Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » 31 August - Ziua Limbii Române » Gala Poeziei „Șapte Inimi România”

Gala Poeziei „Șapte Inimi România”

Gala Poeziei „ȘAPTE INIMI ROMÂNIA”!
Ediția a II-a (on-line): 22. 04. 2022 – 20. 03. 2023

FESTIVAL de FESTIVALURI!

INVITAȚIE

*********************************************
SURSUM CORDA, Minunate ȘAPTE INIMI ROMÂNIA!

Cel mai mare, cu adevărat grandios festival dedicat poporului român… deschis de la o etapă la alta, de la o ediție la alta – cu posibilitatea de a lărgi aria de participare în funcție de propunerile primite și acceptate!
7 inimi ROMÂNIA! 7 etape-festival!
*********************************
Ar fi minunat să distribuiți această postare…
Fiecare distribuire a acestei INVITAȚII este un gest de adevărat patriotism poetic.
Calde mulțumiri!
************************************************
EVENIMENTE:
************************************************
Seria 1:
7 festivaluri-concurs literar-culturale SPECIFICE Galei Poeziei:

a) Etapa 1: ȘTEFAN CEL MARE DOMN ȘI SFÂNT
b) Etapa 2: ȚARA – MAMĂ, ROMÂNIA
c) Etapa 3: LUPUL DACIC
d) Etapa 4: CURCUBEUL TRICOLOR
e) Etapa 5: LIMBA VECHE ROMÂNEASCĂ – CETINĂ CEREASCĂ
f) Etapa 6: DOR DE ROMÂNIA MARE
g) Etapa 7: FERICIREA – VIS NEPĂMÂNTEAN
……………………………………………………………………
Seria 2:
7 festivaluri-concurs literar-culturale PRIETENE ale Galei Poeziei:
a) Etapa 1: TERRA NOSTRA (Planeta Pământ)
b) Etapa 2: ARS AMANDI (Iubire)
c) Etapa 3: AVE MARIA (Credință)
d) Etapa 4: SUMUS PACEM (Pace)
e) Etapa 5: AMICUS ALTER EGO (Prietenie)
f) Etapa 6: LIBERTAS (Libertate)
g) Etapa 7: GAUDEAMUS IGITUR (Bucurie)
………………………………………………………………….
Seria 3.
7 Antologii – POEM OMAGIAL:

a) CENTENAR REGAL: MARIA ȘI FERDINAND, REGI AI ROMÂNIEI MARI
(15 octombrie 1922)

b) MARIN PREDA – CENTENAR ASTRAL (1922-2022)

c) ION HELIADE RĂDULESCU (2022-1872-1802)

d) CENTENAR „DUILIU ZAMFIRESCU”: VERSURI HETEROMETRE ALBE

e) I. L. CARAGIALE ȘI LUMEA LUI PARADISIACĂ (2022-1852)

f) ARHANGHELUL SĂMĂNĂTORIST: ION AGÂRBICEANU (140)

g) MISTREȚUL CU COLȚI DE ARGINT: CENTENAR „ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ” (1922 – 2022)
…………………………………………………………………..
Seria 4:
7 Antologii De SUFLET:

a) INIMA DE ROMÂNIA (Ediția a II-a)
b) ROMÂNIA – GRĂDINA MAICII DOMNULUI
c) EROI DE IERI, DE AZI, DE MÂINE
d) CREDO. TRILOGIA SINELUI (Ediția a II-a)
e) EMINESCU. LUCEAFĂRUL CU ȘAPTE INIMI ROMÂNIA (ediția a II-a)
f) VERONICA MICLE: NU EȘTI TU ACELA CARE…
g) CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS!…
……………………………………………………………………
Seria 5:
ALMANAHURI Literar-Culturale:

1. LEGENDARUL BUCUR(EȘTI): 1862 – 2022
……………………………………………………………………
Seria 6:
ANTOLOGII DE AUTOR

Se vor edita pentru fiecare autor în parte!
……………………………………………………………………
Seria 7:
ENCICLOPEDIA (Capodopera ediției!)
……………………………………………………………………
Eveniment consacrat prin valoarea, onestitatea și profesionalismul participanților (jurați, concurenți, promotori, simpatizanți, iubitori ai galei etc), atât în festivaluri, cât și în concursurile literar-culturale, devotament și corectitudine din partea organizatorilor, Gala Poeziei „Șapte Inimi România” a devenit deja o emblemă națională! Reverențe fiecăruia dintre dumneavoastră!

