Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » GRUPAJ POETIC DEDICAT LUCEAFĂRULUI de VIRGINIA VINI POPESCU

GRUPAJ POETIC DEDICAT LUCEAFĂRULUI de VIRGINIA VINI POPESCU

CEI MAI FRUMOŞI ÎNDRĂGOSTIŢI

Adie, iar, parfum de tei
Dinspre Copoul adorat,
Petale-n ploaie cad pe ei,
Trezindu-i dintr-un sărutat.

Zâmbesc la viaţă, simt mister
În stelele ce s-au ivit,
Îmbrăţişaţi, privind spre cer,
Destinele şi le-au unit.

Frumoşi şi tineri, şi-mpliniţi,
Purtaţi cu gândul către nou,
Cei mai frumoşi îndrăgostiţi
Au fost şi fi-vor în Copou.

 

 

IUBIRILE CARE NU MOR

 

Polen se cerne, ca din cer,

Sub tei, ninsoarea aurie

Încarcă locul cu mister

Și sufletul cu bucurie.

 

Clepsidra-mpiedicată-n mers

Îndeamnă timpul la odihnă

Și pe polen se scrie vers,

Iar dragostea nu are tihnă.

 

Cuvinte nu se mai rostesc,

Nu se mai pierde energie,

Doar ochii tainic se privesc,

Cu înțeles, în  bucurie.

 

Arcușul inimii vibrează,

Luna dansează sub un nor,

Îndrăgostiții toți visează,

Doar la iubiri care nu mor.

 

 

 

MAREA MEA IUBIRE

 

Vă recunosc iubirea-mi mare

Şi idolul ce l-am avut,

Dar nu mai ştiu şi ziua-n care

În viaţa mea au apărut.

 

Parcă eram pe-o bancă-n parc,

Parcă citeam într-un apus,

Parcă priveam la cer cu drag,

Parcă venea, parcă s-a dus…

 

Rămâne marea mea iubire

Şi-o recunosc în neuitare,

Fiindcă-L iubesc spre nemurire,

Pe Eminescul nostru mare.

 

BIOBIBLIOGRAFII ALE SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI

 

VIRGINIA VINI POPESCU

FIZICIANA –POET

 

 

 

 

 

DATE BIOGRAFICE

 

Locul și data nașterii : Scurtu-Mare, judeţul Teleorman, 10 iunie 1952.

Domiciliul : Alexandria, Teleorman.

Studii :

– Universitatea  ,,Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Fizică – Chimie.

– Cursuri Postuniversitare de Utilizarea  Izotopilor Radioactivi- Universitatea Bucureşti.

-Doctorat în Fizică- Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi.

Experienţa didactică :

– Profesor titular la catedra de Fizică, Liceul Tehnologic ,,N. Bălcescu” Alexandria,Teleorman.

– Profesor  de Biofizică şi Biochimie la Școala    Postliceală Sanitară ,,Carol  Davila”

Alexandria.

– Cadru didactic asociat, predare- Fizică Generală, la Universitatea din Piteşti.

-Inspector şcolar de specialitate Fizică – Chimie  şi Management  Şcolar şi Evaluare  Instituţională la Inspectoratul Şcolar  Judeţean Teleorman.

Alte activităţi:

– Autor de programe şcolare.

– Evaluator naţional al manualelor alternative de Fizică.

-Formator naţional – Fizică şi interdisciplinar.

-Expert al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul  Preuniversitar (ARACIP ), colaborator  extern.

Publicaţii în domeniul Fizicii şi al ştiinţelor educaţiei:

-Are 9 lucrări ştiinţifice publicate în reviste importante de Fizică din străinătate şi în reviste de Fizică din ţară- Editura Academiei Române.

-Are 4 lucrări ştiinţifice depuse la bibliotecile Universităţilor din Iaşi şi Bucureşti (lucrarea de licenţă, lucrarea de absolvire a cursurilor postuniversitare, lucrarea de gradul I şi teza de doctorat ).

-Are 10 lucrări publicate în reviste care se adresează învăţământului preuniversitar.

-A participat cu 3 lucrări ştiinţifice prezentate  la  Conferinţe Internaţionale de Fizică.

