Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Nicholas DIMA: LIMBA ENGLEZĂ – LEGĂTURI CU FRANCEZA ȘI LATINA

Nicholas DIMA: LIMBA ENGLEZĂ – LEGĂTURI CU FRANCEZA ȘI LATINA

Limba Engleză. Legaturi cu Franceza și Latina:

Vocabular, Rădăcini, Curiozități

English links to French and Latin: Vocabulary, Roots, Curiosities

 

SUMMARY: Each person who learns English during their adult years, encounters certain difficulties. Those difficulties could be mitigated by their previous linguistic knowledge and by personal abilities. An important part of any language si its vocabulary. English is the richest language in the world and although it is Germanic in its origin, most of its lexicon have Latin and French roots. Thus, speakers of any romance-root languaes have a real advantage in recongnizing and learning English words. In addition, an important segment of the modern English vocabulary, especially in the medico-scientific domain, comes from Greeek roots; so, a little Greek can help a lot. As a native R omanian who speaks French and knows intermediate German and a little Latin I have encountered a numer of problems learning English. Consequently, I came to some conclusions that might help others in the process of learning English.

 

SUMAR: Fiecare persoană care învaţă limba engleză la maturitate întâmpina anumite greutăţi atenuate de cunoştinţe anterioare şi înclinaţii proprii. De cele mai multe ori, cunoştinţele lingvistice anterioare te ajută deşi uneori îţi pot crea confuzii. Multe neologisme englezeşti sunt de provenienţă Latină, ceace facilitează înţelegerea lor de către vorbitorii de limbi romanice. În ce priveşte cuvintele de origine franceză, de multe ori acestea se pronunţă diferit decât în franceză. Limba engleză are totodată un număr apreciabil de cuvinte de origine greacă; cuvinte prezente în toate limbile europene moderne. Din toate aceste motive, românii şi vorbitorii de limbi romanice sunt avantajaţi la însuşirea limbii engleze. Redau în paginile următoare o seamă de observaţii personale care i-ar putea ajuta pe cei care studiază limba engleză. Precizez că pe lângă dificultăţile generale, unele dificultăţi sunt în mod curios personale şi fiecare trebuie să le identifice singur.

 

*

Familii de cuvinte englezeşti de origine Latină

Limba engleză e cea mai bogată limba din lume din punct de vedere lexical şi e lingua franca a lumii moderne. Ea a preluat 50 la sută din vocabularul de bază Latin şi 30 la sută din cel grec. Vocabularul reprezintă un component esenţial al oricărei limbi, dar nu este singurul. Pentru a învăţa mai uşor engleză şi pronunţarea cuvintelor de origine Latină recomand gruparea lor în familii. Metoda necesită cunoaşterea prefixelor de bază, între care: Pre, Re, În, Îm, Com, Con, Col, De, Dis… Sugerez că fiecare persoană să vină cu exemple proprii şi să le traducă în limba maternă, preferabil în propoziţii sau fraze. Exemple:

Vocation, revocation, convocation, provocation. De la vocare (a chema)

Mission, Emission, Commission, Demission, Remission

Evolution, Convolution, Devolution, Involution, Revolution

Accord, concord, record, discord. De la cord (inima)

To inspect, introspect, retrospect, conspectus

To form, transform, reform, conform, teraform

To claim, declaim, disclaim, proclaim, reclaim,… de la clamare (a cere)

To cede, recede, secede, retrocede, intercede

To conduct, deduct, abduct, induct

To Part, Împart, Depart,

To adduce, conduce, produce, induce, deduce… de la duce

To decline, încline, recline… from the clinare (a înclina)

To Merge, Emerge, Remerge… Emergence,

To Evoke, Convoke, Invoke, Revoke, Provoke, (vocare, a spune)

To Interrogate, derogate, abrogate (de la rogare, a cere)

To Eject, deject, reject

Predict, benedict, evict, interdict, contradict, convict

Concession, procession, intercession, dar, atenţie la -ssion and -tion

Manifestation, infestation, regulation, etc.

 

De la origine Germană la neologisme Latine

Deşi rădăcina limbii engleze e germanica, cea mai mare parte a lexicului ei provine din latină şi franceză. Astfel, vorbitorii de limbi romanice pot recunoaşte o mulţime de cuvinte englezeşti, dar pronunţarea multora e uşor diferită. Şi e interesant de constatat că deşi la origine multe cuvinte sunt germane, neologismele sunt mai toate latine. Iată una a număr de exemple:

Mother (mamă), dar matrimonial, maternity, matriarchate.

