Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » pr. GABRIEL CONSTANTIN: BALADA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

pr. GABRIEL CONSTANTIN: BALADA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

BALADA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

 

Foicica cedrului,

În piatra pustiului,

Lângă gura râului,

La apa Iordanului,

Stă Ioan Botezător,

Din pruncie postitor;

Stă şi mâncă o lăcustă

Şi din miere-amară gustă;

Pe deasupra blană poartă

De la o cămilă moartă

Şi-i legat c-o cingătoare

Din urzică-nţepătoare;

Trupu slab cum este gardu,

Ochii ageri ca smaraldu,

Gându lui cum e mirsina,

Sufletul cum e lumina.

Frunză verde roşcovea

Sta mulţimea şi-l privea

Şi-apoi cine îmi venea?

Venea nor de farisei

Cu un stol de saduchei,

Cu soldaţii după ei;

Toţi în rele învechiţi

Precum şerpii vicleniţi.

Fariseii bulucea,

Anterie ridica,

La Ioan, măre, venea,

Şi din gură-aşa-i zicea:

– Vin, măi, vere, şi ne spune

De ce stai văduv de lume;

Ce-aşa rău te chinuieşti,

Ce păcate ispăşeşti?

Ori eşti sfânt din ăla mare

Să-ţi gătim înmormântare?

Eşti Ilie cu şareta,

Cel ce-a minunat Sarepta?

Eşti prorocul Ieremia

Sau eşti uns să fii Mesia?

Eşti nălucă fără loc

Ori eşti om fără noroc?

Dar Ioan,

De la Iordan,

Ca un vultur năzdrăvan,

Pe-un cucui de stâncă suie

Zici că-i stâlp bătut în cuie;

În mână c-un toiegel

Dintr-o coastă de viţel,

Le grăieşte frumuşel:

-Nu-s Ilie cu şareta,

Cel ce-a minunat Sarepta;

Nici proorocul Ieremia

Şi nici uns să fiu Mesia,

Nici nălucă fără loc

Şi nici om fără noroc;

Eu sunt glas de prorocie

Care ţipă în pustie

Şi la morţii din sicrie

Şi botez cu apă vie:

Pocăieşte-te, măi, frate,

Că e Dumnezeu aproape!

Eu cu apă vă botez,

Că mai mult nici nu cutez;

Însă vine-n urma mea

C-o năstrapă şi-o greblea,

Unul care – n-oţi credea –

Înaintea mea era;

Care când o boteza,

Nu cu apă din cişmea,

Păcatele vi le-o lua;

Că botează cu Duh Sfânt

De la pala din cuvânt;

Acela grâul doseşte,

De pleavă îl curăţeşte,

Pleava arde vitejeşte,

Pe cei buni îi mântuieşte.

Bine vorba nu sfârşea,

Fariseii se ducea,

Mulţimile năpustea,

Pe Ioan încongiura;

Dar Ioan ce le făcea?

De trei ori îi afunda

Unde apa se-nvârtea

Şi pe toţi mi-i boteza.

De-apoi, măre, ce vedea?

Venea Domn Hristos Iisus,

C-un hulub pe creştet pus,

Cu ciocuţul argintos,

Cu gheruţe de-abanos,

La aripi cuviincios

Cum e raiul de frumos.

Hristos când se-apropia

Toată lumea genunchea,

Că lui Ioan îi zicea:

– Măi, Ioane, fă-te-ncoa

Şi-ascultă-mi, colea, ruga:

Ia, tu, apă în căuş

Şi mă botează niţeluş;

Că aşa-i melicul meu,

Să-l botezi pe Dumnezeu.

Domnul în Iordan intra,

De Ioan se boteza,

Râul se cutremura,

Unda înapoi fugea,

Apele se-nvolbura,

Că prea sfânt şi bun era;

Dar de-a dreapta cin stătea?

Şapte îngeri cu mulţi ochi,

De frumoşi să îi deochi;

Cu păr lung şi gălbior

Cum e lâna din fuior

Când o tragi de pe mosor.