-A participat cu 11 lucrări ştiinţifice prezentate  la conferinţe, simpozioane şi  colocvii  naţioanale de Fizică.

Societăţi ştiinţifice colaboratoare:

– Membru al Societăţii  Române de Fizică.

– Membru al Societăţii Europene de Fizică.

– Membru al Ligii Scriitorilor Români.

Ordine, diplome, distincţii, gradaţii primite pentru activitatea stiințifică:

– Ordinul ,,Meritul pentru Învăţământ  în Grad de Cavaler” conferit  de Preşedintele României prin  Decretul  Nr.1097/ 10.12.2004.

–  Diploma ,,Gheorghe Lazăr”  Clasa  I , conferită de  Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin OMECT  Nr.1315 / 15.06.2007.

–  Gradaţii de merit.

 

ACTIVITATEA LITERARĂ

A publicat volumele :

,,ÎNTRE PORȚI DE UNIVERS”, ( poezii ),  Editura ,,Anamarol”, 2016.

– ,,CLONAREA LUI JERRY “, (poezii pentru copii ), Editura ,,Dandes Press”, 2017.

– ,,FAŢETE DE CRISTAL”, (proză ),  Editura ,,Dandes Press”, 2018.

,,IMAGINI DIN HOLOGRAMA GANDURILOR “,  (proză ),  Editura ,,Dandes Press”, 2019.

– A publicat poezii şi proză în  3 antologii  bilingve.

– A publicat poezii şi proză în  46 de antologii  şi  volume colective, editate de 8 edituri din ţară.

– Colaborează cu  26  de reviste de cultură din țară și din străinătate/ reviste scrise și virtuale, în care publică poezii şi proză.

– La ,,Concursul  Internațional de Poezie- Starpress Internațional 2014”  a obținut  mențiune.

– La ,,Concursul  Internațional de Poezie- Starpress Internațional 2018”  a obținut  premiul II.

Diplome primite pentru activitatea literară:

-Diploma ,,Virtutea Literară” conferită de Liga Scriitorilor din România cu  prilejul  Zilei Limbii  Române, 2017.

– Diploma de merit conferită de Editura / Revista/ ,,Starpress Intrenaţional”, 2017.

– Diploma de Excelență conferită de Editura ,,Napoca- Nova”, 2017.

– Diploma de Excelență obţinută la Festivalul  de creație  literară,,Steaua Severinului”, Editura ,,Dandes Press”, 2017.

– Diploma pentru fructuoasa colaborare cu Editura Dandes Press, 2019

– Diploma de Excelență pentru promovarea poeziei româneşti, ,,Dandes Editory”,  2019.

-Diploma de Excelenţă pentru  contribuţia pusă în slujba promovării literaturii române contemporane,  Editura ,, Armonii Culturale” , 2019.

 

 

ANEXA 1

 

L I S T A   L U C R Ă R ILOR ŞTIINŢIFICE

PUBLICATE DE

PROF. DR. VIRGINIA POPESCU

– AUTOR UNIC ŞI COAUTOR

A. Teza de doctorat :

,,Contribuţii privind rolul catodului în funcţionarea unei descărcări luminescente ca oscilator “ .

(Diploma de doctor în Fizică, eliberată în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării  Nr.4198/29.07.2002.)

  1. Cărţi publicate/ Programe şcolare

B1. Programa analitică pentru disciplina Fizică,   anul I. Curriculum pentru şcoala profesională. Ministerul Învăţământului-1996. 

  1. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, recunoscute, sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS:

C.1. Journal of Applied Physics, American Institut of Physics Melville :

C.1.1. E. Lozneanu,Virginia Popescu, M. Sanduloviciu-

,,Negative differential resistance related to self –organization phenomena in a gas discharge”,.

American Institut of Physisc Melville, NY, ETATS-UNS (137),  Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, CODEN JAPIAV, 2002, vol 92, issue 3, pg. 1195-1199, location INIST-CNRS, Cote INIST :126, 354000108888820040.

DIGITAL LIBRARY, Digital Object Identifier : 10.1063/1.1490156

(http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=5033871;IEEEXplore )        

C.1.2.   E.Lozneanu,Virginia Popescu, S. Popescu, M. Sanduloviciu-

,,Spatial and spatiotemporal patterns  formed after self-organization in plasma,,.

