Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » INTERVIU » Interferențe Culturale: Izvorul Comun de Inspirație

Interferențe Culturale: Izvorul Comun de Inspirație

INTERFERENȚE CULTURALE: IZVORUL COMUN DE INSPIRAȚIE

Luni, 11 Februarie, 2019
Ora 20:00 (RO)
Radio Prodiaspora – În Direct / Huston – Texas, S. U. A

În lumea culturii, fiecare clipă inregistrează pulsul indentitații noastre; aceasta zvâcnire vibrantă care ne motivează să ne întelegem rădăcinile și conexiunile existente între ele, care ne ajută să ne armonizăm cu timpul în care trăim și să alegem conștient fraternitatea fară frontiere, ce semnalează că direcția de dezvoltare si adaptare la condiția prezentă a vieții este una și aceeași pentru întreaga omenire.

Stimați ascultători și mult iubiți prieteni, considerată drept preambulul editiei din 11 februarie, 2019, editia: „Rumi și Eminescu: Interferențe Culturale” își continua demersul cultural cu o reflecție, de data aceasta, asupra subiectului: „Interferențe Culturale: Izvorul Comun de Inspiratie”. Vă propunem, așadar, să descoperim împreună factorii determinanți care au făcut ca învățăturile umane să-și păstreze, de-a lungul timpului, viabilitatea, prospețimea și eficiența lor ce au condus la progresul omenirii. Ne vom ajuta, în continuare, de o parte din întrebarile editiei din 14 ianuarie, 2019:

1. Este puterea învățăturilor marilor învățați ai antichității aceeași cu puterea învataturilor marilor învățați ai timpului în care trăim? De ce?

2. Ce înseamnă noțiunea de „original” și pană unde poate fi ea extinsă?

3. Care sunt factorii care definesc o minte creativă și originală?

4. Ce modele de interferențe culturale cunoasteți?
Dacă sunteți unul dintre ele, împărtășiți-ne din experiența și câstigul valoric obținut din această interferență.

http://tunein.com/embed/player/s106078/

Ca de obicei, vă așteptăm colaborarea dvs. și răspunsurile la întrebările editiei pe Grupul de Facebook Radio Prodiaspora-În Direct.
Emisiunea „Artă, Știintă și Religie – În Cautarea Drumului Comun” poate fi ascultată folosind link-urile: http://tunein.com/embed/player/s106078/
sau http://www.romaniaradio.ro/radio/radio-prodiaspora.shtml
sau http://www.liveonlineradio.net/germany/radio-prodiaspora.htm
sau folosind fișierul de ascultare pe care îl puteți descărca aici: http://prodiaspora.de/prodiaspora.

Mioara Gram

Publicat în
Revista „Logos și Agape” – 9. 02. 2019
http://www.logossiagape.ro/tag/mioara-gram/

* * *

MULTICULTURALITATEA – GLASUL CONȘTIINȚEI COLECTIVE

Motto:

* Pasiunea este umbra spiritului artistic din zestrea testamentară a Divinității transccrisă în zapisul sorții, ce înnobilează sufletul omului cu aura creativității spre tezaurizare culturală.” – Maria Filipoiu

Când spiritul însetat de cunoaștere te poartă în pelerinajul vieții la – Templul „Artei, Științei și Religiei – În Căutarea Drumului Comun” – poposind la „Radio Prodiaspora”, pe un îndepărtat meridian al Terrei (Huston-Texas, S.U.A), unde îți deschide porțile universului cultural, un jurnalist de talie mondială, cu nume legendar, Mioara Gram, ce te invită la ospățul ofrandelor spirituale, devi dependent de nesațul veșniciei.
Străbați cărările gândului până la „Cina Cea de Taină” a sfinților, așteptând momentul în care cei înfometați de mireasma ofrandelor adună firimiturile ca pe cuminecături, spre a potoli foamea pasiunii.
Pentru împătimitul de artă, nimic nu este mai prețios decât ofrandele spirituale – hrana sufletească ce-i asigură viabilitatea spirituală.
Ajungând în acest pelerinaj la „Interferențe Culturale – Izvorul comun de inspirație”, din 11 februarie, 2019, ora 20, pe calea undelor la „Radio Prodiaspora-În Direct”, îmi călăuzesc pașii gândului cu vibrații în pulsul identității ancestrale, prin conexiuni existențiale cu timpul prin care străbate destinul meu pământesc, încercând să răspund la întrebările reporterului Mioara Gram:

