Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – ÎNCEPĂTORUL VIEȚII MONAHALE

SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – ÎNCEPĂTORUL VIEȚII MONAHALE

SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE – ÎNCEPĂTORUL VIEȚII MONAHALE

    Sfântul Antonie cel Mare s-a născut în anul 250, în localitatea egipteană Koman și a trecut la cele veșnice în anul 356, la varsta de 105 ani, în pustia în care s-a nevoit aproape toată viața, dupa ce l-a înmormântat pe Sfântul Pavel Tebeul.

Sfântul și Cuviosul Antonie este considerat începatorul vieții monahale, datorită faptului că a renunțat la toate cele lumești și s-a retras în pustie, pentru a fi desăvârșit în Hristos.
După moartea părinților săi, care aveau o situație materială deosebită, tânărul Antonie, care nu împlinise 20 de ani, a dăruit partea sa de moștenire unei scoli de fete, apoi s-a retras în pustia de lângă localitatea natală, urmând cuvântul Mântuitorului: „Daca voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi” – Matei 19, 21
În pustnicie, Sfântul Antonie a învățat nevoința monahală, adică împletirea rugăciunii cu munca, de la un bătrân pustnic. La vârsta de 35 de ani, Cuviosul Antonie s-a retras în locul numit Pișpir (din apropierea Mării Roșii), unde s-a nevoit vreme de douăzeci de ani, până în anul 306, când s-a dus într-o cetate părăsită, pe Muntele Kolzim (pe malul drept al râului Nil). Acolo a început o viață monahală trăind după canoanele acesteia, până a trecut la cele veșnice, în anul 356, la vârsta de 105 ani, dupa 85 de ani de nevoințe pustnicești, lăsând în urma sa, oștiri întregi de monahi, care i-au urmat pilda și învățăturile.
Se crede ca mormântul Sfântului Antonie se află ascuns în Mânăstirea Sfântul Antonie cel Mare, din Egipt, deoarece, el a poruncit celor doi ucenici apropiați, Macarie și Plutin, să nu descopere nimănui mormântul său, haina să fie trimisă Sfântului Atanasie cel Mare, iar cojocul, episcopului Serapion.
În toate nevoințele sale, Sfântul Antonie l-a avut drept pildă pe Sfântul Ilie Tesviteanul, care propăvăduia: „Se cade sihastrului, ca petrecerea marelui Ilie s-o aibă ca oglindă, în toată viața sa.”
Chiar dacă Sfântul Antonie nu a fost un om învațat, el a ajuns părinte duhovnicesc pentru nenumarați cărturari ai vremii, printre ei numărându-se și Sfântul Atanasie, viitorul patriarh al Alexandriei.
Viața sa a fost însemnată în scris de către ucenicul său, Sfantul Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei (298-373), la puțin timp după trecerea la cele veșnice a părintelui său duhovnicesc, între anii 357-359. Lucrarea, numită „Viața Sfântului Antonie cel Mare”, este una dintre primele lucrări arheografice.
Sfântul Antonie a rămas emblematic pentru orice monah sau creștin de rând, în ceea ce priveste lupta sa cu ispitele și cu diavolii, simțind că diavolul s-a apropiat de el, pentru a-l scoate din rugăciune și din pustie, dar prin credința și smerenia sa, Sfântul Anton nu a putut fi înfrănt de satana.

      ÎNVĂȚĂTURILE SFÂNTULUI ANTONIE

„Se cuvine ca oamenii să se nevoiască, să-și îndrepteze viața și obiceiurile după adevăr și cuviință, căci împlinind ei acest lucru, cunosc ușor tainele dumnezeiești. Cine cinstește pe Dumnezeu cu smerenie și credința, pe acela și Dumnezeu îl ajută ca să-și stăpânească mânia și pofta, care sunt pricina tuturor relelor.”

„Să socotești a fi liberi, nu pe cei care se plimbă liberi, ci pe cei liberi după viață si după deprinderi. Nu se cade să numești liberi pe boierii care sunt desfrânați, că acestia sunt robi patimilor trupești. Liber și fericit este numai sufletul fară prihană și izbavit de cele vremelnice.”

„Iată semnele după care este cunoscut un suflet cuviincios și credincios: privirea, mersul, glasul, râsul, preocupările și întâlnirile cu oamenii, care îndreptează sufletul de la dreapta credință. Mintea lor cea iubitoare de Dumnezeu li se face străjer și închide intrarea patimilor și a rușinoaselor aduceri aminte.”

„Omul cu judecată, luând aminte la sine, cumpănește cele ce sunt spre folos, înzestrări cu puteri virtuoase: înfrânarea, neprihănirea, stăruința, rabdarea, care îl ajută să respingă și să se împotrivească faptelor rele.”

„Cu cât cineva are viața mai cumpătată, cu atât e mai fericit, că nu trebiue se grijească de multe: de slujitori, de lucrători, de pământuri și de avuția dobitoacelor, care îl va îneca în greutăți și va uita calea către Dumnezeu, iar sufletul va rătăci în întunericul unei vieți cu păcate, rătăcindu-se de sine.”

„Dacă într-un suflet slab se află păcatele acestea: desfrânarea, mândria, lăcomia, mânia, trufia, furia, uciderea, tânguirea, pisma, pofta, răpirea, minciuna, plăcerea, lenea, frica, ura, învinuirea, neputința, rătăcirea, neștiința, învidia, dușmănia, înșelarea și uitarea de Dumnezeu, sufletul acela se întinează, se osândește și se rătăcește de Dumnezeu.”

„Cel ce poate călăuzi pe cei neînvătați, să iubească învățătura și îndreptarea, facător de om trebuie să se numească, precum și aceia care îndreaptă pe cei desfrânați către preocuparea virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu, ca cei ce schimbă obiceiurile rele, cu blândețea și înfrânarea, aduc fericire și nădejde bună pentru sufletul oamenilor.”

„După cum corăbierii cârmuiesc corabia cu grija să n-o izbească de vreo stâncă văzută sau nevăzută, așa sunt cei ce se nevoiesc spre viața duhovnicească, trebuie să cerceteze cu grijă, ce să facă și ce să nu facă, pentru ca legile lui Dumnezeu să le fie de folos, alungând din suflet, toate gandurile păcătoase.”
(Sursa: creștinortodox.ro)

Binecuvântat este cel ce îl prăznuiește pe Sfântul Antonie cel Mare , spre slava Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh în veacul veacului.
Amin!

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București