Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » PASTORALA » Scrisoare pastorală – Foaie periodică,  gratuită  a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi, Anul XXII(2022),  nr. 482(16 – 30 Noiembrie)

Scrisoare pastorală – Foaie periodică,  gratuită  a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi, Anul XXII(2022),  nr. 482(16 – 30 Noiembrie)

Dragii mei enoriași!

 Lecția străzilorMunicipiul Drobeta Tr. Severin este o localitate relativ nouă. Abia la anul 1833 a fost înființat, iar în anul 1841 s-au transferat cancelaria și autoritățile județene de la Cerneți. El lua ființă pe vatra vechii așezări dacice și apoi daco-romane Drobeta. Planul arhitectonic al orașului a fost foarte bine gândit: bulevarde, străzi, alei și parcuri, piețe și instituții publice, toate foarte judicios orânduite. Pe parcurs, dar mai cu seamă după 1944, s-au adăugat noi și noi străzi, cartiere, pe măsură ce a crescut și numărul locuitorilor, s-au înmulțit și unitățile industriale și comerciale.

Am observat cu atenție denumirile străzilor Severinului și am lecturat astfel o adevărată lecție de istorie. Este o dovadă că cei care au pus denumirile respective au fost atât oameni cu știință de carte, cât și buni români și patrioți.  Cel care trece prin Severin și citește numele unei străzi, își dă seama dacă știe sau nu ceva despre personalitatea sau evenimentul semnalat, iar dacă nu știe va căuta să afle pentru a-și ostoi setea de cunoaștere.

În primul rând mărturisim că suntem urmașii dacilor(Decebal) și ai romanilor(Traian). Ne amintim de împărați romani(Numa Pompiliu, Adrian, Aurelian, dinastia Antoninii, Cezar și Iuliu Cezar) și momente din istoria Imperiului Roman(Băile Romane, Romană). Ne amintim de marele orator Cicero, de strălucitul inginer Apolodor din Damasc, care a construit podul de peste Dunăre, de poetul Horațiu. Cam multe amintiri despre invadatori, puține despre strămoșii adevărați! De! Nu găsim nimic despre ,,mileniul întunecat”. Abia în secolul al XIV-lea apare Negru Vodă, socotit de unii legendarul întemeietor al Țării Românești, alții că ar fi Radu cel Mare(Radu Negru). Ar fi fost mai grăitor și mai sigur Basarab I, care își are și originile în nordul Mehedințiului și Posada, piatra de hotar a statalității românești. Dar n-a fost să fie! Ne mai amintim din acea perioadă de Sfântul Nicodim și de ctitoria lui de la Vodița. Urmează veacurile de zbucium și de luptă ale marilor noștri voievozi pentru supraviețuirea neamului românesc în Țara Românească (Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu sau Mihai Bravu și lupta lui de la Călugăreni, de Ţepeş Vodă) și Moldova(Ştefan cel Mare și Dimitrie Cantemir,), de jertfa lui Brâncoveanu, de marile răscoale ale țărănimii românești din Transilvania pentru egalitate în drepturi cu celelalte naționalități conlocuitoare(Gheorghe Doja, Horia, Cloșca, Crişan, Avram Iancu). Ne amintim domnii fanarioți(Grigore Ghica, Ştirbei Vodă) din Principate. E atât de important rolul Școlii Ardelene reprezentată prin  Gheorghe Şincai, Gheorghe Lazăr  și alții. Nu uităm niciodată de marea revoluție a lui Tudor Vladimirescu începută de la Padeş cu  Pandurii olteni, continuată pe Câmpia  Islazului cu proclamația și mai departe, de ajutorul ce i l-a dat Popa Şapcă și Eufrosin Poteca. Nu știu de ce mai este nevoie astăzi  să ne amintim de administrația rusească a lui Kiseleff. E bine că se regăsesc marile personalități ale curentului pașoptist de la noi, majoritatea cu școli în Europa apuseană. Ne referim aici la Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Ion Heliade Rădulescu, Alecu Russo, C. A. Rosetti, Alexandru Odobescu, Dimitrie Bolintineanu, Costache(nu Constantin!) Negruzzi. Ne amintim cu bucurie de Unirea Principatelor de la 1859 prin domnitorul Alexandru Ioan Cuza, moment care a declanșat o adevărată Renaștere românească. Mari scriitori, poeți, artiști și oameni de știință s-au remarcat în veacul al XIX-lea, sub influența Unirii de la 1859. Amintim aici pe Mihail Eminescu, Ciprian Porumbescu, Ion Creangă, George Coşbuc, I. L. Caragiale, Hortensia Papadat-Bengescu, Nicolae Grigorescu, Constantin Dobrogeanu-Gherea și alții.

