Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » FLORIN ȚENE: O istorie a ideilor trăită cu ajutorul interviului – ÎN DIALOG CU INIMA de GHEORGHE A. STROIA

FLORIN ȚENE: O istorie a ideilor trăită cu ajutorul interviului – ÎN DIALOG CU INIMA de GHEORGHE A. STROIA

Iniţiativa scriitorului şi editorului Gheorghe A. Stroia de a strânge între coperţile a mai multor volume (până în prezent au apărut 4) răspunsurile la întrebările puse scriitorilor români contemporani sub genericul “În dialog cu… Inima” se înscrie în categoria unei istorii a nobleţei sufleteşti.

Cele patru volume, apărute într-o grafică deosebită la Editura „Armonii Culturale”, 2018, ne dezvăluie un adevăr exprimat de La Fontaine „Răbdarea şi timpul îţi aduc mai multe decât puterea şi pasiunea”, expresie înserată „În loc de argument” de Gheorghe A. Stroia cu care se deschide primul volum. Nu pot să trec cu vederea cuvintele spuse de Dan Puric „Ce este, în fond, prietenia dacă nu acel minunat privilegiu al sufletului în care adevărul se poate odihni?” care exprimă esenţa adevărului pe care îl descoperim în răspunsurile intervievaţilor. Chiar dacă scriitorii cuprinşi în aceste volume nu se cunosc personal, prin iniţiativa lui Gheorghe A. Stroia, aceştia au devenit, „metaforic vorbind”, prieteni mărturisitori în credinţa adevărului trăit.

La întrebările inteligente şi răspunsurile sunt pe măsură zicerii lui Charles Bukowski: „Problema cu lumea este că oamenii inteligenţi sunt plini de dubii.” Fapt ce mă convinge de sinceritatea răspunsurilor.

Fiecare scriitor este prezent cu fotografia şi o fişă, esenţială, bio-bibliografică, după care urmează paginile cu întrebările directorului editurii „Armonii Culturale” şi răspunsurile scriitorilor. Remarcăm faptul că întrebările sunt „construite” pe măsura intervievatului, ce denotă o profundă cunoaştere a personalităţii acestuia. Pe ultima copertă sunt publicate fotografiile celor incluşi în fiecare volum în parte.

Primul volum se deschide cu scriitoarea Mihaela Aionesei, continuând cu Aura Dan, Mariana Bendou, Marin Ifrim, Milena Munteanu, Ionuţ Ţene, Titina Nica Ţene şi încheindu-se cu Gheorghe Vicol. În total sunt cuprinşi 28 de scriitori. Interviurile din acest volum sunt, parcă, expresia a ceea ce scria Al. Florin Ţene: „Scriitorul este creator de frumos, iar frumosul are şi valoare morală”.

Volumul II cuprinde 19 scriitori, printre care remarcăm răspunsurile Vasile Bele, Gabriela Căluţiu-Sonnenberg, Vasilica Ilie, Mihai Merticaru, Alexandru Nemoianu, Ion N. Oprea care ia atitudine faţă de USR privind excluderea Hertei Muler, deţinătoarea Premiului Nobel, fiindcă nu a plătit o amărâtă de cotizaţie, în timp ce alţii fură cu milioanele de euro. Mai remarcăm răspunsurile doamnei Melania Rusu Caragioiu şi Traian Vasilcău.

În răspunsurile din volumul III descopăr esenţa aforismului lui Denis Diderot: „Două calităţi esenţiale pentru un artist, morala şi perspectiva.“

Volumul se deschide cu câteva ecouri ale scriitorilor despre apariţia acestui serial de interviuri şi rolul lor în promovarea literaturii contemporane care se naşte sub ochii şi cu ideile noastre. Acesta cuprinde 23 de autori, printre care Ciprian Antoche, Ion C. Duţă, Lili Lazăr, Marian Malciu, Val Răzeşu, Florin T. Roman, Mariana Vicky Vârtosu, Luminiţa Zaharia etc.