Father (tată) dar paternal, paternity, patrimony, patriotism

Brother/sister (frate/sora), dar fraternal, fraternity, sorority

King (rege) dar real, regal, royal, regent, regalia

Good (bun, bine) dar benevolent, benediction, beneficiary, benefit,

Light (lumina) dar to illuminate,

Moon (luna) dar lunar, lunatic

Wheat (grâu) dar cereals, granary

Milk (lapte) dr lactation, lactose, lacto-vegetarian

Flesh (carne) dar incarnation, carnivorous

Body (corp), dar corpus, corporal, corpulent, corporation

House (casa), dar dome, domicile, domesticate

To sleep (a dormi) dar somnolence, somniferous, insomnia

Sân (păcat), dar impeccable, adică impecabil, fără păcat

Alone (singur) dar singularity

To ţie (a lega) dar ligament, league, legation, delegation

To write (aş scrie, a nota) dar adnotation, denotation, connotation

 

Cuvinte de origine franceză pronunţate la fel:

Garage

Montage

Triage

Barrage

Concubinage

Dressage

 

Tot de origine franceză, dar pronunţate diferit:

Courage

Marriage

Baggage

 

Expresii Latine:

Limba engleză scrisă foloseşte unele expresii latine, dar puţine în limbă vorbită.

Anno Domini

Primus inter Pares

Vox Populi

Magna Charta

Celestial Sanctum or Inner Sanctum

În loco parentis

Ceteris Paribus înseamnă Alţi factori fiind egali

Annus Mirabilis/Annus Oribilis

Prima Facie înseamnă Prima Impresie

QED (Quat Erat Demeonstratum) înseamnă rămâne de demonstrat

Quid pro Quo

Tabula Rasa

Cave Canem înseamnă „Atenţie, câine rău!”

Sui Generis înseamnă Unic în felul lui

Semper Fidelis înseamnă Fidel intodeauna

În Passim înseamnă În corpul textului

In vino veritas, la vin (băutură) se spune adevărul

Ad vitam

A Priori înseamnă De la cauză la effect (din experienţă)

A Posteriori înseamnă De la efect la cauză, empiric (băbeşte)

A Fortiori înseamnă Forţamente (prin forţă sau pe cale de consecinţă)

Status quo…

Corpus Delicti, Corpus Christi, Spina Christi

Con Brio; Summum Bonum

Magna cum laude

Terra Firma, Terra Incognita

Ipso Facto înseamnă Prin însuşi faptul

Casus Beli

Inter Alias, Inter Alios înseamnă Între altele

Incognito înseamnă în anonimat

Incommunicado înseamnă În secret, fără drept de a comunica

Innuendo înseamnă insinuare de regulă negativă

Modus Vivendi; Modus Operandi

Vox Populi

Cui Bono înseamnă Cui îi foloseşte

Reducţio ad Absurdum

Errare Human Est, Perseverare Diabolicum

Pro Bono înseamnă Gratis

Pro Forma, Pro Patria

Ab Initio înseamnă From the beginning

Homo Sapiens înseamnă omul ştiutor, modern

Homo Habilis înseamnă Omul făuritor de unelte

Homo Erectus înseamnă Omul vertical

Homo Viator înseamnă Omul călător (aviator);

Mea Culpă

Alias înseamnă cunoscut deasemenea cu numele de… (AKA)

Terra Nova; Terra Firma; Terra Incognita; Terra Cota…

Mens sana in corpore sano

Deus ex Machina înseamnă prin intervenţie divină

Memento Mori înseamnă Aminteşte-ţi că vei muri

Apropos înseamnă În acest scop

Deo Volente înseamnă Cu Voia Domnului

Deo Gratias înseamnă Slavă Domnului

În Extremis; În Integrum; În Toto

În Situ înseamnă În locul original

Sine Die înseamnă La nesfârşit

A La înseamnă Că la,

Sine Qua Non înseamnă Cu condiţia

Ante and Post Factum

Ombilicus Mundi înseamnă Buricul pământului

Ad Hoc înseamnă Pentru un anumit scop… Pe loc

In Vino Veritas… La vin (la băutură) se spune adevărul

Calculus, Calculate, provine din latinul pietricele cu care se număr

 

Şi pe linie tot Latină, dar personală şi ironică, trebuie să mărturisesc că puteam să ajung geniu, dar nu a fost să fie. Am făcut doi ani de politehnica şi urma să devin inginer. Am aflat ulterior că inginer vine de la latinescul ingeniator, adică un om talentat; un geniu inventiv. Deci, puţin mi-a lipsit şi ajungeam şi eu geniu…

 