OBSERVAȚIE-AVERTISMENT:
Gala Poeziei „ȘAPTE INIMI ROMÂNIA!” este proprietate intelectuală protejată atât de legislația națională, cât și de cea internațională!
Se interzice orice încercare de preluare totală sau parțială a acestui concept!
*********************************************
REGULAMENT (Extras):
*********************************************
Pentru fiecare festival-concurs literar-cultural propriu și/sau prieten, vom avea următoarele 7(șapte) DOMENII literar-culturale:

1. Domeniul POEZIE – VERS MODERN:
1.1. Secțiunea Ineditis
1.2. Secțiunea Editis

2. Domeniul POEZIE ÎN VERS CLASIC:
2.1. Secțiunea Ineditis
2.2. Secțiunea Editis

3. Domeniul AFORISME/SILOGISME:
3.1. Secțiunea Ineditis
3.2. Secțiunea Editis

4. Domeniul PROZĂ POETICĂ:
4.1. Secțiunea Ineditis
4.2. Secțiunea Editis
(eseuri, nuvele, povestiri, schițe, fragmente roman, piese de teatru etc).

5. Domeniul POEZIA PICTURII:
5.1. Secțiunea Ineditis
5.2. Secțiunea Editis

6. Domeniul GRAFICĂ POETICĂ:
6.1. Secțiunea Ineditis
6.2. Secțiunea Editis

7. Domeniul FOTOPOEZIE (picto-poezii, imagini originale sau prelucrate digital, benzi desenate etc):
7.1. Secțiunea Ineditis
7.2. Secțiunea Editis
******************
SECȚIUNI:
******************
În cadrul fiecărui DOMENIU există două Secțiuni SEPARATE:
a) Secțiuni INEDITIS – materialele reprezintă creații proprii cu conținut NOU, nepublicat în vreo carte, antologie, revistă etc, nici în mediul online (site literar sau propriu, blog etc), în social media sau în orice alt spațiu virtual (exemplu: Youtube) și care trebuie să-și păstreze acest statut până după încheierea festivității de premiere din cadrul fiecărei etape-festival; în caz contrar, autorul participant va fi descalificat!!!
b) Secțiuni EDITIS – materialele trimise în concursul literar-cultural vor fi creații proprii dar nu trebuie să îndeplinească celelalte cerințe de la subpunctul anterior (pot fi deja publicate pe suport de hârtie, în medii online/social media etc).

Pentru primele patru domenii (Poezie – vers modern, Poezie în vers clasic, Aforisme/Silogisme, Proză poetică), materialele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de tehnoredactare: editor Word, font Times New Roman 12, la un rând, cu diacritice și fără greșeli gramaticale (a se evita cacofoniile; prezența acestora reprezintă criteriu de descalificare!).

Materialele trimise în cadrul fiecărui festival-concurs literar-cultural trebuie să respecte tematicile impuse, în caz contrar se va proceda la descalificare.

TOATE materialele trebuie semnate (nume real/pseudonim).

OBSERVAȚII:
1. Trofeele aferente fiecărui festival, pe secțiuni, precum și Marele Trofeu (POETICUM GALAE TROPHAEUM), se acordă EXCLUSIV concurenților participanți în cadrul secțiunilor INEDITIS.
2. Concurenții participanți la secțiuni EDITIS au dreptul la întregul Sistem de PREMII, cu excepția Trofeelor/Marelui Trofeu.
3. În cadrul fiecărei etape-festival se vor acorda trofee pe fiecare domeniu, în măsura în care valoarea lucrărilor o va impune.
4. Concurenții au libertatea de a concura la toate domeniile.
5. În cadrul fiecărui domeniu, concurenții au dreptul de a participa cu un singur set de materiale.
6. Participarea la orice eveniment literar-cultural (7 festivaluri-concurs specifice și/sau 7 festivaluri prietene ale Galei Poeziei, 7 Antologii Poem Omagial, 7 Antologii de Suflet) reprezintă acordul de voință liber exprimat al participantului, ACORD prin care se conferă organizatorilor și dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv de folosire a materialelor primite în acțiuni prezente și/sau viitoare.
************************************************
În cadrul fiecăreia dintre cele două secțiuni (INEDITIS/EDITIS) se vor extrage următoarele ARII de VÂRSTĂ:
a) Aria VETERANUM (vârsta peste 70 de ani) – plus de OMAGIU, premiere nonexcluzivă!
b) Aria TENERUM (vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani) – concurs de sine stătător, premiere excluzivă!
Lucrările minorilor trebuie însoțite de ACORDUL scris al unuia dintre părinți sau al tutorelui. NU se acceptă lucrări provenind de la copii sub 10 ani!

