Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CARTI » SEMNAL EDITORIAL » Semnal editorial: ”Pariu pe o lacrimă”, autor – dr. Constantin Șișiroi

Semnal editorial: ”Pariu pe o lacrimă”, autor – dr. Constantin Șișiroi

Recent am primit din partea distinsului medic Constantin Șișiroi ultimul său volum apărut  în acest an la Editura PIM din Iași, prin care autorul recidivează cu un nou ”Pariu pe o lacrimă”, în fapt un interesant florilegiu din scrierile sale anterioare, referințe asupra lucrărilor sale, informații autobiografice referitoare la viața și activitatea domniei sale și a distinsei doamne Lina Elena Șișiroi.

Volumul este deschis cu o ”Prefață” a scriitorului gorjean Ion Popescu-Brădiceni și intitulată ”Constantin C Șișiroi: Spirit în gândire, viață și iubire”, în fapt o preluare a scrierii  anterioare a acestuia cu referire la unul dintre volumele de poezie al distinsului medic apărut cu două decenii în urmă.

Urmează aducerea în fața cititorului a altui eseu al profesorului și criticului Ion Popescu- Brădiceni referitor la volumul de poezie ”Iubire și umbre (Constantin Șișiroi, 2005), care menționa faptul că medicul este un ”Intelectual rasat …un camusian dar și un romantic întârziat printre … postmoderni”.

Citim apoi un grupaj de poeme în proză din volumul autorului ”Confidențe în labirintul vieții” (2003),. Autorul pornește, în această selecție, cu ”Oglinda sufletului” trece printr-un ”Post Scriptum” ajungând într-o ”Derută a vieții”, când îl copleșește o ”Nostalgie de toamnă”, moment în care își aduce aminte de povața părinților săi care îi spuneau ”Să n-ai încredere absolută în nimeni”, după care trece la un alt grupaj pe care îl încheie cu ”Pasărea  preschimbată”.

Urmează apoi o selecție poetică preluată din volumele de autor ”Iubiri și umbre” (2005) și  primul ”Pariu pe o lacrimă” (2002), după care ne delectăm cu o sinteză extrasă din volumul ”Spirit în gândire, viață și iubire” (2001),  din care reținem: ”Te simt/pe brațul meu/ ca pe-o răsuflare/ de sfânt”. Pentru ca apoi să aflăm că ”Cel mai mare/ abuz de putere/ este să/ nu fac/ nimic”/.

Volumul mai grupează câteva articole referitoare la scrierile autorului precum și articole scrise de-a lungul anilor de distinsul medic-scriitor despre diverse apariții editoriale la nivel local.

Volumul se încheie cu un curriculum vitae al autorului și  ”Un scurt istoric al  vieții Linei  Elena Șișiroi”,  distins medic și iubita soție a acestuia, care l-a părăsit prea devreme și căreia, în încheierea volumului, îi transmite acolo sus unde se află, câteva  gânduri de iubire și durere: ”Eu te-am iubit/ Atât de mult/ și-mi pare rău/ căci ai plecat brutal/ din drumul meu!/ te-ai dus departe/ și nu știu să te caut/ căci drumul tău/ este departe …/.

În final dorim să prezentăm și câteva date biografice ale autorului. Dr. Constantin C. Șișiroi s-a născut la data de 15 aprilie 1948, în comuna Cărpiniși,  jud. Gorj, din părinții Lina Dănășel și Constantin Șișiroi.  În tinerețe familia îl striga Dinel. Urmează cursurile  primare și elementare la școala din comuna natală (1955-1962) distingându-se prin rezultate foarte bune la învățătură.

Continuă studiile la Liceul Mixt Novaci – secția reală, raionul Gilort (1962-1966),  iar ulterior, în urma examenului de admitere (sept. 1966), devine student al Institutului  de Medicină și Farmacie din Iași. În timpul anilor de studiu se remarcă prin sârguință și aplecarea spre cercetare. Participă cu mai multe lucrări la sesiunile științifice studențești, unde este premiat. În septembrie 1972 susține examenul de diplomă cu lucrarea ”Cancerul sânului”, obținând nota maximă, an în care tânărul medic se și căsătorește se căsătorește cu colega sa Lina Elena Cucoș.

