Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » PASTORALA » Scrisoare pastorală Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi Anul XIX(2019),  nr. 412(16 –31 Decembrie)

Scrisoare pastorală Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi Anul XIX(2019),  nr. 412(16 –31 Decembrie)

Dragii mei enoriași!

Slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și celelalte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet, iar Anul Nou care vine să ne găsească în pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire creștinească! La mulți ani!

*

                Crăciunul din noi. Una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății este Nașterea Domnului. Există atestări privind sărbătorirea ei încă din sec. I-II. O vreme a fost sărbătorită împreună cu Boboteaza, apoi separat. În limbajul bisericesc ea este numită Nașterea Domnului. În schimb, în popor, atât la români,  cât și la alte câteva popoare este numită Crăciunul. S-au scris multe studii privind această denumire. A curs multă cerneală, dar oamenii de știință încă n-au ajuns la o înțelegere privind denumirea aceasta de Crăciun. Cei mai mulți înclină să creadă că denumirea ar veni de la cuvântul latin ,,creatio, creationem” , adică ,,a crea”, ,,creație”. Ei explică introducerea acestui termen prin faptul că la sfârșitul veacului al III-lea și începutul celui de-al IV-lea s-a răspândit o erezie puternică, arianismul, erezia lui Arie, care a fost combătută la Sinodul I ecumenic de la Niceea, dar ea a continuat să supraviețuiască mult timp după aceea. Adepții ereticului Arie susțineau că Mântuitorul nu a fost Dumnezeu adevărat și un om mai dotat decât ceilalți. El nu a fost născut din Tatăl, așa cum se naște cuvântul din gând, lumina din lumină, ci a fost creat, la fel ca ceilalți oameni. Așadar, pentru ei, Nașterea Domnului este ,,Nașterea celui creat”, ,,Nașterea creatului”. Termenul s-a implantat în vorbirea populară și a rămas până astăzi.

Că au sau nu dreptate cei ce susțin această teorie se va vedea. Ne permitem să înaintăm o altă explicație, pe care nu am întâlnit-o în alte scrieri. Este o opinie personală și socotim că ar merita cunoscută. Nu a plecat nimeni de la folclor ca să explice acest termen. O facem acum. În folclorul românesc există o legendă privitoare la Nașterea Domnului, care n-are corespondent în textul Sfintelor Evanghelii. Legenda are câteva variante și ea spune așa: Maica Domnului trebuia să nască. Era în căutare de adăpost. Într-o variantă de legendă se spune că era în Betleem, în alta că rătăcea printr-o pădure. A bătut la o poartă în prima variantă; a găsit o casă în pădure într-a doua variantă. Era casa lui Crăciun, un om foarte rău, ursuz, lacom, gata de scandal, care o persecuta foarte mult pe soția sa. Crăciun nu era acasă. I-a deschis Maicii Domnului soția lui Crăciun. A primit-o. A ascuns-o în grajd și acolo a născut. Iată că a sosit acasă și Crăciun. A aflat de Maica Domnului și s-a supărat rău. A bătut-o pe soție iar în final i-a retezat mâinile cu securea. Maica Domnului s-a cutremurat de atâta răutate, a luat mâinile tăiate ale femeii lui Crăciun, i le-a pus la loc și mâinile s-au vindecat în acel moment. Crăciun a fost atât de impresionat de minunea săvârșită de tânăra mamă, încât s-a transformat, devenind de nerecunoscut: om bun, blând, primitor de străini, milostiv, credincios. Minunea săvârșită în fața lui i-a topit gheața urii și a dușmăniei din suflet și el a redevenit om adevărat, iar peste ani va deveni un bun creștin.