A venit regele Carol I la conducerea României și a început o eră nouă. Ajutat de  Kogălniceanu, de Brătianu  și de alți oameni politici de marcă, a declarat Independența de stat a României în 1877. Au urmat lupte grele pe dealurile Griviţei, Plevnei, Rahovei și la Smârdan. Au căzut acolo la datorie știuți și neștiuți eroi, printre care maiorul  Valter Mărăcineanu. Dar am învins! Au urmat ani grei de reconstrucție a țării pe toate planurile. Obiectivul principal era de acum Marea Unire a României cu Basarabia, Transilvania și Bucovina. Până la împlinirea acelui mare deziderat trebuia să trecem însă prin sângeroasa Răscoală din 1907 și prin marele Război Mondial din 1914-1917. S-au dat lupte grele la Cerna, Cireşoaia, Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Tabla Buţii, Soveja și altele. Au căzut mii și mii de Eroi la Cerna și-n toate celelalte locuri de sfântă aducere aminte, dar am învins. Nu am uitat nici ajutorul pe care ni l-a dat atunci medicul francez Carol Davila. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 s-a putut înfăptui și prin ea visul de veacuri al românilor.

Și de data aceasta Unirea a declanșat forțe spirituale nebănuite ale neamului românesc. Scriitori, poeți, artiști, savanți, oameni politici se remarcă în prima jumătate a veacului al XX-lea. Cităm:  Iuliu Maniu, Mareşal Averescu, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, C. Rădulescu-Motru, George Bacovia, Dr. Victor Babeş, Dumitru Gheaţă, Gh. Ionescu-Şişeşti, Gheorghe Anghel, Gheorghe Ţiţeica, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu,  Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi,  Saligny, Aurel Vlaicu și mulți-mulți alții. Străzile Severinului nu uită personalități locale marcante din acea perioadă, precum: Ştefan Odobleja, Alexandru Bărcăcilă, C. D. Ionescu, Calomfirescu, Vasile Gionea, Victor Gomoiu, Dr. Saidac, I. Gh. Bibicescu, Grecescu, I. Şt. Paulian, Petre Sergescu, Petre Severin, Mihai Guşiţă, Teodor Costescu și alții.

A venit nenorocirea din 1939-1945 și cursul istoriei a luat altă întorsătură pentru poporul român. Venirea comunismului la 23 August, a schimbat vremea și vremurile. La 6 Martie 1946, în urma unor alegeri falsificate, se formează guvernul Dr. Petru Groza. La 30 Decembrie 1947 regele e obligat să abdice și țara este proclamată Republică. Începe procesul de rusificare forțată a țării. Principalele mijloace de producție sunt naționalizate.  Intelectualitatea este distrusă la Canal, în închisori precum Jilava, Pitești, Gherla, Aiud, Sighet etc. Numeroși țărani mai înstăriți sunt dislocați în Bărăgan. M-aș fi așteptat să aibă și ei o stradă! Întovărășiților li s-a dedicat una! Cei rămași acasă sunt obligați să se predea cu brațe de muncă și cu tot ce aveau unor țeluri străine neamului românesc. Ideologia promovată de   Marx Karl, Engels Friedrich(corect Fr. Engels!) și V. I. Lenin trebuia să iasă triumfătoare, împlinind astfel idealurile Revoluției bolșevice din 7 Noiembrie 1917. Au  urmat ani grei de supraviețuire, de multe ori de luptă fățișă ori prin Partizani. Muncitorii au căpătat o stradă, una a Proletarilor, dar țăranii au fost uitați și de data aceasta! A început cultul personalității, dictatura unei clase asupra alteia și în realitate a unui partid asupra întregii țări. Copii din primele clase au devenit Pionieri. S-a remarcat și în această perioadă oameni de cultură, de artă, de știință. Cităm: Dumitru Tudor, Geo Saizescu, Constantin Gherghina și alții. Vrând-nevrând, trebuia să ieșim cu mic cu mare să defilăm la 23 August și 1 Mai. Speram cu toții, mai mult sau mai puțin fățiș, că într-o bună zi răul va avea sfârșit și normalitatea se va reinstaura. Aceasta s-a împlinit cu mulți morți și cu mult sânge la  Revoluţia din 1989. Și Mehedințiul și-a dat tribut în acest sens, eroul Eugen Mareş fiind un exemplu.

