Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » BIOBIBLIOGRAFIE – MIRELA IOANA DORCESCU

BIOBIBLIOGRAFIE – MIRELA IOANA DORCESCU

MIRELA-IOANA DORCESCU

 

BIOBIBLIOGRAFIE

                   

Prozator, eseist, hermeneut, semiotician, conferenţiar universitar doctor, la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest, Timişoara. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara (2018).

Repere biografice:

Nume: Mirela-Ioana Borchin.

Pseudonim: Mirela-Ioana Dorcescu.

A mai semnat: Mirela Radu Lazarescu.

Data nașterii: 15 mai 1966.

Locul nașterii: Timișoara.

Soția poetului Eugen Dorcescu, din 18 august 2017.

Fiica lui Alexandru Radu, inginer, şi a Ioanei Radu, profesoară.

Are doi fii: Raoul-Emanuel Borchin-Tornoreanu, căsătorit cu Arla-Doris Borchin-Tornoreanu, şi David-Emil Borchin.

 

S t u d i i: Liceul de Filologie din Timişoara (1980–1984); Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara (1984 – 1988); Şcoala doctorală a Universității de Vest din Timişoara (1993 – 1999); doctor în Filologie (1999) la Universitatea de Vest din Timişoara.

2005-2007, grant național, Termeni poetici arghezieni, director de grant: Simona Constantinovici (Membri: G.I. Tohăneanu și Mirela-Ioana Borchin).

2011-2013, grant internațional LIDHUM (Dezvoltarea literarităţii în domeniul umanist), Universitatea de Ştiinţe Aplicate Zürich, Elveţia, în colaborare cu Universitatea din Coventry, Marea Britanie.

2013-2014, grant internațional AWEAST (Scrierea academică în Europa de Est), Universitatea din Zürich (grant de valorizare).

 

A c t i v i t a t e a: profesor la Şcoala Generală din Deta (1988 – 1990); preparator, asistent, lector (1990 – 2001), conferenţiar (din 2002); prodecan al Facultăţii de Litere, Teologie şi Istorie (2004-2008), şef al Catedrei de limba română (2008-2012), director al Departamentului de studii româneşti (2012 – 2016), Universitatea de Vest din Timişoara.

 

Poziții onorifice (asociații, organizații etc.) :

 • Membră a următoarelor organizații profesionale internaționale : EATAW (din 2011), CSRT (din 2014) și CSAP (din 2014);
 • Membră în Comitetul Științific al „Analelor Universității de Vest”, Timișoara, Seria Științe Filologice; membră în Consiliul Director „Cetatea lui Bucur”, revistă literară, București;
 • Membră în comitetul științific al revistei internaționale „Questines romanicae”, Universitatea din Szeged, Editura Jatek Press.

 

Repere bibliografice:

 

Debutul absolut: Comentarii literare: „M. Eminescu: Călin, file din poveste”; „M. Sadoveanu: Frații Jderi”, în Cultivarea limbii române în liceu, București, EDP, 1983,  p. 20 – 24.

Debutul editorial: Punctul interior, roman, Timișoara, Editura Excelsior, 2010, 218 p.

 

C o l a b o r ă r i  la  periodice:

„Academia.edu”, „Agero” (Stuttgart), „Almăjana”, „Almăjul”,  „Alternanţe” (München), „Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Științe filologice”,  „Anotimpuri literare”, „Argeș”, „Arhanghelul”, „Aşii  români”, „Banat”, „British and American Studies”, „Caiet de semiotică” (redactor-responsabil, 2002 – 2013), „Caligraf”,  „Cetatea lui Bucur”, „Clipa”, „Coloana infinitului”, „Cronica veche”, „Discobolul”, „Floare albastră”, „Gândacul de Colorado”, „Interferențe”, „Învierea”, „Limba română”,  „Meridianul Timișoara”, „Naţiunea”, „Observatorul” (Toronto), „Orient latin”, „Orizont”, „Paralela 45”, „Questiones Romanicae”,  „Philologica Banatica”, „Portal Măiastra”, „Pro Litera”, „Romanian Journal of English Studies”, „Semne – Emia”, „Scriptor”, „Tabor”,  „Tibiscus”, „Timişoara”, „Vatra veche” etc.

