Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CONCURSURI » Ministerul Educaţiei Naţionale și Științei, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEŞTI Vă invită să participați în data de 23. O5 2015 la Simpozionul și concursul interjudeţean ,,Protejăm natura pentru viitor” – EDIŢIA a II-a, înscris în CAEJ 2015 cu nr. 8747/3.12.2014

Ministerul Educaţiei Naţionale și Științei, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEŞTI Vă invită să participați în data de 23. O5 2015 la Simpozionul și concursul interjudeţean ,,Protejăm natura pentru viitor” – EDIŢIA a II-a, înscris în CAEJ 2015 cu nr. 8747/3.12.2014

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

Participarea se face pe două secțiuni:

 • Secţiunea cadre didactice:
 1. Referate şi comunicări ştiinţifice cu tematică ecologică
 2. Exemple de bune practici din experienţa acumulată la catedră
 • Secţiunea elevi:
 1. Creaţii artistico-plastice, colaje
 2. Creaţii literare

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

    Se pot înscrie la activitățile Simpozionului cadre didactice și elevi din învățamântul preșcolar, primar și gimnazial din țară.

    Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult 5 lucrări ale elevilor.

          Pentru cadrele didactice care participă doar cu lucrări ale elevilor nu se percepe taxă de participare.

    Pentru cadre didactice care participă cu lucrare proprie TAXA DE PARTICIPARE este de 25 LEI.

         Taxa include costurile pentru întocmirea mapelor simpozionului (diplome, adeverinţe, organizarea expoziţiei şi editarea volumului cu ISBN care va cuprinde lucrările cadrelor didactice participante şi creaţiile literare ale elevilor.

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult 5 lucrări ale elevilor.

 

 1. CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR :

            Titlul se scrie cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat).

            La două rânduri sub titlu se scrie numele autorului şi unitatea şcolară (Times New Roman, 12, bold, aliniere dreapta).

           Tehnoredactarea lucrărilor se va face în Microsoft Word, format A4, pe o singură parte, cu margini egale de 20 mm, la un  rând, font Times New Roman, 12, text aliniat „justified”, obligatoriu cu  diacritice, fără numerotare.

            Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv autorilor.

 1. REALIZAREA LUCRĂRILOR ARTISTICO – PLASTICE:

            Sunt admise toate formele de creaţie şi orice tip de suport (colaj, pictură, desen în culori / carioca, etc.) care să respecte tematica propusă.

            Compozițiile plastice vor fi realizate in format A4.

            Fiecare lucrare va avea pe verso o etichetă pe care se va menţiona: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, şcoala / grădiniţa, clasa / grupa şi numele cadrului didactic îndrumător.

            Etichetele se prind cu agrafe.

 1. EXPEDIEREA LUCRĂRILOR:
 • Lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor vor fi trimise în format electronic, prin e-mail, la una din adresele: anca_matei68@yahoo.com sau scoala_ruginesti@yahoo.com
 • Creaţiile artistico – plastice vor fi trimise în plic la adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEŞTI, JUD. VRANCEA, cod 627 295, PROF. MATEI ANCUŢA cu menţiunea Pentru concursul  ,,protejĂm natura pentru viitor”.

              

 1. ÎNSCRIEREA ŞI TRIMITEREA LUCRĂRILOR:

               Ca drele didactice care doresc sa participe la simpozion sunt rugate să se înscrie sau sa înscrie elevii până la data de 22 mai 2015

Lucrarile vor fi trimise în format electronic sau în plic pe adresele mai sus menţionate.

Plicul va conţine:

 • fişa de înscriere;
 • acordul de parteneriat în două exemplare completat, semnat şi ştampilat; de unitatea de învăţământ participantă;
 • lucrările elevilor (creaţii artistico – plastice);
 • taxa de înscriere (25 lei);
 • un plic autoadresat şi timbrat corespunzător (3 lei) pentru expedierea mapelor.

 1. CERTIFICARE:

Cadrele didactice participante vor primi:

 1. diplome cu premiile obţinute de elevii coordonaţi;
 2. adeverinţa de coordonator;
 3. diploma de participare cu lucrare proprie;
 4. adeverinţa de participare la simpozion;
 5. volumul cu ISBN ,,Protejam natura pentru viitor”

Expedierea mapelor se va  face în perioada  1 – 15 iulie 2015.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon:

0761270137 – Matei Ancuţa sau 0786047254 – Lungu Mariana

Facebooktwitterby feather