Cuvinte de origine greacă

Lingviştii au calculat că peste 20 la sută din vocabularul limbii engleze e de origine greacă. Unele cuvinte au pătruns în vocabularul de bază al limbii, altele sunt neologisme folosite de majoritatea limbilor moderne. Iată o seamă de exemple:

Nomad înseamnă Păşune

Dromos înseamnă Drum, Hippodrome, Aerodrome

Hippopotamus înseamnă Cal de apă (Potamos= River, Hippo= Cal)

Logos înseamnă cuvânt… Filologie

Philein înseamnă iubire… Filarmica înseamnă iubire de muzică

Harmony înseamnă Muzică, armonică

Cathedra înseamnă jilţ (scaun) episcopal

Meli înseamnă miere, Melifer

Biblion înseamnă carte (Biblie)… Bibliotecă

Sophos isneamna înţelept… Filozofie

Tautologic înseamnă repetitiv

Epigone înseamnă imitator, maimuţăreală

Apocripha înseamnă ascuns (Apocalips)

Anecdote (Anekdota) înseamnă incident deseori comic şi nepublicat

Metron înseamnă măsurătoare

Orthos înseamnă drept, correct, ortodox

Doxology înseamnă lauda Domnului; Doxa (a lauda)

Kardia înseamnă sânge… cardiologie

Neuron înseamnă nerv, nervus în Latină

Psyche înseamnă spirit, minte… Psihologie

Gymnos înseamnă dezbrăcat, nud… gymnastics, gymnasium,

Algos înseamnă durere

Nostos înseamnă revenire acasă… Nostalgie

Ophtalmos înseamnă ochi, (oculus în Latină)… Oftalmologie

Therna înseamnă căldură… Termomentru

Baros înseamnă presiune… Barometru

Kallos înseamnă frumos… Caligrafie

Kakos înseamnă urât… Cacofonie

Graphein înseamnă a scrie

Photo înseamnă lumina… Fotografie

Bios înseamnă viaţa… Biografie, biologie

Phone înseamnă sunet

Stereo înseamnă solid… Stereofonic

Eu înseamnă good… Euphemism

Eulogy înseamnă evocare funerară

Euphoria înseamnă o stare de bine

Euthanasia inseamna a termina viaţa cuiva

Tele înseamnă distanță… Telefon, Telegraf, Telepatie

Patos înseamnă patimă, durere… Apatie, Simpatie, Antipatie, Empatie

Astron înseamnă stea

Disaster înseamnă împotriva steleler, a destinului…

Naute înseamnă marinar… Astronaut

Kosmos înseamnă universe… cosmonaut

Autos înseamnă în sine

Nomos înseamnă lege, ordine, aranajament… autonom

Geo înseamnă pământ… Geography

Cronos înseamnă timp… Cronologie

Ergon înseamnă muncă

George înseamnă lucrătorul pământului, ţăran

Geometry înseamnă măsurarea dimensiunilor pământului

Phobia înseamnă frică

Ergofobia e frica de muncă, Claustrophobia, Agoraphobia, Acrophobia, Thalasophobiae frică de mari şi oceane, Siderophobia e frică de stele…

Botane înseamnă planta… Botanică

Zoion înseamnă animal… Zoologie

Semantics înseamnă semnifictia cuvintelor…

Kentrone centru

Entome înseamnă a tăia… Entomologie

Atom înseamnă că nu se mai poate tăia or diviza

Epitome înseamnă esenţă

From Alpha to Omega înseamnă tot, tot alfabetul

Archein înseamnă a conduce… Monarhie, Patriarhie

Polis înseamnă oraş, stat… Poliţie, politica, politician, metropolis

Planet înseamnă rătăcitor, hoinar

Horama înseamnă vedere de ansamblu, Panoramă

Diagnosis înseamnă a cunoaşte prin sau în totalitate

Prognosis înseamnă a cunoaşte dinainte

Synagogos înseamnă ungrup care se roagă împreună

Gyne înseamnă femeie… Gynecology

Gymnastics, Gymnasium

Misogynist e cel care urăşte femeile

Gamos înseamnă mariaj… Monogamy, Polygamy

Polyandrye e opusul poligamiei

Heretic, Herezy înseamnă a alege, cineva care gândeşte şi alege

 

De importanţă capitală sunt prefixele greceşti:

Peri înseamnă în interior (periodontist)

