Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » BOGDANIA, aflată la ediția aniversară – 10 ani de la înființare. Editorial Ionel MARIN: Nevoia de PACE şi normalitate

BOGDANIA, aflată la ediția aniversară – 10 ani de la înființare. Editorial Ionel MARIN: Nevoia de PACE şi normalitate

Omul, mărgăritar al vieţii, este scânteia  divină ce hoinăreşte prin anotimpurile Terrei şi  prin Univers… Această unică fiinţă vorbitoare de  pe Pământ, miracol Dumnezeiesc doar prin  iubire, descătuşat de răutate şi frică, înfloreşte şi produce bucurie semenilor săi. De aceea oamenii buni răspândesc şi susţin  opiniile şi faptele pro-familie, pro-viață, pro-Dumnezeu și creștinism. Noi românii suntem un  popor creştin şi aşa trebuie să rămânem! Prima şi  cea mai mare poruncă este să-ţi iubeşti aproapele, semenul ca pe tine însuţi.

Nu poţi fi liber fără iubire. Oare chiar nu mai știm, nu mai vrem să iubim? În fiecare an în  perioada 01-08 martie sărbătorim femeia, fiica, sora, mama, pe fiinţele cele mai dragi nouă. Mama reprezintă cea mai iubitoare şi frumoasă fiinţă de pe faţa Pământului… Copiii fără deosebire o divinizează. Dar, oare câte din aceste minunate fiinţe nu suferă în tăcere şi lăcrimează în zonele de război, în ţările sărace şi în ţara noastră de dorul fiilor, fiicelor plecate departe de ţară să-şi câştige existenţa. Câteva sute de mii de copii duc zilnic dorul de părinţi plecaţi în bejanie pe diferite meleaguri ale străinătăţii.

Patria trebuie şi poate să facă mai mult pentru fiii ei. Decizia politică este în mâinile politicienilor, a celor ce conduc ţara. În zilele grele ale pandemiei a apărut utopia lumii post-Covid 19. O lume mai bună, ni se spune, ca cea de dinainte. O lume cu mai puțină sărăcie, suferință, cu mai multă siguranță, prosperitate, echitate şi sănătate. O lume mai integrată la nivel global, cu o economie funcţională şi în care crizele financiare și economice vor fi mai previzibile și mai ușor de contracarat.

Dar ce se întâmplă de câţiva zeci de ani? Este vorba de un naufragiu al civilizaţiei, de o amplificarea a răului, o creştere a răutăţilor, a lăcomiei, violenţei şi nesimţirii?…Din cauza sărăciei fenomenul migraţiei a luat o amploare fără precedent în istorie. Şi, din nefericire pentru noi, românii au luat masiv o cale străină. Astăzi neamul Românesc, popor muncitor şi nu parazitar doreşte să trăiască în libertate, să-şi făurească singur viitorul. Nu e normal să pribegim în lumea largă şi generaţia tânără să nu aibă un drum bun spre afirmare în propria ţară. Libertatea, credinţa şi iubirea nu se negociază niciodată. Acestea se impun şi câştigă prin implicare responsabilă şi curaj.

Trebuie să înceteze politica de discriminare, de negare a drepturilor și libertăţilor cetăţeneşti şi de selecție a oamenilor, inclusiv a copiilor, în funcție de opțiunile lor. În unele țări suferinţele, distrugerile provocate nu au făcut decât să adauge noi victime la persoanele deja vulnerabile la virus.

De ne îndepărtăm de valorile umane, ori le minimalizăm şi facem din oameni fiinţe docile, lipsite de libertate şi drepturi, aducem mari deservicii umanităţii, mutilând societatea, robotizând viaţa. Omul, fiinţă creatoare, parte din natură, a creaţiei divine nu trebuie să renunţe la libertate, la credinţă şi la cultură.