De toți eroii neamului românesc din toate timpurile și din toate locurile ne amintesc străzile dedicate Haiducilor, Artileriei, Veteranilor, Aviatorilor, Geniştilor, Stegarului, Vitejilor, Călăraşi, Dorobanţi, Luptătorilor, Marinei, Navigatorilor, Roşiori și altele. Au luptat și au obținut laurii Biruinţei, ai Gloriei. Eternă fie-le memoria!

Unele străzi ne amintesc de o serie de unități industriale, care poate astăzi au rămas doar amintiri: Celulozei, Abatorului, Aeroportului, Portului, Serelor și altele.

Mai sunt încă multe străzi în Tr. Severin, care vorbesc de istoria noastră și de oamenii care s-au jertfit la temelia ei. Alături de acestea sunt o puzderie de străzi, alei, intrări și fundături cu numele de păsărele și de floricele, mai cu seamă în zonele noi al orașului. De asemenea, sunt foarte multe, care ne vorbesc de forme de relief al județului și ale țării, de toponime, de fenomene meteorologice, de stări sufletești etc.

În concluzie, autoritățile care au dat denumirile străzilor municipiului Drobeta Tr. Severin merită toată lauda. Au conturat, în linii mari, istoria României. Au mai rămas însă multe personalități, evenimente și momente din trecutul și prezentul neamului românesc necuprinse în această listă. Actualizări periodice ar fi necesare. Nu cred că și-ar mai găsi locul astăzi clasicii marxism-leninismului. Biserica este foarte slab reprezentată. Cu siguranță că ar merita o stradă și Cuvioasa Teofana Basarab sau Părintele Gheorghe Dumitrescu-Bistrița!  Mareșalul Ion Antonescu e un mare absent. Comentariile pot continua. E un început!

*

File de jurnal – 13 ian. 1984(II). ,,Au spus câteva femei din Bârda, că au fost la o înmormântare în I. Decedatul avea 35 ani. Jale multă! Pe la ora 3.30-4.00 a venit și preotul M. beat turtă. A început să împingă în dreapta și în stânga, făcându-și loc. Adăuga cuvintele: ,,- La mulți ani, fraților! Dați-vă la o parte, că-i al meu!” A zis de câteva ori ,,Doamne miluiește!” și convoiul a plecat. Pe drum se țineau copiii satului droaie de preot, ca să-l vadă și să-l audă mai bine. Mergea puțin și se oprea: ,, – Hoooo! Hoooo! La mulți ani, fraților! Eu sunt Ceaușescu! La mulți ani familiei îndoliate!” Totul făcea teatral. Frații și verii mortului se abțineau cu greu să nu-l bată. Se pare că doar mama mortului a rezistat să nu râdă de cele făcute și zise de părintele. În biserică a zis vreo zece minute din slujbă. La cădit întorcea cădelnița peste cap, dădea cu ea peste lume și se clătina amarnic. La un moment dat s-au trezit cu el zicându-le: ,,- La mulți ani, fraților! Ia pupați-l și hai să mergem, că ne prinsă noaptea!” Cum ne mai rabzi, Doamne?

Pe data de 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul, am făcut slujbă la Bârda și apoi m-am dus la Malovăț. N-au mai fost pomeniri ca-n alți ani. N-are lumea făină. A venit la biserică nora babei A. D. Această bătrână e bolnavă și oarbă. Din trei copii nu are pe nimeni. I-a dat în judecată și-i dau câte o sută de lei pe lună. Unul dintre copii, care e stabilit în Brăila, n-a recunoscut-o în fața instanței că-i mama lui. A trebuit ca bătrâna să ducă acte, martori și alte probe ca să dovedească aceasta. Acum venise cu nevasta pe la mama sa vitregă. Nevastă-sa venise la biserică cu niște rude din Malovăț, care făceau un parastas. Mi-au spus femeile din Malovăț cine este. I-am făcut critică, cum n-am făcut nimănui până acum. Dumneaei avea cojoc de blană scumpă. Deși părea o doamnă bine, se făcuse mică-mică de rușine. Se adunase lumea buluc în juru-ne și asculta. Nu puteam să tac, fiindcă eu făcusem apel la oameni să o ajutăm pe bătrână.

Duminică, 8 ianuarie, am făcut slujbă la Bârda. Am făcut apoi instalația de consolidare a clopotului de la Bârda. Cu fiarele pe care le-am montat acum poate rezista cu succes și o sută de ani. După aceea vom vedea ce măsurii vom lua.

Duminică seara am vorbit cu Doamna expertă Georgeta Marin din București la telefon. Mi-a spus că vine a doua zi la Severin. Dreptatea a zis că este ,,juma-juma”.