1. „Este puterea învățăturilor marilor învatați ai antichității aceeași cu puterea învățăturilor marilor învățați ai timpului în care trăim?
De ce?” (Mioara Gram)

Maria Filipoiu: Puterea învățăturilor marilor învățati a constituit fundamentul pentru Cetatea Înțelepciunii, înălțată de gânditori, înțelepți și exegeți ai Cuvântului, spre dăinuire veșnică, întucât:
„La început era Cuvântul și Cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.” – Evanghelia după Ioan – Noul Testament
http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/35/Ioan
Cuvântul reprezintă factorul care coordonează evoluția culturală pe calea vieții spirituale din toate generațiile și lumina harică necesară definitivării actului artistic.
Omul, ca operă a creației divine, este înrâurirea înțelepciunii ce nutrește arborele cu scoarță cerebrală, lăsându-și rodul pasiunii în idei memorabile pe papirusul timpului. Însuflețesc această idee cu dictonul proverbial: „Pomul se cunoaște după roade, iar omul, după fapte.”

2. „Ce înseamnă noțiunea de „original” și până unde poate fi ea extinsă?” (Mioara Gram)

Maria Filipoiu: Roadele culturii artistice sunt personalizate și tezaurizate în Cultura Universală, de fiecare generație, spre revigorarea rădăcinilor originare cu revelații originale, încadrate într-unul dintre curentele liter-artistice: clasicism, modernism sau postmodernism, mai mult sau mai puțin influent, determinat de influxurile energetice ale memoriei transcendentale și capacitatea concnitivă a spiritelor harice la aceasta.
În plan cultural, atașarea ideii de original presupune conectarea de rădăcinile ancestrale, care au generat-o, creația fiind apanajul ucenicilor Creatorului suprem, al Universului planetar, Cel ce a înzestrat Pământul cu viață și înteligență în specia umană – creatia primordială după chipul și asemănarea Lui, pe care a însuflețit-o printr-o „suflare de viață”, omul identificându-se, oricând și oriunde, prin Cel care l-a însuflețit.
„Eu e Dumnezeu. Naţiunea mea e lumea; cum fără eu nu e Dumnezeu, astfel fără naţiunea mea nu e lume”. – Mihail Eminescu

3. „Care sunt factorii care definesc o minte creativă și originală?” (Mioara Gram)

Maria Filipoiu: Creativitatea este similară cu originalitatea, iar factorul definitoriu este talentul intrinsec.

Mintea creativă este mintea genială – capacitatea de a crea prin perseverență divină, în spiritul uman aureolat cu veșmântul haric, imaterial.
Geniul este talentul de a inventa ceea ce nu poate fi nici predat, nici învăţat.
„Geniul este dispoziţia înnăscută a spiritului uman prin care natura dă artei regulile sale.” – Immanuel Kant

„Forţa de a inventa, iată geniul!” – Eugene Delacrois

„Genialitatea este perseverenţă divină.” – Woodrow Wilson

„Geniul, în zdreanţă sau în veşminte aurite, tot geniu rămâne!” – Mihai Eminescu

4. „Ce modele de interferențe culturale cunoașteți?
Dacă sunteti unul dintre ele, împărtășiți-ne din experiența și câștigul valoric obținut din această interferență.” (Mioara Gram)

Maria Filipoiu: Modele de interferențe culturale sunt conexiuni în care spiritul artistic rezonează cu factorii care conduc la definitivarea actului artistic, în proiecte culturale comune, mediatizate prin cuvântul scris (manuale școlare, cărti, jurnale, reviste), vorbit (conferințe, cenacluri, spectacole, prelegeri) sau pe calea undelor electro-magnetice (telefonia, radiofonia, televiziunea).
Mă regăsesc în toate modelele enunțate anterior, fiind autor a 7 volume, coordonator a 5 volume antologice, coautor în peste 100 de antologii și volume colective, colaborator în zeci de reviste culturale și dețin peste 30 de premii și distincții literare, naționale și internaționale, de la competițiile la care am participat, precizând că primul premiu mi-a fost acordat de scriitorul George Pruteanu, după „Revoluția din Decembrie 1989”, într-o emisiune TVR – Cultural, moderată de Ioana Drăgan.
Toate m-au îmbogățit spiritual și mi-au lărgit orizontul cunoașterii artistice pe întreg mapamondul, prin colaborări cu scriitori consacrați și artiști din toată sfera culturală.
Cea mai recentă colaborare, care mi-a captivat interesul în fiecare ediție, de când mi-a fost propusă, este „Radio Prodiaspora – În Direct”, din Texas-Houston, S.U.A, în emisiunea: Artă, Sțiință și Religie – În Căutarea Drumului Comun”, realizată de Mioara Gram, în colaborare cu: Lili Lazăr – România, Anca Cheaito – Beirut (redactor cotidianul „Orient Românesc”) și Val Răzeșu – România.
Ei formează o echipă de profesioniști inimoși, ce se străduiesc să aducă în casa sufletului fiecărui patriot român conectat pe lungimea de undă fără frontiere, bilunar, fiecare ediție având o temă culturală de interes multinațional, menit să mediatizeze cultura română pe toate meridianele Terrei.
Despre câștigul valoric, obținut personal din „Interferențe Culturale – Izvorul Comun de Inspirație” se poate deduce din parcurgerea expunerii în fiecare participare interactivă, pe calea undelor, în care îmi sunt prezentate articolele originale, încheiate de creații în versuri, încadrate ideatic în tema propusă dezbaterii.