NB:
1. Premierea excluzivă (Aria TENERUM) înseamnă că autorii participanți vor fi jurizați separat!
2. Premierea nonexcluzivă (Aria VETERANUM) înseamnă că materialele trimise de autorii care au vârsta de 70 ani sau peste 70 ani NU vor fi jurizate ca grup separat, CI vor fi supuse singurului proces de jurizare aplicat TUTUROR concurenților cu vârsta de 18 ani abia împliniți sau peste 18 ani.
3. Ca atare, a nu se înțelege că autorii cu vârste 18-70 ani nu pot participa, Doamne-ferește! (Facem aceste precizări speciale deoarece am primit întrebări pe seama acestui subiect.)
Autorii cu vârste 18-70 de ani sunt cei mai numeroși, fiind așteptați cu toate cele Șapte Inimi România, DAR nu beneficiază de premii rezervate minorilor sau seniorilor.
4. REPETĂM: Atât autorii cu vârste cuprinse între 18-70 ani, cât și cei cu vârste de peste 70 ani, vor trimite materiale care vor fi jurizate în comun, de către membrii aceleiași comisii de jurizare! Doar că, din respect pentru veteranii noștri, se pot acorda ȘI PREMII SUPLIMENTARE – Aria VETERANUM, în condițiile în care rezultatele obținute de veterani se încadrează în limitele valorice de premiere. Tocmai de aceea am precizat că NU li se fac favoruri privind criteriile de jurizare, CI dorim să le oferim doar un plus de omagiu!
***********************************************
Fiecare domeniu poate avea Secțiuni de tip GLISSANDO, adică secțiuni suprapuse cu cele de mai sus (concurenții pot primi MIX de PREMII, nu sunt secțiuni excluzive):
a) Secțiuni dedicate românilor de dincolo de Prut.
b) Secțiuni dedicate românilor din Diaspora.
c) Secțiuni dedicate debutanților.
d) Secțiuni dedicate participanților post-mortem etc.

Orice secțiune non-excluzivă are rolul de a evidenția anumite elemente calitativ-valorice și/sau de originalitate, aspecte speciale etc, dar nu permite favorizarea anumitor clase de concurenți, nu permite segregare valorică a materialelor trimise în concursurile literar-culturale.
Acesta este motivul pentru care nici Secțiunea VETERANUM nu a fost considerată drept secțiune excluzivă; singura secțiune excluzivă este cea rezervată minorilor.
*************************
STRĂINĂTATE:
*************************
Ediția a II-a a Galei Poeziei „ȘAPTE INIMI ROMÂNIA” se deschide în ultimul an din Deceniul 2013-2022 declarat de UNESCO ca fiind DECENIUL INTERNAȚIONAL AL APROPIERII ÎNTRE CULTURI, ocazie cu care dorim să onorăm cum se cuvine acest moment.

De aceea, a fost gândit un set de încă 7 festivaluri literar-culturale, denumite festivaluri prietene, fiecare cu tematică originală!

Astfel, lansăm INVITAȚIE către oameni de cultură din toate țările să se alăture acestui festival de festivaluri!

În cadrul fiecărui domeniu NU vom avea Secțiuni SPECIALE, dedicate participanților de altă naționalitate din alte țări și care nu au cetățenie română, deoarece valoarea operei de cultură NU cunoaște limite, nici… granițe!

Autorii străini pot participa exclusiv în festivalurile-concurs literar-culturale prietene, dată fiind tematica largă a acestor festivaluri!

Lucrările acestor participanți la festival (domeniile 1, 2, 3 și 4), inclusiv titlul și eventualele mesaje inserate (domeniile 5, 6 și 7), se vor transmite atât în LIMBA ROMÂNĂ, cât și în limba maternă!
************************************************
DA! Participarea românilor din străinătate nu îl transformă în festival internațional, ci dă valoare, autenticitate doar – este și rămâne festival NAȚIONAL, un festival dedicat națiunii române, oriunde s-ar afla ea!
NU! Participarea autorilor străini nu îl transformă în festival internațional, ci dă ocazia celor care iubesc România să se manifeste prin cultură – este și rămâne festival NAȚIONAL, un festival dedicat poporului român și poeziei sale!!!
************************************************
NB:
Frații de dincolo de Prut sunt români (nu străini), această manifestare culturală fiind în egală măsură și a domniilor lor!
*********************
JURIZAREA:
*********************
Juriul are în componență specialiști de o probitate morală și profesională incontestabile!
Numărul membrilor juriului poate crește de la etapă la etapă pentru a se ajunge la o evaluare cât mai complexă și exhaustivă a materialelor supuse jurizării, practicându-se totodată și o dinamizare a procesului de jurizare, prin modificarea structurii comisiilor de jurizare.
Identitatea membrilor juriului va fi dezvăluită în cadrul Festivităților din finala Galei Poeziei.