Aceasta e legenda. Parcurgând mii de proverbe și comentând multe din ele cu conținut religios, am ajuns la concluzia că omul din popor, creatorul fără nume al folclorului nostru adevărat a știut teologie, multă teologie și aceasta a transpus-o în creațiile sale, precum legendele, proverbele, colindele etc. Așa a fost și în cazul de față. Crăciun este simbolul lumii vechi, lumea urii, a războaielor, a instinctelor primare, a egoismului, a individualismului, lumea în care prima legea Talionului(,,ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”). În lumea aceea atât de sterilă și rece existau și oameni care gândeau altfel, precum soția lui Crăciun, care a înțeles durerea și nevoia semenului, a Maicii Domnului, și nu a rămas indiferentă. Sigur că da! Toți marii filozofi ai antichității, precum Platon, Aristotel, Seneca, Socrate, Marc Aureliu și mulți alții vorbiseră la superlativ despre umanism, despre respectul ce-l datorăm semenului  nostru, dar vorbele lor rămăseseră semințe în pământ uscat, nerăsărite, fără de rod. Iată că vine în lume Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. El învăța că toți oamenii sunt frați, fii adoptivi ai lui Dumnezeu și trebuie să se comporte unii cu alții ca frații. El învăța că oamenii sunt egali, indiferent de ce etnie(popor) aparțin, de ce limbă, de ce religie, de ce culoare, de ce stare socială. Simplu fapt că este om îl face fratele nostru, aproapele nostru și avem datoria să-i întindem o mână de ajutor. Singur Mântuitorul și-a însoțit învățătura de nenumărate minuni, precum vindecări de boli, învieri din morți etc., care au uimit lumea. Dacă marii împărați, generali și comandanți ai lumii au cucerit, prin foc și sabie, o parte a lumii în vremea lor, pentru puțin timp, singur Mântuitorul, fără a folosi vreo armă, ci doar cuvântul și minunile a cucerit lumea pentru totdeauna. Cucerirea Lui a însemnat transformarea ei, asemenea lui Crăciun, într-o lume mai bună, mai dreaptă, mai umană, o lume creștină. Crăciun a devenit cel mai darnic dintre toți sfinții, cel mai bun cu copiii.

În sensul acesta, Sărbătoarea Nașterii Domnului devine o sărbătoare a transformării lumii în general, dar și a fiecăruia. Venirea pe lume cu chip omenesc a Fiului lui Dumnezeu ne cheamă și pe noi, pe fiecare în parte să ne transformăm obiceiurile, viața. Prin post și rugăciune, prin Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, noi ne transformăm sufletește, devenim și noi asemenea copiilor, adică nevinovați și curați de păcat. Ne asemănăm și noi cu Crăciun cel din poveste, care a devenit un om de nerecunoscut. Colindele și însăși denumirea sărbătorii ne amintesc că suntem asemenea lui Crăciun cel de dinainte de a cunoaște pe Maica Domnului și pe Mântuitorul, dar că putem să devenim asemenea lui Crăciun după ce ne tratăm sufletul cu ,,medicamentele” spirituale de care am vorbit. Că sunt unii care rămân asemenea lui Crăciun cel din prima fază, iar Sărbătoarea Nașterii Domnului trece pe lângă ei ca apa pe gâscă, este adevărat! Din păcate! Că sunt unii pentru care Crăciunul nu înseamnă Nașterea Domnului, ci tăierea porcului, și pomana porcului, și prilej de îmbuibare și îndopare, de lăcomie și de beție, de dezmăț și alte blestemății, care n-au nimic comun cu învățătura Mântuitorului și cu viața unui creștin adevărat, este iarăși o realitate. Dar nu trebuie uitat cuvântul Mântuitorului: ,,Iată, Eu stau la ușă și bat! De va auzi cineva glasul meu și-Mi va deschide, voi intra și voi cina cu el!”

Așadar, Crăciunul este prilej fericit de a-I deschide Mântuitorului ușa sufletului nostru și a-L ruga să intre, să petreacă cu noi și să rămână cu noi în viața aceasta și în cea viitoare.

*

Colindătorii. Redăm mai jos poezia lui G. Coșbuc cu acest titlu:

 

 

,,Cad fulgii mari, încet zburând,

Și-n casă arde focul,

Iar noi pe lângă mama stând

Demult uitarăm jocul.

Demult și patul ne-aștepta,

Dar cine să se culce?

Rugată, mama repeta

Cu glasul rar și dulce

 

Cum sta pe paie-n frig Hristos

În ieslea cea săracă,

Și boul cum sufla milos

Căldură ca să-i facă,

Drăguț un miel cum i-au adus

Pastorii de la stână

Și îngeri albi cântau pe sus

Cu flori de măr în mână.

 

Și-auzi! Răsar cântări acum,

Frânturi dintr-o colindă,

Și vin mereu, s-opresc în drum;

S-aud acum în tindă

Noi stam cu ochii pironiți

Și fără de suflare;

Sunt îngerii din cer veniți

Cu Leroi, Domnul mare!