Rostul vieţii este de a ne bucura de frumuseţea fiecărui an, de valoarea fiecărei clipe. Strălucirea, măreţia, frumuseţea Universului sunt de necuprins în cuvinte. De aceea şi viața este un miracol, o enigmă, o minunată şi sacră taină, o nesfârşită mirare precum sunt anotimpurile, zilele săptămânii, răsăritul şi apusul soarelui, etc. Viaţa normală înseamnă: echilibru, demnitate, onestitate, respectul valorilor umane… Legea trebuie să rămână lege pentru toți! Avem obligaţia morală să simţim şi să trăim cu dragoste faţă de tot ce-i românesc.

Patriotismul nu trebuie să devină o trăire depăşită, ridicolă, demodată. A nu mai vorbi de propria patrie înseamnă a te înstrăina de proprii părinţi şi de idealul sfânt al oricărui Om. Trebuie dată riposta cuvenită celor ce denigrează, „schilodesc” istoria reală a neamului românesc. Oare ne preocupăm îndeajuns pentru copii noştri ca să trăiască frumos, să-i pregătim pentru muncă şi viaţă, pentru a sluji, cu credinţă, Patria? Fiecare ar trebui să contribuim la un viitor mai bun! De mici trebuie să-i învăţăm pe copii ce se cuvine şi ce nu, să le dezvoltăm respectul şi dragostea pentru tradiţiile, limba, istoria şi cultura poporului. De aceea consider că este o relaţie strânsă şi reciprocă între cele trei noţiuni. Fără implicare nu se pot îndeplini visele şi dorinţele noastre. Viaţa ne scoate în evidenţă faptul că fără credinţă şi cultură un om este vulnerabil în faţa greutăţilor, încercărilor. Fără cultură un popor moare lent…Sergiu Celibidache arăta: „Cultura nu este altceva decât drumul spre libertate” iar Simion Bărnuţiu „Cultura e puterea cea mai tare de pe pământ şi e o cetate nouă a unităţii naţionale”. Numai prin carte, prin actul de cultură îţi lărgeşti cunoaşterea, devii mai puternic, mai înţelept, liber şi stăpân pe propriul destin. Sunt astăzi două lumi paralele, diametral opuse şi în care averea şi mărirea nemeritate au produs stăpâni nemiloşi şi enormă suferinţă şi nedreptate. Globalizarea, după unii, înseamnă dezumanizare, amestecarea forțată a raselor, emigrație și haos economic, politic si socialcultural. ,,Globalizarea presupune cooperare globală pe principii fundamentale de drept codificate, îndelung și înțelept negociate global, respectul tablei de valori universale, validate de milenii, prin consens pe Terra comună”. Să spunem un NU hotărât ideologiilor politice, orientărilor politice care nu urmăresc binele public, interesele majore ale cetăţenilor lumii…

Peste toate crizele s-a aşezat un ,,nesimţit de virus” care se tot reinventează şi încă face ravagii în lume. De când am înţeles mai bine ce este viaţa, care este rostul şi sensurile ei, încerc să şlefuiesc din bijuteriile acesteia pentru a le dărui dvs., celor ce au nevoie de ele. Adesea am afirmat că omul este o fiinţă unică în manifestare, o fărâmă din infinitul mare, din universul văzut şi cel nevăzut, un crâmpei de suferinţă cu dorul permanent către Nemărginire. Iar românul este ,,o minune a istoriei” şi cred că este adevărat. Au trecut milenii peste această parte a lumii şi am supravieţuit tuturor furtunilor. Desigur nu e puţin lucru să retransmiţi urmaşilor glia străbună şi să rămâi făclie tainică a creştinismului şi punte de iubire către Europa şi întreaga lume. Exista două abordări ortodoxe. Prima abordare – cea mai des întâlnită – este ,,să mergi în pas cu vremurile”: la modă, obiceiurile şi gusturile moderne, la ritmul zgomotos şi nebunesc al vieţii moderne. Aceasta cale aduce moartea sufletului, dezastru total pentru viaţa creştinului, tulburări, boli psihice şi spirituale.