Foarte important: se va juriza fără onorariu, doar cu INIMA de român!

De asemenea, organizatorii și jurații NU vor participa ca și concurenți!
Și…
NU vom adăuga premianți ulterior încheierii vreunei etape!
NU vom suna concurenți, ca să-i determinăm a renunța!
NU vom da ceasul înainte, pentru a scurta termenul (nici înapoi, pentru a facilita întârzieri)!
NU vom eluda includerea tuturor materialelor în volumele publicate, tocmai pentru a se cântări și de către concurenți valoarea lucrărilor premiate!
NU!… NU!… NU!…
Aceia dintre dumneavoastră care mă cunoașteți și/sau care iubiți poezia mea știți că sunt un om de cuvânt, de o moralitate desăvârșită! Așa că…
NU voi dezamăgi niciodată pe nimeni!
NU voi trăda încrederea nimănui și, în primul rând, NU mă voi trăda eu însămi!
Sunt bineveniți toți autorii care simt românește!
Cu mare drag și încredere deplină, vă invităm să mergem de mână pe acest minunat drum calăuziți de cuvânt, de iubirea pentru neam și țară!
*************************************
INVITAȚIE SPECIALĂ:
*************************************
Sunt invitate, de asemenea, TOATE ENTITĂȚILE SOCIAL-CULTURALE să se alăture
celui mai mare și spectaculos festival dedicat Poeziei, României și Românilor!

Opiniile/propunerile/criticile sunt așteptate la adresa e-mail:

SapteInimiRomania@gmail.com
(cu a, nu â……………..)

************************************************
MODALITATE DE DESFĂȘURARE:
***********************************************
1. Având în vedere condițiile socio-sanitare din acest moment, precizăm că ediția a II-a se va desfășura exclusiv on-line!
……………………………………………………………………
În acest sens, au fost create grupurile Facebook:
a) Gala Poeziei „ȘAPTE INIMI ROMÂNIA”
b) ȘAPTE INIMI ROMÂNIA (Univers cultural)
……………………………………………………………………
Toate materialele se vor trimite, în termen, la adresa de e-mail:

SapteInimiRomania@gmail.com
(cu a, nu â……………..)

Termen-limită: 31 decembrie 2022, orele 24.00 (ora României)!

Acest termen NU se va mai modifica, motiv pentru care vă rugăm a-l respecta cu sfințenie!

Termenul-limită (31 decembrie 2022, orele 24.00) este același, atât pentru toate cele șapte etape-festival, pentru cele șapte festivaluri-concurs prietene, cât și pentru cele 14 volume antologice (7 Antologii – Poem Omagial, 7 Antologii de Suflet), respectiv Almanahul literar-cultural!
……………………………………………………………………
2. În e-mailul de trimitere se va atașa câte un fișier Word aferent fiecărui festival-concurs, cu următoarele precizări:
– Denumire etapă-festival specific și/sau prieten;
– Domeniul și Secțiunea aferentă (Ineditis/Editis);
– Nume/pseudonim autor;
– Vârsta (opțional): peste 70 ani inclusiv sau între 10-18 ani;
– Țara de origine;
– Titlurile lucrărilor.
OBSERVAȚIE:
Materialele aferente celor 7 Antologii – poem omagiale, respectiv celor 7 Antologii de Suflet, pot fi postate și sub formă de comentarii în cadrul anunțurilor aferente din grupul cu aceeași denumire , în acest caz nefiind obligatorie trimiterea prin e-mail!