IEEE, Plasma Science, ISSN 0093-3813 ,2002,vol. 30,issue1, pg. 30-31, INSPEC Accesion Number 7304068.

DIGITAL LIBRARY, Digital Object Identifier :10.1109/TPS 2002.1003908.

(http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F27%2F21679%2F01003908.pdf%3Farnumber%3D1003908&authDecision=-203) (ieeexplore.ieee.org/iel5/27/21679/01003908.pdf?arnumber=1003908).

C.2. Romanian Reports in Physics, Editura Academiei Romane, Bucuresti- ISSN  1221-1451.

C.2.1. E. Lozneanu, Virginia Popescu, Sebastian Popescu, Mircea Sanduloviciu-

,,On the instability mechanism at the origin of self-organization plasma,,.

Romanian Report in Physics, ISSN  1221-1451, vol.54, Part 1/5, pag. 223-228;2002

C.2.2.  M.Agop, C.Stan, C.Buzea, I.Alexandroaie, B.Ciobanu, V.Griga, Virginia Popescu-

,,Perturbative solutions of the diffusion equation,, Romanian Report in Physics, ISSN  1221-1451, vol.50, nr.1-2, pag. 37-47;1998.

C.2.3.   M. Agop, D. Ruscanu,Ghe.Popa,C. Stan,V. Melnig,Virginia Popescu-

,,Analytical nonlinear model for iono-acoustic propagation modes. Iono-acoustic and solitones waves excitation in a  DP  plasma device,,.

Romanian Reports in Physics, ISSN  1221-1451, vol. 50, nr.1-2, pag 49-62; 1998.

C.3.  Analele Universităţii Bucureşti – ISSN 0254-8895.

C.3.1. Cristina Stan, Virginia Popescu-

,,Mathematical models of hysteresis,,.

Analele Universităţii Bucureşti, ISSN 0254-8895, vol. Fizica 1995, pag.115-120

C.3.2.  Cristina Stan, M. Sanduoviciu, E. Lozneanu, I.Grosu, Virginia Popescu

,,Some general remarks upon possible phase transitions in a plasma gas discharge,,.

Analele Universitatii Bucuresti, ISSN 0254-8895,vol.Fizica 1996, pag. 23-26.

C.3.3.  Dorina Creangă, Cristina Stan, Virginia Popescu.

,,Some consideration upon the effects of a low frequency electrical discharge on living tissues,,.

Analele Universităţii Bucureşti, ISSN 0254-8895, vol.Fizica 1996, pag. 27-32.

C.3.4.  Cristina Stan, M.Agop,C.Gh.Buzea, Virginia Popescu, Z.Apostolos

,,Perturbative solutions of diffusion equation for negative glow and Faraday dark space on a glow discharge plasma,,.

Analele Universitatii din Bucuresti, ISSN 0254-8895, vol.Fizica 1998, pag. 35-41.

C.4.  Reviste de specialitate

C.4.1.  Revista de Fizica pentru Învăţământul Preuniversitar ,,CYGNUS,,

ISSN 1584-403X.

C.4.1.1.  Virginia Popescu –

,, Structuri de sarcini spaţiale, sub formă de straturi duble, în plasma descărcărilor luminescente,,.

Revista Cygnus, nr.1, 2004, pag. 33-34, Editura Societatii Stiintifice Cygnus  Suceava-Centrul UNESCO.

C.4.2.    Revista de Fizica – Chimie pentru licee ,, DELTA  (L), ISSN 1224-2810.

C.4.2.1.   Virginia Popescu –

,,Comportarea sistemelor departe de echilibru în domeniul neliniar al proceselor ireversibile,,.

Revista de Fizica –Chimie pentru licee Delta L,Editura Radical, Craiova , ISSN 1224-2810, 1997, nr.1, pag.1-5.

C.4.2.2.   Virginia Popescu-

 ,,Rolul mesajului scris şi nescris, al enunţului unei probleme de fizică, în soluţionare ei,,.

Revista de Fizica –Chimie pentru licee Delta L, Editura Radical Craiova, ISSN 1224-2810,1997, nr.2, pag. 3-5.

