Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » COMUNICATE PRESA » CARTE DE VIZITĂ CULTURALĂ: Asociația Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A.

CARTE DE VIZITĂ CULTURALĂ: Asociația Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A.

Asociația Scriitorilor Români din Austria a fost înregistrată oficial la Prefectura Regională Salzburg – Departamentul Asociații, cu numărul de înregistrare 1559036627 din data 06.03.2018.

Asociația Scriitorilor Români din Austria a luat ființă în anul 2018 – anul când românii de pretutindeni sărbătoresc Centenarul Marii Uniri. Exemplul făuritorilor Unirii de la 24 Ianuarie 1859 și de la 1 Decembrie 1918, să ne fie o pildă de urmat. Să transmitem urmașilor noștri o țară unită, demnă și respectată, în care să domnească armonia, indiferent de deosebirile dintre noi, de orice natură ar fi: etnice, religioase, sociale, sau politice. Să avem în permanență un singur gând: UNIREA FACE PUTEREA. Să fim mereu uniți în gând și fapte pentru România – țărișoara noastră care ne așteaptă să facem ceva pentru ea.

A.S.R.A  va acţiona  pentru  înţelegere, unire, adevăr, prietenie şi pace și va promova ideile şi valorile naţionale.

A.S.R.A  este o organizaţie fără orientare politică. Apartenenţa sau vederile politice ale membrilor asociaţiei nu reprezintă şi nu implică cu nimic asociaţia. Dorim să inițiem proiecte cu caracter științific, cultural și social și să ne implicăm în construirea unei societăți democratice, o societate bazată pe libertatea de conștiință și de exprimare a tuturor membrilor ei.

A.S.R.A. a rezultat din dragostea pentru România cu tot ce cuprinde ea – civilizaţie, cultură, artă şi literatură, dedicată deopotrivă românilor, austriecilor și tuturor celor ce vor să cunoască civilizația și cultura  poporului român. Dorim să promovăm România, limba, cultura, tradițiile românești și dialogul intercultural, să evidențiem prezența românească în spațiul european și de ce nu, chiar și mai departe.

Calitatea de stat membru al Uniunii Europene oferă României oportunitatea de a-şi promova valorile culturale prin intermediul comunităţilor de români care trăiesc în statele Uniunii Europene.

ÎMPREUNĂ putem constitui prilejuri deosebite de prezentare, la standarde înalte ale valorilor naturale, materiale și cultural-spirituale românești și afirmarea identităţii naţionale a românilor.

ÎMPREUNĂ să promovăm, dezvoltarea şi extinderea utilizării limbii române în comunităţile de români din Austria este principalul obiectiv asumat de ASRA în vederea păstrării şi afirmării identităţii naţionale a românilor de peste hotare.

Trebuie să ne apărăm drepturile profesionale, să facem lobby pentru legislația în domeniul cărții, al culturii scrise, să asigurăm vizibilitate și promovare autorilor români din țară și de peste granițe, să stimulăm lectura.

Vă invit cu drag, pe toți cei cu inima română care ați publicat cel puțin o carte și care doriți ca împreună să promovăm România, să vă înscrieți în Asociația Scriitorilor Români din Austria.

Cu respect și prețuire, președinte fondator – Daniela Gumann.

Austria

****************

STATUTUL A.S.R.A

Art. 1. A.S.R.A este o instituţie juridică culturală nelucrativă, apolitică şi laică.

Art 2. Poate deveni membru al Asociației orice persoană de origine română indiferent de cetățenie, care scrie în limba română sau în limba ţării de adopţie – respectiv limba germană, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. A publicat cel puţin o carte – eseu, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
 2. A tradus cel puţin o carte de interes general din literatura română sau universală.

În anumite situaţii speciale (scriitori de valoare recunoscută, scriitori premiaţi la anumite concursuri literare, etc), cu aprobarea majorităţii membrilor A.C.S.R., se pot face excepţii la cerinţele de mai sus.

Art. 3. Cererea de primire în Asociație trebuie să fie însoţită de un C.V. cu accent pe activitatea literară.

Art. 4. Cotizaţia anuală va fi stabilită de comun acord în ședința deschisă la prima Adunare Generală. Sunt admise şi contribuţii benevole ale membrilor.

Art. 5. Asociaţia are un Comitet Executiv format dintr-un preşedinte şi un vice-preşedinte aleşi prin vot deschis în adunarea generală.

O Adunare Generală se va organiza anual și ori de câte ori va fi necesar.

A.S.R.A va avea şi un secretar -trezorier desemnat de Comitetul executiv.

Candidații la funcții de conducere trebuie să aibă o vechime minimă în Asociație de aprox. doi ani. În cazuri critice, când nu există candidați cu această vechime, pot fi aleși în funcţii de conducere membri cu  o vechime mai mică, dar nu mai puțin de 6 luni. Se va urmări ca membrii din conducere să aibă o integritate morală și profesională necontestată de membrii A.S.R.A., să fie ataşaţi Asociației, să nu genereze conflicte cu alți membri, să poată comunica cu uşurință prin mijloacele moderne de comunicare, să se poată deplasa uşor la diferite evenimente, să fie decenți în exprimare, să fie flexibili la propuneri şi să pună interesele Asociației înaintea intereselor personale.

Art. 6. Deciziile importante ale Asociației se vor lua prin vot deschis.

Art.7. Comitetul Executiv are împuternicirea de a admite noi membri conform Statutului, de a da sancţiuni şi de a exclude din Asociație membrii care au încălcat în mod repetat Statutul, conform Art. 13 de mai jos.