3. Începând cu 01 februarie 2023, se vor deschide festivitățile de premiere, cu decernarea online a Diplomelor aferente fiecărei etape-festival specific, respectiv festivaluri prietene.
Distincțiile se vor acorda periodic, pe tot parcursul Galei!
4. Festivitatea de premiere ocazionată de etapa finală se va desfășura online în perioada 18 – 20 martie 2023.
*********************************************
POETICUM GALAE TROPHAEUM
(Marele Trofeu)
*********************************************
Pentru a participa în competiția de gală este obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarelor șapte condiții:
a) Concurentul să participe cu materiale în toate cele 7(șapte) etape-festival literar-culturale SPECIFICE, cel puțin în Secțiunile Ineditis, la ambele domenii:
a.1. Domeniul POEZIE – Vers Modern;
a.2. Domeniul POEZIE în Vers Clasic.
b) Concurentul să participe cu materiale în toate cele 7(șapte) etape-festival literar-culturale PRIETENE, cel puțin în Secțiunile Ineditis, la ambele domenii:
b.1. Domeniul POEZIE – Vers Modern;
b.2. Domeniul POEZIE în Vers Clasic.
c) Concurentul să participe cu materiale în toate Antologiile:
c.1. Cele 7(șapte) Antologii – Poem Omagial;
c.2. Cele 7(șapte) Antologii de Suflet.
d) Participarea pe tot parcursul Galei Poeziei să fie OBLIGATORIU în Secțiunea INEDITIS! Se poate participa și în Secțiunile Editis, DAR aceste participări NU dau dreptul de a concura la Poeticum Galae Trophaeum, ci doar dreptul de a beneficia de Sistemul de Premii aferent.
e) Să urce cel puțin de 7(șapte) ori pe podium în cadrul festivalurilor SPECIFICE Galei Poeziei, oricare ar fi acestea: Podium AUTORI sau Podium POEZII (Loja Poetică).
Podiumul din cadrul festivalurilor PRIETENE NU este considerat criteriu de acces în competiție pentru Marele Trofeu, DAR participarea în cadrul acestora este OBLIGATORIE.
f) În competiția dedicată special POETICUM GALAE TROPHAEUM, concurentul trebuie să participe cu materiale la ambele domenii:
f.1. Domeniul POEZIE – Vers Modern;
f.2. Domeniul POEZIE în Vers Clasic.
g) Să iubească Gala Poeziei cu toate cele ȘAPTE INIMI ROMÂNIA!
Urcare pe podium înseamnă, în contextul Galei Poeziei, obținerea unui PREMIU, nu a unui loc anume dintr-o ierarhie valorică.

A nu se confunda premiul cu distincția!
***********************************
Sistemul de PREMII și DISTINCȚII:
***********************************
A. DISTINCȚIILE
******************
Vor fi oferite tuturor participanților în festival (concurenți, non-concurenți), pe întreaga durată a Galei:
*****************************************
A1) Distincția REVERENȚA CULTURALĂ
*****************************************
Se acordă TUTUROR participanților la festivaluri și concursuri literar-culturale, precum și celor care vor empatiza cu gala (concurenți și non-concurenți), în semn de mulțumire pentru sprijin moral și implicarea sufletească: mesaje de susținere, felicitări, distribuirea și promovarea evenimentului în mediul online sau în alte medii sociale, implicare cu sfaturi, idei, opinii etc – chiar o simplă apreciere a paginii/postării; se acordă celor care sprijină în măsură cât de mică organizarea și desfășurarea acestui grandios eveniment literar-cultural.

Fără toți cei care iubim poezia și țara, acest festival de festivaluri ar fi devenit o iluzie, dar inimile dumneavoastră s-au prins în această Horă a inimilor și vă rugăm să acceptați acest gest minim de recunoștință cu felicitări!
*********************************
A2) Distincția LORD AL POEZIEI
**********************************
Se acordă participanților în festival – concurenți și deopotrivă nonconcurenți – care aduc o contribuție SPECIALĂ în desfășurarea și organizarea festivalului, prin promovarea gratuită a acestui grandios eveniment literar-cultural și social etc.
***********************************
A3) Distincțiile
AMAZOANA/CAVALER AL POEZIEI
************************************
Datorită faptului că pot fi autori care își doresc foarte mult să onoreze Gala Poeziei cu prezența domniilor lor (participare cu materiale doar în festivaluri, NU și în concursuri), am considerat că este corect ca TOȚI participanții cu material literar-cultural (concurenți și non-concurenți) să primească Distincțiile, pe DOMENII:
– AMAZOANA Poeziei (distincție conferită Doamnelor);
– CAVALER al Poeziei (distincție conferită Domnilor).

TOATE aceste materiale – care NU intră în concurs – se vor regăsi în volumele enciclopedice/antologice ce se vor edita (alături de materialele care au participat în concursuri și au fost sau nu premiate).
*************************************
A4) Distincții HONORUM „CUM LAUDE”
*************************************
Se acordă în semn de prețuire a creației ce s-a dăruit pe sine în agoră (recunoștință și apreciere a participării în):
– Antologiile – Poem omagial;
– Antologiile de Suflet;
– Almanahuri literar-culturale.
***********************
A5) TITLURI ONORIFICE
***********************
5.1. Premiul onorific ANNO MIRABILIS 2022 (2775 Ab Urbe Condita):
Se acordă tuturor participanților (concurenți, jurați, graficieni etc) din etapa I a Galei Poeziei, etapa care dă startul ediției.
5.2. Distincția IN HONOREM POETICA:
Se decernează membrilor juriului, pentru fiecare etapă-festival în parte.
5.3. Alte titluri onorifice.
*******************************
B. PREMIILE Etapelor-festival:
*******************************
Se acordă pe DOMENII și se oferă doar autorilor/lucrărilor participanți/participante în CONCURSUL literar-cultural:

B1. Premii specifice fiecărei etape/festival specific și/sau prieten (Podium autori).
B2. Premii LOJA POETICĂ (Podium poeziilor).
B3. Premii speciale – acordate celorlalte materiale:
– Proză poetică;
– Aforisme/Silogisme;
– Pictură;
– Grafică;
– Fotopoezie.