C.4.2.3.   Virginia Popescu

 ,,Importanţa geometriei catodului pentru descărcarea electrică luminescentă,,.

Revista de Fizică –Chimie pentru licee Delta L, Editura Radical Craiova, ISSN 1224-2810,1997, nr.3, pag.40-43.

C.4.2.4.    Virginia Popescu

,,Însuşirea noţiunilor ştiinţifice fundamentale din fizica şi chimia de liceu  prin scheme logice. Exemplificare pe tema ,,Transformările simple ale gazelor ideale,, .

Revista de Fizica – Chimie pentru licee Delta L, Editura Radical Craiova, ISSN 1224-2810,1998, nr.1, pag.30-33.

C.4.2.5.   Virginia Popescu –

,,Forta Lorentz,,.

Revista de Fizica –Chimie pentru licee Delta L, Editura Radical Craiova , ISSN 1224-2810,1998, nr.2, pag.1-4.

C.4.2.6.   Virginia Popescu –

,,Dioda termoionică – generator de energie electrică; realizări şi perspective,,.

Revista de Fizica –Chimie pentru licee Delta L, Editura Radical Craiova, ISSN 1224-2810,1998, nr.2, pag.31-32.

C.4.2.7.   Virginia Popescu –

,,Interacţiuni prin câmpuri,,.

Revista de Fizică –Chimie pentru gimnaziu Delta G, Editura Radical Craiova , ISSN 1221-8383,2001, nr.1, pag.1-2.

C.4.3.   Revista de Fizica ,, Evrika,, 

C.4.3.1.    Virginia Popescu –

,,Consideraţii metodologice privind soluţionarea problemelor de fizică referitoare la mişcarea oscilatorie armonică,,.

Revista de Fizica Evrika, Editura  Evrika Braila.

C.4.4   Revista ,,Alimentaţia raţională, sănătatea de azi şi de mâine,,  ISSN 1844-9522

C.4.4.1.  Virginia Popescu –

,,Radiaţiile nucleare, poluanţi majori ai alimentelor,,.

Revista  Alimentaţia raţională, sănătatea de azi şi de mâine.  ISSN 1844-9522, Edit. I, 2008, nr.1, pag. 28-29.

  1. Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale (cu ISSN sau ISBN):

D.1.  Cristina Stan, Virginia Popescu-

,,A study of optic radiation in a H C E glow discharge,,.

Eight Conference on Plasma  Physics and  Application Iaşi 1994. Volumul Conferinţei Internaţionale..

D.2.  Ghe. Dima, P. Combei, Virginia Popescu-

,,Conical plasma electron gun,,.

Eight Conference on Plasma  Physics and  Application Iaşi 1994. Volumul Conferinţei  Internaţionale.

D.3.  Virginia Popescu-

,,Striaţii fixe şi mobile în plasma descărcărilor luminescente,,.

Colocviului International de Fizica ,,Evrika,, Chişinau 1997, Volumul Colocviului, Nr.II, pag. 212-215.

E. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

E.1. Lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe naţionale

E1.1. Virginia Popescu-

,,Setap of a nuclear unitat an academic institution,,.

Conferinta Nationala de Fizica, Sibiu- 1994.

E.1.2. Cristina Stan, Virginia Popescu-

,,Selective excitation in HCE glow discharge in noble gases and mixtures (Ne+Kr),,.

Conferinta Nationala de Fizica, Sibiu-1994.

E.1.3.  Virginia Popescu-

,,Acceleration influence on the human  body,,.

Conferinţa Naţională de Fizică, Baia-Mare, 1995

E.1.4. Cristina Stan , Virginia Popescu-

,,Autoorganizarea fenomen de interes  ştiintific actual şi de perspectivă,,.

Colocviul Naţional de Fizică ,,Evrika,, 1996.

Volumul Colocviului Naţional de Fizică ,,Evrika,, 1996, pag. 29-36.

E.1.5.  Ghe. Dima, B. Oprescu,Virginia Popescu-

 ,,Laseri cu catozi cavitari. Realizări şi perspectrive,,.

Sesiunea Ştiinţifică,Universitatea Piteşti,1992.

