Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » Cristian Petru Bălan: ODĂ CREATORULUI NOSTRU

Cristian Petru Bălan: ODĂ CREATORULUI NOSTRU

Te-mbracă Universul cu-o mantie de stele,

Cu falduri orbitoare întinse-n infinit,

Cu-adâncuri nepătrunse și galaxii-inele

Ce-Ți fac din vastul Cosmos un Tron desăvârșit !

 

Oceanule de forțe!  Ești șansă zdrobitoare,

Năpraznic-Străputernic, slăvit de heruvimi !

Ești Absolutul Însuși stârnind cutremurare –

Pe cât putem pricepe, Tu-aprinzi în noi lumini…

 

Deși ești pretutindeni în tainici universuri,

Tu poți fi simultan cu toți ce Ți se roagă,

Dar și cu cei ce strigă să-i scapi de „cel-cu-adversuri” –

Te-mparți la toți deodată și vii cu forța-ntreagă.

 

Iubirea Ta de oameni e plină de splendoare:

Puțini îi știu valoarea de-Imperial Altar.

Din vistieria Ta de veșnice odoare,

De mii de ani iubirea Ți-e cel mai mare dar !

 

El s-a-ntrupat în Fiul jertfit răscumpărării,

Care ca un burete ne-a supt orice păcat

Și ni-l păstrează-n sânge – gest sfânt al ușurării

Ce-o resimțim, dar alții la loc și l-au dublat.

 

Îndură-Te, Părinte, coboară și-mplinește

Cuvintele Scripturii cu sens proorocitor,

Căci omenirea geme, sfârșitul o pândește –

Și retrimite-Ți Fiul ! Doar El ni-i Salvator !

 

Cu Biblia pe masă aud clopote-n ceruri

Și mlaștinile minții se limpezesc profund;

Șerpi veninoși și broaște și negrele misteruri

Dispar, și-n loc de smârcuri, comori găsesc la fund.

 

Privesc spre ceru-albastru cu nori în chip de îngeri:

Ei s-au rotit o clipă pe-un loc cu chip de sfânt…

O, Doamne, îmi zisesem cu sincere deplângeri,

Oprește-mi ce-mi închipui și vino-mi prin Cuvânt !

 

Slăvit să fii, Părinte, Stăpân al veșniciei,

Și fă-mă să aud cum cor de îngeri cântă;

Ecoul lor s-aprindă iar legile-omeniei

În mine ca și-n lumea ce-n juru-mi se frământă !

 

Cocioaba mea din suflet Tu umple-o cu lumină,

Să văd splendori cerești cum împlinesc Cuvântul,

Prefigurând că-n clipa când Fiul o să vină,

Întregul Univers vor proslăvi Pământul !

 

Glen Ellyn City, 27-28 oct. 2020

 

Facebooktwitterby feather