Închei articolul editiei din 11 februarie, 2019, cu poemul „Ofrande spirituale”, din volumul „La Poarta Divinitătii” publicat in anul 2017, la Editura Publishers, București România și din „Recurs la Unire – Centenarul Marii Uniri”, Editura Libris Editorial / CREATOR (Brașov-România) aflate pe site:

Amazon:
https://books.google.ro/books/about/La_Poarta_Divinitatii.html?hl=ro&id=AIuVuwEACAAJ&redir_esc=y

Librăria Coresi:
http://www.librariacoresi.ro/shop?&search=La%20poarta%20Divinit%C4%83%C8%9Bii%20

OFRANDE SPIRITUALE

Cu sufletul mă contopesc pe gânduri,
Prin toamne ruginite și brumate,
Când razele din ochi se scurg în rânduri,
Ce transformă raze în nestemate.

De aripile speranței mă agăț
Cu brațele de gânduri plutitoare,
Când suflet flămând privește la ospăț,
Râvnind ofrande imateriale.

Îngenunchez și cu mâini de gând adun
Firimituri în marama unui nor,
Pe masa Divinității să le pun,
Că le-am purtat în sufletul voiajor.

Aromele pe gânduri impregnate,
Din privire se scurg în călimară,
Iar cuvintele în condei răscoapte
Îmi duc rodul toamnei în primăvară.

Divinității voi duce rodire
De ofrande uscate pe cuvinte,
Ce îi dau gândului însuflețire
Să rodească-n ramuri înmugurite.

Ofrande în poem las moștenire
Cu mir din candela sufletului meu,
De-a lumina cărări de veșnicire
În rug binecuvântat de Dumnezeu.

Prin geana timpului privind în suflet,
Văd înflorit copacul poeziei.
Cu beteală de cuvinte leg buchet,
Să îl duc în Edenul veșniciei.

La umbra gândului îmi adăpostesc
Belșugul roadelor spirituale
Din copacul destinului pământesc
Să le duc Domnului în osanale.

Când fredonez un recviem îngeresc
Să-mi fie daruri binecuvântate,
Pe labirintul visului mă trezesc
Și văd ofrande pe slove pictate.

DORUL DE PATRIE

Îi arde-n suflet dorul de țară,
Pe confrați strămutați de pe glie,
Ce sunt sătui de pâine amară
Și de robie.

Cu scrumul inimii-n călimară,
Români rătăcind în pribegie,
Scriu iubirea pe ritm de fanfară,
Pentru patrie.

Se scurg tristeți pe lacrimi de ceară
Și duc speranța în veșnicie,
Eroilor rupți țărișoară
Plătind simbrie.

Că-n grai străin au primit ocară,
Numai sufletul oprimat știe,
Când pe chip livid lăsa povară
În agonie.

Dorul din suflet nu vrea să piară
Nici când e pe-a cerului câmpie,
Intră-n florile de primăvară,
Spre reverie.

Ghimpi dintre hotare să dispară,
Arde speranța-n flacără vie,
Până ce Unirea-i milenară
În vechea glie.

Din vol. „Recurs la Unire”, Editura Libris Editorial / CREATOR – 2018
Libris.ro
https://www.libris.ro/recurs-la-unire-maria-filipoiu-LIB978-606-8953-45-8–p10798701.html

Maria FILIPOIU / București – România

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București