 

Ei cânta-nălțator și rar

Cântări de biruință,

Apoi se-ntorc și plâng amar

De-a Iudei necredință,

De spini, de-ostași, și c-a murit…

Dar s-a deschis mormântul

Și El acum e-n cer suit

Și judecă pământul.

 

Și până nu tăceau la prag,

Noi nu vorbeam nici unul.

Sărac ne-a fost, dar cald și drag,

În casă-ne Crăciunul.

Și când târziu ne biruia

Pe vatra caldă somnul,

Prin vis vedeam tot flori de măr

Și-n fașe mic pe Domnul”

 

*

Starea parohiei(I). La sfârșit de an, fiecare om și fiecare instituție își fac bilanțul. Își analizează fiecare succesele și poticnirile, trage concluziile necesare și încearcă să privească spre viitor cu speranță de mai bine. Așa se întâmplă și în viața unei parohii. Așa am procedat în fiecare an, având grijă să nu lăsăm ,,corabia” să se lovească de stânci, să nu se scufunde, ci să plutească mai departe, împlinindu-și astfel rostul.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!

Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2019! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, după datina străbună, ca nişte adevărate  familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-ați avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte! Au fost şi momente fericite şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că activitatea s-a desfășurat pe mai multe planuri, astfel :

  • În domeniul liturgic: Am oficiat Sf. Liturghie în duminici și sărbători, toate celelalte servicii religioase după rânduială, cât și cele solicitate de credincioși. Nu cunosc vreo nemulțumire din partea vreunui enoriaș de-al nostru și nu s-a înregistrat vreo reclamație din partea cuiva în acest sens. Am avut frecvență bună la biserică. Starea morală a credincioșilor noștri este bună, cu unele excepții, în special din domeniul alcoolismului. Am înregistrat mai multe cununii ale unor familii care trăiseră în concubinaj. Sărbătorile au fost respectate în cea mai mare măsură. Sectarii au avut mai multe tentative de a se infiltra în parohia noastră, dar s-au lovit de rezistența Dvs. și n-au avut succes. Mai sunt două familii, una aparținând cultului baptist și alta martorilor lui Iehova, dar nu desfășoară activități prozelite. Am oficiat, în 2019,  10 botezuri; dintre acestea, 9 au fost din parohie și 1 din Timișoara! Am oficiat 13 cununii; dintre acestea, 12 au fost din parohie și 1 din jud. Caraș-Severin. Am oficiat  23  înmormântări.  Este alarmantă situația din Bârda. Satul se depopulează an de an. Cu aproape fiecare înmormântare rămâne și o casă pustie! Din 1978, când am venit preot în Bârda, până la  31 decembrie 2019, au rămas pustii 100 de case! Cu prilejul celor patru Posturi Mari din timpul anului, am spovedit și împărtășit 90+356+57+109+113=725 enoriași de toate vârstele. Nu socotim aici pe acei enoriași care au solicitat preotul pentru a-i spovedi și împărtăși în restul timpului, unii făcând aceasta din șase în șase săptămâni.
  • În domeniul economic și administrativ, putem spune că a fost un an dificil, iar criza economică din țară și din lume s-a făcut simțită. Am reușit să menținem contribuția de cult la aprecierea credincioșilor, după principiul ,,fiecare dacă vrea și cât vrea să dea, serviciile religioase fiind gratuite”. În Malovăț au achitat 90,70%, iar în Bârda au achitat 92,40%. La nivel de parohie au achitat 91,23%. Cea mai mică a fost de 5 lei(Bârda), iar cea mai mare de 485 lei (Domnul Ilinca Alexandru din Malovăț). Preotul a fost la dispoziția tuturor, indiferent dacă solicitantul a achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult. Am putut să menținem și anul acesta serviciile religioase gratuite. Am primit ajutoare bănești de la credincioși din afara parohiei, culminând cu Doamna Dr.  