E.1.6. Virginia Popescu, Cristina Stan

,,Proiectarea  şi organizarea procesului de învăţământ la disciplina Fizică în manieră interdisciplinară,,.

Volumul Colocviului Naţional de Fizică ,,Evrika,, 1996, pag. 254.

E.1.7.  Virginia Popescu-

,,Rolul programelor şcolare realizate în sistem modular şi centrate pe formare de competenţe  în realizarea învăţământului vocaţional,,.

Colocviul Naţional de Fizică ,,Evrika,, 1999.

E.1.8.    Virginia Popescu-

,,Flexibilitatea sistemului de învăţământ privită din perspectiva reformei curriculare  a Fizicii,,.

Colocviul Naţional de Fizică ,,Evrika,,1999.

E.1.9.   Virginia Popescu-

,,Optimizarea relaţiei dintre oferta educaţională şi standardele de pregătire profesională, prin studiul disciplinelor opţionale,,.

Colocviul Naţional de Fizică ,,Evrika,,1999.

E.1.10.   Virginia Alexandrescu-studentă (Popescu Virginia)-

,,Folosirea filmului în procesul de învăţământ,,.

Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice studenţeşti

Institutul de Învăţământ Superior  Piteşti –3 mai 1972.

E.1.11.    Virginia Alexandrescu-studentă  (Popescu Virginia)-

,,Descoperirea şi problematizarea –metode importante de predare,,.

Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice studenteşti

Institutul de Învăţământ Superior Piteşti –8 mai 1973.

  1. Alte lucrări / cadrul de prezentare

F.1. Lucarea de licenţă /1980:

,,Spectre  de raze X,,

Universitatea ,,Al.I. Cuza,, Iaşi, Facultatea de Fizică, coordonator prof.dr. Alexandru Vlahovici.

F.2. Lucrarea pentru gradul  I / 1990:

 ,,Surse de radiaţii optice,,

Universitatea din Bucureşti, Facultate de Fizică, coordonator prof. dr. Iancu Iova.

F.3. Lucrarea de absolvire a cursurilor  postuniversitare de utilizare a izotopilor radioactivi /1993:

,,Amenajarea unei unităţi nucleare într-o instituţie de învăţământ superior,,.

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizica, îndrumător prof. dr. Voicu Grecu.

 

 

ANEXA 2

 

LISTA VOLUMELOR PERSONALE  ŞI  A VOLUMELOR COLECTIVE

ÎN CARE A PUBLICAT POEZIE ŞI PROZĂ

VIRGINIA VINI POPESCU

 

VOLUME PERSONALE

 

,,ÎNTRE PORȚI DE UNIVERS”, ( poezii ),  Editura ,,Anamarol”, 2016.

,,CLONAREA LUI JERRY“, ( poezii pentru copii ), Editura ,,Dandes Press”, 2017.

,,FAŢETE DE CRISTAL” ( proză ), Editura ,,Dandes Press”, 2018.

– ,,IMAGINI DIN HOLOGRAMA GÂNDURILOR” ( proză), Editura ,,Dandes Press”, 2019.

 

 

VOLUME COLECTIVE

– Antologia de poezie ,,Simbioze Lirice”, vol.7, Editura ,,Anamarol”, 2014, pag. 231-246.

– Antologia de poezie ,,Simbioze Lirice”, vol.8, Editura ,,Anamarol”,  2014, pag. 211- 226.

– Antologia ,,Limba noastră cea română”– ,,Starpress 2014”- Editura ,,Olimpias”, pag. 144-146.

– Volumul de versuri ,,Nostalgii de toamnă”, Editura ,,Dandes Press”, 2014, pag.166-179.

– ,,Să nu-l uităm…O antologie de versuri în memoria lui Adrian Păunescu”, Editura ,,Inspirescu”, 2014.

– Antologia literar artistică ,,Pe cărările toamnei”,  Editura ,,Npoca Nova”, Nr.4, 2014, pag.77-81.

– Antologia literar-artistică ,,Mierle într-un lan cu maci”,  Editura ,,Napoca Nova”,(3), 2014, pag. 133-136.

– Poeme în limba română- ,,Anotimpuri Românești”: vol. ,,Vara”, Editura ,,Singur”, 2014, pag.45-48.