Luni, 9 ianuarie, am fost la Severin. A venit Doamna Georgeta Marin. Făcuse raportul de expertiză. E o femeie serioasă. Judecătoarea Posmangiu i-a cerut să precizeze și valoarea nominală a prejudiciului. Am fost cu dânsa la protoierie și am văzut nomenclatoarele de prețuri. Protopopului nu i-a prea convenit, dar n-a avut încotro. A scos prejudiciul de vreo 5.400 lei. Am mers apoi cu dânsa și a vizitat biserica Grecescu. Am discutat despre pictura lui Grigorescu și Tăttărăscu. Am vorbit despre Pamfil Șeicaru. Doamna Marin n-a vrut să accepte s-o duc cu mașina, s-o invit la masă la restaurant sau să-i ofer vin bisericesc. Cred că nici Ivănescu nu s-a putut apropia de ea.

Seara, venind spre casă, am venit cu unchiu-meu Dumitru Motreanu. Mi-a spus că oamenii nu se mai feresc să nu facă bancuri la adresa stăpânirii sau să vehiculeze folclor contemporan satiric. Unii și-au făcut chiar caiete cu astfel de folclor.

Luni vorbisem cu Domnul Inginer Borza din Timișoara. Mi-a spus că pot să mă duc după sârmă. Trebuia să plec luni-noaptea, dar se lăsase o ceață foarte densă și nu am riscat să plec noaptea pe astfel de vreme cu mașina.

Marți dimineața m-am dus la Severin. Aveam tren pe la ora 15. Am ieșit la mașină de ocazie, deși aveam peste 15 kg. în mâini. Pentru a convinge oamenii să-mi aprobe, trebuiau argumente destul de grele! După vreo două ore de așteptare, m-a luat, în sfârșit, o mașină, care m-a dus până la Timișoara. Pe drum șoferul mi-a spus că-n Banat sunt oameni foarte bogați, care dispun de averi fabuloase. Mi-a dat diverse exemple.

Am ajuns marți-seara în Timișoara. La Severin dădea lapoviță. În Domașnea era zăpada de vreo două palme, iar pădurea, încărcată de promoroacă, era de-o frumusețe rară. La Timișoara era vreme bună și pământul uscat. Am tras la hotelul ,,Timișoara”. Am găsit un loc, am fost în cameră cu un tânăr din Maramureș, venit să se angajeze. În cameră a fost foarte frig, apă caldă nu a fost, iar televizorul nu funcționa, deși toate astea intrau în plată. Am luat masa la restaurant. Am băut cu acel prilej și două sticle de bere. M-am dus apoi la teatru. Se juca piesa Goana de Paul Ioachim. Lume puțină în sală. Piesa a fost jucată cu suflet. A fost o piesă mai mult de meditație și de idei. Subiectul a fost simplu, dar drama omului dintr-o societate totalitară a fost bine conturată”(Va urma)

*

Ajutoare și donații. În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare și donații, astfel: Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș(AG): 569 lei(pentru Școala Ajutătoare); Domnul General Vasile Hermeneanu din Constanța: 335 lei; Doamna Chipară Liliana din Sibiu: 230 lei; Domnul Ing. Marin Zăuleț din Tr. Severin, fiu al satului Bârda: 200 lei; Doamna Vasile Petra din Oltenița(CL): 140 lei; Doamna Preda Emilia din Tr. Severin: 100 lei; Doamna Balica Ana din Tr. Severin, Doamna Nicolae Victoria din Tr. Severin, Doamna Filip Constanța din Tr. Severin: câte 50 lei.

Pentru darurile ce le pregătim pentru Școala Ajutătoare din Tr. Severin au mai contribuit câțiva enoriași din parohie, astfel: Dl. Tătucu Grigore: 100 lei; Dl. Baltac Alexandru, Dl. Ilinca Alexandru, Dl. Ciolacu Dumitru, Dl. Bazavan Gheorghe, D-na Coman Elena, D-na Trocan Ileana, Dl. Almichi Ion : câte 50 lei;

Domnul Tătucu Grigore din Malovăț a mai donat și 160 lei pentru pâine.

Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

*

În cursul lunii noiembrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe, astfel: 6 Nov.(Bârda): 107 pâini; 8 Nov.(Malovăț): 157 pâini; 13 Nov.(Malovăț): 185 pâini; 20 Nov.(Bârda): 102 pâini; 21 Nov.(Bârda): 65 pâini; 27 Nov.(Malovăț): 187 pâini; 30 Nov.(Malovăț): 132 pâini. Așadar, în luna noiembrie s-au donat 935 pâini. Totodată, s-a vândut pâine la prețul de achiziție de 1,30 lei/buc., astfel: 6 Nov.(Bârda): 593 pâini; 8 Nov. (Malovăț): 143 pâini; 13 Nov.(Malovăț): 615 pâini; 20 Nov.(Bârda): 713 pâini; 21 Nov. (Bârda): 20 pâini; 27 Nov.(Malovăț): 613 pâini; 30 Nov.(Malovăț): 68 pâini. Așadar, în luna noiembrie s-au vândut 2.765 pâini.

