Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » DOMINIC DIAMANT – OCTOGENARE (4)

DOMINIC DIAMANT – OCTOGENARE (4)

VIS ŞI NOSTALGIE

Prea strâns legaţi de huma din care-am fost creaţi

Ne irosim talantul ades neinspiraţi

Şi nu vedem, ca orbii, aflaţi în plin asalt

Că sensul nostru este mai pur şi mai înalt

 

De câte ori materia ne-a preocupat

Primând, arareori  am  avut de câştigat

Căci, mult prea perisabilă, c-un caduc destin

Departe-i de-aspiraţii şi spiritul divin

 

Nu cad în vreo extremă când degajat cuvânt

Căci nu pentru himerele mâinii de pământ

Pledez, ci pentru forţa din visurile ei

Ce, pură, ne înalţă şi-apropie de zei

 

Scrutând umanitatea cu tot ce a creat

Mai valoros şi trainic, rămân un eleat

Îndrăgostit de sferele spiritului plin

De vraja şi-armoniile duhului divin

 

Aşa-mi găsesc eu rostul şi sensul pe pământ

Şi-l recomand statornic şi vouă când vă-(n)cânt

Căci, doar aşa, supunem materia cea grea

Transfigurând-o-n lumea de vis ce-o poţi vedea.

***

 

DESTIN

Singur fiind în lumea mea coruptă

Nici un emul nu mi-am găsit în luptă

Căci nu ştiam ce hram un altul poartă

Şi nu voiam s-ajung la Alba Poartă

 

Ca să recurg la un tertip prin care

Să o fentez, n-aveam asigurare

Dar mă bazam pe bravele-mi instincte

Şi reuşeam a merge înainte

 

Îmi amintesc precis că nu o dată

Am simulat o boală din armată

Ce m-ar fi scos, oricum, din rândul lumii,

S-arăt eu că de nimeni teamă nu mi-i

 

Astfel i-am tras în piept pe ticăloşii

Ce-mi impuneau să nu fac ouă roşii

Să nu merg la biserică, să nu pot

Nicicând, eu însumi, să ascult un clopot

 

Tâlharii comunişti voiau să facă

Din mine un cobai urmând o placă

Şi să mă rup de propria credinţă

Trăind o nesfârşită umilinţă

 

Dacă le făceam jocul ca o loază

Puteam ajunge politruc de vază

Turnându-mi fraţii, rudele, părinţii

Ţinându-mă cu ghearele şi dinţii.

 

Văzând cum, odioşi, doar mint şi fură

Nu m-am dedat la nicio sinecură

Şi-n lupta-mi surdă n-am căzut pe spate

Visând doar să triumf în libertate

 

…Acum, când lumea-i liberă şi ştie

Ce-a însemnat fantastica urgie,

Mă lupt ca universul din cuvinte

Să freamăte şi să v-aduc aminte.

***

 

AER, APĂ,FOC,PĂMÂNT

 

În aer e un vaier de tăceri

Venit de peste tot şi nicăieri

O larmă stinsă veşnic ondulând

Ca liniştea din fiecare gând

 

În apă fenomenele roiesc

Proliferând în ritm funambulesc

Fără ca nimeni să le dea de cap

Oricât s-ar depăşi vreun handicap

 

În foc atâtea drame c-un profund

Dezinteres, se nasc, se-ntrepătrund

Tot ce rămâne, dac-ar fi acum,

Fiind cenuşă pulbere şi scrum

 

Doar pe pământ convieţuiesc în van

Minunile şi spiritul uman

Iar ce vedem şi bănuim că ştim

E un spectacol tragic şi sublim.

