Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » MIHAI CABA: Expoziţia experiment artistic – FĂ CE VREI! a tânărului artist Ionuţ Filimon

MIHAI CABA: Expoziţia experiment artistic – FĂ CE VREI! a tânărului artist Ionuţ Filimon

Galeria de artă „Dana” continuă
seria expoziţiilor de tip „experiment artistic”.

Fidelă unor preocupări declarate şi susţinute în mod constant de-a lungul celor peste 12 ani de activitate privind găzduirea şi promovarea pe renumitele sale simeze ale unor tineri artişti „de mâine”, acordându-le acestora cu discernământ „şansa lansării” în lumea artei contemporane, Galeria de artă „Dana” nu se dezminte în această privinţă şi continuă cu multă deschidere seria expoziţiilor de tip „experiment artistic”, cu care a reuşit să stârnească şi să capaciteze atenţia publicului „consumator de artă”, interesat să-i urmărească actuala evoluţie.
Astfel, după a serie de expoziţii „experiment artistic” reuşite, demarate în 2016 în cadrul „Young Artist´s Project”, dar şi altele, între care: „Jurnal Pop” a talentatului tânăr artist Alexandru Racu, „Soul texture”/„Dni powstania” a artiştilor Alexandra şi Alexandru Florea, considerate de critica de gen „ca fiind finalitatea unui discurs plastic comun, întru totul autentic, articulând prin culoare şi formă răspunsuri cu privire la trecut, prezent şi viitor”, proiectul „Nautilus” al sculptorului Vladlen Babcineţchi, reprezentând un interesant „Studiu de proporţii asupra corpului uman în mişcare”, experimentul pictural „Răspunsul, prieteni e …batere de vânt” a talentatei pictoriţe Gabriela Culic, reprezentând „o platformă de gândire eliberată din şablon”, iată că recent, pe 2 aprilie, la Galeria „Dana” a avut loc vernisajul expoziţiei de sculptură şi desen a tânărului artist Ionuţ Filimon, absolvent şi masterand în anul I al Facultăţii de Arte Vizuale şi Design – secţia Sculptură a Universităţii de Arte „George Enescu” de la Iaşi, cu un titlu şocant „Fă ce vrei!”; aceasta reprezentând prima sa „expoziţie personală”.
Despre tânărul artist, Ionuţ Filimon, de nici 23 de ani, ce-i va împlini pe 14 aprilie 2018, nimic deosebit în drumul său spre împlinirea vocaţiei: focşănean fiind şi optând spre lumea artei, a urmat şi a absolvit cursurile Liceului de Muzică şi Arte plastice „Gh. Tătărăscu” din Focşani, după care şi-a continuat demersul artistic la Iaşi, ca student, absolvent şi acum masterand la facultatea mai sus amintită. A primit „botezul” artistic în 2015, atunci când în cadrul expoziţiei „Atelier 35” i s-a acordat Premiul pentru Debut al UAP – filiala Iaşi. Doi ani mai târziu, în 2017, în cadrul aceleaşi expoziţii „Atelier 35” a primit Premiul pentru Sculptură al UAP – filiala Iaşi, ce avea să fie o recunoaştere a talentului său. Ca student artist a participat cu lucrări la taberele şi simpozioanelor studenţeşti de creaţie din perioada anilor 2015 – 17, bucurându-se de aprecierile exprimate asupra creaţiei sale.
După această scurtă „carte de vizită” a artistului debutant este timpul să ne oprim şi asupra lucrărilor sale prezentate „în premieră” la Galeria „Dana”. Trecând de panoul de afişaj, aflat la vedere pe gardul metalic al galeriei, vopsit fragmentat multicolor, din afişul căruia, pe lângă numele autorului, „sare” în ochii oricărui vizitator „abţibildul” cu surprinzătorul său îndemn: „Fă ce vrei!”, odată cu deschiderea portiţei de intrare în mica grădiniţă a locului, surprinderea este şi mai accentuată, astfel că de o parte şi de alta a aleii vizitatorul este întâmpinat în semn de salut de câteva „arătări”, fără mâini şi cap, iar drept trup având fiecare un sac de plastic umflat şi legat strâns cu o sfoară, putând fi recunoscute ca umanoide doar după tălpile desculţe ale picioarelor, ce par că se proptesc bine pe pământ! Schiţînd un răspuns mental la salutul „nălucilor” şi intrând în „atmosfera” creată de sculpturile şi desenele tânărului artist, expuse atât la parterul cât şi la etajul galeriei, la vederea acestora surpriza încercată este una cât se poate de… derutantă! Mai exact, aproape că nu ştii să exprimi în termeni plauzibili ceea ce ţi se înfăţişează, fie desen sau sculptură. În lipsa panotajului, obişnuit oricărei lucrări de pe simezele expoziţionale, privitorul, oricât s-ar strădui să se „agaţe” de vreun detaliu semnificativ al vreunei piese, nu găseşte o denumire cât de cât potrivită percepţiei sau imaginaţiei sale puse la grea încercare.
În schimb, dintr-un desen amplu, de dimensiuni urieşeşti, ce ocupă un perete întreg al galeriei, privirea îţi este asaltată ostentativ de o înşiruire obsesivă de „figuri”, nedefinite ca formă şi consistenţă umană, care agită aleatoriu câte un panou lozincard: „Fă ce vrei!”. În altă parte ideea „vrutului” este redată cu o simplitate sculpturală aparte: dintr-o cutie de carton, înclinată ca… Turnul din Pisa, ce sugerează prin desen „ermetismul” unui bloc de locuinţe sau, de ce nu?, o actuală societate „strâmbă”, ies îngrămădindu-se într-un front comun o mulţime de inşi „diformi”, trecuţi bine de tinereţe şi cam toţi pe acelaşi „calapod” trăitor, ce strigă sau ridică la vedere o aceeaşi stridentă doleanţă „Fă ce vrei!”
Şi fiindcă artistul „a făcut ce-a vrut”, în expoziţie mai identificăm şi alte teme „vrute”, cum ar fi „tălpile”, împerecheate sau nu, puse uneori ca „trofee” pe rafturi de vitrină sau pur şi simplu aruncate de-a valma… la coş(!). O alta ar fi „chipurile”, redate în diverse forme sculptate în lemn sau desenate în diferite ipostaze expresive ale trăirii, de cele mai multe ori prezentate cu urechile bine protejate de „larma” exterioară. Descoperim printre desenele autorului şi trei „autoportrete”, temă considerată a fi „piatra de încercare” a talentului oricărui pictor, pe care artistul Ionuţ Filimon o trece cu bine, chiar dacă tinereţea sa este „estompată” de însuşi „originalul” non conformist. Interesantă pare a fi şi tema „corpului uman”, abordată în forme simpliste, fără modelări de fineţe, în mai multe dintre sculpturile sale în lemn şi ghips. Nota bene: un grup sculptural sugerat de artist ca un posibil „proiect de monument” închinat martirilor neamului, ale căror înalte coloane vertebrale n-au putut fi frânte niciodată!
La terminarea „trecerii în revistă” a lucrărilor expuse de artistul plastic Ionuţ Filimon în această primă „expoziţie personală”, privitorul, oricare ar fi acesta, desigur, îşi va da sieşi o „părere” concluzivă, aşa cum mi-am dat-o şi eu, aceea că tânărul artist a dovedit mult „teribilism” artistic şi că „a făcut ce-a vrut!”. Pentru a confirma sau infirma acest „verdict” de vizitator e bine ca, reamintindu-ne o „zicere” înţeleaptă: „Fă ce vezi, dar vezi ce faci!”, să apelăm, totuşi, la părerea autorizată a juriului vernisajului, compus din: Smaranda Bostan, curator şi moderator, Maria Bilaşevschi, critic de artă, Simion Cristea, conf.univ.dr. şi conducător de masterat şi Ionuţ Filimon, masterand şi autor.

