Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » NOI APARITII » Galina Martea: Cronica Timpului, revista UZPR, la a 19-a apariţie editorială

Galina Martea: Cronica Timpului, revista UZPR, la a 19-a apariţie editorială

 

Recent a apărut de sub tipar revista UZPR “Cronica Timpului”, publicaţie de cultură, atitudine şi performanţă, directorul general al acestea fiind neobositul jurnalist Doru Dinu Glăvan (preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România), iar redactorul şef – Rodica Subţirelu (prozatoare, poetă). Fiind la numărul 19, revista Cronica Timpului reprezintă, ca de fiecare dată, o nouă imagine în spaţiul cultural naţional românesc şi este, totodată, un nou conţinut plin de valori spirituale. Prin diversitatea subiectelor ce se regăsesc în cuprinsul revistei un loc aparte îl constituie segmentul centrat pe viaţa şi activitatea marelui scriitor român Mihai Eminescu, astfel fiind pus în evidenţă evenimentul de 150 ani de la debutul literar al marelui poet şi, nu în ultimul rând, la acei 127 ani de când Eminescu a intrat în eternitate. La acest capitol de o semnificaţie specială îşi spun cuvântul personalităţi celebre precum Dan Dulciu, Ioan Vulcan-Agniţeanul, Tudor Nedelcea. Un spaţiu cu mult mai complex îl ocupă eseul/analiza literară realizată de Tudor Nedelcea asupra volumului “Mihai Eminescu – 150 ani de la debut”(autor Victor Craciun), ediţie realizată de Cristiana Crăciun (Liga Culturală, Editura Semne, 2016). În acelaşi context, destul de palpitant, se regăsesc şi comentariile cu privire la noile apariţii editotiale ale scriitorilor români contemporani. Unul din ele este eseul realizat de Şerban Codrin asupra romanului Mozaic (autor Eliza Roha, editura Betta, Bucureşti, 2016), nominalizat în cadrul Salonului Internaţional de Carte Bookfest, editia a VII-a.

Cronica Timpului, revistă bine construită, vine completată cu importante evenimente din societatea română şi nu numai, astfel abordând probleme culturale/sociale, în rezultat, toate fiind corelate cu viaţa, preocupările şi nevoile oamenilor din societate. Având la bază mottoul “Societatea e mişcare, statul e stabilitatea!”(M.Eminescu), revista încearcă să cuprindă cât mai multe subiecte prin care să elucideze situaţia reală a populaţiei din România şi, în mod special, despre cauzele ce afectează nespus de mult nivelul de trai şi declinul demografic al ţării. La această temă cu titlul “Declinul demografic, rezultat al politicilor antiromânesti promovate în perioada post-revoluţionară” se prezintă cu informaţii şi argumente concrete profesorul universitar dr.Ioan Gherghina (pagina patru), interviul fiind realizat de Dipl. Ec. Petre Răcănel (Preşedintele Federaţiei “Societatea Civilă Românească”). Un interviu cât se poate de actual, care merită toată atenţia de a fi citit, prin care dl prof. univ. dr. Ioan Gherghina explică care sunt factorii economici şi politici ce au condus la o scădere atât de pronunţată a populaţiei din România după anii 1989. Cu un alt articol, de asemenea destul de important şi actual pentru cititor, se înscrie pe paginile revistei şi Cosmina Zeana din New York (profesor) unde ne relatează cu multă prudenţă despre diferenţa ce persistă în nivelul de mentalitate al omului din România şi a celui din Statele Unite ale Americii. Fiind întitulat “Bucureşti – New-York, un parteneriat de mentalitate”, eseul dezvăluie segmente bazate pe realitate şi anume: cine este principalul vinovat în gradul atât de ridicat al infracţionalităţii şi al desfrânării sociale ce subminează siguranţa naţională a ţării. Asemenea informaţii destul de vaste în cadrul revistei sunt foarte educative atât pentru întreaga societate, cât şi, în mod special, pentru tinerii în dezvoltare.

Cronica Timpului este publicația periodică lunară ce cuprinde articole, studii, interviuri din domeniul ştiinţei, literaturii, istoriei şi, nu în ultimul rând, din domeniul culturii, sector care întruneşte totalitatea valorilor materiale şi spirituale. Pentru a populariza importanţa culturii în societate, doctorul Clementina Timuş ne face cunoscut faptul că oraşul Timişoara în anul 2021 va fi candidat pentru titlul de Capitală Culturală Europeană. Un alt interviu destul de semnificativ cu tematica “Tinerii folosesc mai bine decât vârstnicii oportunităţile oferite de libertăţile pe care noul tip de societate le-a adus” este realizat de Rodica Subţirelu în dialog cu Nicolae Vasile (om de știință, poet, prozator, ziarist şi filosof autodidact). În urma dialogului dl Nicolae Vasile accentuează că principala deficiență a societății actuale este incapacitatea de a forma echipe bazate pe un interes comun.

Respectiv, Cronica Timpului, având un cuprins destul de bogat în comunicări, abordează aspecte economice, sociale, politice cu scopul de a oferi cititorului cât mai multe posibilităţi de a înţelege realitatea din lumea înconjurătoare. Aşadar, cu informaţii şi relatări concrete sunt prezenţi în  paginile revistei ex-consilierul prezidenţial, ex-şef al Statului Major General al Arma­tei României generalul (r.) dr. Constantin Degeratu; colonel (r.) dr. Ion Petrescu – jurnalist, scriitor; prof. univ. dr. Ilie Bădescu – Directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române; dr. Stelian Gomboş; Teodora Mîndru – sociolog; Roxana Istudor – jurnalist, astfel fiind abordate subiecte despre situaţia internaţională şi starea de tensiune militară de pe continentul european; despre viaţa spirituală a omenirii; despre rolul şi importanţa familiei în societatea modernă, etc.

În încheiere, cu nuanţe lirice şi optimiste, Cronica Timpului alocă un spaţiu aparte şi cuvântului exprimat în versuri, având la bază metafora poeziei. Pe lângă creaţia literară în proză se regăseşte cu mult succes şi creaţia literară în versuri sub denumirea “Iubirea – o altă dimensiune”, rostită cu mult har de poetul Ion Bădoi. Iar Artur Silvestri, cu o măiestrie aleasă, este prezent cu eseul despre arta desenului, acesta fiind întitulat “Desenul esenţial: Tudor Arghezi graficianul”.

Prin calitatea şi valoarea revistei ce serveşte la comunicarea în masă a informațiilor se regăseşte meritul dlui Doru Dinu Glăvan (director general) şi a dnei Rodica Subţirelu (redactor şef). Deci, să le aducem mulţumirile de rigoare şi să le dorim succese cât mai înălţătoare pentru viitor! Felicitări!

 

 Galina Martea, dr.,

academician

 

 

Facebooktwitterby feather