Crişmă albă pregătea,

Pe Hristos mi-l învelea,

Picioarele-i săruta,

Glas din cer se auzea:

Pe-acesta să mi-l iubiţi,

Viaţa să vă mântuiţi,

Că Acesta-i Fiul Meu,

Om ca voi şi Dumnezeu.

În Valea Pelinului,

Muntele Măslinului,

Trece Irod în lectică

Cu muierea lui voinică

Şi la faptă fără frică.

Dar Ioan ce îmi făcea?

Înaintea lor ieşea

Şi către Irod zicea:

– Măi, Iroade, Irodele,

Ascultă vorbele mele:

Ce ţi-ai luat ăst pui de lele?

Lasă-ţi muierea păgână

Şi-ţi ia una mai creştină,

Că te bate Dumnezeu,

Că e a lui frate-tău;

Are ochii de icoană,

Da la suflet e satană.

Las-o, vere, fă-mi pe plac,

Că are coastă de drac!

Iroada cum auzea,

Bine vorba nu-i venea;

La Ioan se oţăra:

– Măi, Ioane Botezate,

Ce-ai cu viaţa mea, măi, frate?

Apa nu ţi-am tulburat,

Pustiul nu ţi-am călcat,

Liniştea nu ţi-am stricat;

Ce-ai cu mine, lighioană,

Vrei ca să mă vezi vădană?

Stai, o ţâră, că nu-i bai,

Până vine luna mai,

Oi avea cum ştiu doar eu,

Ac de cojocelul tău.

Bine vorba n-o gătea,

Semn la poteră făcea,

Pe Ioan mi-l lănţuia

Şi la pivniţă-l băga;

Pivniţă de patru coţi,

De nici mortu nu-l mai scoţi,

Cu şerpoaice ghemuite

Cum stau colacii pe plite,

Cu căpuşele cât cana,

Cu broaşte cât damigeana.

Foicică matostat,

De Ioan toţi au uitat

Că-i în temniţă băgat,

Că ospăţ mare s-a dat;

Tot regatul adunat,

Tot regatul şi-ncă două,

Păn’ la nouăzeci şi nouă.

Dar Irod cum se-mbăta,

Salomeea îi juca,

Minţile i le sucea,

Nălucire el vedea,

La meseni aşa spunea:

– Vedeţi voi pe-această ciută?

Mi-a lăsat privirea mută;

De-mi va cere din palate

Şi regatu-i dau jumătate;

Doar să zică şi i-oi da

Ce-i pofteşte inima.

Salomeea cea hoţoaică,

Sprintenă ca o drăcoaică,

Iute ca un retevei,

Ascultă de muma ei:

Capul lu Ioan să-l cei!

Apoi grabnic alerga,

La meseni se arăta,

Lu Irod aşa-i zicea:

– Mă, Iroade împărate,

Nu voi aur nici palate,

Nici regatul jumătate;

Ia, să-mi dai tu colea, mie,

Pe-o foiţă de tipsie,

Capu lu Ioan, frăţie!

Irod noduri înghiţea,

La chip rău se negura,

Din beţie se trezea,

La gealapi îmi poruncea,

În temniţă se ducea,

Capul lui Ioan tăia,

Pe tipsie l-aducea,

Salomeei i-l dădea

Iară ea lu’ maică-sa;

Însă capul ce zicea?

– Măi, Iroade, Irodele,

Ascultă vorbele mele:

Ce ţi-ai luat ăst pui de lele?

C-ai făcut păduchi de rele;

Lasă-ţi muierea păgână

Şi-ţi ia una mai creştină,

Că te bate Dumnezeu,

Că e a lui frate-tău;

C-are ochii de icoană,

Da la suflet e satană

Şi mi-a răpus zilele,

Împlinind scripturile.

 

autor Gabriel Constantin-vol. Lumini din cer

Facebooktwitterby feather