Remarc răspunsul lui Vasile Sevastre Ghican care pune o întrebare retorică: “Dacă această carte va ajunge întâmplător şi pe mâna unui parlamentar îndrăgostit de literatură, în primul rând l-aş întreba: de ce, din zece sponsori cărora te adresezi, cu siguranţă nouă dintre ei te refuză“. Sunteţi optimist domnule Ghican. Toţi cei zece vă refuză, fiindcă, aşa cum spunea Luigi Pirandello: „Vei învăţa pe cheltuiala ta că de-a lungul vieţii întâlneşti mai multe măşti decât chipuri”.

Azi (12 octombrie 2018 ), am primit volumul IV, miroase a cerneală proaspătă de tipar şi a hârtie de bună calitate. Imediat, curiozitatea m-a împins să-l deschid să, citesc numele celor cuprinşi. În urma acestei investigaţii, am constatat că în cele patru volume sunt mulţi membri ai Ligii Scriitorilor Români din ţară şi diaspora, dar, nu lipsesc membrii USR, inclusiv scriitori care nu au considerat să facă parte dintr-o organizaţie profesională. În acest context am constatat că există o afinitate, poate chiar iubire, dintre scriitor şi organizaţia din care face parte. Vorba Sf. Ambrozie de Milan care spunea: “În iubire se află cea mai bună apărare a noastră. “

În acest volum am citit cu plăcere şi interes răspunsurile scriitorilor Stan M. Andrei, Floarea Cărbune, Valerian Ciobanu, Georgeta Ghenea, Maria Giurgiu, Ionel Ilie, Victoria Milescu, Virginia Vini Popescu, Ionel Sima, Ioana Stuparu, Nicolae Vălăreanu Sârbu, Ioana Voicilă-Dobre, etc. Încă din primele pagini am citit cu interes aforismele scriitorului Gheorghe A. Stroia despre dialogul sincer dintre reporter şi intervievat, remarc: „Dacă doreşti să te plângi, că sufletul tău rabdă prea mult, atunci ÎN DIALOGUL CU INIMA este… MĂRTURISIRE”. Într-adevăr, mărturisirea te apropie de Dumnezeu, aşa cum citim în Evanghelie.

Gheorghe Postelnicu, scriitor şi dascăl, remarcă cu sinceritate efortul editorului, afirmând: „Indiscutabil, domnul Gheorghe A Stroia este un erudit plecat de bunăvoie într-o fascinantă călătorie intelectuală care îi va marca existenţialitatea, într-o incursiune în alte biografii, descătuşând evocarea unor momente de viaţă semnificative, întretăiate de confesiuni privind actualitatea imediată, excelând, la sfârşitul fiecărui interviu, cu un portret în nuanţe inconfundabile.“

Un fir roşu străbate toate textele: Iubirea de Patria Limbii Române în care s-au născut şi scriu, indiferent că autorii trăiesc pe alte meridiane, şi dragostea faţă de spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic.

Datorită spaţiului tipografic nu am putut să-i enumer pe toţi scriitorii incluşi în cele patru tomuri. Îmi cer scuze. Toate răspunsurile celor publicaţi sunt interesante, sincere, bogate în experienţe de viaţă şi cultură, ele fac parte din istoria literaturii române care se scrie sub ochii noştri.

După citirea celor patru volume am ajuns la concluzia că excesul de istorie şi excesul de evenimenţialitate anulează însăşi posibilitatea acţiunii istorice. O data cu instantaneitatea informaţiei, nu mai există timp pentru istoria însăşi. Adevărul nu rămâne adevăr atunci când îi ridici vălul, adevărul nu are o existenţă nudă, iar realul nu rămâne real când izgonim din el iluzia, realul nu are o realitate obiectivă.

În condiţiile fenomenului de globalizare, aceste volume sunt borne ale grădinii nemuritoare a Limbii Române, în Centenarul Marii Uniri.

 

Al. Florin Ţene

Facebooktwitterby feather