Ionescu Mihaela-Aritina  din Curtea de Argeș(AG), care a donat 619 lei, cât și din partea unor fii ai parohiei noastre  din afara parohiei, sau oameni de bine complet străini de parohia noastră. Ne-am achitat la timp toate subvențiile și datoriile față de instituțiile bisericești superioare și de stat, cât și altele cu care am avut relații(tipografia, spre exemplu). Am vândut 494 kg. lumânări, 550 calendare, numeroase icoane diverse, 10 kg. tămâie  și sute de cărți diferite. Am predat fabricii de lumânări 220 kg. resturi topite. Am curățit  și erbicidat cimitirele din Malovăț și Bârda în primăvară și  în toamnă. Am construit 32 m gard din metal forjat cu soclu placat la fațada bisericii din Bârda; am cumpărat un clopot și i-am construit clopotniță la biserica de la Malovăț. Am înaintat mult cu construcția magaziei/capelă de la Malovăț. Am vopsit cu vopsea auto, aurie, metalizată trei policandre la Malovăț. Am comandat șase sfeșnice din lemn sculptat pentru biserica de la Bârda. Am făcut curățenie generală după Paști la amândouă bisericile. Salarizarea e la zi, impozitele și toate celelalte datorii achitate. Vânzarea de cărți a fost foarte deficitară. Am avut câteva comenzi mai mari din partea unor eparhii și unor mânăstiri. Reușim să trecem în 2020 cu un sold de  26.704,00 lei, ceva mai mic decât cel din 2019! Nu e mare, dar e bun de sămânță!
  • În plan caritabil și social a fost un an bun. Am reușit să donăm la majoritatea slujbelor din duminici și sărbători credincioșilor participanți la slujbe și unor bolnavi și bătrâni din parohie câte trei pâini. Nu am putut să donăm pâine în marile sărbători, din cauză că brutăria n-a lucrat în acele zile. Am reușit, așadar, să donăm în 2019 pâine astfel: Ian.: 003 pâini; Febr.: 759 pâini; Mart. 1.330 pâini; Apr.: 1.158 pâini; Mai: 1.033 pâini; Iun.: 1.644 pâini; Iul.: 882 pâini; Aug.: 1.088 pâini; Sept.: 829 pâini; Oct.: 977 pâini; Nov.: 1.001 pâini; Dec.: 1.155  pâini. Așadar, în anul 2019 s-au donat 12.859 pâini, cu 241 pâini mai  puțin decât în 2018.  Vom continua și în 2020 această activitate. Dacă nu vom reuși să mai donăm câte trei pâini, vom da câte patru! Copiilor prezenți la slujbe li s-a donat și ciocolată(350 buc.). Menționăm că am vândut enoriașilor noștri cu prețul de achiziție de 0,70 lei/buc. pâine astfel: ian.: 1.547 pâini; febr.: 1.541 pâini; mart.: 1.420 pâini; apr.: 1.302 pâini; mai: 1.117 pâini; iun.: 1.306 pâini; iul.: 1.268 pâini;   august: 1.312 pâini; sept.: 2.121 pâini; oct.: 1.823 pâini; nov.: 1.969 pâini; dec.: 1.155 pâini. Așadar, în anul 2019 s-au vândut la preț redus 18.371 pâini, cu 2.979 pâini mai puțin decât în 2018. Așadar, în 2019 am distribuit în parohie(donație și vânzare) 31.230 pâini. Brutăria nu a primit comenzi pentru colindeți anul acesta, neavând personal suficient.  În 2019 am donat bani unor enoriași și familii din parohie și din afara parohiei aflate în situații de dificultate, cu prilejul Sf. Paști și Crăciunului, dar și în timpul anului. Aceste ajutoare bănești au totalizat 4.900 lei. V-am ținut la curent în ,,Scrisoarea pastorală”, de fiecare dată, cu numele persoanelor care au primit ajutoare și valoarea acestor ajutoare. Până la 1 mai am donat din cartea Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. II  275 exemplare  fiecărei familii din parohie şi acelor familii şi persoane din afara parohiei, care ne-au ajutat cu cel puţin 50 lei în cursul anului. Din cartea Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. III,  pe care am tipărit-o anul acesta, s-au donat până 31 dec.  2019  244 exemplare. Dintre acestea, cca. 100 ex. le-am trimis în afara parohiei, în țară și străinătate. Așteptăm pe ceilalți enoriași să-și ia cartea.

În ziua de 3 mai am făcut o deplasare cu mai mulți enoriași ai parohiei noastre la Azilul de bătrâni de la Ilovăț și le-am dus câteva sute de kilograme de alimente  și haine.