În cadrul fiecărei etape-festival se va acorda – pe DOMENII – câte un TROFEU care poartă numele festivalului.

IMPORTANT:
Materialele care vor purta ca și titlu numele vreunui festival/vreunei tematici vor fi eliminate din concurs și se va proceda la demararea procedurilor de remediere a situației de către autor.
Vă rugăm să acceptați faptul că acest concept al Galei Pozeiei este proprietate intelectuală!
********************************
C. PREMIILE ETAPEI de GALĂ
********************************
În etapa de gală (etapa finală) se vor acorda distincții, Marele Trofeu, premii și trofee onorifice:

C1) CONCURENȚI:

C1.1. POETICUM GALAE TROPHAEUM
Se acordă unuu singur, pentru ambele domenii dedicate Poeziei:
– POEZIE – VERS MODERN (Secțiunea Ineditis);
– POEZIE ÎN VERS CLASIC (Secțiunea Ineditis).

C2) Trofeul onorific POETICUM HEDERA:
Se decernează tuturor participanților din concursul Etapei de Gală (autori care îndeplinesc cele 7 condiții, participă dar nu obțin Marele Trofeu)!

C3) PREMII ONORIFICE Speciale:
Se decernează participanților în Etapa de Gală DAR în afara concursului (fără drept de concurs):
– Premii onorifice CÂNTECUL GINTEI LATINE (V. Alecsandri) – pentru poezie;
– Premii onorifice pentru Proză scurtă;
– Premii onorifice pentru Aforisme/Silogisme.
– Premii onorifice ROMÂNIA REVOLUȚIONARĂ (C. D. Rosenthal) – pentru Pictură, Grafică, Fotopoezie etc

C4) Premii și Trofee onorifice pentru Onorații membri ai Juriului:

C4.1. Distincții IMPERATORE VERBI:
Se decernează exclusiv celor 3 președinți de onoare ai juriului: România, Republica Moldova, Diaspora Românească.
C4.2. Distincția POETICA HONORIS CAUSA:
Se decernează exclusiv membrilor juriului din etapa de gală!
C4.3. Trofeul Onorific MAGISTER POETARUM HONORIS CAUSA:
Se decernează tuturor membrilor juriului care ne acordă sprijinul, fără onorariu, în oricare dintre etapele-festival.

C5) ALTE Distincții, Trofee și Premii Onorifice:

C5.1. Premiul Onorific DEI GRATIA REGINA (de exemplu!).

************************************************
NU UITAȚI!
20 Martie: Ziua Mondială a Fericirii!
21 Martie: Ziua Internațională a Poeziei!
Mult succes tuturor! Doamne-ajută!
Mulțumim tuturor celor care vor distribui acest mesaj și le vom oferi cu dragă inimă Distincția REVERENȚA CULTURALĂ!
********************************************
FESTIVALURI-CONCURS Literar-Culturale SPECIFICE:
********************************************
1. Festivalul-concurs literar-cultural ”ȘTEFAN CEL MARE DOMN ȘI SFÂNT”
*********************************************************************
ETAPA-festival 1.
Evenimente/momente/personalități omagiate/comemorate:
a) Domnia lui Ștefan cel Mare (565 ani de la urcarea pe tronul Moldovei, cea mai lungă domnie din epoca medievală, în Țările Române);
b) Ștefan cel Mare – sprijinitor al culturii și bisericii, ctitor al unui mare număr de mănăstiri și biserici atât în Moldova, cât și în Țara Românească.

Se vor trimite 2(două) materiale, câte unul pentru fiecare eveniment/moment/personalitate omagiat/omagiată.
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
************************************************
2. Festivalul-concurs literar-cultural ”ȚARA-MAMĂ, ROMÂNIA”
************************************************
ETAPA-festival 2.
Evenimente/momente/personalități omagiate/comemorate:
a) Anexarea Bucovinei de către Monargia Habsburgică (1774);
b) Pierderea Basarabiei (Tratatul de la București, 28 mai 1812);
c) Pierderea Basarabiei și Bucovinei de Nord (28 iunie 1940 -3 iulie 1940).

Se vor trimite 3(trei) materiale, câte unul pentru fiecare eveniment/moment/personalitate omagiat/omagiată.
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
************************************************
3. Festivalul-concurs literar-cultural ”LUPUL DACIC”
************************************************
ETAPA-festival 3.
Evenimente/momente/personalități omagiate/comemorate:

a) Dragonul dacic: stindardul de luptă al strămoșilor;
b) Zamolxis – zeul suprem din panteonul geto-dacic.