Mulţi dintre tinerii ortodocşi nu merg atât de departe însă se amesteca cu lumea anti-creştină din jurul lor. Acest lucru este greşit. Creştinul trebuie sa fie diferit de lume, deasupra lumii nefireşti, anormale, de astăzi, şi acesta trebuie să fie unul din lucrurile fundamentale pe care să le ştie ca o componentă a educaţiei sale creştine. Cuvântul Domnului dă tărie, luminează, rodeşte speranţă şi iubire.

Din nefericire, astăzi, în acest moment istoric, mulţi fanatici conduc lumea, că ei sunt cei care provoacă numeroase războaie pe glob. Şi peste toate acestea, din 24 februarie 2022, o nouă provocare, invazia Armatei Federaţiei Ruse în Ucraina. Bat clopote la marginea fiinţei, trişti sub pleoapa timpului, privim către patria cerească.

Europa, planeta întreagă urmărește cu întristare știrile despre un război din vecinătatea noastră, un război care aduce moarte, imense suferinţe, pierderi irecuperabile…. suntem în pragul unei conflagrații mondiale, una dură în care se pot tranșa din nou granițe și teritorii. Suntem într-o criză umanitară gravă şi nu trebuie să alimentăm cu resurse războiul ci prin diplomaţie să evităm transformarea agresiunii ruse într-o confruntare mondială nimicitoare pentru continentul Europa şi lumea întreagă. Vă chem la raţiune, colaborare, cooperare, la omenie, astfel ca războiul să nu mai poată răspândi teroare, ură, mârşăvie, moarte… Un război nuclear ar duce la autodistrugerea planetei, n-ar fi nici învingători şi nici supravieţuitori! Să folosim cu pricepere şi înţelepciune resursele, să gestionăm cu abilitate şi demnitate naţională conflictul militar din Zonă în folosul stingerii focarelor de ură, violenţă şi duşmănie. O societate fără RĂZBOI!

Sper în triumful vieții asupra oricăror stări anormale a omului, că pacea şi credinţa din interiorul nostru, va determina dar mai ales va aduce sfârşitul războiului dintre naţiuni şi o pace planetară durabilă şi deplină. Europa, bătrânul continent poate să găsească soluţiile ca să devină întâiul continent al păcii depline. Această primăvară, primăvara anului 2022 să devină începutul unei noi ere, era dragostei frăţeşti, înţelegerii şi armoniei universale. Trecem printr-o furtună, o furtună artificială care usucă buzunarul oamenilor şi agravează viaţa prin creşterea preţurilor la gaze, energie,  carburanţi, alimente, etc. Frate, soră priveşte  către infinit, lucrează binele şi roagă-te pentru sănătatea şi fericirea întregii planete. Adevărul Absolut este simbolul Eternităţii şi nici o minte limitată nu va putea vreodată să capteze ceea ce este etern; Se impune o nouă renaştere, o revenire la normalitate. România va fi mai prosperă, mai bună numai dacă noi, românii, vom face mai multe, necesare şi bune lucruri, printre care: Stoparea emigraţiei; Creşterea salariilor şi a pensiilor; Asigurarea de noi locuri de muncă în România; îmbunătăţirea sistemului de sănătate, educaţie, justiţie, etc.

Cine suntem şi încotro mergem?

Fără solidaritate şi iubire nava Terra,

S-ar scufunda în deşertul galactic, în Neant,

Zborului luându-i aripile şi strălucirea.

Este momentul să găsim soluţii pentru renaştere,

Să ardem spinii ucigaşi ai anotimpurilor umane…

Alexandru cel Mare afirma: ,,Amintiţi-vă că de conduita fiecăruia depinde soarta tuturor”. Doar oferind iubire vom reprimi iubire! Sunt convins că ROMÂNIA, prin dragostea, implicarea şi frăţia noastră, a tuturor locuitorilor ei, poate deveni un colţ de rai, o ţară binecuvântată de Dumnezeu în Europa. Avem responsabilitate faţă de prezentul şi viitorul planetei noastre. Doamne ajută lumea, coboară pe Pământ mila, pacea şi iubirea Ta!

 

LA MULȚI ANI, BOGDANIA! SĂ TRĂIEȘTI, CĂ NE TREBUIEȘTI!

 

Facebooktwitterby feather