***

 

ELEGIACĂ

 

În Agora nicicum nu ducem lipsă

De-o sumă de dezbateri, una şi-una,

Dar, din păcate, ca întotdeauna,

Şi chiar frecvent descoperi o eclipsă

 

Fascism sau comunism, pe orice pistă

Am alerga, la un liman s-ajungem

Sau prin democraţie, tot ne ungem

Şi-i cert că Turnul Babel chiar există

 

Din confruntarea veşnică, beteagă

Cu-atât sobor de limbi la-naintare

Ce luptă pentru sine fiecare

Doar Cel de Sus mai poate să-nţeleagă

***

 

FOC, SÂNGE, ŞANSĂ ŞI AMOR

 

Vai, ce de sânge curge pe planetă

Şi focul cum mai mistuie, sălbatic

În timp ce ipochimenul tomnatic

Miliardar şi-o trage cu-o mazetă

 

Dezastrele n-au cum să-l afecteze

Şi tipul tot mai visător devine

Cât băncile, cu conturile pline,

Îl apără de orice ipoteze ( pe-nalte metereze)

 

Să piară lumea, lui să-i fie bine !

Oricând e gata şi se precipită

Să-şi caute o tainică orbită

În largurile ordinii divine

 

Dar, până una-alta, cât mai ţine

Şi clipa e atât de-mbelşugată

N-ar fi păcat din ritmul lui să-l scoată

Compasiunea pentru fitecine ?

***

 

DOMINIC DIAMANT (PETRE VLAD) – Date biobibliografice

Născut la 22 martie 1935 în comuna Curcani, judeţul Călăraşi, din părinţii Marin  şi Dumitra Vlad, ţărani săraci, fără utilaje agricole.În anul 1949 rămâne orfan de mamă.În 1954 moare şi tatăl său.

Şcoala primară-în satul natal.

Liceul –la Colegiul Naţional Sf. Sava din Bucureşti, bursier şi intern, din anul 1946 până în anul 1952 când intră în Şcoala Militară de Marină din Constanţa.

Aici urmează cursurile timp de doi ani,până în 1954, când, se îmbolnăveşte şi este lăsat la vatră ca inapt serviciul militar.

Revenit în satul natal se angajează contabil la cooperativă .

În 1956  îşi ia bacalaureatul la Liceul Clasic Mixt din Bucureşti, secţia fără frecvenţă.

În 1959  intră la Facultatea de limba şi literatura română a Universităţii din Bucureşti, ca  bursier de stat, pe care o urmează până în anul 1961, când, în urma unei înscenări de către Securitate, este declarat repetent al anului II, este exmatriculat, arestat, judecat şi condamnat la un an şi şase luni pentru delictul de huliganism politic, art.209 din Codul Penal.

Ispăşindu-şi pedeapsa şi revenind în viaţa civilă,face demersuri pentru a fi reprimit în facultate, dar, nefiind acceptat, la recomandarea Decanatului şi Rectoratului, lucrează timp de aproape un an pe un şantier din capitală, ca muncitor necalificat, de unde obţine toate recomandările cerute pentru a fi reprimit în facultate. Nici cu acestea nu e reprimit.

Participă la un nou examen de admitere, fără succes.

E nevoit să se întoarcă în satul natal şi să intre în câmpul muncii.

În 1965 se căsătoreşte şi se stabileşte în Bucureşti. Aici va lucra,fără întrerupere, până în anul 1995, când se pensionează la limita de vârstă.

În 1968 devine tată, având un băiat, Cătălin.

Toată perioada cât a fost în câmpul muncii, a lucrat în diferite întreprinderi, în slujbe obscure, nedeţinând niciodată un post de conducere, oricât de  neînsemnat.

Îndrăgostit de cărţi şi lecturi încă din clasele primare, apoi, din liceu, şi de scris, marea lui pasiune, pentru care şi-a dedicat tot timpul liber întreaga viaţă, o constituie cititul şi scrisul.

Aşa reuşeşte să publice versuri  în mai multe publicaţii literare,fără a se înregimenta şi a deveni membru al  Uniunii Scriitorilor sau al vreunei  grupări,rămânând într-un anonimat deplin până în ziua de astăzi.

După evenimentele din decembrie 1989  şi după pensionare izbuteşte să-şi   adune într-o plachetă intitulată ”Spectrale” o parte din poeziile publicate prin reviste în anii dictaturii.Apoi mai publică  o carte de proză scurtă şi un roman.

Deşi a ajuns deja septuagenar, continuă să facă ce şi-a dorit şi i-a plăcut toată viaţa,cu pasiune şi dăruire,făcând eforturi constante să depăşească impedimentele de tot felul.