  • În plan cultural a fost un an bun şi 2019. Am continuat să publicăm ,,Scrisoarea pastorală” din două în două săptămâni şi s-o răspândim gratuit în parohie şi în afara parohiei pe suport hârtie, dar şi pe internet. În momentul de faţă, publicaţia noastră are un tiraj de 000 ex. şi tirajul creşte, existând solicitări în acest sens din ţară şi din străinătate.  ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată și republicată, parțial sau în întregime, de diferite publicații din țară și străinătate. Menționăm în acest sens ,,Bibliotheca Septentrionalis” din Baia Mare(MM), ,,Armonii culturale” din Adjud(VN), ,,Observatorul” din Toronto (Canada), ,,Omniscop” din Craiova, ,,Națiunea” din București, ,,Logos și agape” din Timișoara și altele. Am editat sau reeditat următoarele cărţi: Prof. Sofia Dobrescu, Justiția supremă; Pr. D. Bălașa, Țara Soarelui; Pr. D. Bălașa, Dacii de-a lungul mileniilor; Pr. D. Bălașa, Marele atentat papal; Gh. Duncea, Tudor Vladimirescu, așa cum l-am cunoscut; vol. Iisus Hristos – documente secrete; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. III; Pr. Sebastian-Cristian Hogea, Șubrezenii și gingășii ale vieții; Viețile Sfinților, vol. I; Viețile Sfinților, vol. II; Viețile Sfinților, vol. III; Viețile Sfinților, vol. IV; Viețile Sfinților, vol. V; Bucate de post; Călăuză patristică; Sofia Dobrescu, Însemnări; Pr. S. Desrobitu, Omul, chipul lui Dumnezeu; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Europa, Europa….! Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. X; N. N. Sârbulescu, Zavera lui Tudor Vladimirescu; Alice Sârbulescu, Colinde străvechi românești. Aşadar, 21 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut!  Am răspândit numeroase exemplare din aceste cărţi și din cele publicate în anii anteriori în ţară şi străinătate, în ţări precum: Moldova, Germania, Olanda, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia etc. Taxele poștale au devenit însă aproape insuportabile. Preotul Dumneavoastră a continuat să predea Religia la  Colegiul Economic ,,Th. Costescu”  din Tr. Severin până în iunie 2019 la cca. 100 elevi.  Atât am putut face!

Am reușit să organizăm câteva excursii-pelerinaj cu enoriași din parohie și din afara parohiei, astfel: 26 apr. la Mânăstirile Lainici(GJ), Prislop(HD) și Teiuș(CS); 31 mai. la Mânăstirile Horezu, Bistrița(VL),  Curtea de Argeș(AG); 25 iul. la Mânăstirea Orșova(MH); 29 aug. la Mânăstirea Schitul Topolnița(MH). La excursiile din  25 iul. și 29 aug., parohia a suportat cheltuielile de transport.

Preotul Dvs. a publicat mai multe cărți și numeroase articole în țară și străinătate. A participat la două simpozioane(27-29 mai – Tr. Severin; 30 iul.  – Rm. Vâlcea).

Tot meritul pentru aceste realizări vă revine Dvs., cei care ați contribuit cu mult sau puțin la fondurile parohiei.  Fără banii Dvs., preotul ar fi fost ca o mașină fără benzină! Vă mulțumim frumos ! Dumnezeu să vă răsplătească! Slavă Domnului pentru tot și pentru toate!

În numărul viitor vom vedea ce avem de făcut pentru 2019.

*

Ajutoare și donații. În această perioadă am primit câteva ajutoare și donații, astfel:

– fii ai satului Malovăț: Dl. Popescu Constantin(București): 250 lei; D-na Iordache  Sevastița(Tr. Severin), D-na Ploștinaru Mihaela(Caransebeș-CS), Dl. Mănescu C. Constantin(Germania),  Dl. Mănescu V. Nicușor(Tr. Severin): câte 200 lei; D-ra Prof. Univ. Dr. Georgeta Ionașcu(București): câte 150 lei; Dl. Pirici Constantin(Timișoara), D-na Vlădioniu Mariana(Tr. Severin): câte  110 lei; Dl. Turiță Ștefan(Timișoara): 100 lei; D-na Sandu Aurica(Tr. Severin): 50 lei; 