Exo înseamnă în exterior… Exoplanete

Dis înseamnă împotriva… Desastruos, Disfuncţie

Dia înseamnă prin, transparent… Diafan

Syn şi Sym inseaamna împreună… Sympathy

Pan înseamnă împreună… Pan-American, Pan-Slavic

Pro înseamnă înainte, progresiv, prolog, pro-american

Poly înseamnă Multe, Polytechnic

En or Em înseamnă În

A este o negaţie: Atom înseamnă că nu se mai poate fi tăiat, împărţit

Monos înseamnă singur… Monotony

Megas înseamnă mare, măreţ… Megafon

 

Cuvinte şi expresii franţuzeşti folosite în limba engleză…

Laissez Faire, Nee; Par Excellence; En Vogue; A La Mode; A la Carte; Coup d’etat; Coup de Grace; Surreal; Horş D’oeuvres (aperitif); En Garde; Parole D’Honeur; Encore; Faux Pas; Avalanche; Crevasse; Chic; Visage; Façade; Garage; Triage; En Route; Provocateur; Finesse; Joie de Vivre; Genre; Căuşe Celebre; Fait Accompli (un fapt împlinit); Bon Appetite; Bet Noire; Nom de Guerre; Nom de Plume; Gaffe; Idee fix; Biennale; Décor; Touche; Et Voila! Carafe; Torte; Bon Voyage; Mălaise; Etiquette; Savoir Faire; Eau de Toilette; Château; Touche; Demode; Fiance; Blasé; Divorce; Pedegree; Passe (Passe beaute passé… Comme votre gloire Majeste); Deja Vue; Eminence Grise, Carte Blanche; Tete-a-Tete; Par excelance; Fame fatale; Cul de Sac, Mal de Mer; Esprit de Corps; Tour de Force; Connnoiseur; Noblesse Oblige; Maître d’hotel; Entourage; Raconteur…

 

Alte cuvinte străine intrate în limba engleză:

Numero Uno; Presto! (gata); Kaput (s-a terminat); Capisci? (înţelegi?)

Vatican înseamnă deal sau colina în limba Etruscă.

Allah e cuvânt Arab. Înseamnă cel înalt, cel de sus, şi are 99 de denumiri.

Alte arabisme: Ibn înseamnă fiu, Bint e fiica, Abu e tata, Umm e mama.

Nume arabe: Aziz e drag, Said e fericit, Amin e credincios, Hasan e bun.

Cuvinte arabe: Algebră, Alchimie, Almanac, Alcol, Alcove

Al Meghid e munte în ebraică şi Armaghedon e sfârşitul lumii în greacă.

Horă e pur traco-românesc deşi dicţionarele Americane spun că e israelian.

Cuvântul Pub vine de la Public şi înseamnă bar, restaurant.

Norway înseamnă Drumul Nordului sau ţară din nord.

Ierusalim (Jerushalaim în Ebraică) înseamnă oraşul păcii… Şi ce mai pace!

Cusco în limba Încă înseamnă centrul (buricul) pământului.

Tsunami în Nipona înseamnă valuri portuare.

Geisha înseamnă artist. Femeie de companie de înaltă ţinută în Japonia. (Pregătirea unei geisha costa circa 500 de mii de dolari şi durează circa cinci ani).

Baroc în Portugheză înseamnă piatră neşlefuită.

Hammock (hamac) e de origine Amazoniană.

Pajamas (pijama) şi Shampoo (şampon) sunt de origine Indiană.

Kangaroo (cangur) e de origine aborigenă australiană. Se spune că pe la începutul colonizării, englezii i-au întrebat pe localnici ce e acel animal curios? Aceştia au răspuns Kanagrooo, adică ’nu înţelegem, ’ şi aşa i-a rămas numele.

 

Cuvinte Englezeşti de tip capcană şi cu nuanţe diferite

În experienţa mea, pornind de la limbile romana, franceză şi germana, am fost avantajat în cursul învăţării limbii engleze, dar am întâmpinat şi confuzii.