– Poeme în limba română- ,,Anotimpuri Românești”: vol. ,,Toamna”, Editura ,,Singur”, 2014, pag. 49-50.

– Antologia de poezie ,,Simbioze Lirice”, vol.11, Editura ,,Anamarol”, 2015, pag. 213-228.

– Antologia de poezie ,,Columna Românismului”, Editura ,,Bibliostar”, 2015, pag.58-60.

– ,,Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”– ,,Starpress 2015”, Editura ,,Olimpias”, ( Antologie bilingvă: română- spaniolă ), pag. 71-76.

– Antologia ,,Limba noastră cea română”– ,,Starpress 2015”- Editura ,,Olimpias”, pag. 14-17.

– Antologia ,,Iarna scriitorilor”– ,,Starpress 2015”-  Editura ,,Olimpias”, pag. 35-36.

– Antologia ,,Cinstire înaintașilor – În memoria personalităților dispărute”, Editura ,,Dandes Press”, 2015, pag.176-203.

– ,,Călătorie în Regatul cuvintelor”, vol.VI, Editura ,,Dandes Press”, 2015, pag. 46-57.

-Volumul de versuri ,,Nostalgii de vară, Editura ,,Dandes Press”, 2015, pag.7-20.

-Poeme în limba română- ,,Anotimpuri Românești”: vol. ,,Iarna”, Editura ,,Singur”, 2015, pag.75-76.

-Poeme în limba română- ,,Anotimpuri Românești”: vol. ,,Primăvara”, Editura ,,Singur”, 2015, pag. 51-52.

– Antologia de proză ,,Scripta manent”, (4), Editura ,,Anamarol”, 2015, pag. 347-366.

– Antologia de poezie ,,Simbioze Lirice”, vol. 19,  Editura ,,Anamarol”, 2016, pag.199-214.

,,Carmen- Antologia lirică”, vol. II,  Editura   ,,Anamarol”, 2016, pag.175-181.

,,Carmen- Antologia lirică”, vol. IV, Editura ,,Anamarol”, 2016, pag.180-186.

-,,Antologia scriitorilor români contemporani   din întreaga lume”-,,Starpress 2016”,Editura  ,,Olimpias”, (Antologie bilingvă:  română- greacă ), pag.10-14.

– Antologia  scriitorilor- ,,Dor românesc”– ,,Starpress 2016”, Editura ,,Olimpias”, pag.  49-50.

–  ,,Doamne ale scrisului românesc la început de secol  XXI”, Editura ,,Olimpias”,  2016, pag.125-135.

– ,,Moldova Literară”– Revistă fondată de Liga Scriitorilor din România, Filiala Iaşi- nr. 2(27)/ 2016, pag.22-23.

– Antologia ,,Limba noastră cea română”– ,,Starpress 2017”, Editura ,,Olimpias”, pag. 16-19.

– Antologia ,,La taifas cu iubirea“-,,Starpress 2017”, Editura ,,Olimpias”, pag.24-28.

–   Antologia ,,Versuri pentru Eminescu”,  Editura ,,Dandes Press”, 2017, pag.74-85.

– Colecţia ,,Flori printre flori”, Editura  ,,Dandes Press”, 2017, pag.2-20.

–  Revista literar-artistică ,,Steaua Severinului”, Editura ,,Dandes Press”, 2017, pag.4- 10.

,Carmen- Antologia lirică”, vol. XIII, Editura ,,Anamarol”, 2017, pag.148-154.

,,Carmen- Antologia lirică”, vol. XVII, Editura ,,Anamarol”, 2017, pag.162-168.

– Antologia de poezie contemporană ,,Literatura de ieri, azi, mâine”, Editura ,,Lyric   Graph”, 2017, pag.176-187.

– Antologia literar artistică ,,Albă domniţă cu viscol în păr”, Editura ,, Napoca Nova”, 2018, pag. 224-227.

– ,Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”-,,Starpress 2018”, Editura ,,Olimpias”, ( Antologie bilingvă: română- engleză ), pag. 32-36.

– Antologia ,,Amintiri de secol XX”-,,Starpress 2018”, Editura ,,Olimpias”, pag.156-159.