Se vor trimite 2(două) materiale, câte unul pentru fiecare eveniment/moment/personalitate omagiat/omagiată.
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
**********************************************
4. Festivalul-concurs literar-cultural ”CURCUBEUL TRICOLOR”
**********************************************
ETAPA-festival 4.
Evenimente/momente/personalități omagiate/comemorate:
a) 155 ani de la publicarea de către M. Eminescu a celebrei ode „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie…?” (în revista Familia III nr. 14 din 14 aprilie 1867).
b) Podul de flori de peste Prut: 6 mai 1990;
c) Zilele Drapelului Românesc: 27 aprilie, respectiv 26 iunie;
d) Ziua Independenței Rep. Moldova: 27 august

Se vor trimite 4(patru) materiale, câte unul pentru fiecare eveniment/moment/personalitate omagiat/omagiată.
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
************************************************
5. Festival-concurs literar-cultural “LIMBA VECHE ROMÂNEASCĂ – CETINĂ CEREASCĂ”
************************************************
ETAPA-festival 5.
Evenimente/momente/personalități omagiate/comemorate:

a) Neacșu Lupu din Câmpulung, autorul Scrisorii – primul text în Limba Română;
b) Ziua Limbii Noastre Române: 31 august (România și Republica Moldova)

Se vor trimite 2(două) materiale, câte unul pentru fiecare eveniment/moment/personalitate omagiat/omagiată.
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
************************************************
6. Festival-concurs literar-cultural “DOR DE ROMÂNIA MARE”
************************************************
ETAPA-festival 6.
Evenimente/momente/personalități omagiate/comemorate:
a) Mica Unire: 24 ianuarie 1859
b) Marea Unire: 1 Decembrie 1918
c) Sf. Apostol Andrei – ocrotitorul românilor: 30 noiembrie

Se vor trimite 3(trei) materiale, câte unul pentru fiecare eveniment/moment/personalitate omagiat/omagiată.
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
************************************************
7. Festival-concurs literar-cultural “FERICIREA – VIS NEPĂMÂNTEAN”
************************************************
ETAPA-festival 7.
Evenimente/momente/personalități omagiate/comemorate:
a) Fericirea.
b) Visul.

Se vor trimite 2(două) materiale, câte unul pentru fiecare eveniment/moment/personalitate omagiat/omagiată.
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
************************************************
ETAPA dedicată POETICUM GALAE TROPHAEUM (Marele Trofeu):

Se va comunica TEMATICA în data de 01 Martie 2022!

Termen-limită: 08 martie 2022 (orele 24.00)!
************************************************
NOTA BENE:
NB 1.
Vă rugăm să respectați tematica fiecărui punct din cadrul fiecărei etape-festival, pentru a nu risca să fiți descalificați!
NB 2.
De asemenea, ar fi foarte bine să trimiteți UN SINGUR poem aferent unei tematici (unui subpunct din cadrul fiecărei etape-festival), pentru a nu ne obliga să rezolvăm prin corespondență inutilă acest aspect… Dacă simțiți nevoia mai multor poeme, vă rugăm să precizați clar ce este în cadrul concursului și ce este doar în festival.
NB 3.
Dacă se trimit materiale doar pentru unul sau altul dintre evenimentele/ momentele/personalitățile omagiate/comemorate, autorii NU vor fi descalificați DAR pentru materialul/materialele lipsă nu li se va atribui punctaj; ca atare, se vor diminua șansele de a urca pe Podiumul Poeților/Pictorilor etc, păstrându-se doar dreptul de premiere pentru fiecare lucrare în parte (Premii Loja Poetică, Șevaletul de Aur etc).
NB 4.
Autorii-concurenți care au vârsta de peste 70 ani (inclusiv 70) sunt rugați să precizeze această informație pentru a ne ajuta în decernarea premiilor VETERANUM.
NB 5.
Autorii-concurenți care au vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani sunt rugați să precizeze această informație pentru a ne ajuta în decernarea premiilor TENERUM.
NB 6.
Materialele aferente fiecărei etape-festival se primesc pe tot parcursul galei, până la termenul-limită de 31 decembrie 2022, orele 24.00. Orice trimitere ulterioară va fi refuzată!
************************************************
EDIȚIE SPECIALĂ!
……………………………………………………………………
FESTIVALURI-CONCURS Literar-culturale PRIETENE ale Galei Poeziei:
************************************************
1. Festivalul-concurs TERRA NOSTRA

