce nu și Jurnalul?

Am acceptat, în cele din urmă, și bine am făcut! Din vara lui 2019 și până în toamna lui 2022, zi și noapte, soția mea a străbătut toată întinderea și toată cuprinderea manuscriselor mele, selectând texte, culegându-le pe computer și oferindu-mi-le, odată culese, spre re-lectură și re-selecție. Celelalte, cele neselectate, s-au întors în liniștea și întunericul sertarelor. Apoi, când, după interminabilele mele precauții estetice, decideam, totuși, să trecem la etapa publicării, contactam cele două edituri timișorene înalt profesioniste și prietene: Mirton și Eurostampa.
Așa au apărut, rând pe rând, cinci cărți, poezie și proză, peste 1500 pagini de tipar, cărți care, fără implicarea providențială a Doamnei Mirela-Ioana Dorcescu (dascăl universitar, eseist și prozator), s-ar afla, și acum, în veșmântul lor prim, olograf, pe hârtia învechită.

Mulțumesc, Mirela-Ioana!:

1, AGONIA CANICULEI, poezie, Ediție îngrijită, Notă asupra ediției și Glose: Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2019, 124 pagini;
2. ÎNGERUL ADÂNCULUI. PAGINI DE JURNAL (1991-1998), Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020, 537 pagini;
3. ADAM. PAGINI DE JURNAL (2000-2010), Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020, 549 pagini;
4. APROAPELE. 111 PSALMI ȘI ALTE POEME, Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu. Posfață de Florin-Corneliu Popovici, Editura Eurostampa, Timișoara, 2022, 163 pagini;
5. LEVIATANUL. POEME UITATE, Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu. Postfață de Mariana Anghel, Editura Eurostampa, Timișoara, 177 pagini.

A fost un vis? Totul – viață, literatură – a fost un vis? Este un vis?
Hallelu Yah!
Ce ființă (ne)fericită e omul!
Timișoara, 2 octombrie 2022.

Facebooktwitterby feather

Despre Eugen DORCESCU

EUGEN DORCESCU BIOBIBLIOGRAFIE Poet, prozator, eseist, traducător din limbile franceză și spaniolă. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Doctor în filologie. Născut la 18 martie 1942. Cetățean de onoare al Timișoarei. Căsătorit cu Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, prozatoare, eseistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, 2012; Marele Premiu „Sfântul Gheorghe”, la Festivalul internațional de poezie „Drumuri de spice”, Uzdin, Serbia, 2017 etc. Opera (sinteză) – Omul de cenuşă, antologie de autor, ce include cele opt cărți de poezie, apărute între 1972 și 2001, Editura Augusta, Timișoara, 2002; – Biblicele. Include : Psalmii în versuri, Ecclesiastul în versuri, Pildele în versuri, Rugăciunea Regelui Manase în versuri, Editura Marineasa, Timișoara, 2003; – Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, ediție critică, ne-varietur, 468 p., realizată de Mirela-Ioana Borchin: Selecție din cele cincisprezece volume anterioare, Biobibliografie și Eseul hermeneutic : Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei (150 p.), Editura Eurostampa, Timișoara, 2015; – Elegiile de la Carani, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Sub cerul Genezei, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Agonia caniculei, Editura Mirton, Timișoara, 2019; - Elegías Rumanas, Obra reunida, Selección del autor, Editorial ARSCESIS, La Muela (Zaragoza), Spania, 2020. Traducción y edición crítica: Coriolano González Montañez; Biobibliografía y selección de opiniones críticas: Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu. (286 pagini); - Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991 – 1998), Ediție îngrijită, Selecție de texte, Prefață și Note de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020. (537 pagini).