Centenar 1918-2018,Unirea face puterea”, Antologie, Ediţie alcătuită de Elena Armenescu, Editura ,,Antim Ivireanu”, 2018, pag. 273-279.

-,,Graiul nostru românesc”, coordonator Dănuţ Deşliu, ,,Dandes Editory”, 2018, pag.18-25.

-Antologia ,,Centenarul Unirii “,  ,,Starpress 2018”, Editura ,,Olimpias”, pag. 26-28.

,,Dialog cu inima”, Gheorghe Stroia- ,,Interviuri cu scriitori români contemporani”, vol.4, Editura ,,Armonii Culturale, 2018, pag. 307-321.

-,,Pentru tine, Doamne”- Poezii religioase, vol. 1, Dandes Editory, 2018, pag. 10-20.

– ,, Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume, română- turcă ”,  Editura ,,Olimpias”, 2019, pag. 103-110.

,,Taina scrisului „ George Roca  – Editura Anamarol, Bucureşti, 2019,  vol 2, pag. 123-128.

– ,,Metamorfoză–Antologie lirica” , vol 6, Editura ,,Anamarol”, 2019, pag.157-162.

 

 

ANEXA 3

 

DICŢIONARE, CĂRŢI, CRONICI, ARTICOLE CARE FAC  REFERIRE LA  ACTIVITATEA

  VIRGINIEI  VINI POPESCU

 

– Stan V. Cristea – ,,Dicţionarul Bibliografic al Judeţului Teleorman,  Cultură,  Artă,  Ştiinţă”,  Editura ,,Teleormanul Liber”, 1996, pag. 552-553.

– Olteanu Gheorghe: ,,Virginia Alexandrescu Popescu-  Savanta din Scurtu Mare”, vol. ,,Dascăli de pe valea Clăniţei”, Editura ,,Velox”,  2011, pag. 42-47.

– Olteanu Gheorghe:  ,,Şarja de la Prunaru”, vol. ,, Amintiri din tranşee”– Editura ,,Tipoalex”, 2014, pag . 294-295, ( citare).

– Elena Buică- ,,Fiziciana- poeta Virginia Vini Popescu”, vol. ,,Consemnări pe curat”– Editura ,,Anamarol”, 2015, pag.122-127.

– Ion Holban (coordonator) ,,Popescu Virginia Vini”, vol.VII- ,,Un dicţionar al  scriitorilor  români contemporani”, Colecția ,,Opera Omnia”, ,,Tipo Moldova”,  2016, pag.389-398.

– Gheorghe  Boja- ,,Oameni de şcoală publicişti născuţi în Judeţul Teleorman,  Dicţionar bibliografic“, 2016.  ,,Popescu Vini Virginia”-   pag. 130-132.

– Cezarina Adamescu ,,O voce conştientă strigând în pustiu- Virginia Vini Popescu- Între porţi de Univers”, vol. ,,Întâlniri itinerante”, Editura ,,InfoRapArt”, 2016, pag. 193-207.

– Cezarina Adamescu ,,Jocul de-a minunile copilăriei – Virginia Vini Popescu , Clonarea lui Jerry- volum de poezie pentru copii”, vol.  ,,Întâlniri de ieri şi de mâine”, Editura ,,InfoRapArt”, 2016, pag. 235-240.

– Elena Buică- ,,Vini Popescu – poezii cu inimă curată“, vol. ,,Pe cararile vieţii”, Editura ,,Anamarol”, 2016, pag. 108-112.

– Elena Buică- ,,Eroii nu mor niciodată – Şarja de la Prunaru“ vol. ,,Pe cărările vieţii”- Editura ,,Anamarol”, 2016, pag.41, ( citare).

– Daniela Popescu/Lia Nenciu – ,,Între porți de  Univers, de Virginia Vini Popescu- o cronică minuţioasă de restaurare a  valorilor naţionale”, Confluenţe Literare, 2016.

– Rodica Elena Lupu- ,,Între porţi de Univers”, prefaţa volumului ,,Între porţi de Univers”, Editura ,,Anamarol”, 2016, pag.26.

– Florica Olteanu- ,,Întâlnire cu poezia”, Agenţia de presă  ,,Aşii Români”, 2016.

– Gheorghe Suhăianu – ,,Debut editorial –Între porţi de Univers”, Revista ,,Confluenţe Literare”, 2016.