*

În ziua de Joi, 8 Dec. vom efectua o vizită la Școala Ajutătoare ,,Constantin Pufan” din Tr. Severin și vom duce 60 porții de mâncare(ciorbă de perișoare, sarmale cu mămăligă, ceafă la grătar cu piureu, cozonac, suc și apă minerală), 9 perechi galoși îmblăniți, 9 perechi papuci de baie, 9 costume de pijama și 9 costume de trening. Orice donație în acest sens este binevenită.

*

Am început distribuirea volumului Folclor din Mehedinți. Fiecare familie din parohie poate să primească gratuit  câte un exemplar, cu condiția să vină la biserică, să ia cartea și să semneze de primire. Cei din afara parohiei, care au ajutat parohia noastră cu cel puțin 100 lei în perioada 1 Dec.  2021 – 30 Nov. 2022, vor primi prin poștă această carte, cu excepția fiilor celor  două sate, care mai au rude aici și acestea vor putea să le ridice cărțile de la biserică.

Precizăm că acest dar a fost posibil datorită donației de 52.250 lei, pe care a făcut-o Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș. Dumnezeu să-i răsplătească!

*

S-a împlinit un an( 1 Dec. 2021 – 30 Nov. 2022) de când credincioși din afara parohiei ne-au trimis ajutoare și donații. Ne-a fost de mare folos acest sprijin. Am putea spune că acești credincioși au format a doua parohie a noastră. Datorită acestor ajutoare am putut să desfășurăm o intensă activitate pastoral-misionară, caritabilă, administrativă și culturală. Le mulțumim cordial și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească!

Am menționat în numerele precedente ajutoarele pe care le-am primit de fiecare dată. Totuși, unii enoriași au trimis în mai multe rânduri, așa că e necesară o evidență centralizată, pe care o și facem mai jos:

-Fii ai satului Malovăț: Primăria Malovăț: 13.680 lei(ușa bisericii); Michescu Petre și Maria(Tr. Severin): 1.400 lei; Șeitan Elisabeta(Tr. Severin): 1.050 lei; Paicu Angelu (Timișoara): 1.000 lei(cununiile); Gogoașe Marian(Tr. Severin): 790 lei; Michescu Elena (București) și Michescu Cristinel(Puținei-MH): 400 lei; Mârza Simona-Mihaela (București): 390 lei; Ciobanu Ionuț-Elvis (Timișoara): 350 lei; Pera Nicolae(Constanța), Zorilă Sandu(Tr. Severin), Florea Mihai-Virgil(București):câte 300 lei; Butoi Denisa(Londra), Avoc. Vasile Ploștinaru (Caransebeș-CS), Diaconu Costinel-Denis(Tr. Severin): câte 250 lei; Vlădioniu Mariana(Tr. Severin): 210 lei; Coman Dorin(Tr. Severin), Popescu Constantin(București), Paulețu Iancu (Balotești-MH), Vlăduț Valeriu(Tr. Severin), Michescu Maria(Tr. Severin), Pera Maria (Tr. Severin), Franț Titu(Tr. Severin), Michescu Cristinel(Puținei), Col. Manolea Daniel (Tr. Severin), Predescu Dumitru-Lucian(Tr. Severin), Bazavan George-Daniel(Londra), Ing. Teșilă Doina(Tr. Severin), Popescu George – Laurențiu(Tr. Severin), Bazavan Ion(Tr. Severin): câte 200 lei; Munteanu Gheorghe(Tr. Severin): 160 lei; Toma Constantin(Tr. Severin): 155 lei; Șeitan Silvia(Tr. Severin) și Nistor Vasile(Franța),: câte 150  lei; Doina Vasilca (București): 130 lei; Tărăbâc Gr. Gheorghe(Tr. Severin): câte 120 lei; Oproiu Gheorghe (Germania), Michescu Cernica(Tr. Severin): câte 110 lei; Sandu Aurica(Tr. Severin), Pleșan Luminița(Tr. Severin), Grecu Grigore(Tr. Severin), Partenie Doru-Nicușor (Tr. Severin), Iordache Sevastița(Tr. Severin), Popescu Mihai(Tr. Severin), Neagoe Liviu(Tr. Severin), Voican Nicușor-Marian(Italia), Voican Dumitru-Adelin(Italia), Nistor I. I. Ion (Germania), Vasilescu Marius(Tr. Severin), Săvescu Victor (Copenhaga), Gherghe Alexandru(Schela – MH): câte 100 lei;