Confection, de exemplu, nu înseamnă confecţii ci bomboane

Dale nu înseamnă deal ci vale

To shoot nu înseamnă numai a împuşca, ci şi a filma or fotografia

Student înseamnă şi student şi elev

Scholar e cercetător; om de ştiinţă

Limb nu inseamana limba sau limbaj, ci ramura, apendice

Emeritus (profesor emerit) înseamnă profesor pensionar

Officer înseamnă şi ofiţer şi înalt funcţionar

Commodities înseamnă mărfuri că minerale, metale, cereale, etc

Crime nu înseamnă crimă (de omor) ci infracţiune penală

Class of… 67 înseamnă promoţia 67

Hospice e un gen de spital pentru bolnavi terminali, nu ospiciu

Cabana înseamnă grup sanitar, restroom, toilette

Precis înseamnă sumar, rezumat

Councilor e membru al unui consiliu; Counselor e consilier, avocat, sfătuitor

Virgule nu e virgulă (comma) ci linia oblică dintre două cuvinte

Ear înseamnă ureche, dar şi ştiulete de porumb

Premium nu înseamnă premiu, ci cotizaţie, taxa

Proposition şi Phrase sună ca în limba română, dar înţelesul e invers

Basin nu înseamnă bazin sau piscina, ci lighean

Strand (to strand) înseamnă a arunca la mal…

To Sap înseamnă a submina, a săpa la temelia…

To Probe înseamnă a investiga

Homely poate provine de la home, dar înseamnă obişnuit sau simplu

Momentous înseamnă de mare importanţă

Tryst nu înseamnă deloc trist…

Şi bine înţeles că tot romanul ştie ce e o cameră, da ştiu şi Americanii?

 

Cuvinte asemănătoare dar cu înţelesuri uşor diferite

To scald înseamnă a opări (a scălda?)

To prop-up înseamă a sprijini (proptea?)

To grope înseamnă a pipăi, a orbecăi (a da în gropi?)

To scorn înseamnă a batjocori (a scorni?)

To flutter înseamnă a zbura, zburătăci (fluture)

To promise înseamnă în primul rând a asigura

To enervate, dar înseamnă a submina energia cuiva

Stanned înseamnă, surprins, inpietrit (stână de piatră)

To merge înseamnă a se uni… ca două drumuri sau companii

Trivial, Trei văi în Latină), oamenii se întâlnesc şi discuta banalităţi

 

Câteva expresii… mascate

Limba engleză este extrem de productivă şi inventează continuu cuvinte şi expresii noi pentru a infumuseta realitatea or a masca adevărul. Exemple:

Visually impaired a fost creat ca să înlocuiască cuvântul orb

Vertically challenged înseamnă mărunt ca înălţime, pitic

Intellectually challenged înseamnă handicapat mintal

Sanitation worker e un cuvânt frumos pentru gunoier

Sexual worker, Commercial sex, Comfort women… femei uşoare

Gender reassignment surgery, operaţie de schimbarea sexului

Alternative interrogation technique înseamnă că s-a recurs la tortură

Financial irregularities e un eufemism pentru fraudă

 

Homonime şi Homofone înseamnă cuvinte care sună la fel, dar care în limba engleză se scrie diferit şi au înţelesuri diferite. Exemple:

Tail vs. Tale, Knight vs. Night, Two vs. Too, Feet vs. Feat, Sail vs. Sale, etc.

 

Aceiaşi litera în limba engleză se poate pronunţa în diferite feluri.

Se spune că engleza e o marmeladă… marmalade. Cuvântul are trei de A şi fiecare se pronunţă altfel. În acest caz primul se pronunţă că în limba romana, al doilea se pronunţă E şi al treilea Ei. Alte cuvinte cu pronunţări ciudate pentru romani: Territory, Labortory, Tibetan… Acelaşi cuvânt, Record, cu accentul pe prima silabă e record; cu accentul pe a doua silabă înseamnă a înregistra.

 

La fel şi în cazul prescurtărilor Exemple:

NATO vs. NASA.

Alte abrevieri comune în engleză americană:

ASAP, PDQ, RSVP, ÎN RE; AM, PM, PS, IBID, IDEM, EG; AKA, ŞASE; SOS; May Day (ajutor); BIOB (adu-ţi sticla preferată)

 

Ortografieri şi pronunţări care creează probleme

Ring for boxing, but rink for skating

Clumsy vs. Diplomacy;

Source, but Course

To Absorb, but Absorption;

Land vs. Lend (land-lease policy)

To Command vs. to Commend

Confident vs. Confindan

Sensitive vs. Sensible

Slab vs. Slob

Scald vs. Scold

Suite vs. Suit

Trump vs. Tramp

Ragged (jerpelit) vs. Rugged (dur)

Track (urmă, cărare) vs. Truck (camion)

Last (ultimul) vs. Lust (pofte carnale)

Salon and Saloon

Flash (flama) vs. Flush (a curge, a te înroşi) Flesh, etc. Etc.