– Dina Nicolae- ,,De la vis şi speranţă la împlinire, Revista ,,Confluenţe Literare”, 2016.

– Emilia Stroe -,,Sinuosul drum al metaforei în poezia Virginiei Vini Popescu”, Agenţia de presă ,,Aşii Români”, 2018.

– George Zavera- ,,Profesoara doctor Virginia Vini Popescu şi-a lansat volumul de debut în templul cărţilor din Alexandria”, Ziarul ,,Mara”, 2016.

– Elena Buică- ,,Primăvară în miezul toamnei- lansarea volumului Între porţi de Univers de Virginia Vini Popescu”, vol. ,,Sensul giratoriu al vieții”, Editura ,,Armonii Culturale”, 2017, pag.108-110.

– Olteanu Gheorghe: ,,Profesoară, om de ştiinţă, scriitoare: Popescu Virginia  Vini”, vol. ,,Ambasadorii Alexandriei”- Editura ,,TipoAlex”, 2017, pag. 236-241.

– Ghe. P. Boja – ,,Profesor poet- Virginia Vini Popescu”, vol. ,,Di(a)loguri”, 2017,  pag. 68-70.

– Nicolae Dina- ,,Universul fascinant al copilăriei”, Agenţia de presă ,,Așii Români”, 2017.

– Domnița Neaga- ,,Clonarea lui Jerry o nouă carte a poetei Virginia Vini  Popescu“ – Observatorul de Toronto, 2017.

– Emilia Stroe – ,,Placheta de versuri Clonarea lui Jerry – Nostalgie și umor”, Agenţia de presă ,,Așii Români”, 2017.

– Lia Nenciu- ,,Copilăria, tărâmul spre care dorul năzuieşte mereu”, Agenţia de presă ,,Așii Români”, 2017.

– Cornelia Rădulescu- ,,Lansare de carte: Virginia Vini Popescu- Clonarea lui Jerry”, Ziarul ,,Mara”, 2017.

– George Zavera- ,,Clonarea lui Jerry, noua carte a profesoarei fizician Virginia   Vini Popescu”, Ziarul ,,Mara”, 2017.

– Cezarina Adamescu- ,,Pelerin pe tărâmul cuvintelor – Virginia Vini Popescu, Faţete de cristal”prefața cărţii ,,Fațete de cristal”, Editura ,,Dandes Press”, 2018,  pag.6-20.

– Elena Buică- ,,Faţete ale lumii lăuntrice”, prefaţa volumului ,,Faţete de cristal”, Editura ,,Dandes Press”, 2018, pag.21-30.

–  Elena Buică- ,, În pas cu timpul”,  Editura ,, Armonii Culturale ”, 2018.

-Emilia Stroe- ,,Luciditate şi sensibilitate în volumul Faţete de cristal  de Virginia  Vini Popescu” , postfaţa volumului ,,Faţete de cristal” Editura ,,Dandes Press 2018,  pag. 200-210.

– Gheorghe Boja – ,, Noi contribuţii  la istoria învăţământului din judeţul Teleorman”, vol.1, Tipoalex S.A., 2018, pag. 164-166 : ,,Dintre personalităţile localităţii Scurtu-Mare, PROF. DR. VIRGINIA VINI POPESCU -FIZICIANĂ, POETĂ, ESEISTĂ” .

-Nicolae Mavrodin –,,Fizicianul poet şi poetul fizician”-2019

-Emilia Stroe- ,,O  radiografie intelectuală şi sentimentală în Imagini din holograma gândurilor de Virginia Vini Popescu „-  2019,

-Cezarina Adamescu- ,,O răsplată pe măsura înfăptuirilor vieţii . Arta de a menţine aprinsă lumina. Virginia Vini Popescu, Imagini din holograma gândurilor”, Editura Dandes-Press, Drobeta Turnu-Severin, 2019”. (Prefaţa cărţii ,,Imagini din holograma gândurilor”)

-Elena Buică – ,,Virginia Vini Popescu – Cartea, ca o mărturie de viaţă”-2019. (Prefaţa cărţii ,,Imagini din holograma gândurilor”)

 

Facebooktwitterby feather