Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » LIVIA CIUPERCĂ: 10 mai 2017

LIVIA CIUPERCĂ: 10 mai 2017

Pentru neamul nostru greu încercat de vitregii nenumărate, 10 MAI înfloreşte, an de an, mireasmă binecuvântată, sporind salba împlinirilor noastre, întru cucernică aducere-aminte:

10 mai 1848: instituirea Comitetului Revoluţionar în Ţara Românească
10 mai 1858: Conferinţa reprezentanţilor celor şapte puteri la Paris, privind organizarea Principatelor Române şi ale Valahiei
10 mai 1859: Lucrările Comisiei Centrale de la Focşani
10 mai 1866: Carol I devine domn al României
10 mai 1877: Carol I proclamă Independenţa
10 mai 1881: România devine Regat
10 mai 1917: 40 de ani de la proclamarea Independenţei; deopotrivă, reorganizarea armatei române pe frontul Primului Război Mondial, şi împlinirea marelui ţel: Unirea cea Mare.

10 Mai se înscrie cu litere de sânge în Istoria Românilor. Fiii Ţării n-au uitat (şi nu au voie să uite) că sunt Creştini şi că au o datorie sacră, urmând, cu sfinţenie, cele 10 porunci ale Neamului, aşa cum au fost formulate de Sora din Abrud:
1. „Să nu uiţi că eşti copilul naţiei române”.
2. „Să nu te răzbuni, căci răzbunarea este pornirea sufletelor josnice”.
3. „Crede în Dumnezeu şi propovăduieşte Binele”.
4. „Făgăduială sfântă să faci că vei lucra din toate puterile”.
5. „Consideră de duşman pe cei ce hulesc patria şi neamul tău, chiar de ţi-ar fi frate bun”.
6. „Jertfeşte binele tău personal pe cel obştesc”.
7. „Nu te potrivi celor ce spun că a fost mai bine sub vechile stăpâniri”.
8.„Nu uita că vrăjmaşul nu vrea să recunoască în faţa lumii că cu jertfe de viaţă şi cu dureri nenumărate ţi-ai căpătat Independenţa şi Unirea cea Mare”.
9.„Încurajează Virtutea şi laudă Vrednicia”.
10.„Jertfeşte-te” – pentru Credinţă, pentru Adevăr, pentru Dreptate, pentru România! („Cultura poporului”, nr. 6/1922).

Din multitudinea de versuri dedicate acestei Zile Istorice, se cuvin lecturate şi aceste creaţii care amintesc de cei mai frumoşi ani din Istoria României Mari:

10 MAI
„S-aprind lumini lângă lumine
Şi flutură steag lângă steag,
Te simţi mai viu, mai bun, şi-ţi vine
Să-mbrăţişezi pe toţi, de drag.

E ziua neamului ne-nvins
E 10 Mai. Tot cerul pare
Un lampadar imens, aprins
Anume pentru sărbătoare.

Târât de valuri, fericite,
Mergi fără ţintă, n-ai popas
Trăsuri şi care înflorite
Abia străbat pe străzi, la pas.

Sub arcuri vii de lampioane
Tot curge lumea, pe-ndelete
Copii şi zâne din balcoane
Împart surâsuri şi buchete.

E râs, e farmec, e mişcare
Rachete – crainici luminoşi –
Se-ntrec să cheme la serbare
Pe zeii toţi şi pe strămoşi.

Şi-n seara-aceasta sfântă, plină
De amintiri şi de mister,
Durează drumuri de lumină
Între pământ şi între cer.

Părtaş al fericirii sfinte
Stă Luminatul Crai de-o parte,
Deodată-i fulgeră prin minte
Vedenii dintr-un câmp de moarte.

Un gând a prins să-l înfioare,
Şi ochii lui se umeziră:
De la obşteasca sărbătoare
Lipsesc acei ce-o pregătiră” (Panait Cerna – Zece Mai, „Cultura poporului”, Cluj, nr. 57, duminică, 10 Mai 1922).
*
10 MAI
„Români din patru patru părţi de ţară
Săltaţi cântând cu veselie mare,
Vă bucuraţi să simtă tot pământul
Că ţara azi e-n mare sărbătoare.
De ani în şir purtând nevoia-n jug
Prin deznădejdi şi chinuri am trecut,
Dar am răbdat, şi-am aşteptat
Deşi am ars pe al nedreptăţii jug
A fost sortit de Domnul cel slăvit,
Să suferim tăcând şi să răbdăm,
Ca-n urma noastră fi-va biruinţa
Vom stăpâni iar glia ce-o arăm.
Am fost în lupte crunte şi-am vărsat
Un râu de sânge cald, am închegat
Un vis de veacuri plămădit, din suferinţi
Toţi ne-am jertfit, şi-am biruit.
Avut-am parte de eroi
Ce ne-au condus în lupte, la nevoi
Au stat cu noi, ne-au dat curaj, îndemnul lor
Noi l-am urmat,
Şi-n fapte l-am schimbat.
Un REGE, drept, viteaz şi mare
Ne-a dus spre laurii măririi,
Ne-a ispitit în noi dorinţa –
Frăţindu-ne cu biruinţa
Unindu-ne pe toţi.
Azi visul nostru e-mplinit
Întindeţi mare hora!
Un zâmbet fericit să zboare
Pe faţa tuturora.
E ZECE MAI. Voi ştiţi cu toţii
Că-i sărbătoarea biruinţei.
E Paştele ce pune capăt
Prin Înviere, suferinţei
Uniţi-vă în gând şi-n fapte
În sfânta zi de sărbătoare
Strigaţi din patru părţi de ţară:
TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!” (Dumitru I. Dogaru – Zece Mai, „Învăţătorul tulcean”, Anul V, nr. 2, mai 1933, p. 2).
HRISTOS A ÎNVIAT!

Dragi Români de Pretutindeni, cinstiţi această sfântă Zi – în memoria tuturor Fiilor care s-au jertfit pentru Limba Română şi pentru acest spaţiu Românesc, numit pe drept, „Grădina Maicii Domnului”!
Dragi Români de Pretutindeni, rugaţi-vă Măicuţei Domnului şi Bunului nostru Iisus Hristos, pentru ocrotire şi protecţie!
Dragi Români, nu uitaţi, 10 Mai să rămână pentru fiecare dintre noi o Zi a speranţei şi a iubirii creştine nedisimulate! Aşa să ne-ajute Dumnezeu!

Livia Ciupercă / U.Z.P.R.

Facebooktwitterby feather