Born (născut) vs. Borne înseamnă aeropurtat

Awl (sulă) vs. Owl (bufniţa)

Condensation vs. Condescension (condensare vs. Condescendentă)

Conformity, but Comfortable

Inequity (E) înseamnă nedreptate vs. Iniquity (I) viciu, păcat

Ingenious (E) înseamnă bun, cinstit vs. Inginious (I) păcătos, neonist

Farther înseamnă departe geographic; Further înseamnă departe în timp

Gulf of Mexico vs. Golf (sport) Luck vs, Lock, Fund vs. Fond

To ramble înseamnă a hoinări vs. To rumble, a face zgomot

Alte exemple: Caller, Collar, Color or Dan, Don, Dawn

Bath (Noun) vs. To Bathe

Breath (Noun) vs. To breathe

Sounds: Se pronunţă S la inseput, dar Z la sfârşitul cuvântului

Accents: To RefUnd vs. REfund, To ObjEct vs. Object

Silent consonants: (P) salm, (P) sychology

Descendent vs. Decedent (răposatul)

Stationary (A) înseamnă staţionar vs. Stationery (E) înseamnă papetărie

Sahara desert vs. A sweet dessert

Complement (complet) vs. Compliment (compliment)

Ember (jeratic) vs. Amber (chilimbar)

Suit (costum) vs. Suite (apartment)

Rein (frână) vs. Reign (domnie) or Rain (ploaie)…

PS: Culoarea franceză bleu se schimbă şi în engleză devine blue.

 

Ortografieri şi cuvinte care mi-au creiat personal probleme. Reţineţi că fiecare persoană întâmpina dificultăţi diferite în funcţie de predispoziţii şi cunstinte anterioare. Exemple:

Ecstasy, Balloon, Occurrence, Disappoint, Suddenness, Sergeant,

Till but Until

Unconscionable (fără conştiinţă) vs. Unconscious (fără cunoştinţă)

Official vs, Officer

Pomp vs. Pump

Perseverance (A) but Persistence (E)

Casket înseamnă sicriu, nu cascheta

To Endanger vs. to Engender

Despicable înseamnă mârşav, murdar

Cavalier înseamnă obrazbnic vs. Chivalrous care înseamnă curtenitor

To peak înseamnă a ajunge la maximum vs.To peek= a privi… în secret

Despicable înseamnă mârşav, murdar

Patron la restaurant înseamnă client

To appropriate înseamnă a-ţi însuşi

Atenţie deasemene la pronunţare: Reţină, Detonate, Tibetan, Laboratory.

Apoi, în engleză poetică Ever se scrie EER, Never devine NEER, Above devine OER, Before devine ERE şi Even se prescurtează EEN…

 

O problemă dificilă pentru toţi străinii o constitue verbele… compuse

To Call: Call în, Call ouţ, Call off, Call for

To Break: Break în, Break off, Break ouţ

To Turn: Turn în, Turn over, Turn ouţ

To Hold: Hold off, up, down, back, over

To Give: Give în, ouţ, over, off, away

To Talk: Talk with, to, over, about, down, back, ouţ, over, up, through…

Exemple: To own up înseamnă a admite, a recunoaşte; to clam up înseamnă a te crispa; to talk into înseamnă a convinge pe cineva; to give up înseamnă a renunţa; to look after înseamnă a avea grijă de…

Şi pe o notă sentimentală: Where îs the best place to fall? To fall în love!

 

Diverse Toponime şi Eponime

Fuji Iama înseamnă Muntele Fuji

Tyan Shan înseamnă Munte

Taj Mahal înseamnă Palatul lui Mahal

Sha Matt (Check Mate) înseamnă „the king is dead” în persană

Rutski înseamnă Suedez în limba Finlandeză

Rus e nume de familie la Vikingi

Clan înseamnă familie lărgită în Scoţia

Iama e zeiţa morţii în India… A dat iama în găini

Indus înseamnă râu, fluviu, în Sanscrită; India e ţara de pe Indus

Punjab înseamnă Cele cinci Râuri… afluenţi ai Indusului

Numele de China provine de la dinastia Chin

Koreo provine de la casa regală Koreo

Pakistan înseamnă Dreapta credinţă

Valhala e paradisul Vikingilor

Eskimos înseamnă cel care mănâncă carne. În realitate se numesc Inuiți

Alps înseamnă creşte de munţi înalţi

Alaska înseamnă marele pământ în limba Aleutina

Arian înseamnă nobil în Sanscrită

Guru şi Rabi înseamnă Învăţător

Deva în Sanscrită e Zeul naturii

Stupa e un templu Hindus în formă de… stup

Capul Finisterre, Finish Terre din Spania, înseamnă sfârşitul pământului

Tundra într-o limbă locală siberiana insemana pământ adormit

Cravata vine de la ceace purtau mercenarii croaţi din serviciul Franţei

Andes înseamnă terasă în Spaniolă

Juno Moneta era zeiţa Romană a finanţelor

Hyundai înseamnă Modern în limba Coreana

Dr. Guillotine a perfecţionat ghilotina ca să evite durerea condamnaţilor la moarte. Drept recompensă în timpul revoluţie franceze i s-a tăiat capul

 

Originea unor nume şi pronunţarea lor

Intial, fiecare nume avea o semnificaţie proprie, dar cu timpul semnificaţiile au fost uitate. În Etiopia, unde am fost profesor doi ani de zile, fiecare nume e şi acum ales de părinţi ca să aibă o semnificaţie proprie. Abeba, de exemplu, înseamnă floare (Adis Abeba e floarea frumoasă); Tigist înseamnă răbdare; Mita înseamnă micuţă… mi-o amintesc foarte bine!

