Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » Prof. Ana Dumitrescu, Iași – În numele Cenaclului la distanță… la aniversarea lui I.N.O.

Prof. Ana Dumitrescu, Iași – În numele Cenaclului la distanță… la aniversarea lui I.N.O.

Stimată doamnă,

          Am  citit pe data de 1 mai 2o18, scrisoarea dumneavoastră de apreciere și felicitare adresată Domnului Ion N. Oprea, chemându-ne și pe noi: ”Să sărbătorim împreună prin cuvinte și cu o mulțime de cărți în față, un om de valoare intelectuală  deosebită, un bun creștin,  un iubitor de neam și țară, un spirit înalt asemenea altor spirite alese pe care le-a dat Moldova mea iubită”.

Foarte frumos și adevărat, Doamnă Dorina Stoica,  deoarece găsim  aprecieri dintre cele mai onorante pentru INO al nostru, nu numai în calitate de coordonator al Cenaclului la distanță, care a strâns în jur peste 200 de nume, ci amănunte cunoscute și de dv. bine, ca membră cu vechime, și știți că la Cenaclu se face istorie și literatură de mare valoare. Până acum s-au realizat 15 volume, antologii tematice, poezie, proză și ilustrații, seria I, mai recent un prim volum, seria II –intitulat „Istorii, comentarii, miscelanea”, dar INO are și peste 80 de titluri personale, apreciind și onorabilitatea sa de scriitor și îndelungat jurnalist, care ne-a încărcat, din propria pensie, rafturile bibliotecilor și ale multora din cele  publice, dumneavoastră împreună cu toți cititorii considerându-l ca pe unul din condeierii care nu numai că nu-i îndeajuns cunoscut, dar nici  apreciat și recompensat pentru munca trudnică, în niște condiții de sănătate precară.  În  consecință, atentă la unele amănunte de acest gen, știind că în modestia sa nu a vorbit niciodată despre aceste probleme …decât acum nu demult timp, când a răbufnit într-o erudită autenticitate, în volumul cu inedite versuri intitulat”Tunelul”.

 M-a impresionat sesizarea faptului că ”deși aspectul fizic, vioiciunea, bunătatea nu-i trădează anii totuși trecerea vremii cu seninătate, timpul este dușmanul nostru numărul unu … și vă încearcă dorința unei recunoștințe… a-i  dărui ceea ce și domnia sa dăruiește prin muncă adunată cu efort intelectual”, demonstrând virtuți relevante,comunicare impecabilă prin cărțile oferite tuturor.   Poate undeva în sufletul dv. ați simțit cum și dânsul a luat parte la frământările care a trebuit să le depășiți la un moment dat și a fost prezent în Revista Luceafărul cu un articol dar și multe alte situații identice – unde și când – a fost necesar. În consecință,  propuneți niște măsuri care cad în competența unor autorități și persoane care să-i  atribuie titlul de Cetățean de onoare a Municipiului unde a învățat, pe care l-a slujit ca ziarist și activist cultural al Județului, la înființarea căruia a contribuit în 1968, la înființare, el fiind atunci printre decizionari, ca specialist în administrația de stat  și jurnalist profesionist, ultima  activitate pe care o prestează neîntrerupt din 1948-49 când era elev la Bârlad, propuneri pe care și eu dar și mulți colegi ai săi le salutăm și apreciem ca necesare.

Trebuie să le reamintim celor care nu știu, decidenții de azi, că în 1968, la reînființarea județelor, Ion N. Oprea a străbătut cum a putut sat cu sat al actualului județ ca să convingă despre configurația teritorială actuală, și de aici, poate au  rezultat volumele de astăzi referitoare la jurnalele timpului –Bârlad, Vaslui, Huși și nu numai – dar și salba cărților intitulate „Vaslui. Tradiționalism”, vol I, 473 p., „Vaslui. Itinerarii”, vol. II, 409 p., ”Vaslui-Itinerarii”, vol. III, 560 p, toate publicate la Ed. PIM, Iași, 2010, completate de alte două, în 2013, la aceeași editură,„ România-Moldova-Vaslui. Structuri  Administrativ-teritoriale”, vol. IV, 394 p., „Vaslui. De la Ferdinand, Intregitorul de Țară, până în zilele noastre”, vol.V, 364 p. Cine a mai cheltuit atâta energie pentru păstrarea tradiționalismului în Moldova de Jos a lui Ștefan cel Mare?