Tânărul absolvent Constantin C. Șișiroi își începe activitatea ca medic la Dispensarul Medical din Comuna Ionești. Totodată se implică ca voluntar în activitatea locală a Crucii Roșii, dar și la promovarea educației sanitare scriind și publicând mai multe articole în singurul cotidian local ”Gazeta Gorjului”.

La 1 septembrie 1974 medicul Constantin C. Șișiroi este transferat la Spitalul Orășenesc Motru  –  Secția Exterioară cu paturi de la Slivilești, fiind numit medic-șef al acestei extensii.

În anul 1976 susține examenul de secundariat în Centrul Universitar București pentru specialitățile chirurgicale și obține postul  la ortopedie și traumatologie din cadrul Secției Chirurgie a Spitalului Județean Gorj.

Urmează un program intens de formare continuă, muncă asiduă și specializare pe ortopedie,  la  I.M.F. București, și a mai multor spitale din București (Brâncovenesc, Floreasca, C.F.R. nr. 2), unde îl prinde și devastatorul cutremur din 4 martie 1977, iar prin munca sa și-a  adus un aport substanțial la salvarea multor victime ale seismului.

Datorită rezultatelor muncii sale, medicul Constantin C. Șișiroi este promovat, cu începere din data de 1 ianuarie 1980, ca medic principal de specialitate Ortopedie și Traumatologie în cadrul Secției Chirurgie a Spitalului Județean Gorj.

La data de 15 mai 1982 se înființează Secția Ortopedie și Traumatologie în cadrul Spitalului Județean Gorj, iar medicul Constantin C. Șișiroi este numit șeful acesteia. În anul 1991 susține examenul pentru a deveni medic primar, iar din 1992, în urma unui concurs, ocupă poziția de medic șef al secției Ortopedie și Traumatologie  din cadrul Spitalului Județean Gorj.

Apoi, în perioada 1995-1997 este directorul Spitalului Județean Gorj, după care se dedică activității de medic șef secție, până la pensionare (2013). Totodată se dedică studiilor doctorale, la finalizarea cărora în anul 2000 obține titlul  științific de doctor în științe medicale al Universității din Craiova.

Încă din anul 1991, medicul Constantin C. Șișiroi se dedică învățământului, mai întâi la Școala Sanitară Postliceală din Târgu Jiu, fiind unul dintre susținătorii înființării acesteia (1991-1999), iar după obținerea titlului de doctor în științe medicale devine șef de lucrări asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Predă de asemenea și în cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu.

În îndelungata și prestigioasa sa carieră profesională dr. Constantin C. Șișiroi a fost  membru sau a condus mai multe comisii de specialitate medicală la nivelul Spitalului Județean Gorj, precum și membru al unor asociații medicale precum: Asociația Medicală Română, Asociația Română de Management Medical, Asociația Spitalelor din România, Societatea Română de Ortopedie și Traumatologie, Asociația Ortopezilor de limbă franceză, Colegiul Medicilor din Județul Gorj, ș.a.

De asemenea distinsul medic s-a dedicat studiului, cercetării și actului medical cu tenacitate și excelente rezultate. Este de menționat faptul că pe lângă activitatea de practică medicală căreia i s-a dedicat toată viața, dr. Constantin C. Șișiroi a fost, așa cum menționam anterior, și cadru didactic, calitate în care a elaborat și publicat mai multe lucrări de specialitate dar și poezie, monografice sau autobiografice.

Astfel, până la apariția volumului la care facem referire acum (Pariu pe o lacrimă),  printre lucrările publicate  avându-l pe dr. Constantin C. Șișiroi în calitate de unic autor sau coautor, putem enumera: ”Mic dicționar enciclopedic”, coautor, (1986); ”Ortopedia și traumatologia – mică enciclopedie”, coautor, (1987); ”Probleme de patologie a genunchiului”, coautor, (1990);  ”Anatomia și fiziologia omului”, coautor, vol I (1991) și vol II (1992;  ”Mic dicționar de medicină” (1997); ”Corelația dintre condilii tibiali și articulația genunchiului”, coautor (2000); ”Ortopedie și traumatologie” – curs pentru studenții Colegiului Universitar de Medicină Craiova – Filiala Târgu Jiu (2004); ”Elemente practice esențiale în chirurgie”, coordonator;  ”Spitalul Județean Târgu Jiu – file de istorie” (2000);  ”Din istoria Spitalului Târgu Jiu, jud. Gorj” (2013); ”Album de familie” (2018).