 

Numele europene de botez sunt majoritatea de origine latină, greacă sau ebraică, fiind de provenienţă creştină. Multe alte nume sunt însă de origine precreştina şi specifică fiecărei naţiuni. Numele de familie variază însă, multe reprezentând locul geographic de provenienţă al unui grup sau meseria personală.

 

Fiecare naţiune europeană menţine unele nume specifice ei. Arthur, de exemplu, e de oricine celta şi se pare că iniţial a însemnat urs. Echivalentul pentru femei e Ursula. Un nume comun german este Wolfgang, care înseamnă pas de lup că în Wolfgang Amadeus Teofilus Mozart. Amadeus şi Teofilus înseamnă iubit de Dumnezeu în limbile latină şi respectiv greacă. Şi ca să compună muzică pe care a compus-o, Mozart a fost într-adevăr iubit de divinitate.

 

Noi romanii încă mai păstrăm unele nume străvechi deosebit de frumoase şi de rezonanţă unică. Trebuie să fii roman să înţelegi vibraţiile spirituale ale unor asemenea nume ca Doru, Doina, Horea, Mioara, Ileana… În ce mă priveşte, numele de Nicolae e de origine greacă (Nicolaos) şi înseamnă popor învingător, iar Dima vine tot de la popor… demos, demografie. (Sunt însă roman 101 a sută)

 

Şi în încheiere, pe o notă lingvistică, menţionez că numele personale pun o anumită problemă de pronunţare în America. Timp de sute de ani imigranţii au încercat să se asimileze, or autorităţile le-au înregistrat numele de aşa maniera încât să fie mai uşor de pronunţat, ceace a rezultat în greutăţi de pronunţare corectă. Eu, de exemplu, în primele luni la New York am trimis cereri la diverse universităţi în vederea validării studiilor. Pentru că Nicolae e un nume mai puţin cunoscut, mi se răspundea Miss (domnişoara) Nicolae, ceace m-a revoltat şi m-a făcut să mă preschimb în Nicholas.

 

Am un amic român la Sydney, în Australia, care și-a preschimbat numele din Gheorghe în George. Adică pe pașaportul românesc este „Gheorghe”, iar pe cel australian apare „George”. De ce? Pentru că vorbitorii de limbă engleză il poceau pe „Gheorghe” pronunțându-l: Georghi, Gorgi, Corgi, Grogi, Groghi, Groggy (beat, turmentat) Ghiorghi (ca pe ruși). Durerea mare a fost atunci când cei de la Direcția de Pașapoarte din România (recent, în 2022 și 2023) nu au mai vrut să îi refacă pașaportul românesc expirat (lăsându-l fără acte de identitate românească!!!), deoarece numele Gheorghe apărea „George” în pașaportul australian. De parcă „Sfântul Gheorghe” românesc nu era același cu „Saint George” al englezilor. Acum i se cer proceduri complicate de schimbare a numelui! Timp și bani pierduți, proceduri judecătorești și notariale… Și asta după 40 de ani de exil, in care (8) pașapoarte românești au figurat pe numele de „Gheorghe”, iar cele australiene pe „George”! Dar deh, ca la noi la nimeni!

 

Apropo de revoltă. Pentru majoritatea noastră, numele de Maria ne duce aproape automat la numele Sfintei Fecioare. Puţin sunt cei care tiu că e nume evreiesc şi înseamnă o persoană rebelă, indiferent dacă e Marie, Mary, Marioara, Mariana sau Miriam, că doamna mea. Nu trebuia să-mi spună nimeni semnificaţia numelui ei. Am simţit-o pe pielea mea.

 

Altfel, din punct de vedere al pronunţării, am avut un coleg de servici al cărui nume de familie era Boucher, dar colegii îi pronunţau în două feluri diferite. Când l-am întrebat cum să-i pronunţ numele a zâmbit şi mi-a răspuns: „Provin dintr-o familie de origine franceză, dar suntem de trei generaţii în America. Până la generaţia mea numele a fost pronunţat ca în limba franceză – Bushee. La şcoală însă colegii mi-au pronunţat numele aşa cum se citeşte în limba engleză (Baucher) şi atunci am decis că aşa e corect să fie pronunţat.