Să reamintim și cât de apreciat este totuși, în fapt, cel căruia încă în viață, i s-au dedicat atâtea articole și volume care pun în evidență personalitatea și faptele sale, noi referindu-ne doar la câteva: cele patru volume, „Călător… prin vâltoarea vremii”, autor prof. Alexandru Mânăstireanu, „Jurnal-tardiv”, două volume, de C. Hușanu, sute de pagini,  care îl elogiază pe Ion N. Oprea, la care se adaugă cărți dedicate lui în întregime cu diferte pilejuri – „Omagiu Ion N. Oprea” de Ana Dumitrescu și Constantin Hușanu , 2012, 391 p., cărțile semnate de prof. Gh. Clapa „Ideal și împliniri. Omagiu scriitorului Ion N. Oprea la împlinirea vîrstei de 80 de ani”, 2012, 374 p., „Vasluiul și vasluienii pe coordonatele istoriei”, 2013, 564 p., „Ion N. Oprea, Alergător de cursă lungă pe meridianele interesului general”, 2015, 266 p., „Studii: Conexiuni INO”, 2015, 248 p., toate la Ed. PIM, Iași, articole precum „Profil Ion N. Oprea” în Academia bârlădeană nr. 2, 2008, de Mircea Coloșenco, „Ion N. Oprea”, în Elanul nr.98/2009, de Constantin Clisu, „Crâmpeie de gânduri la Medalioane-semnal istorico-literar”  în Luceafărul-Botoșani nr. 8, 2010, de C. Hușanu, „ Note de lector Ion N. Oprea (INO)-80 de ani – Sisif de pe malul drept al Bahluiului”, p.90-100, în Onyx, 2012, ”Cu prieteni, despre prietenie de Ion N. Oprea, cronică de General de brigadă(r) dr, Gheorghe Crețu și Colonel(r) ing. Mircea Alexe, în Revista oștirii române, București, nr.1/2013, prof.univ. dr. Florin Păncescu, „In cărțile lui Ion N. Oprea, geneza familiei mele” în Lohanul, octombrie 2013, „O carte document (Ion N. Oprea)”  de Traian Nistiriuc-Ivanciu, în Vama Veche, Tg. Mureș, nr. 3, 2014…

Alăturăm la cele de mai sus prezența autorului, în diferite dicționare și monografii literare cum sunt: „Priponești de Sus și Priponești de Jos”,  Minimonografie, de Ioan V. Tasie, 2007, „Nasc și la Tecuci oameni”, de Vasile Ghica, ”Scriitori și publiciști ieșeni contemporani”, de N. Busuioc și Florin Busuioc, 2008, ”Univers cultural și literar vasluian”, de Ioan Baban, 2008, „1500 scriitori români clasici și contemporani”, de Boris Crăciun și Daniela Crăciun-Costin, 2010, „Un dicționar al scriitorilor contemporani”, vol.V,  coordonator Ioan Holban,TipoMoldova, 2016.

O fi știind și ”cine trebuie” ce a scris și se scrie despre Ion N. Oprea, ca  să aprecieze pe omul care obosește?

Acest demers este o completare a însăși atitudinii și reușitei scriitorului Ion N. Oprea, cu peste 80 de volume – istoria presei și a culturii de la Bârlad, Vaslui, Huși, din întreaga Moldovă, memorialistică, arheologie, scoaterea din anonimat și uitare a mii de personalități care au făcut cultură, știință, muzică, școală românească, etnografie, morală și religie, muzeistică nu numai în zonă, în Moldova, ci în România, aducând acasă, în sufletele noastre și  pe cei dragi și iluștri de peste hotare.

Pentru autohtoni, generația noastră  și cea în formare,  el s-a dovedit nu doar un bun și statornic colaborator de carte și presă, ci un descoperitor și sprijinitor de talente pe care le-a  ajutat pas cu pas și despre care sunt scrise deja multe volume, eu am numărat vreo 5-6, dar există o întreagă bibliografie care se întinde pe zeci de pagini în cărțile sale la rubrica „De același autor”. Reamintesc, după cum am citit,  în anumite situații, la care alții poate îndatorați nu s-au grăbit, dânsul a sărit în sprijin, total dezinteresat. Puțini fac aceasta, nu!? Nu are dușmani, respectă și ajută cum poate , evitând orice tentativă negativă.

