Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » MARINA GLODICI: CHIPUL IUBIRII

MARINA GLODICI: CHIPUL IUBIRII

Chipul  Iubirii

 

Iubire, chip de Om şi Dumnezeu,

Te-ai coborât din tot Înaltul Tău

În lumea rea, de ură-ntunecată

S-arăţi că Eşti Lumina adevărată.

Iubire, chip de Dumnezeu Preasfânt,

Ai venit la noi, jos pe pământ,

Să mori pentru oricare dintre noi

Şi să re-nvii a treia zi apoi.

Iubire, chip divin din ceruri,

Ce har şi pace ai în ochii Tăi!

Purtând seninătatea cerului albastru,

Semeni în oameni veşnic curcubeu.

Iubire, chip ce stai pe munte,

Acolo sus, pe tronul Tău din Rai,

Porţi diadema vieţii veşnice pe frunte

Dreptate Eşti! Iertare dai şi har!

Iubire, chip de Dumnezeu!

Topeşte-ne pe toţi în trupul Tău!

Şi recreează-ne din nou cu mâna Ta,

Din Apă şi din Duh, doar după voia Ta

 

Cluj Napoca, 14 octombrie 2015

 

 

Ochii iubirii

 

În ochii Tăi, Iubire Adevărată,

Se pot ascunde toţi şi-s apăraţi

De-al lumii val de ură-n spumegată

Eliberaţi de al deşertăciunii lanţ.

Lacrima Ta, Iubire Adevărată,

Revarsă har şi milă şi iertare

Inimii trudite şi împovărate

Doar Tu Îi dai odihnă şi eliberare.

Privirea când mi-o-nalţ în ochii Tăi

Iubire ce cuprinzi eternitatea,

Mă simt îmbrăţişat de Dumnezeu

Şi iubit peste ce-nseamnă aici infinitatea.

Ochii Tăi, Iubire ce Eşti  Dumnezeu

Văd toată omenirea şi aşteaptă

Să se ocrotescă în Lumina Lor

La Viaţă oamenii să se trezească.

Toţi ce primesc în viaţa lor Iubirea

Au Viaţă din belşugul harului ceresc

Peste ce-nseamnă aici nemărginirea

Şi fericiti că sunt iubiţi, iubesc.

 

Cluj Napoca, 21 octombrie 2015

.

 

 

     În mâinile Iubirii

 

Trandafirii-şi scutură podoaba

Înaintea mea în calea înspre cer

Petalele tăcut aştern cărarea,

În murmurul izvorului etern.

Au început copacii să şoptească

Când vântul mângâia coroana lor

Iar frunzele din ramuri să doinească

Poemul de iubire pentru Creator.

O harpă ce coboară  lin din aştri

Mă-nvăluie cu armonii din cer

Sufletul oglinda ochilor albaştri,

Îngână versuri pline de mister.

O mână veşnică pe-a inimii viori

Cântă pe strune cu degete de har

Coboară-n lume ai dragostei fiori,

Iar buzele ţes versul ca un dar.

Arde-n mine veşnic focul îndurării,

Sfinţindu-mi buzele cu al lui sacru jar.

Cu mâna mea în mâinile Iubirii,

Mă mistui ca o jertfă pe altar.

 

Cluj Napoca, 21 octombrie 2015

 

 

 

 

Cuprind în pălmi

 

 

Cuprind în pălmi iar zarea

Cu  dealuri întinse şi flori

Simt plutind pe gene chemarea

Iubirii unui Preasfânt Creator.

Mângâi cu pleoapa mea plânsă

Văzduhul ce stă-ncremenit.

Cu fruntea de dragoste-ncinsă

Cu zenitul mă simt contopit.

Bătăile inimii-s stele

Ce-au ajuns pe aripi de vis

Cu speranţă mereu luminează

Şi-aprinde iubiri ce s-au stins.

 

Cluj Napoca, 21 octombrie 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziune

 

Dumnezeule, Preasfinte,

Atotputernic El Şadai,

Am rămas fără cuvinte…

Ca şi Moise pe Sinai.

Sunt cu Legile-Ţi în mână

Şi privesc plângând în jos,

Însă Duhul Tău m-animă

Să-nalţ  jerfa lui Hristos.

Se închină mulţi în vale

La mulţi dumnezei străini

Şi muşcaţi de-al urii şarpe,

Mor de-al păcatului venin.

Dumnezeule, Yehova,

Mă închin înaintea Ta,

Plâng de mila tuturora

Şi cer îndurarea Ta.

Lacrimile-mi cad pe piatra,

De pe Muntele Tău Sfânt,

Dar iubesc mereu dreptatea

Mă-ncred in al Tău Cuvânt.

Mângâiatu-m-Ai în taină

Că Tu vii pe nori curând…

Şi vei răsplăti odată,

Orice faptă şi cuvânt.

Şi-am rămas în pacea Ta.

Eşti în veci Yehova Jireh!

Şi voi spune necurmat

Şi Tuturor, despre-a Ta iubire.

 

Cluj Napoca 15 octombrie 2015

 

 

Facebooktwitterby feather