Şi tot despre nume de persoane. Unele nume sună bizar altor naţiuni şi asonantele (perceperea şi asocierea lor mentală după sunet) pot duce la reacţii diferite. De exemplu, actorul clasic Gary Cooper e asociat cu filme de mare success şi rezonanţă. Cum ar suna însă dacă l-am traduce Gary Dogarul? S-a încercat acest lucru cu Dr. Dolittle, adică Dr. Facepuțin, dar n-a prins, ceace dovedesc cât de subtil şi în acelaşi timp cât de fragil e creierul uman. Nu e de mirare că e uşor de manipulat.

 

Sunete Onomatopeice (Sunete naturale. Cuvânt de origine greacă.)

Americanii folosesc în scris multe asemenea cuvinte-sunete. Exemple:

Peep, Cheep şi Tweed-Tweed înseamnă Piu-piu sau Cip-cirip;

Huh! Se pronunţă la fel şi în romana, dar se scrie Ha!

To quack înseamnă a măcăi… quack-quack (mac-mac);

To neigh înseamnă a necheza;

Oink-Oink înseamnă Guit-guit;

Bray e behăitul măgarului;

Bleat e behăitul oilor;

Meow e mieunatul pisicii;

Haw şi Woof e lătratul câinelui (Ham-ham).

Deasemenea,

Oho or Uh-Uh reprezintă echivalentul lui Aha în limba romană.

Bah exprima dispreţ, neîncredere;

Rah este încurajare sportivă (probabil de la Ura);

Boo înseamnă huidueli;

Gee! Şi Wow! Exprima surprize;

Shh înseamnă linişte;

Scat şi Shoo înseamnă plecaţi, fugiţi;

To cackle înseamnă a cotcodăci;

Alte sunete onomatopeice: Tick-Tock, Susurration, Murmur.

 

… Şi câteva cuvinte Româneşti de provenienţe interesante

Caraghios înseamnă Ochi negri în limba Turcă

Zanatic… Zanadiq în limba Arabă înseamnă eretic

Chef, cuvânt Arab cu înţeles de bine dispus, ameţit

Errata, cuvânt Latin… A arăta

Pastor vine însă din Latină; pascere – a paşte

Choban (cioban)… e menţionat în Sanscrită ca un trib care a migrat în India

Musafir înseamnă oaspete în limba Arabă.

În Kenya am poposit la Hotel Musafiri şi la Istanbul am stat la Hotel Huzur

Satan în Hebrew şi Sheitan în Arabă, înseamnă inamicul lui Dumnezeu

Amin înseamnă Aşa să fie!

Parideza în limba persană înseamnă loc Închis… Paradis

Asasin, (Hashashin în persană), provine de la cei care foloseau haşiş

Abba în Aramaic (limba lui Iisus) înseamnă Tată, cu sens de Dumnezeu

Andaluzia, Al Andalus, e numele Spaniei în Arabă

Halal în Arabă înseamnă legal sau permis

 

În final câteva salutări Americane

Hi, Hey, Hello, Howdy, What’s up? How îs it going? Şi în încheiere:

Bye-Bye, See you later alligator – After a while crocodile!

–––––––––––

Basic Bibliography

American Heritage Dictionary (Boston, NY: Haughton Mifflin Co. 1992)

Dan I. Slobin, Psycholinguistics (London: 1974)

Norman Lewis, World Power Made Easy (NY Pocket Bopoks, 1978)

Additional referenes: For an in depth study of English, readers should consult, among others, The Cambridge Encyclopedia of the English Language by David Crystal (Cambridge University Press, 1996). Most modern American and English dictionaries also offer good insights about the origin of the English words. Other good articles can be found in Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana The World Book Encyclopedia and Wikipedia- The Free Encyclopedia.

With regard to coffee here are many writings about how it was discovered and how it became the universal drink of today. One such article, “The history of Coffee“(Wikipedia, Google research), mentions a 9th-century Ethiopian goat herder who allegedly discovered the plant and its beans while searching for his goats. From Ethiopia, coffee is said to have spread to Egypt and Yemen and then to the Ottoman Empire and Europe. The very word „coffee” comes from Turkish kahve, which was borrowed from Arabic, which in turn, comes from the name of the Kingdom of Kaffa in Ethiopia.

––––––––––

Prof. Dr. Nicholas DIMA

Tucson, Arizona, SUA

2 aprilie 2023

 

Facebooktwitterby feather