-Fii ai satului Bârda: Sfetcu Delia(Franța): 840 lei; Tănase Aurel(Germania): 720 lei; Sfetcu Delia(Franța): 540 lei; Mucioniu Ilie(Tr. Severin), Prof. Virgil Sfetcu(București), Rolea Violeta(București): câte 500 lei; Trocan Maria(Lugoj) și Ing. Marin Zăuleț(Tr. Severin): câte 400 lei; Popescu Dan(Tr. Severin), Duțoniu Valentina(Japonia), Ing. Bălu Constantin(Tr. Severin), Tudor Rochian(Tr. Severin): câte 300 lei; Tănase Elvis-Răzvan (Germania): 240 lei; Tănase Ștefan(Germania), Sfetcu Crinu(Franța), Luca Marius-Emil (Germania), Trocan Pantelie(Tr. Severin), Mema Irinel(Tr. Severin), Pătru Radu Alexandru (Timișoara), Rădulescu Gica(Tr. Severin), Cioloca Polina(Timișoara), Dr. Luca-Rusu Maria(Tr. Severin), Drăghia Aurel(Londra), Botea Constantin (Șimian-MH): câte 200 lei; Stoichină Ionuț(Franța): 170 lei; Dragomir Ion(Tr Severin), Cornelia Zamfirache (Craiova) și Frumosu Evelina(Viena): câte 150 lei;  Boescu Gabi(Tr. Severin): 120 lei; Curea Marinel(Tr. Severin), Dragomir Mihai (Baia de Aramă), Dragomir Virginia(Baia de Aramă), David Iulia (Timișoara), Rolea Ileana(Tr. Severin), Mema Alexandru(Tr. Severin), Rolea Dumitru-Cristian (Tr. Severin), Mucioniu Aurel(Tr. Severin), Motreanu Constantin (Timișoara), Boroancă Petrișor(Tr. Severin), Arhire Lili(Tr. Severin), Chircu Ramona(Tr. Severin), Micșoniu Darius(Cluj-Napoca), Rolea Nicușor(Timișoara), Stănciulescu Gheorghe (Tr. Severin), Rolea Titu(Schela-MH), Ciurel Elisabeta(Tr. Severin), Mucioniu Nicolae(Tr. Severin), Ceontea Traian(Tr. Severin), Luca Gogu(Constanța-CT), Mema Mariana(Tr. Severin): câte 100 lei;