De asemeni au sarcina  de a lua deciziile ce se impun pentru buna funcţionare a Asociației în perioadele dintre adunările generale sau de lucru.

Art. 8. Fiecare membru care va publica o carte, va  contribui (benevol) cu 2% din profit la fondurile Asociației. Şi în acest caz orice donaţie suplimentară este binevenită.

Art. 9. Fondurile Asociației provenite din cotizaţii şi oricare alte surse, vor acoperi în parte sau total cheltuielile de funcţionare şi de organizare. Sursele acestor fonduri, vor fi pe lângă donaţii, subvenţiile acordate de asociaţii sau fundaţii culturale austriece şi române.

Art. 10. Conducerea A.C.S.R. cu sprijinul membrilor va depune o muncă de cercetare şi de publicitate în vederea descoperirii şi recrutării  scriitorilor români  din restul Austriei.

Art.11. A.S.R.A va primi pe lângă membrii activi, membri simpatizanţi şi membrii colaboratori din Austria, România şi din toată lumea. Membrii simpatizanți și colaboratori vor participa cu materiale la revista Asociației şi vor putea să sprijine benevol anumite proiecte ale A.S.R.A sau ale membrilor acesteia.

Asociaţia va acorda titlul de Membru de Onoare anumitor personalităţi române sau de altă naţionalitate care aduc contribuţii importante la promovarea, cunoaşterea şi recunoaşterea culturii române în lume.

Comitetul executiv va decide asupra acordării acestui titlu, şi va informa membrii Asociației de eveniment. Deasemenea se vor acorda titluri de Membru Onorific post-mortem al Asociației, anumitor personalități culturale de excepţie, precum şi membrilor A.S.R.A care au trecut în eternitate.

Art.12. Solidaritatea profesională, libertatea de opinie, de creaţie, sunt principii de bază ale activităţii Asociației. Transparenţa activităţilor Asociației este absolut necesară. Eventualele divergenţe din cadrul Asociației nu vor fi făcute publice decât cu accepţiunea celor implicaţi.

Art.13. Membrii Asociației pot fi membri şi ai altor asociaţii şi organizaţii scriitoriceşti, în special dacă acestea nu activează pe acelaşi teritoriu şi nu sunt ostile A.S.R.A sau  anumitor membri ai A.S.R.A, nu generează conflicte , nu urmăresc slăbirea şi defăimarea A.S.R.A etc. Respectarea statutului A.S.R.A este obligatorie pentru toţi membrii.

În nici un caz nu sunt tolerate acţiunile care ar putea duce la defăimarea şi divizarea A.S.R.A.

Pentru asigurarea respectării celor de mai sus, se prevăd următoarele sancţiuni:

 1. a) la prima abatere, avertisment verbal;
 2. b) la a doua abatere, avertisment scris
 3. c) la a treia abatere, excluderea din A.S.R.A.

Art. 14. Asociaţia îşi propune să înfiinţeze un Cenaclu Literar, în care membrii săi vor citi din lucrările personale şi vor asculta sugestiile sau criticile celorlalţi membri. El se va numi Cenaclul « Lucian Blaga ». La cenaclu vor fi admişi în afară de membrii Asociației şi alte persoane. Aceștia vor avea pe lângă dreptul de a asista şi dreptul de a citi lucrări personale de beletristică.

Art.15. Criticile, dezacordurile şi opiniile negative asupra operei sau activităţii unui coleg se pot exprima numai în cadru organizat  al Asociației, în Cenaclul literar sau între colegi, dar  nu trebuie să fie discutate în nici un caz cu persoane din exterior sau organizaţii mass-media. În cazul nerespectării acestui articol de către un membru al A.S.R.A., se vor aplica acelaşi sancţiuni prevăzute la Art. 13.

Art. 16. Asociaţia şi-a propus să constituie un factor activ în dialogul cultural intern şi international. Nedreptăţile şi persecuţiile aduse oamenilor de cultură români în trecut sau prezent vor fi făcute cunoscute opiniei publice mondiale.

Art. 18. Drepturile membrilor Asociației :

 1. Să participe la adunările generale ale Asociației (filialei) ;
 2. să participe la activităţile, programele şi proiectele Asociației ;
 3. să aleagă şi să fie aleşi în comitetul executiv al Asociației ;
 4. să fie sărbătoriţi cu ocazia unor realizări importante, primiri de premii, aniversări personale etc ;
 5. să facă recomandări pentru primirea de noi membri, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 2

Art. 19. Obligaţiile membrilor Asociației:

 1. Să participe activ şi să contribuie în funcţie de posibilităţi, la împlinirea menirii şi obiectivelor Asociației ;
 2. să respecte şi să ducă la împlinire hotărârile luate în condiţii statutare în adunările generale, de lucru sau de Comitetul Executiv al Asociației ;
 3. să respecte normele deontologice scriitoriceşti.
 4. să acţioneze pentru păstrarea şi creşterea prestigiului Asociației în Austria şi în lume ;
 5. membrii A.S.R.A. vor dona câte un exemplar din lucrările ce le-au publicat, bibliotecii Asociației.

N.B.:

 1. În acest Statut, Asociaţia Scriitorilor Români din Austria, a fost numită prescurtat fie A.S.R.A sau simplu, Asociație(a).
 2. Deciziile asupra modificării Statutului și orice altă propunere va fi discutată în Adunarea Generală, care va avea loc anual sau după necesitate.

Președinte fondator,

Lic.jur. Daniela Gumann

Facebooktwitterby feather