Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » EUGEN ONISCU: CĂLĂTORIND PRIN VIAȚĂ FĂRĂ TEAMĂ

EUGEN ONISCU: CĂLĂTORIND PRIN VIAȚĂ FĂRĂ TEAMĂ

Lumea în care trăim ne învăluie tot mai mult viața în culori sumbre ce pur și simplu ne răpesc fericirea personală. Iar viața devine grea pentru că ne este greu să trăim fără lumină în tot acest cadru plin de întuneric din care e alcătuită tot mai mult lumea noastră. Iar de aici se naște teama în ființa noastră pentru ceea ce va fi în viitor. Cred că una din cele mai puternice arme ale Diavolului este acea de a strecura frica în sufletele oamenilor și reușeste cu ușurință să facă acest lucru atunci când ne determină să privim norii cenușii aducători de nenorociri ce-i vedem la orizontul existenței noastre și într-adevăr din punct de vedere omenesc nu vedem soluții.

Însă pot să spun din propie experiență că am trăit momente în viață când fiind descurajat și încurcat în niște situații aparent fără ieșire gândeam că cazul meu din punct de vedere material și spiritual este pierdut și cu cât mă străduiam să-mi rezolv eu problemele cu atât mă împotmoleam mai mult. Dar atunci când am înțeles că trebuie să privesc prin credință cu ochii minții dincolo de circumstațele neplăcute în care mă aflam spre tronul Celui Veșnic am înțeles că nu sunt singur și nu trebuie să mă bat eu cu răul.

,,Căci așa vorbește Cel Prea Înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. ,,Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, și să îmbărbătez inimile zdrobite.” ( Isaia 57-15 ) Iar în urma unor astfel de descoperiri în viața mea a început să coboare lumina cea binefăcătoare, aducătoare de linște sufletească, iar pentru problemele mele am înțeles că Dumnezeu are soluții, de asemenea viitorul am început să-l văd luminos cu mari posibilități pentru mine de a păși spre veșnicie.

Mă gândesc că astăzi viețile multor oameni sunt asaltate de întuneric spiritual și de frică pentru ziua de mâine mulți oameni își pun următoarele întrebări: Ce va fi în viitor? Cum vor decurge viețile noastre, sau cum ne vom rezolva problemele ce ne frământă și ne copleșesc sufletul împovărându-l? Pentru astfel de oameni am scris acest articol și doresc să le îndrept atenția spre un verset din cartea lui Isaia (41-10): ,,nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare.”

Suntem îndemnați să nu ne temem pentru că Dumnezeu ne va însoți pas cu pas pe drumul vieții și știu din experiență că orice teamă pe care o avem, El o poate lua din sufletul nostru aducându-ne speranță și certitudinea mai presus de orice că lumea în care trăim va trece și va începe eternitatea. Când călătorim în această viață împreună cu Hristos totul capătă altă culoare și viața ne este luminată în atâtea nuanțe aducătoare de iubire și speranță. De câte ori nu citim pe paginile Sfintelor Scripturi cum oamenii cuprinși de teamă nu vedeau decât întunericul cei înconjura și se temeau că vor fi înghițiți de furtuni și probleme iar în ceasul când totul părea pierdut apărea Iisus în mijlocul acelui întuneric cu binecunoscutele Sale cuvinte: ,, Nu vă temeți…” oferind ajutor celor în nevoie.

Avem nevoie ca poverile și îngrijorările noastre să le aducem la Hristos iar El ne va da în schimb pacea Sa ridicând tot greul de pe sufletele noastre trudite. De asemenea atunci când suntem conștienți de vulnerabilitatea și de neputința noastră de a ne rezolva problemele este momentul când Dumnezeu poate lucra cel mai mult cu ființa umană, modelând precum olarul lutul caracterul nostru după chipul Său divin. El poate de asemenea să ne ofere ajutor atunci când îngreunați fiind de necazuri nu mai știm încotr-o să apucăm, însă mai presus de orice altceva chiar dacă nu toate problemele noastre se vor rezolva așa cum noi vrem un lucru este cert și anume prezența Sa divină ne va însoți pas cu pas pe calea vieții mângâindu-ne inimile și călăuzindu-ne în descoperirea adevărurilor Sale glorioase.

Uneori este posibil ca sub presiunea problemelor și a întunericului ce ne înfășoară să ne clătinăm pe calea vieții gândind că călătoria vieții este grea însă Iisus Hristos ne va sprijini prin harul Său minunat ce se revarsă în viețile noastre aducând prospețime și fericire. ,,Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ți zic: ,,Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor!” ( Isaia 41-13 ). Mă uimește această promisiune biblică datorită profunzimii ce se desprinde din acest verset biblic, aici mi se promite că Dumnezeul Cel Atotputernic ce a creat și susține cu puterea Sa tainică universul cu planetele și galaxiile ce ne fascinează se va pleca spre mine ce sunt un fir de praf atunci când mă compar cu EL pentru a mă lua de mână și am alunga teama din inima mea.

Doresc să afirm cu certitudine că nu sunt vorbe goale scrise în cartea lui Isaia și pretutindeni în Biblie eu am experimentat prezența Lui Dumnezeu cu mine în călătoria vieții de asemenea am întâlnit oameni ce trăiau asemenea stări sublime. De aceea cred că toți cei cu inimile îndurerate ce nu au primit decât răceală și respingere din partea oamenilor pot primi dacă vor mângâiere divină din abundență de asemenea pot conlucra împreună cu Hristos la o lucrare ce cred că uimește universul mă refer la îngeri și la lumile necăzute în păcat și anume la plăsmuirea în ființa lor a chipului divin.

Uimitorul har al Lui Hristos ne modelează aducându-ne speranță în inimile noastre înfricoșate de situația actuală a lumii și ne oferă putere să înfruntăm orice piedică din drumul nostru și mai presus de orice ne deschide în fața noastră panorama eternității în care Dumnezeu ne invită să intrăm pentru a ne bucura împreună cu EL întreaga veșnicie. ,,…Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Matei 28-20; Efeseni 3; 20,21. )
EUGEN ONISCU

Facebooktwitterby feather

2 Comentarii

  1. admin

    Foarte frumos și adevărat. E foarte bine punctată teama, frica, întunericul și singura posibilitatea eliberatoare: dragostea și lumina lui Dumnezeu. FELICITĂRI!

    • Eugen ONISCU

      Vă mulțumesc, comentariile dumneavoastră au darul de a mă îndemna să continui pe calea scrisului.

Comments are closed.