Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » CONCURSUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ „ALEXANDRU MACEDONSKI” EDIŢIA A VIII-A

CONCURSUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ „ALEXANDRU MACEDONSKI” EDIŢIA A VIII-A

Alexandru Macedonski, născut  la data de 14 martie 1854 și  trecut în  neființă  pe 24 noiembrie 1920,  a fost un poet, prozator, dramaturg și publicist român, de etnie macedoneană. Alexandru Macedonski  a introdus Simbolismului, curent literar apărut  în  Franța) în literatura română, precum și  fondatorul cenaclului și revistei literare „Literatorul”. Acesta a susținut modernizarea poeziei românești, fiind într-o polemică permanentă cu junimiștii – Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale. De asemenea,  Alexandru Macedonski a încurajat numeroși tineri scriitori al căror  talent s-a confirmat în timp:  George Bacovia, Tudor Vianu şi Traian Demetrescu, pe care i-a publicat în revista „Literatorul”.

În memoria sa şi pentru a continua acţiunea de promovare a tinerilor scriitori talentaţi, începând din anul  2014, Asociaţia Macedonenilor din România (A.M.R.) organizează, și  în acest an, Concursul Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski” – ediția a  VIII-a, adresat celor care nu au debutat în volum, dar si scriitorilor consacrați.

 

Deoarece  poetul Alexandru Macedonski este de etnie macedoneană, concursul se adresează scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor cetăţenilor români care vor să participe la acest festival, organizat sub egida A.M.R.

 

 

ORGANIZARE CONCURS:

 

Concursul va fi organizat pe două  secțiuni:

  1. SECȚIUNEA ADULȚI ( 18 ani împliniți la  data începerii concursului, 16 august 2021)
  2. SECȚIUNEA TINERI AUTORI.

 

REGULAMENT CONCURS:

Promovarea concursului:  16 august – 16 septembrie

Înscriere  concurs: 17 septembrie – 17 octombrie

Jurizare lucrări:  17 octombrie – 07 noiembrie

Anunțarea câștigătorilor: 08 noiembrie – 14 noiembrie

Ceremonia de premiere: 20 noiembrie 2021

 

I.SECȚIUNEA  ADULȚI:

  1. POEZIE:

1.Concurenţii,  nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier word, un grupaj de 10 poeme, nesemnate, însoțite de un  motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul  ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului ( nume, prenume, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului).

2. Concurenţii, scriitori consacrați, vor trimite 2 exemplare dintr-un volum de poezie  apărut în  2020/2021, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume,pseudonim literar, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea  adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski „(Ediția a VIII-a), Secțiunea A. Poezie ( Scriitori consacrați).

B.SECȚIUNEA  PROZĂ:

1.Concurenţii, nedebutați  în volum, vor trimite, într-un fişier word, un text de maxim 20 pagini (proză scurtă, fragment de roman), nesemnat, însoțit  de un motto,  iar într-un fişier separat se va scrie motto-ul  ataşat textului, datele de identificare a concurentului ( nume, prenume, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului).

2. Concurenţii, scriitori consacrați, vor trimite 2 exemplare dintr-un volum în  proză apărut în 2020/2021 , precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume,pseudonim literar, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea  adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski „(Ediția a VIII-a), Secțiunea B. Proză  ( Scriitori consacrați).

 

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

Înscrierile pentru concurs se pot face în perioada  17 septembrie–17 octombrie. După această dată  nu vor mai fi primite lucrări. Toate lucrările trimise nu se vor mai returna autorilor.

Autorilor care nu se prezintă  la ceremonia de premiere pentru a le fi atribuite premiile  li se retrag aceste premii.

Fiecare autor răspunde pentru autenticitatea lucrării trimise la concurs.

Nu se primesc lucrări premiate la alte concursuri literare și  orice lucrare care nu corespunde criteriilor ( incită la ură  de rasă,  utilizează  limbaj trivial, plagiază  etc) va fi automat exclusă  din concurs.

 

PREMIILE ACORDATE:

SECTIUNEA ADULȚI:

A. POEZIE:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

 

B. PROZĂ:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

 

II.SECȚIUNEA  TINERI AUTORI:

( sub 18 ani la data începerii concursului)

 

  1. POEZIE:

Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier word, un grupaj de 10 poeme, nesemnate, însoțite de un  motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul  ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului ( nume, prenume, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului). Acești concurenți vor trimite și acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind participarea la concurs

2. PROZĂ:

Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier word, un text de 10 pagini, nesemnat,  însoțit de un  motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul  ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului ( nume, prenume, data nașterii,  adresa din buletin, numărul  de telefon şi adresa de mail a autorului). Acești concurenți vor trimite și acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind participarea la concurs

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului  cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

 

PREMIILE ACORDATE

SECTIUNEA  TINERI AUTORI:

 

A.POEZIE:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

 

B. PROZĂ:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

În perioada 17 septembrie – 17 octombrie va avea loc înscrierea concurenților, 17 octombrie –  07 noiembrie:  jurizarea lucrărilor din concurs, 08 noiembrie – 14 noiembrie: anunțarea  câștigătorilor,   20 noiembrie 2021:  Ceremonia de Premiere.

Un  juriu format din patru persoane, membrii ai unor asociații de specialitate din România sau a căror activitate se desfășoară în instituții de stat sau particulare care au drept domeniu de activitate – cultură . Fiecare membru al juriului, in mod individual, va nota  cu note de la 1 la 10 fiecare lucrare prezentată spre jurizare, după care se va face o medie. În perioada 08 noiembrie – 14 noiembrie se vor desfășura demersurile pentru anunțarea câștigătorilor și îndeplinirea formalităților pentru acordarea premiilor. Autorii  premiați vor  fi contactați  personal. Persoanele premiate care nu vor răspunde in mod prompt ( maxim 24h) la cererile organizatorilor referitoare la îndeplinirea formalităților de acordare a premiilor vor pierde premiul.Pe data de 20 noiembrie la ora 17:00 se va desfășura festivitatea de premiere prin intermediul programului ”Zoom” sau, dacă  normele sanitare în  vigoare permit, într-o locație  de cultură  din București. Pentru aceasta premianții vor primi invitații personale.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail a Asociaţiei Macedonenilor din România: concurs.alexandru.macedonski.VIII@asociatia-macedonenilor.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0722.251.947 şi pe site-ul www.asociatia-macedonenilor.ro

Facebooktwitterby feather