-Credincioși străini de parohie: Dr. Ionescu Mihaela-Aritina(Curtea de Argeș): 10.600 lei; Elisabeta Leferenz(Nȕrnberg-Germania): 2.909 lei; Mălureanu Corina (București), Arh. Nicolaescu Horia-Mihai(București),: 1.000 lei; Pr. Gheorghe Vasilescu (Torino-Italia): 990 lei; Ing. Melania Caragioiu(Canada): 900 lei; Enache Maria (București): 850 lei; Bordeiașu Rodica-Ecaterina(București): 800 lei; Avoc. Dogaru Mihail-Dan(Tr. Severin): 700 lei; Ivanovici Florica(București), Tutelcă Adrian(Timișoara): câte 600 lei; Ionescu Floarea (Câmpina-PH), Ilinca Luminița-Vica(Tr. Severin): câte 500 lei; Chipară Liliana (Sibiu): 445 lei; Petruța Freund(Germania): 428 lei; Cătălin Mosoia (București): 400 lei; Prot. Dr. Dură Ioan(Bruxelles-Belgia): 340 lei; Gen. Vasile Hermeneanu (Constanța): 335 lei; Vermeșan Mirel(Timișoara): 330 lei; Alexa Cristian- Giani(Londra): 320 lei; Budă Nicolae(Tr. Severin), Zamfira Mihail(București), Mocănașu Oprea (Tr. Severin), Popescu Lucreția(Craiova), Dl. Eugen(Tr. Severin),: câte 300 lei; Mehedințu Elena(Brașov): 295 lei; Vasile Petra(Oltenița-IL): 280 lei; Plăcintă Costache(Tr. Severin): 270 lei; Diaconu Costinel-Denis(Tr. Severin), Dorca Daniela(Tr. Severin), Mucioniu Dumitru(Tr. Severin), Filip Cornelia(Tr Severin): câte 250 lei; Leonte Daniela(Buzău): 240 lei; Pârvuceanu Eugenia(Gârla Mare-MH): 230 lei; Rogobete-Câmpeanu Dan(Tr. Severin), Haimana Valentin (Tr. Severin), Prof. Ana-Maria Ciobanu (București), Ing. Octavian Cudalbu (Baia Mare-MM), Gagea Florin(Timișoara), Oprea Daniel (Calacea-TM), Șerban Stoica(Tr. Severin), Brândușoiu Claudiu(Tr. Severin), Casa de Catering ,,Costea”(Izvorul Bârzii), Balica Ana(Tr. Severin), Nicolae Victoria(Tr. Severin) și Preda Emilia(Tr. Severin): câte 200 lei; Clelia Ifrim(București): 190 lei; Felicia Sârbu (Turda-CJ), Ing. Spătariu Miron-Filip(Reșița): câte 170 lei; Mănescu Alexandru (București): 160 lei; Golea Nicoleta(Tr. Severin), Anica Borneci(Tr. Severin), Băloi Gabriel (Cocorova), Pleșu Adriana(Bocșa-CS): 150 lei; Antonescu Mădălina(București), Cătălin Mosoia(București): câte 130 lei; Costea Maria (Constanța-CT), Oprișoni Sorin(Ivanda-TM): 120 lei;  Necunoscut I(Tr. Severin), Necunoscut II(Tr. Severin), Nicolae Mihaela (Bragadiru-IF), Tincu Adriana-Alina(Fetești-IL), Preda Emilia(Tr. Severin), Roman Carmen (Tr. Severin), Fam. Ciurel(Tr. Severin), Marius Petre(Tr. Severin), Grădinaru Constantin (Căciulești- NT), Afrim Dan(Tr. Severin), Vrâncianu Lucian(Tr. Severin), Ciulu Florin(Tr. Severin), Cristanoff Petria(Colibași- MH), Enculescu Valentin(Tr. Severin), Băloi George Marian(Colibași-MH), Ciobănașu Sorin(Timișoara), Drăgan Liliana (București), Almira Eliza(Tr. Severin), Bufanu Alexandru(Pârlagele-MH), Mucioniu Alexandru-Cătălin(Vinga-AR), Huțopilă Parasca(C-lung-Moldov.-SV), Dr. Mihaela Pușcaș(Cluj-Napoca), Borcean Cristian(Oravița-CS), Roată Petre(Colibași-MH), Cristea(Tr. Severin), Stoichină Alin(Băile Herculane-CS): câte 100 lei;

Credincioși din parohie, care au achitat ajutoare, în afara contribuției de cult: Familie anonimă: 14.564 lei; Haidamac Miroana: 1.000 lei; Tătucu Grigore și Baltac Gh.: câte 360 lei; Luca Jana  și Hurduc Romeo: 200 lei: Borcilă Elena: 150 lei; Dima Vasile: 120 lei; Ciurel Eugenia: 100 lei.

Tuturor le mulțumim cordial și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească jertfa.  

*

Contribuția de cult. La 30 Noiembrie am încheiat cu colectarea contribuției de cult pe 2022. Din lipsă de spațiu, amânăm pentru numărul viitor lista fruntașilor. Facem precizarea că în parohia noastră s-a aplicat și se va aplica și în anul 2023 principiul: fiecare dacă vrea și cât vrea să dea pentru contribuția de cult. Serviciile religioase sunt gratuite, indiferent dacă cineva a achitat ceva sau nu pentru contribuția de cult. Preotul este la dispoziția tuturor, fără deosebire, 24 ore pe zi, 365 zile pe an. În rest este liber.

De la 1 Decembrie a. c. începem să colectăm contribuția de cult pe 2023.

*

Plăți. În cursul lunii noiembrie am efectuat câteva plăți mai mari, astfel: 4.810 lei brutăriei pentru cele 3.700 pâini donate și vândute în luna noiembrie; 1.100 lei tipografiei pentru cărți; 680 lei impozit; 660 lei hârtie de scris; 450 lei poștei pentru colete; 405 lei treninguri și pijamale pentru Școala Ajutătoare; 340 lei papuci și galoși pentru Școala Ajutătoare; 265 lei poștei pentru timbre; 140 lei transport cărți de la Craiova; 50 lei pentru plicuri și altele mai mici.

*

Activități economice. Am predat fabricii de lumânări a episcopiei cantitatea de 265 kg ceară rezultată din topirea resturilor de lumânări. Topirea resturilor a efectuat-o Doamna Ivașcu Domnica din Bârda.