– fii ai satului Bârda: Dl. Mucioniu Ilie(Tr. Severin): 650 lei; D-na Sfetcu Delia(Franța): 470 lei; D-na Rădulescu Gica(Tr. Severin): 300 lei; Dl. Tănase Aurel(Germania): 235 lei; Dl. Sfetcu Crinu(Franța), Dl. Rochian Tudor(Tr. Severin), Dl. Popescu Dan(Tr. Severin) și Dl. Luca Marius-Emil(Germania): câte 200 lei; Dl. Trocan Pantelie(Tr. Severin): 150 lei; D-na Urdă Violeta(Lugoj – TM), Dl. Dragomir Ion(Tr. Severin), D-na Prof. Iacov Raluca(Tr. Severin), Dl. Ile Teodor(Sânicolaul Mic- AR), D-ra Rolea Ileana(Tr. Severin), Dl. Botea Constantin(Șimian-MH), Dl. Ivașcu Ionuț(Tr. Severin), D-na Cârneci Mihaela-Oana(Tr. Severin), Dl. Adoch Jozsef(Timișoara), Dl. Motreanu Constantin(Timișoara), D-na Arhire Lili(Tr. Severin) și Dl. Rolea Nicușor (Timișoara): câte 100 lei; Dl. Buțan Andrei(Tr. Severin) și Dl. Stănciulescu Gheorghe(Tr. Severin): câte 60 lei; Dl. Ploștinaru Constantin(Tr. Severin), Dl. Curea Marinel(Tr. Severin), Dl. Boroancă Petrișor(Tr. Severin), D-na Luca Constanța(Tr. Severin), Dl. Rolea Gh. Aurel(Schela-MH), Rolea Titu(Schela – MH), Rolea A. Aurel(Tr. Severin), Dl. Dragomir Ion(Tr. Severin), D-na Gaiță Rodica(Tr. Severin), D-na Predescu Violeta(Tr. Severin), D-na Chircu Ramona(Tr. Severin) și Dl. Sfetcu Petre(Tr. Severin) : câte 50 lei;

– credincioși străini de parohie: D-na Mătuș Natalia(Timișoara): 500 lei; Dl. Prof. Univ. Dr. Dan Romalo(București): 300 lei; D-na Antonescu Mădălina(București) și D-na Avoc. Olteanu Marina(Caransebeș-CS): câte 200 lei; D-na D-na Prof. Univ. Dr. Zamfira Mihail(București), D-na Farm. Golea Nicoleta(Tr. Severin), D-na Ionescu Floarea (Câmpina – PH) și Dl. Bojinescu Alexandru(Reșița – CS): câte 150 lei; Dr. Funk Mihaela(Germania): 140 lei; D-na Mehedințu Elena(Brașov), D-na Prof. Univ. Dr. Ana-Maria Ciobanu(București), D-na Pârvuceanu Eugenia(Gârla Mare-MH), D-na Nicolae Victoria(Tr. Severin), D-na Bobocel Filofteia(Tr. Severin) și Dl. Ciortan Vasile – Dan (Șimian-MH): câte 100 lei; D-na Popovici-Cătăuță Milena(Tr. Severin): 60 lei; Dl. Vâlsan Alexandru(Tr. Severn), Dl. Dogaru Mihai(București), D-na Leca Silvia(Tr. Severin), Dl. Jenaru Viorel(Șimian-MH) și D-na Săndescu(Tr. Severin):câte 50 lei;   

Până la închiderea acestei ediții(9 ian. 2020), pentru clopot s-au strâns 7.585 lei. Până la 17. 782 lei cât s-a cheltuit cu clopotul și clopotnița mai e cale lungă, dar … mergem înainte. Oricum, prelungim colecta până la sfârșitul lunii ianuarie. Dintre fruntași, în afara celor menționați în numărul trecut al ,,Scrisorii pastorale”, menționăm: Dl. Borcilă Dumitru din Malovăț, D-na Ing. Teșilă Doina(Tr. Severin), Dl. Pau Dumitru(Malovăț), D-na Pera Maria(Tr. Severin), Dl. Manolea Grigore(Malovăț), Dl. Ungureanu Gheorghe(Malo văț), Dl. Pau Claudiu(Malovăț), Dl. Colibășanu Dumitru (Malovăț), Dl. Prof. Borugă Ion(Malovăț), Dl. Meilă Costel(I), Dl. Bazavan George(Ieleșnic-Malovăț) și D-na Vlădioniu Mariana(Tr. Severin): câte 100 lei;