OPERA LITERARĂ:

 1. Proză:
 • Punctul interior [roman], Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010, 218 p.;
 • Apa [proză scurtă], Prefață: Eugen Dorcescu, Timişoara, Editura Mirton, 2016, 240 p.;
 • Celesta, roman, Text coperta a IV-a: Livius Petru Bercea,  Timișoara, Editura Mirton, 2018, 208 p.;
 • Spre nicăieri [roman], vol. I. Piatra de silex ; vol. II. Întâmplător sau nu?, Timişoara, Editura Eurostampa, 2014, 1234 p. (coautor).

 

 1. Eseistică, semiotică, hermeneutică, teorie literară:

          Paradigme ale comunicării – limbaje şi limbi, Timişoara, Ed. Excelsior, 2001, 138 p;

Dicţionar de comunicare (lingvistică şi literară), I. Ştiinţele limbajului, ştiinţele literaturii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2002, 188 p.; II. Textul literar-Intertextualitatea, Timişoara, Editura  Excelsior Art, 2003, 194 p.; III. Romanul ca gen. Metafora, Editura Excelsior Art, 2005 (Coautor: Doina Comloșan), 256 p.;

 • In honorem Magistri G. I. Tohăneanu, Timişoara, EUVT, 2005, 560 p. (Coordonator);
 • Comunicarea orală, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006, 312 p.;
 • Comunicare şi argumentare, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2007, cu o Prefață de Alina Pamfil, 260 p. (Coordonator);
 • Semantica modurilor incertitudinii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2011, 228 p.;
 • Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, Eseu hermeneutic, 150 de pagini, referitor la ediția definitivă a poeziei lui Eugen Dorcescu (Eugen Dorcescu, Cea mai frumoasă poezie, Timișoara, Editura Eurostampa, 2015, 608 p.), p. 459 – 608;
 • „Etern, într-o eternă noapte-zi”. Eseu hermeneutic în dialog cu Poetul Eugen Dorcescu, Timişoara, Editura Mirton, 2016, 145 p.;
 • Despre Eugen Dorcescu. Volum omagial 75, Timişoara,  Editura Mirton, 2017, 235 p.  (Coordonator și autor);
 • Primăvara elegiei (Despre Elegiile de la Carani de Eugen Dorcescu), Texte coperta a IV-a: Radu Ciobanu și Livius Petru Bercea,Timișoara, Editura Mirton, 2017, 186 p.;
 • Hermeneia, Prefaţă: Ildikó Gábos-Foarță, Timișoara, Editura Mirton, 2019, 324 p.;
 • Bucuria textului, Editura online Calameo, 2019, 300 p.;
 • Despre opera lui Eugen Dorcescu (Biobibliografie, Interviuri, Crestomație critică 2015 – 2020), Editura Mirton, Timișoara, 2020, 600 p. (Coordonator și autor) etc.

 

 1. Ediții îngrijite:
 • EUGEN DORCESCU, Cea mai frumoasă poezie. Ediţie îngrijită şi eseu hermeneutic (Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, 150 p., vezi supra)
 • de Mirela-Ioana Borchin, Timişoara, Editura Eurostampa, 2015. Premiul special al Juriului Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor, 12 decembrie 2016; Propusă pentru Premiul Academiei Române de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest, Timișoara, septembrie 2017;
 • EUGEN DORCESCU, Sub cerul Genezei, Redactor de carte, Selecție și Notă asupra ediției: Mirela-Ioana Bochin, Editura Mirton, Timișoara, 2017, 114 p.;
 • MITROPOLIT DR. VASILE LAZARESCU, Pastorale și predici, Ediție critică, Editura Partoș, Timișoara, 2018, 202 p. ;
 • EUGEN DORCESCU, Agonia caniculei,  Ediţie îngrijtă, Notă asupra ediţiei şi Glose: Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2019, 125 p.;
 • EUGEN DORCESCU, Elegías Rumanas, Obra reunida, selección del autor, Editorial Arscesis, La Muela (Zaragoza), Spania, 2020 (îngrijire de ediție împreună cu Coriolano González Montañez), 286 p.;
 • EUGEN DORCESCU, Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991 – 1998), Ediție îngrijită, Selecție de texte, Prefață și Note de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020, 537 p.;
 • EUGEN DORCESCU, Adam. Pagini de jurnal (2000 – 2010), Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020, 550 p.
 1. Traduceri:
 • Andrés Sánchez Robayna, Marea cea mare (Por el gran mar), poezie, ediție bilingvă română – spaniolă, traducere, prefață, fișă biobibliografică, opinii de Mirela-Ioana Dorcescu, Timișoara, Editura Mirton, 2018, 84 p.

Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, 2019.

 

 

ALTE CĂRȚI DE ACEEAȘI AUTOARE:

 

 • Caiet de morfosintaxă I (Grupul nominal), Timișoara, TUT, 1997, 102 p.;
 • Caiet de morfosintaxă II (Grupul verbal), Timișoara, TUT, 1997, 112 p.;
 • Exerciții de sintaxă, Timișoara, TUT, 1997, 120 p.;
 • Modalitatea şi predicatul verbal compus, Prefață și Text coperta a IV-a: G.I. Tohăneanu, Timişoara, Editura Helicon, 1999, 244 p.;
 • Lingvistica în ştiinţa secolului al XX-lea, Timişoara, Editura Excelsior, 2001, 142 p.;
 • Vademecum în lingvistică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004, 264 p.;
 • Manual de ortografie şi punctuaţie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2005; ediția a II-a, revizuită și adăugită, 2007, 304 p.;
 • Prelegeri de lingvistică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010, 262 p.

 

Referințe (selectiv, în volume):

 

G.I. Tohăneanu, Prefață la volumul Modalitatea și predicatul verbal compus, Timișoara, Editura Helicon, 1999, p. 5 – 7; Valentina Bobină Vucovan, Punctul interior şi punctele de suspensie, în Sărbători ale cuvântului, Timişoara, Editura Marineasa, 2013, p. 202 –  209; Eugen Dorcescu, Autodialogul erotico – agapaic: „Apa”, în In honorem Magistri, Crişu Dascălu 75, Timişoara, Editura David Press Print, 2016, p. 122-131; Eugen Dorcescu, Proza Mirelei – Ioana Borchin sau reminiscenţa Paradisului pierdut, Prefaţă la  Apa, Timişoara, Editura Mirton, 2016, p. 5 – 19; Iulian Chivu, Prefață la Etern într-o eternă noapte-zi, Timișoara, Editura Mirton, 2016, p. 7 – 19; Doina Bogdan-Dascălu, Borchin, Mirela-Ioana, în: Academia Română, Enciclopedia Banatului, 2, Literatura, ediția a II-a, Timișoara, Editura David Press Print, 2016/ 2018; Anişoara-Violeta Cîra, Realismul simbolic. Eseistica şi proza Mirelei-Ioana Dorcescu, Timișoara, Editura Mirton, 2018, 170 p.; Iulian Chivu, Heterogene, Craiova, Editura Sitech, 2018, p. 45-72, 91-96, 279-284; Livius Petru Bercea, Poezie şi poeți,  Timișoara,  Editura Waldpress, 2018, p. 116 – 127; Elisabeta Iosif, Menţiuni de cronică literară, Bacău, Editura Ateneul Scriitorilor, 2018, p. 29 – 33; Monica M. Condan,  Repere ale infinitului, Timișoara, Editura Eurostampa, 2018, p. 83 – 86; Florin-Corneliu Popovici, Și eu am fost în Babilon, Editura online Calameo, 2020, 20 p.; Silvia-Gabriela Almăjan, Despre poezia recentă a lui Eugen Dorcescu, Editura online Calameo, 2020, 26 p.; Zenovie Cârlugea, Un jurnal „verde-n față”, fabulos, zguduitor, Editura online Calameo, 2020.