Cărţi publicate –

1-Spectrale-versuri-Ed.Scrisul Prahovean,Ceraşu,1999

2-Mare e grădina Ta,Doamne-proză scurtă-Ed.Psyhelp, Bacău,2005

3-Donchiada-roman-Ed. Psyhelp,Bacău,2007

4-Crepusculare-versuri-Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2008

5-Nebuloasa albastră-versuri- Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2008

6-Orgiile divine-versuri-Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2008

7-Divina Izabella-proză,versuri-Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2008

😯 farsă monumentală-roman-Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2009

9-Fascinant amurg-proză scurtă-Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2010

10-Misterele iubirii-proză aleasă-Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2010

11-Din fascinantul meu amurg-poezii-Ed.Nelinişti metafizice,C-ta,2012

12-Un hobby pe cinste- proză-Ed.Nelinişti metafizice,C-ţa,2012

13-Ca-n ultima clipă – însemnări în versuri şi proză-Ed.Singur,Târgovişte,2012

14-Ouroboros-jurnal liric-Ed.Singur,Târgovişte,2012

 15-Homo ero(ere)ticus- roman-Ed.Nelinişti metafizice,Constanta,2013

 16-Trăind şi nemurind- jurnal liric-Ed.Singur,Târgovişte,2013

17-Cu Dumnezeu înainte –jurnal liric-Ed.Singur,Târgovişte,2014

18-Stihuri a(i)urite-versuri-Ed.Nelinişti metafizice,Constanţa,2014

    -Stihuri a(i)urite- versuri-Ed.Singur, Târgovişte, 2014

19-Curriculare-însemnări crepusculare- Ed.Singur, Târgovişte,2015

 20-Destin hilar, dar ce miracol !-proză- Ed.Singur, Târgovişte, 2015

Colaborări

Înainte de 1989

1967-Rev. Argeş, ian – aprilie

1968-Le journal roumain des poetes-Bruxelles,Belgia,an 1,nr.3/22 iunie 1968

1968-Rev.Argeş,martie,aprilie,iulie(cu profil),sept.,decembrie

1969- „-    Argeş,martie,iunie,iulie

                Tomis,noiembrie

                Luceafărul, noiembrie

                România literară, decembrie

 • Scânteia tineretului, 22 mai

               Tomis, iunie, august

                 Familia, oct.

 • Familia, mai

               România literară, nov.

 • literare, martie

          România literară, aprilie,dec.

          Familia, iulie, aprilie

               Transilvania, martie

          Muncit. forestier, august

               Tomis,sept.,nov.

          Tribuna, oct.

Viaţa Românească, nov. ,dec.

          Argeş, dec.(cu pseudonim Sorin Planetaru)

          Radio, 6 aprilie

1973 –      Tribuna,ian.

                Rom. liter., febr., martie, mai, iunie, oct., nov., dec.

                 Radio, 6 aprilie

                 Tomis,martie,mai,iunie,oct.                                                                                                                                  Familia,martie,aprilie

                Muncitorul forestier,mai

      Argeş,dec.

  1974-      Rom.lit.,febr.,aprilie

      Tribuna,martie (S.Pl

      Luceafărul,mai,iunie,aug.,sept.,oct.,nov.,dec.

      Viaţa Rom.,dec.

                 Tomis,dec.

 • ,ian.,febr.,martie,iunie

Familia,martie,mai

Conv.lit.,aprilie

Tomis,martie,dec.

Orizont,iulie,aug.,oct.

Amfiteatru,iulie

Tomis,dec.

 • Familia ,ian.,apr.,iulie

Orizont,mai,iunie,nov.

Luceafărul,iunie,iulie,sept.,dec.

Tomis,aug.

Conv.lit.,iulie

 • ,ian.,febr.,martie,mai,iunie,iulie,oct.