M-am bucurat și salut propunerile dvs. pentru evidențierea,  recunoașterea și recompensarea meritelor pe care INO le are în susținerea  cu patriotism a trecutului nostru românesc, dar iarăși, cu admirație și respect, vă spun, ceea ce și dvs. cunoașteți, a ajunge la ce precizați cu îndreptățire, nu-s suficiente propunerile, inițiativa trebuie promovată de persoane competente, purtătoare de argumente, pe lângă factori de decizie.  Care  ar putea fi ?.  Oameni  din domeniu, ca dvs. dar  și Profesorul Vasile Cârcotă, Părintele Laiu, Prof. Cristina Vizitiu de la Biblioteca municipală,  Doamna Oltea Rășcanu-Gramaticu și multe alte persoane care să ajungă  la Domnul primar sau prefect, la consilierii care se ocupă de istorie și cultură și au citit ceva din cărțile autorului, care pot fi abordați și sensibilizați, numai dvs. și colegii știți cum… o audiență, un discurs, o cerere adresată cu folos, mai ales că Domnul Primar l-a cunoscut personal, la Zilele Culturale ale Bârladului din 2017 și sunt în relații social-culturale bune.

Noi avem exemple la Iași,la Botoșani pentru ceea ce se face an de an pentru INO  –  adevărat Festival omagial –  Editura Agata care nu l-a avut niciodată client și revista Luceafărul, director și redactor-șef  dl. Ion Istrate, la Iași Doamna Martha Eșanu, redactor-șef al revistei Prietenia , care pentru merite în promovarea culturii și a personalităților de etnie evrei , o carte Prietenia și articole în presa curentă , puțin față de cele 80-90 de cărți destinate Vasluiului, Bârladului sau Hușilor și oamenilor lor și a reușit să obțină pentru Ion N. Oprea, în 2015, 25 septembrie, în cadrul „Săptămânii Diverisității, dedicată Festivalului tradițional inter- etnic”, desfășurat între 18 și 25 septembrie, „Medalia de Onoare”, cu Brevet „Prieten al Comunităților Evreiești din România”, semnată și înmânată personal de Dr. Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților din România, Deputat în Parlamentul României, cu ocazia acelei mari  festivități desfășurate în Piața Palatului Administrativ, Iași, fapt pentru care primitorul rămâne deplin recunoscător sufletește inițiatoarei. Dar pe Bârlădenii și Vasluienii lui atât de respectați, cum i-ar sensibiliza?!

Către asemenea gest generos, dus până la final, ne așteptăm pentru– ION N. OPREA –care a făcut și face atât de mult, pentru urbiile în care a învățat și le-a servit profesional cu ce este mai prețios, pentru bibliotecile din teritoriu, cu  timpul și banii din salariul sau pensia lui neputincioasă și care  în loc de hrană, medicamente, publicații necesare și multe altele și-a sacrifcat totul pentru editarea cărților în care se referă la toți concetățenii lui, oameni de seamă, cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, instituții și fapte de-lungul vieții sale. Istorie trecută și prezentă!

Sunt conștientă, ca și dvs.,  cât îl cunosc, dacă INO ar fi fost sănătos,ar fi fost prezent la lansări și discuții literare, atașat prieteniei de un anumit gen sau chiar „uzitatului principiu ”servici contra servici” sigur și-ar fi dobândit multe recompense până acum. Cu certitudine ar fi avut timp și pentru accesul  în USR sau în UZP, ca vechi jurnalist. Este singurul care, drept SLAVĂ,  pentru  Virgil Caraivan din Șuletea-Vaslui,-primul președinte al Societății Scriitorilor din România- a scris volumul de aproape 1000 pagini OBELISC, Album-Dicționar, Dicționarul „Personalități… 300 la număr”, alte circa 1150 de pagini, Opera Omnia, TipoMoldova, 2018 și 2017 (nu știu dacă vi le-a trimis dar se află la biblioteci),cărți care semnifică poziția sa față de om și personalități în România și care anul acesta aniversează Centenarul. Sper că nimic nu e suficient pentru a epuiza enumerarea valorilor  ce vor rămâne urmașilor acestui popor român pentru care Domnul I. N. Oprea  a muncit ca un Sisif, cum spun toți colaboratorii, prietenii și cunoscuții cu mare dăruire și respect  pentru OAMENI.

Sperând că se va găsi CINEVA îndriduit să aibă timpul necesar pentru a răspunde în mod afirmativ la îndreptățitiele noastre propuneri, merituoase domnului I.N. Oprea pentru operele sale închinate concentățenilor Bârlădeni și din toată ”Moldova de jos”, de ieri, azi și întodeauna.

Mulțumindu-vă cu deosebită considerație,

în numele Cenaclului la distanță ”Prietenia”

Prof. Ana Dumitrescu

2 mai 2018

Facebooktwitterby feather