*

Inspecție. În ziua de 15 noiembrie o comisie condusă de P. C. Protopop Ionuț-Claudiu Semenescu a efectuat o inspecție în parohia noastră. Au urmărit starea gardurilor, curățenia din curțile bisericilor, starea bisericilor, ordinea și curățenia din biserici, gestiunea parohiei, actele mitricale și de cancelarie. Nu au fost constatate deficiențe, ci dimpotrivă.

*

Publicații.  În această perioadă preotul Dvs.  a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: In memoriam: Theodor Costescu, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 1 nov. 2022, ediție on-line (https:// armoniiculturale.ro);  Sfântul de la Ipotești(I-II), în ,,Obiectiv Mehedințean”, Tr. Severin, an. XXIV(2022), nr. 1156(24 nov.), p. 12;  nr. 1157(1 dec.), p. 12; In memoriam: Prof. Dr. Constantin Negreanu, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 24 nov. 2022, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); In memoriam: Prof. Nicolae Fer, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 26 nov. 2022, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); Nil Dorobanțu și vocația lui profetică, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 26 nov. 2022, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); ,,Scrisoare pastorală” – 481, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 28 nov. 2022, ediție on-line(https:// armoniiculturale.ro); Patriarhul Justin Moisescu, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 28 nov. 2022, ediție on-line (https://armoniiculturale.ro); Părintele Galeriu, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 30 nov. 2022, ediție on-line (https://armoniiculturale.ro); Preotul Alexandru Popescu zis Mochie, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 5 dec. 2022, ediție on-line(https:// armoniiculturale.ro); Pr. Gheorghe Cunescu, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 5 dec. 2022, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); Pr. Gheorghe Cunescu, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 5 dec. 2022, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); Valentina, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 5 dec. 2022, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro);

Parohia noastră a publicat cartea Doamnei Dr. Ionescu Mihaela-Aritina, Reporter de zile mari(106 pag.). Autoarea și-a cumpărat întreg tirajul.

Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina participă în duminici și sărbători la întruniri culturale, lansări de cărți, expoziții de artă, excursii, pelerinaje, deplasări de tot felul. Încântată de oameni și lucruri, de peisaje și obiective culturale, nu ezită să pună mâna pe condei și să descrie cu lux de amănunte momentele respective. Acceptând deviza atât de familiară reporterilor profesioniști, că o imagine valorează cât o mie de cuvinte, nu uită niciodată să-și ia cu sine aparatul de fotografiat și să imortalizeze și sub formă de fotografii momentele care o încântă, care o interesează și socotește potrivit ca să le împărtășească cu cititorul său. Cartea de față este o mărturie inconfundabilă de talent și profesionalism.

*

Doamna Prof. Univ. Dr. Ana Sofroni de la Chișinău a scris un frumos articol despre lucrările preotului Dvs.  sub titlul Pe marginea lucrărilor de suflet ziditoare ale Pr. Al. Stănciulescu-Bârda în ,,Porunca Iubirii”, 18 nov. 2022, ediție și on-line(https:// poruncaiubirii.agaton.ro).

*

Lucrări în comună. A fost finisat drumul județean 670, între localitățile Malovăț-Șiroca. S-a realizat o lucrare de nivel european, așa cum nici n-am crezut noi, localnicii, că vom vedea vreodată pe aici. Pentru aceasta s-au alocat fonduri europene, județene și ale comunelor Malovăț, Bâlvănești și Godeanu;

S-au montat și în Malovăț table cu numele ulițelor(,,străzilor!”). La fel ca-n Bârda: floricele și păsărele. Ai impresia că e o primăvară nesfârșită, așa cum se numește și ,,strada” principală: Primăverii.

*

Program. În cursul lunii decembrie avem următorul program de slujbe: 3 Dec.(Malovăț-Bârda); 4 Dec.(Bârda); 6 Dec. (slujbă la Bârda, pomeniri la Malovăț, la ora 12.30); 10 Dec(Malovăț-Bârda); 11 Dec. (Malovăț); 17 Dec.(spovediri și împărtășiri în Bârda, la biserică și în sat); 18 Dec.(Bârda); 19 Dec.(spovediri și împărtășiri în Malovăț, la biserică și în sat); 20, 21, 22 Dec.(colindul cu Crăciunul în Malovăț); 23, 24 Dec. (colindul cu Crăciunul în Bârda); 25 Dec.(Malovăț); 26 Dec.(Bârda); 27 Dec.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 31 Dec. (Bârda – Malovăț). În restul  timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Sfintele Sărbători ce se apropie să le petreceți cu sănătate, pace și bucurii!

La mulți ani!

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Facebooktwitterby feather