*

Contribuția de cult. Până la închiderea acestei ediții(9 ian. 2020), situația contribuției de cult pe 2020 se prezintă astfel: în Malovăț au achitat  84,53% din familii; în Bârda au achitat 86,91% din familii, iar la nivel de parohie au achitat 86,14% din familii. Precizăm că în parohia noastră contribuția de cult nu reprezintă o sumă fixă, ci fiecare enoriaș dă ceva dacă vrea și cât vrea. Serviciile religioase sunt gratuite, iar preotul este la dispoziția fiecăruia, indiferent dacă a achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult. Cea mai mică contribuție achitată până acum pe 2020 a fost de 5(cinci) lei. Am avut patru în Malovăț și una în Bârda cu această valoare. Cea mai mare de până acum a fost în  Malovăț(520 lei – Domnul Ilinca Alexandru) și în Bârda(270 lei – Doamna Popescu Valeria și Domnul Ion Gârbovan). Dintre fruntași menționăm:

în Bârda: Popescu Valeria și Gârbovan Ion: câte 270 lei; Botoșan Dumitru: 210 lei; Luca Vasile: 205 lei; Ivașcu Vasile, Curea Gigi și Tănase Maria: câte 200 lei; Dragomir Bădiță, Olteanu Alexandru, Pâlșu Gheorghe, Butoi Ion, Horodnic Tudor, Gârbovan Nicolița și Mucioniu I. Ion: câte 150 lei; Luca D. Maria, Bobocea Savu și Mema Ion: câte 130 lei; Ivașcu Ion, Turlacu Emil și Rolea Marina: câte 125 lei; Stănciulescu Tănase: 120 lei; Anghel Domnica și Avram Dumitru: câte 115 lei; Trocan Dumitru: 114 lei; Motreanu Ilie, Rolea T. Ion, Cimpoieru Viorel, Curea Ghiță, Duțoniu Elena, Luca Ana, Ene-Mihăescu Doru și Drăghia Tudor: câte 110 lei; Mema Petre: 107 lei; Mema Elena, Duțoniu Valentin și Sfetcu Bebe: câte 105 lei; Anghel Nicolae, Stănciulescu Ion, Stănciulescu Mihăiță, Pavel Eugenia, Dragomir Gheorghe, Dragomir Nicolae, Cimpoieru Tănase, Curea Cristi, Luca Gheorghița, Fugașin Aurel, Malescu Gheorghe, Pr. Stănciulescu Alexandru, Curea V. Gheorghe, Șeitan Gica, Luca Jana, Mucioniu D. Ion, Mihăescu Nicolae, Luca C. Maria, Ortopan Constantin, Sfetcu George, Sfetcu Sorin, Stănciulescu Florin, Gheran Paraschiva, Bufan Dumitru, Sfetcu Dumitru, Sfetcu N. Aurel, Boescu Gabriel și Șonea Floarea: câte 100 lei;

În Malovăț  s-au mai înscris în rândul fruntașilor, pe lângă cei menționați în numărul precedent al ,,Scrisorii pastorale”, următorii enoriași: Tătucu Grigore: 210 lei; Pârvănescu Elena și Paicu Domnica: câte 200 lei; Ștefu Gheorghe: 195 lei; Manolea Grigore, Boncioc Liviu, Băleanu Petre, Borugă Ion, Ciobanu Doru, Minune Ion, Bucică Bebe și Borcilă Gh. Elena: câte 150 lei;  Bobiț Claudiu: 145 lei; Iordache Mihai și Dima Vasile: câte 130 lei; Vișan Ioana, Bazavan Dumitru, Chilom Dan, Dragotă Nicolița, Pătrulescu Alin și Tătucu Marius: câte 120 lei; Ciobanu Dumitru, Pau Claudiu, Oprișan Liliana, Meilă N. Nicolae și Surugiu Gh. Mihai: câte 115 lei; Pau Dumitru, Vasilescu Ioana, Crăciunescu Tică și Munteanu Iorgu: câte 110 lei; Vișan Sevastian: 106 lei; Vișan Sevastița, Surugiu Eugenia, Băleanu Virgil-Valentin, Băleanu Ioana, Curea Constantin, Lupșa Dumitru și Bazavan George(Ieleșnic): câte 105 lei; Mănescu C. Vasile: 103 lei; Boncioc Dumitru: 102 lei; Vlăduț Sevastian, Bazavan Claudiu, Ungureanu Dumitru, Almichi Constantin, Blidariu Constantin, Popescu Angelu, Popescu Valentin, Motreanu Petre, Popescu M. Mihai, Pereanu Viorel, Surugiu N. Ion, Pau Daniel, Meilă Petre, Tărăbâc Virgil, Bogdan Silvia, Almichi Ion, Răchiunoiu Grigore, Borugă Mihai, Baltac Constantin, Munteanu Iancu-Sorin, Popescu Gr. Dumitru, Munteanu Puiu și Munteanu Alexandra: câte 100 lei;

Acestora și celor care au dat alte sume, cât au putut dumnealor, le mulțumim cordial și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească jertfa!

