Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CARTI » CRONICI » Corneliu Șerban: Recenzie la CIOBURI DE CRISTAL de Cristian Petru Bălan

Corneliu Șerban: Recenzie la CIOBURI DE CRISTAL de Cristian Petru Bălan

  ”CIOBURI DE CRISTAL”  (editura Phoenix, Glen Ellyn, USA, 1996, 476 de pagini)este titlul dat de scriitorul Cristian Petru Bălan cărții sale care cuprinde 4000 de maxime, scrise de-a lungul unor ani. Lucrarea a fost citită și descrisă de câțiva critici literari și de scriitori. Printre aceștia se numără unul din cei mai cunoscuți poeți români, CORNELIU ȘERBAN (n. 1937), prieten foarte apropiat și coleg la filologie cu marii poeți NICOLAE LABIȘ, NICHITA STĂNESCU, PETRE GHELMEZ, cu scriitorii PAUL GOMA și EUGEN SIMION, ex-președintele Academiei Române. Menționăm că opera lui Șerban este citată în toate istoriile literare din țara noastră.  
OPERA. Versuri: Cuvinte pentru mâine, 1962; Lirice, 1969; Om pentru oameni,1973; O carte, 1985; Eu sunt ca viaţa, 1997; Post scriptum, 1998; Pasărea albastră – antologie de lirică românească dedicată universului copilăriei – în colaborare cu profesorul şi istoricul literar Marius Pop, 1991. Publicistică: Ploieşti (album în limbile română, engleză, franceză, rusă), 1966; Ecou din tribună, 1966.  Poetul a tradus din poezia universală, începând cu anul 1955, din literaturile: engleză, germană, bulgară, arabă, chineză, greacă.
      Iată opiniile poetului și jurnalistului Corneliu Șerban din Sibiu despre ”Cioburi de cristal”, publicate în ziarul ploieștean ”Cheia succesului” din 8 februarie 1997:
 
CONSEMNĂRI  DESPRE ”CIOBURI DE CRISTAL” :
        Elev al Liceului ”I.L. Caragiale” din Ploiești fiind, Cristian Petru Bălan începe să-și noteze unele impresii sau stări de spirit, așa cum îi veneau acestea ca observații ale unui tânăr de 17-18 ani.
        Și-a păstrat acest obicei cu statornicie, împărtășindu-și, la un moment dat, ”taina” academicianului Perpessicius, marele cercetător și editor al operei eminesciene, cu care, devenit, între timp ”profesorl Bălan”, acesta s-a aflat într-o onorantă corespondență. Într-o scisoare derăspuns din primăvara  anului 1964, ilustrul său prieten îi aprecia ”deprinderile reflecțiilor”, adăugând: ” Prețios e că n-ai astâmpăr, că gândești și notezi ce-ți sugerează viața. Restul vine de la sine.
        Într-adevăr, această lăudabilă consecvență de a cultiva aforismul, expresia sintetizată a unor gânduri și sentimente, și-a găsit, după ani și ani, finalitatea într-un volum masiv, intitulat ”Cioburi de cristal”, care cuprinde nu mai puțin de 400 de maxime și cugetări.
        Cartea a apărut în S.U.A., La Glen Ellyn, unde fostul ”dascăl de română” din Scăieni trăiește de mai multă vreme, stabilit acolo după ce plecase din țară pe la mijlocul anilor 80.
         Să amintim în treacăt că, în răstimpul unei destul de scurte perioade (1992-1996), autorul amintitei apariții editoriale a tipărit 12 volume la New York, Washington, Chicago, Hollywood, volume ce atestă o gamă variată de preocupări și modalități de exprimare (poezie, proză, scenarii cinematografice, publicistică, demers filologic. Asăzi, în 2016, numărul titlurilor depășește 20 de cărți – n. red.).
         Prindu-ne la paginile în care sunt însumate cele 4000 de maxime și cugetări, vom remarca, întâi de toate, amploarea strădaneiei la care s-a ”înhămat” scriitorul în cazul de față. Chiar de-ai face simpla operație de transcriere  a unei asemenea ”cantități” din ”producția”  altora și tot ar fi un efort deosebit, darmite când este vorba despre truda unui om  care a reflectat o viață la câte ne înconjoară, și-a cizelat formulările  și le-a reținut într-o alcătuire fără egal la noi, cel puțin sub acest aspect… numeric !
       Firește, într-o astefl de acțiune apar fatale inegalități și autorul însuși orecunoaște, fiind de acord că textele din cartea sa n-au fost ”întotdeauna perfect selecționate valoric”.
        Unii cititori ar fi preferat, probabil,  o mai riguroasă și severă selectare, părerea noastră fiind, de asemenea,  că se putea renunța mai ales la acele pasaje în care se părăsește condensarea proprie genului aforistic, ajungându-se la comentarii excesive, prelungite pe pagini întregi, chiar dacă erau descrieri de fapte foarte interesante, absolut inedite.  Dar, pe de altă parte, cartea ar fi pierdut ceva  din virtuțiile pe care le are ca jurnal al unui om ce a căutat, a simțit nevoia ”să vadă idei”, să treacă printr-un filtru personal cele trăite de-a lungul vieții.
         Până la urmă, ne este la îndemână să operăm noi înșine selecția pe care o dorim. În fond, așa și procedăm cu orice autor care ne interesează și din care ținem să avem propria noastră ”variantă antologică”.
        Important și greu cu adevărat este , din punctul de vedere al unui scriitor, al oricărui creator, să ofere ”propuneri” demne de atenție, un mesaj, o modalitate de ”adresare” în măsură să răspundă sensibilității noastre, așteptărilor noastre, nevoii noastre de apropiere umană.
         Din fericire, Cristian Petru Bălan are ”lungimile de undă” ale unei reale atracții; are ce spune și ai ce reține de la el. Cu emoție, uneori, cu folos, totdeauna.  
 
Corneliu Șerban
 
Câteva citate din carte, selectate de poetul Corneliu Șerban:
 
*  Un aforism bun ar trebui să fie ca o picătură de rouă, care poate oglindi o parte din universul gândirii sau chiar universul întreg.
 
* Trebuie să observăm un an pentru a înțelege o singură clipă.
 
*  Înțelepciunea este frumusețea gândirii, bunătatea este frumusețea sufletului.
 
*  Descurajarea este sora lașității.
 
*  Voința se dobândește tot prin voință.
 
*  Curajul este ambiția în acțiune.
 
*  Toate păcatele s-au născut din minciună.
 
*  Toate săruturile lungi se scurtează după căsătorie.
 
* În fața furtunii, mai sigur este firul de iarbă decâ înalții cedri.
 
*  Destinul își modelează adeseori forma după tiparul faptelor noastre.
Facebooktwitterby feather