Juriul: Maria Bilaşevschi, Ionuţ Filimon, Smaranda Bostan şi Simion Cristea

În cuvântul său, scris şi citit din precauţie emoţională, doamna Maria Bilaşevschi avea să sublinieze dualitatea titlului expoziţiei „Fă ce vrei!” – „Declamaţie sau mustrare, libertate emfatică sau limitarea acesteia, acceptare sau refuz, individual sau colectiv? Deznădejde, apăsare, confuzie, iluzie, speranţă.”, fără a se opri strict la una dintre alternative. În ceea ce priveşte demersul artistic al tânărului autor, mai departe aflăm din aceeaşi sursă sigură: „ Ionuţ Filimon conturează o lume în care fiinţa umană acţionează ca o marionetă, megafon, atât a artistului dar şi a privitorului. (…) Expoziţia sa trebuie lecturată din perspectiva unui proces de decantare, purificare, prin fiecare presonaj-totem artistul se dezvăluie, se descarcă, se descoperă şi se acceptă.
FĂ CE VREI! este mantra lui Ionuţ Filimon, translată în lemn sau în tuş, într-un stil în care efectul cathartic eliberează atât pe autor dar şi pe spectator din capcana semnificaţiilor şablonarde.”
Mulţumesc, stimată doamnă Maria Bilaşevschi, pentru „salvarea” mea din mrejele unei „capcane” întinse camuflard, cu multă abilitate artistică!
E rândul să auzim şi părerea unui „magistru” al artei contemporane, Simion Cristea, nimeni altul decât universitarul, conducător de masterat artistic al lui Ionuţ Filimon. Acesta, neaşteptat, avea să-şi limiteze susţinerea doar la câteva cuvinte mărturisitoare: „ Pe Ionuţ l-am lăsat să facă ce vrea, iar el a făcut ce-a vrut, după cum se exprimă aici.” Surprinzătoare „spovedanie”… în Săptămâna Patimilor!
Cum se obişnuieşte, în încheierea ritualului vernisajului, a fost invitat la cuvânt autorul Ionuţ Filimon. Acesta, afişând non-conformismul ţinutei şi părând puţin stingherit şi emoţionat, a încercat să-şi justifice demersul propriei libertăţi de exprimare artistică, mulţumind mentorului pentru îndrumare şi Galeriei Dana pentru găzduire. În cele din urmă, „ajutat” şi de doamna moderatoare Smaranda Bostan, a mulţumit şi publicului prezent la vernisaj.
La plecare, aflat sub impresia lăsată de expoziţia – experiment artistic – , în gând mă încerca o întrebare: Încotro, artă contemporană?, cu atât mai stăruitoare cu cât printre privitori s-a auzit şi părerea că:… arta contemporană a cam luat-o razna! M-am consolat însă repede cu gândul că …la vremea lui şi Picasso a făcut ce a vrut! şi, Doamne, ce a ieşit! Aşa că cine ştie…
Mulţumesc, Galerie Dana, pentru demersul susţinut continuator al expoziţiilor – experiment artistic!

Mihai Caba

Galerie foto

Facebooktwitterby feather