*

În cursul lunii decembrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe, astfel: 1 Dec.(Malovăț): 260 pâini; 6 Dec.(Bârda): 107 pâini); 8 Dec.(Bârda): 135 pâini; 15 Dec. (Malovăț): 184 pâini; 22 Dec.(Bârda): 103 pâini; 27 Dec.(Malovăț): 205 pâini; 29 Dec.(Malovăț): 161 pâini. Nu a funcționat brutăria în zilele de 25 și 26 Dec. Așadar, în luna decembrie s-au donat 1.155 pâini.  Totodată, s-a vândut pâine credincioșilor la prețul de achiziție de 0,70 lei/buc., astfel: 1 Dec.(Malovăț): 35 pâini; 6 Dec.(Bârda): 193 pâini); 8 Dec.(Bârda): 465 pâini; 15 Dec. (Malovăț): 116 pâini; 22 Dec.(Bârda): 697 pâini; 29 Dec.(Malovăț): 139 pâini. Așadar, în decembrie s-au vândut la prețul de achiziție 1.645 pâini.

Copiilor participanți la slujbe li s-au donat și ciocolate.

*

Până la 31 dec. s-au donat 242 ex. din vol. III al cărții Dicționarul proverbelor religioase românești. Încă mai așteptăm pe cei ce n-au avut timp până acum sau nu s-au hotărât s-o ia. Nimeni însă nu e obligat să facă acest sacrificiu!

*

Plăți. În această perioadă am efectuat câteva plăți mai mari, astfel: 1.960 lei pâinea donată și vândută în decembrie; 1.850 lei tipografiei pentru cărți; 1.450 lei ajutoare de Crăciun; 970 lei protoieriei pentru icoane; 813 lei poștei pentru colete;  lei 800 lei  materiale pentru clopotniță; 641 lei impozit; 450 lei protoieriei pentru chitanțiere; 346 lei vopsea și diluant pentru policandre; 320 lei materiale pentru acoperișul clopotniței; 280 lei poștei pentru timbre; 220 lei lac și diluant pentru porțile bisericii; 200 lei cartușe pentru imprimantă; 120 lei curentul electric; 120 lei drapele tricolor; 100 lei transport cărți de la Craiova; 60 lei internetul; 50 lei lopeți și găleți; 50 lei protoieriei pentru cărți;  50 lei pentru capse și altele.

*

Spovediri. Împărătșiri. În zilele rânduite au fost spovediți și împărtășiți 31+76+4+2= 113 enoriași.

*

Botezuri. Înmormântări. În ziua de 28 dec. am oficiat Tina Sfântului Botez pentru Michescu Alexia-Mădălina, fiica Domnului Michescu Ion-Dumitru-Mădălin și a Doamnei Michescu Maria-Adelina din Malovăț. Să le trăiască! În ziua de 21 dec. am oficiat slujba înmormântării pentru Borugă Stanca(76 ani) din Malovăț. Dumnezeu s-o ierte!

*

Program. În cursul lunii ianuarie avem următorul program de slujbe: 1 Ian.(pomeniri, dimineața, la Bârda; slujbă la Malovăț); 2 Ian.(Colindul cu Botezul în Bârda); 3, 4 și 5 Ian.(Colindul cu Botezul în Malovăț); 6 Ian.(Bârda – Malovăț); 7 Ian.(slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12.30); 11 Ian. (Malovăț-Bârda); 12 Ian.(Bârda); 16 Ian.(Bârda – Malovăț); 17 Ian.(Bârda – Malovăț); 18 Ian. (Malovăț – Bârda); 19 Ian.(Malovăț);  25 Ian.(Malovăț – Bârda); 26 Ian.(Bârda); 30 Ian.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda @gmail.com.

Sfintele Sărbători să le petreceți cu sănătate, pace și bucurii! La mulți ani!

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Facebooktwitterby feather