Orizont,febr.,apr.,iulie

 • ,febr.,aprilie

Tomis,martie;  Orizont,aprilie

 • ,martie,iunie,aug.,nov.,dec

Orizont,aprilie

 • ,ian.,febr.,martie,iunie,aug.,nov.
 • ,ian.,febr.,mai,iulie,august
 • ,august

Tomis,august

După dec.1989

 • lit.nr.21,23 si 27

Flacăra,nr.6

Citadela,nr.1,2-3

Rostirea Românească,nr.9-10

 • Rostirea Românească,nr.5-6-7

Citadela ,nr.4,5,6

Luceafărul,nr.27

Ziarul  Snagov,oct.

Noi şi cerul,nr.4

 • Noi şi cerul,nr.2-3

Astronautica,nr.1

Snagov,nr.28

 • Citadela literară,nr.1,4

Noi şi cerul,nr.1,2-3-4

Snagov,nr.33,35

Almanahul Pădurii,1999

România literară (Postrestant),nr.8

Rom.liberă,16 sept.

Rostirea românească,nr.7-8-9

 • Snagov,nr.37

Noi şi cerul,nr.16-17(4-1)

Rom.libera,5 mai

Citadela literară,nr.8

   2oo1-     Citadela literară,nr.1

 • Snagov,nr.47

Rom.liter.,nr.6 si 28

Luceafărul,nr.27 si 41

 • 13 Plus(Bacău),decembrie
 • 13 Plus,ian.,febr.,mai,sept.
 • liter.nr.4, Postrestant,nr.40

Rev.13 Plus,aprilie,iunie,sept.

  2oo7-      Rev.13 Plus,ian.,febr.,martie;iulie-aug.-sept.

  2007-     Nelinişti metafizice,aprilie

   2008-     România din suflet-90 de poeţi celebrează 90 de ani de la Marea Unire

  1996-2011-Cosmopoetry.ro -SARM

 • 13 Plus,oct.,nov.,dec.
 • Antologia Kometenpoesie,Kurt Roessler,Bornheim,iulie 2010

   2011-    Rev.Dobrogea culturală,nr.2,martie şi nr.3,nov.-dec.,etc.

   2011-    Sixth International Anthology on Paradoxism- Florentin Smarandache

 • Regatul Cuvântului,nr.3/ianuarie şi nr.5, mai

   2012-    Rev.13 Plus nr.1-2-3-4 /2012;5-6-7-8/2012,2013

 • Constelaţii diamantine,iulie 2012 , nr.10/2013 ,12/2013,1/2014,43/2014,44/2014
 • Singur-numerele din 11,12 si 22 octombrie,nr.8560 şi 8562/30 oct.,2013 şi

în continuare  2014.

Referinţe critice

               Mihail Diaconescu-Rev.Argeş,iulie 1967

              Anatolie Paniş-Almanahul Pădurii,1999,2003

              Ion Roşioru-Rev.Agora,nr.20/dec.2006

              Nicolae Mavrodin- Personalităţi curcănene, Editura Tridona, Oltenita,2010

 Prezentare la Postul de radio Olteniţa,26 ian.2006

                Ana Maria Mazilu-Rev.13 Plus,nr.10-11-12,2007

    Petre Isachi-„Mare e grădina Ta,Doamne” şi „Donchiada”

    Constantin Lămureanu – „O farsă monumentală”,

                                                 „Din fascinantul meu amurg”

                                                 „Un hobby pe cinste”

                                                 „Homo ero(ere)ticus”

   Valeriu Cuşner-Rev.13 Plus,nr.4-5-6/2009                                                                                                 -,,-              Rev.Dobrogea culturală,nr.1,aprilie-mai,2010

                Al Ştefănescu-Ziarul financiar/12 sept.2008-Maşina de versificat

                                         Cartea deschisă.ro/15 ian.2010 – Cum te poţi rata ca scriitor

Ştefan Doru Dăncuş, George Coandă, Vali Niţu, Dan Şalapa, Grigore Timoceanu, George        Terziu – O altfel de istorie a literaturii române contemporane-Târgovişte-2013.