 

Premii, distincţii:

 

 • Premiul de excelenţă pentru Eseu pe teme spirituale, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIII-a, Timişoara, 14 septembrie 2016;
 • Premiul special al Juriului Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, 12 decembrie 2016, pentru Ediţia definitivă (nevarietur) Eugen Dorcescu, Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015;
 • Nominalizare la Premiul Academiei Române, cu ediția critică Eugen Dorcescu, Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timișoara, 2015 (Propunere a Universității de Vest, Timișoara, 2017);
 • Premiul de excelență pentru Eseu și Premiul de excelență pentru Critică literară, pentru lucrarea Primăvara elegiei, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIV-a, Timişoara, 13 septembrie 2017;
 • Diplomă de excelență, conferită de S. L. A. „Tibiscus”, Uzdin, Voivodina, Serbia, 5 ianuarie 2018;
 • Marele Premiu la Festivalul-concurs internațional „Lumină lină”, Ediția a XV-a, Timișoara, 14 septembrie 2018, pentru ediția critică Mitropolit dr. Vasile Lazarescu, Pastorale și predici, Editura Partos, Timișoara, 2018;
 • Premiul SILVIUS – BATA  MICLEA, pentru contribuții deosebite în publicistică, acordat de Societatea literar – artistică  TIBISCUS, Uzdin, Alibunar, Serbia, 8 decembrie 2018;
 • Diplomă aniversară de excelență, acordată de Consiliul județean Timiș și de Asociația culturală Constantin Brâncuși, Timișoara, 24 noiembrie 2018;
 • Diplomă de excelenţă, acordată de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, pentru merite deosebite în activitatea publicistică la revista „Anotimpuri literare”, 1 Decembrie 2018;

 

 • Diplomă Centenar, acordată de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România, București, 25 martie 2019;
 • Diplomă de merit, acordată de Asociaţia Culturală „Suflet nou”, Comloșu Mare, județul Timiș, 17 august 2019;

 

 • Nominalizare, cu Celesta, la Premiul de proză pe anul 2018 al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, 22 noiembrie 2019;

 

 

 • Premiul special pentru traduceri pe anul 2018 al Juriului Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, pentru volumul bilingv, spaniolă-română, Marea cea mare (Por el gran mar) de Andrés Sánchez Robayna, 22 noiembrie 2019;

 

 • Premiul de Excelență pentru ESEU DE INSPIRAȚIE RELIGIOASĂ, la Festivalul-Concurs Internațional de Creație Literar-Artistică și Educativ-Științifică și Religioasă „L U M I N Ă  L I N Ă”, Ediția a XVII-a, 18 Septembrie 2020, Timișoara, România.

*

Portretul distinsului om de litere timișorean este realizat de către artistul bucureștean MIHAI CĂTRUNĂ.

 

Facebooktwitterby feather

Despre Eugen DORCESCU

EUGEN DORCESCU BIOBIBLIOGRAFIE Poet, prozator, eseist, traducător din limbile franceză și spaniolă. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Doctor în filologie. Născut la 18 martie 1942. Cetățean de onoare al Timișoarei. Căsătorit cu Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, prozatoare, eseistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, 2012; Marele Premiu „Sfântul Gheorghe”, la Festivalul internațional de poezie „Drumuri de spice”, Uzdin, Serbia, 2017 etc. Opera (sinteză) – Omul de cenuşă, antologie de autor, ce include cele opt cărți de poezie, apărute între 1972 și 2001, Editura Augusta, Timișoara, 2002; – Biblicele. Include : Psalmii în versuri, Ecclesiastul în versuri, Pildele în versuri, Rugăciunea Regelui Manase în versuri, Editura Marineasa, Timișoara, 2003; – Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, ediție critică, ne-varietur, 468 p., realizată de Mirela-Ioana Borchin: Selecție din cele cincisprezece volume anterioare, Biobibliografie și Eseul hermeneutic : Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei (150 p.), Editura Eurostampa, Timișoara, 2015; – Elegiile de la Carani, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Sub cerul Genezei, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Agonia caniculei, Editura Mirton, Timișoara, 2019; - Elegías Rumanas, Obra reunida, Selección del autor, Editorial ARSCESIS, La Muela (Zaragoza), Spania, 2020. Traducción y edición crítica: Coriolano González Montañez; Biobibliografía y selección de opiniones críticas: Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu. (286 pagini); - Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991 – 1998), Ediție îngrijită, Selecție de texte, Prefață și Note de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020. (537 pagini).