Trăirile sufletești profunde  sunt împărtășite de medicul și poetul Constantin C. Șișiroi în câteva volume de versuri, astfel:  ”Spirit în gândire, viață și iubire – versuri, gânduri” (2001); ”Pariu pe o lacrimă – versuri -” (2002);  ”Confidențe în labirintul vieții” (2003); ”Iubire și umbre”(2005).

După pensionare profesează în continuare în cadrul unui cabinet medical specializat propriu și se dedică totodată scrisului.

Munca sa de cercetare în domeniul medical și cea scriitoricească  l-a apropiat pe distinsul dr. Constantin C. Șișiroi de lumea și elitele științifice și literare naționale și locale. Așa se face că a fost prezentat, mai mulți ani, în lucrarea bibliografică  Who-s ho în România.

Apropierea sa de domeniul literar îl face pe dr. Constantin C. Șișiroi să se numere printre fondatorii ”Asociației Medicilor Scriitori și Publiciști din România”.  A publicat frecvent  în ”Gorjeanul” și ”Gorjul Medical”.

De subliniat faptul domnul dr. Constantin Șișiroi este membru fondator al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu iar această nouă apariție ne oferă prilejul de a-i transmite felicitări pentru munca sa neobosită și a-i ura succes deplin în materializarea viitoarelor sale proiecte scriitoricești.

dr. Victor Troacă

Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni

”Al. Doru Șerban”

 

 

Facebooktwitterby feather

Despre TROACĂ Victor

Născut la 28 septembrie 1959, în satul Motru Sec, comuna Călugăreni, actualmente comuna Padeș, județul Gorj. Absolvent al Școlii generale din localitatea natală (1974), al Liceului Economic și de Drept Administrativ din Târgu Jiu (1978) și al Facultății Finanțe-Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice București (1983). Doctor în științe economice al instituției de învățământ superior absolvite. Lucrează peste 36 de ani în domeniul bancar și este cadru didactic, de-al lungul timpului, la mai multe instituții de învățământ mediu și universitar din Târgu Jiu și București. Autor sau coordonator a peste 25 de cărți de specialitate, cursuri universitare și lucrări aplicative și peste 100 de articole și studii de cercetare științifică publicate în reviste de specialitate sau volumele unor conferințe științifice, în țară și străinătate. Acomodat cu scrisul, se apleacă din ce în ce mai mult asupra unor studii, etnografice, istorice și a literaturii. Este membru fondator al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”A. D. Șerban” Târgu Jiu, iar din anul 2011 devine președintele acesteia, calitate în care organizează diverse evenimente specifice, scrie cronici literare și recenzii de carte și se ocupă de promovarea scriitorilor locali, dar nu numai. Din anul 2012 este membru al Societății de Gestiune a Drepturilor de Autor ”OperaScrisă.Ro”. Din anul 2017 începe să publice în revista ”Confluențe literare”. Este inițiator, fondator și director al revistei de literatură, arte și istorie culturală ”Spicon” editată de Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban” din Târgu-Jiu și locuiește în Târgu-Jiu. Opera: 1. ”Târgu Jiu – 600. Repere de ieri și de azi” (colaborator), Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2006; 2. ”Motru Sec – Studiu istoric și etnografic”, Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2006; 3. ”Aduceri aminte – după 30 de ani”, Tipog. Darcom Târgu Jiu, 2008, 4. ”La izvorul Motrului – culegere de versuri de ieri și de azi”, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2008; 5. ”Motrișor – cântec de dor”, Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2010; 6. ”Al. D. Șerban – Viață și destin cultural”, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2010; 7. ”Omagiu aniversar – 65 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru Doru Șerban”- coordonator, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2014; 8. ”Conacele motrișorenilor”, Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2016; 9. ”Conacele motrișorenilor - ebook” Editura Digitală București, 2016; 10. ”Mișcarea rotariană – în județul Gorj”, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2017; 11. ”Anotimpurile copilăriei. Jurnalul anului 1973” – Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2018. 12. ”Rotary Club Târgu-Jiu. Două decenii de activitate, Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, ed. I - 2021; ed. II - 2022; 13. ”Profiluri de autori. Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni - Al. D. Șerban, Târgu-Jiu, Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2022; 14. ”Ion Sanda – profesor, om de cultură și poet gorjean”, Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2023. 15. ”Monografia comunei Țânțăreni, județul Gorj”, coautor, coord., în curs de apariție la Editura ”Măiastra” Târgu-Jiu.