Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Cărți de suflet – daruri neprețuite: Dumitru GĂLEȘANU – „Mirabile iubiri. Antologie de gânduri și amintiri / Mirabili amori. Antologia di pensieri e ricordi”***

Cărți de suflet – daruri neprețuite: Dumitru GĂLEȘANU – „Mirabile iubiri. Antologie de gânduri și amintiri / Mirabili amori. Antologia di pensieri e ricordi”***

În spiritualul recreat imagistic dintr-un peisaj literar nonconformist, ca răspuns de ordin cultural-artistic la condiția gândirii filosofice postmoderne în continuă afirmare, arta poetică și vizuală a lui Dumitru Găleșanu invită la reflecții profunde pe drumul sinuos al autocunoașterii omului-ca-om, iar conceptul ființa-ca-ființă dobândește noi plenitudini evocatoare de sens, cu puternice accente metafizice și logocentriste, prin încercarea titanică de-a dezvălui sacrul etern uman din perspectiva explorării cadrului intramundan de referință. Dat fiind că mai toate lucrările publicate sunt concepute și publicate într-o structură grafică specială și fiecare având semnificații particulare de reprezentare în raport cu elementele esențiale de conținut puse în temă de către autor, însuși ansamblul pictural-caligramic al acestora tinde la percepția de armonii estetice autentice nebănuite. Valorificând unele noțiuni fizice esențiale și principii generale cu rezonanțe relativiste și umaniste: spațiu-timp, materie, univers, lumină, om-umanitate etc., efectul imediat este acela că viziunea poetică se insinuează matricial realității în sine, prin legături imanente de complementaritate, dinlăuntrul periplului existențial pe care îl evocă. Jocul ingenuu și abstract al discursului său filosofic, ca dialog liber cu cititorul de pretutindeni, a fost amănunțit comentat de către o pleiadă faimoasă de exegeți din varii medii universitare, științifice, literar-artistice, poetul dăruind culturii române o operă semnificativă, magistral conectată la provocările lumii contemporane.

Iată ce spune autorul în prefața cărții sale: „Adresându-se sensibilității și imaginației cititorului prin epistole, sub forma dialogului, cartea este un act literar. Ca în Roma antică, perioada de glorie, când M.T. Cicero a scris celebra sa operă – relativ la natura profund umană a legăturilor de prietenie, sunt convins că nu departe de acesta gândim și noi astăzi, că tot astfel va fi și în viitor, iar aceasta pentru că spiritul omenesc este și va fi pururea dornic de cunoaștere și de iubire dezinteresată, de a-și apropria o conduită onestă atât în relațiile private, cât și în societate.” (op. cit, ) p. 20)

*** Volumul „Mirabile iubiri. Antologie de gânduri și amintiri / Mirabili amori. Antologia di pensieri e ricordi” de Dumitru Găleșanu (Ed. Eikon, București, 2023)

Gheorghe A. Stroia
Membru al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe ARA

Facebooktwitterby feather