Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » BOR » Treimea Sfinților Trei Ierarhi

Treimea Sfinților Trei Ierarhi

Treimea Sfinților Trei Ierarhi

La 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur

„În fiecare zi vă hrăniţi trupurile cu cele necesare pentru a le păstra sănătoase. În acelaşi fel faptele voastre bune trebuie să fie hrana zilnică a inimilor voastre. Trupurile sunt hrănite cu mâncare iar sufletele cu fapte bune. Nu trebuie să refuzaţi sufletelor, care vor trăi o veşnicie, ceea ce oferiţi trupului, care este supus morţii.”
„Acestea am scris vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică.” – Sfântul Grigore Teologul

Printre sărbătorile Bisericii creștine, închinate Sfinților Părinți, se află şi sărbătoarea: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sau Hrisostom – prăznuiți la 30 ianuarie. Deși ei se mai prăznuiesc şi separat, tot în cursul lunii ianuarie (Sfântul Vasile – 1 ianuarie, Sfântul Grigorie – 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur – 27 ianuarie), acest triplu praznic este o încununare cu aceeași însemnătate duhovnicească, fiind considerați patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume.
– Sfântul Vasile, pentru marile lucrări de binefacere.
– Sfântul Grigore, prin bogăţia ştiinţei.
– Sfântul Ioan Gură de Aur, neîntrecut în cuvântările sale.
Această „treime” de sfinți (asemeni Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) îi rânduiește a fi părinții creștini care au îmbogățit Biserica prin faptele lor. Pentru
Sfântul Vasile cel Mare a trăit în veacul al IV-lea în Cetatea Cezareea, în provincia Capadocia din Asia Mică. S-a născut într-o evlavioasă familie, care a dat Bisericii şase sfinţi.
Sf. Vasile a scris şi multe cărţi de învăţătură creştinească, cele mai însemnate fiind „Hexaimeronul” – Facerea Lumii în șase zile (ziua a șaptea fiind sărbătoarea Domnului) și cea cu tâlcuri ale psalmilor.
Tot înzestrarea lui este Liturghia care-i poartă numele şi care se săvârşeşte de zece ori în cursul unui an.

„Să nu socoteşti că Dumnezeu are nevoie de slavă. Vrea, însă, să fii vrednic de a-L slăvi.”
„Om desăvârşit este acela care iubeşte adevărul şi dreptatea, care Îl iubeşte pe Dumnezeu.“ – Sfântul Vasile cel Mare

Prietenul de duhovnicie al Sfântului Vasile, Sfântul Grigorie de Nazianz, numit şi Teologul Cuvântător de Dumnezeu, s-a născut tot în Capadocia și tot în secolul IV. Fiind colegi se spunea despre ei că nu cunoşteau decât două drumuri: al bisericii şi al școlii, amândoi primind Taina preoției.
Sfântul Grigore, ca episcop, deși a avut o viaţă zbuciumată, totuşi el a scris multe cărţi de învăţătură teologică, dar mai însemnate ca acestea sunt numeroasele lui cuvântări, mai ales cele rostite în Constantinopol, care fac din el unul dintre cei mai mari predicatori creştini şi care i-au adus mai târziu numele de „Teologul”. În cărţile şi cuvântările sale, el vorbea în mod deosebit despre Sfânta Treime, precizând învăţătura Bisericii despre aceasta. Sf. Grigorie este primul care compune versuri creştine. El este cel care scrie cele mai frumoase pagini despre prietenie, chipul prietenului desăvârşit fiindu-i, până la moarte, Sf. Vasile cel Mare.
„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
„Cu vorba mulți îl urmează pe Dumnezeu, dar cu obiceiurile fug din faţa lui.”
„În fiecare zi vă hrăniţi trupurile cu cele necesare pentru a le păstra sănătoase. În acelaşi fel faptele voastre bune trebuie să fie hrana zilnică a inimilor voastre. Trupurile sunt hrănite cu mâncare iar sufletele cu fapte bune. Nu trebuie să refuzaţi sufletelor, care vor trăi o veşnicie, ceea ce oferiţi trupului, care este supus morţii.”
„Acestea am scris vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică.” – Sfântul Ioan Teologul

Sfântul Ioan Gură de Aur sau Hrisostom, care nu era capadocian ca Sf. Vasile și Sf. Grigore, a văzut lumina zilei pe la mijlocul secolului al IV-lea și fiind orfan de tată, a fost crescut de mama sa văduvă, o femeie tare evlavioasă, care l-a crescut în spiritul credinței. A fost hirotonit și timp de 12 ani a fost preot, rostind numeroase predici în toate bisericile cetăţii, care i-au dus vestea în toate părţile lumii.
Ridicat la rangul de arhiepiscop al Constantinopolului, în această înaltă slujire, el luptat împotriva relelor pe care le-a găsit, aşezând peste toate buna rânduială.
Fiind un apărător al săracilor, al sclavilor şi al tuturor celor aflaţi în necazuri, sprijinindu-i cu vorba, dar mai ales cu fapta, i-au atras dușmănia împărătesei Eudoxia, care a poruncit să-l înlăture din scaunul său. A fost trimis în exil, tocmai în Armenia, apoi pe țărmul Mării Negre, unde nu a mai ajuns, căci a murit pe drum, la 14 septembrie 407, dar a rămas în viață ca slujitor al cuvântului dumnezeiesc a Bisericii lui Hristos.
Ca şi în cazul primilor doi ierarhi, de la Sf. Ioan Gură de Aur au rămas multe cărţi de învățătură, ale Sfintei Scripturi (omilii), apoi cartea „Despre preoţie”, o minunată operă, în care înfăţişează, ca nimeni altul până azi, măreţia şi frumuseţea slujirii preoţeşti. Dar de la el au rămas şi o mulţime de cuvântări care, pentru frumuseţea şi adâncimea cugetării lor, i-au adus mai târziu numele de „Gură de Aur – Hrisostom sau Zlataust” fiind până în aceste vremuri, cel mai strălucit predicator al Bisericii.
De la el a mai rămas şi Liturghia care-i poartă numele şi care se săvârşeşte aproape în toate duminicile şi sărbătorile de peste an.
„Familia este biserica de acasă.”
„Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de folos, dar, dacă nu ştim unde se cade s-o punem, nu vindecă boala noastră.”
„Vinul este de la Dumnezeu, dar beţia este de la diavol.”
„După cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa se va purta Dumnezeu cu noi.”
„Iisus este Dumnezeu pe pământ şi om în cer.” – Sfântul Ioan Gură de Aur

Fiecare dintre Sfinţii Ierarhi prăznuiţi la 30 ianuarie a avut merite deosebite, dar multe din ostenelile lor sunt aproape aceleaşi la toţi, aşa încât cu greu am putea spune că vreunul dintre ei s-ar ridica deasupra celorlalţi.
Din aceste motive, cei trei Sfinţi „mari dascăli ai lumii şi ierarhi” sunt socotiţi drept cele mai strălucite modele de păstori ai turmei lui Hristos şi de propovăduitori ai cuvântului dumnezeiesc, adevăraţi „ctitori ai Ortodoxiei” și patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume.

La mulți ani binecuvântați, creștinilor cu numele Sfinților Ierarhi: Vasile, Grigore, Ioan!

Maria FILIPOIU

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București