    2013-Ion Roşioru-Rev.Agora,nr.51/sept.2013

               Constantin P.Popescu- Ouroboros, rev.Singur, 10 ian.2013

-xxx-

                                                D O S A R  A C T E

                                   Al sclavului ce-am fost în lagărul totalitar

Certificat de cazier judiciar nr.698771/392425 din 9 apr.1979,Circa 18 miliţie

Diploma de maturitate nr. 020952 eliberată pe 6 august 1956 de Min. Înv .- Şcoala Medie Mixtă nr.24 Bucureşti, examen fără frecvenţă.

Adev. 2879/21.12.1956, Şcoala Superioară de Marină Constanţa, 1952-1954, elev.

Adeverinţa nr. 38 din 31 iulie 1958- Şcoala de pregătire a cadrelor din cooperaţie

Certificat nr. 304/19.III.1964 –Facultatea de lb. şi lit. română a Universităţii Bucureşti, Student 1 an, al doilea absolvit dar declarat repetent şi exmatriculat.

Adeverinţa nr. 1038 din 20 oct.1957- Coop. de  Aprov. şi Desf. Curcani prin care se atestă că  am funcţionat pe postul de contabil de la 1 oct.1954  până la 30 aprilie 1957.

Adev. nr. 392 din 26 nov. 1958, Şcoala de 7 ani Curcani – secretar,1 mai 1957-31 mai 1957

Adev.nr.292/19 oct.1957 a Inspect.Statistic raional Olteniţa –statistician de bugete de la 1 iunie 1957 până la 15 sept.1957

Adev. nr. 9897/23 nov.1957,Institutul de Studii şi prospecţiuni Bucureşti- muncitor topo ,de la 23 oct.1957 până la 22 nov.1957.

Adev. nr. 10/5 ian.1959, Agevacoop Olteniţa, contabil principal,1.VIII.1958-28.VIII,1958

Adev. nr. 37/5.I.1959, Intrep. Comerc. Raională Olteniţa,contabil,1 de.1957-1 aug.1958

Adev. nr. 2073/22 dec.1958,Sf.Pop.al com.Curcani,secretar al Comitet.Executiv,21 aug.1958-20 dec.1958

Adev. nr. 472/15 oct.1963,Şcoala de 8 ani Curcani, învăţător suplinitor, 1 apr.1959-30 iunie 1959

Adev. nr. 5145/7 oct.1963,Intr.Constr.Montaj nr.4,Bucureşti,muncitor necalificat,8 ian.1963-1 oct.1963

Adev. nr. 5486/15 dec.1964, Trustul I Construcţii, Şantierul 1011 Olteniţa, contabil principal,15 apr.1964-7 dec.1964

Adev. nr. 23.186/5 dec.1964, Secţia Reg. de Economie Forestieră Bucureşti,Sector Expl.Chirnogi,contabil principal,1 dec.1964-1 iulie 1965

Adresa nr.13.601/12 iulie 1965, Dir. Reg.de Ec.Forestieră Bucureşti, S.M.T.F. Bucureşti, contabil principal, 1 iulie 1965-20 oct.1967

Adresa nr.4838/21 oct.1967, I.F.Bucureşti, U.I.L. Trafag Bucureşti,contabil I,20 oct.1967-25 oct.1969

Adresa nr.14.841/25 oct.1969, U.E.I.L. Bucureşti, Sector Expl. Bucureşti, contabil principal, 25 oct.1969- 1 iunie 1975 şi Ordin nr.89/4 iunie 1975 al Centr. de Exploatarea Lemnului Bucureşti.

Decizia nr.124/6 iunie 1979, MICM, Intrep. Semănătoarea, Secţia V, contabil principal,1 iunie 1979- 16 aug.1983

Decizia nr.145/10.08.1983, IMA Semănăoarea, Serv. Contabilitate, contabil principal, 16 aug. 1983-22 martie 1995, data pensionării.

Adeverinţă în care se atestă faptul că, după ispăşirea pedepsei penale, am lucrat  ca muncitor necalificat pe un şantier de construcţii din capitală,în vederea reprimirii în facultate.

Precum se vede, toate aceste documente, puse cap la cap, însumează 37 de ani irosiţi în modul cel mai lamentabil în sistemul totalitar, pentru supravieţuire.

                                                                       -xxx-

Facebooktwitterby feather