Tematică festival: PLANETA PĂMÂNT
Se va trimite un singur material aferent Domeniului ales!
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
……………………………………………………………………
2. Festivalul-concurs ARS AMANDI

Tematică festival: IUBIREA.
Se va trimite un singur material aferent Domeniului ales!
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
……………………………………………………………………
3. Festival-concurs AVE MARIA

Tematică festival: CREDINȚA
Se va trimite un singur material aferent Domeniului ales!
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
……………………………………………………………………
4. Festivalul-concurs SUMUS PACEM

Tematică festival: PACEA
Se va trimite un singur material aferent Domeniului ales!
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
……………………………………………………………………
5. Festival-concurs AMICUS ALTER EGO

Tematică festival: PRIETENIA
Se va trimite un singur material aferent Domeniului ales!
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
……………………………………………………………………
6. Festivalul-concurs LIBERTAS

Tematică festival: LIBERTATEA
Se va trimite un singur material aferent Domeniului ales!
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
……………………………………………………………………
7. Festivalul-concurs GAUDEAMUS IGITUR

Tematică festival: BUCURIA
Se va trimite un singur material aferent Domeniului ales!
Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
*********************************************
Antologii – POEM OMAGIAL:
*********************************************
1. CENTENAR REGAL: MARIA ȘI FERDINAND, REGI AI ROMÂNIEI MARI
(15 octombrie 1922)

2. MARIN PREDA – CENTENAR

3. ION HELIADE RĂDULESCU (2022-1872-1802)

4. CENTENAR „DUILIU ZAMFIRESCU”: VERSURI HETEROMETRE ALBE

5. I. L. CARAGIALE ȘI LUMEA LUI PARADISIACĂ (2022-1852)

6. ARHANGHELUL SĂMĂNĂTORIST: ION AGÂRBICEANU (140)

7. MISTREȚUL CU COLȚI DE ARGINT: CENTENAR „ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ” (1922 – 2022)

Detalii aferente acestor Antologii POEM OMAGIAL sunt/vor fi comunicate în Secțiunea ANUNȚURI din Grupul Facebook GALA POEZIEI ȘAPTE INIMI ROMÂNIA!

Termen-limită: 31 decembrie 2022 (orele 24.00)
***************************************
ANTOLOGII de SUFLET:
***************************************
1. INIMA DE ROMÂNIA (Ediția a II-a)
Link aferent:
https://m.facebook.com/groups/253090876224502/permalink/535600391306881/

2. ROMÂNIA – GRĂDINA MAICII DOMNULUI
Link aferent:
https://www.facebook.com/groups/253090876224502/permalink/593220335544886/

3. EROI DE IERI, DE AZI, DE MÂINE
Link aferent:
https://m.facebook.com/groups/253090876224502/permalink/554645259402394/

4. CREDO. TRILOGIA SINELUI (Ediția a II-a)
Link aferent:
https://www.facebook.com/groups/253090876224502/permalink/595618638638389/

5. EMINESCU. LUCEAFĂRUL CU ȘAPTE INIMI ROMÂNIA (ediția a II-a)
Link aferent:

6. VERONICA MICLE: NU EȘTI TU ACELA CARE…
Link aferent:

7. CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS!…
Link aferent:
https://www.facebook.com/groups/253090876224502/permalink/601928231340763/
************************************************
ALMANAH LITERAR-CULTURAL:
************************************************
1. LEGENDARUL BUCUR(EȘTI): 1862-2022
Link aferent:

*********************************************
GRAFICĂ-PORTRET sau Fotografie clasică?
*********************************************
Pentru editarea volumelor este nevoie de imaginea fiecăruia dintre dumneavoastră. În locul clasicei fotografii, există posibilitatea unei opere de artă (portret grafică) realizate de către artistul plastic Iurie Brașoveanu. Doritorii sunt rugați a lua legătura cu dumnealui!
***********************
ACORD DE PUBLICARE:
***********************
Întrucât vom populariza și disemina sub toate formele posibile acest festival de festivaluri (ceea ce presupune inclusiv Festivitățile de Premiere, autorii-concurenți și materialele trimise în concurs), vă rugăm să luați act de faptul că, prin participarea unui autor în oricare festival-concurs și/sau antologii considerăm că am primit déjà ACORDUL DE PUBLICARE oferit în mod tacit de către respectivul autor-concurent.
************************************************
Vă așteptăm!
Onorată să mergem alături pe acest drum magic!
(Pentru orice nelămurire, rog a fi contactată!)

PS: Mulțumim infinit domnului Mihai Catruna pentru conceptul grafic al afișelor și al diplomelor!

SURSUM CORDA!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838132217566920&id=100041104471955

Cu iubire infinită,
Director:
Lhana Roma-Nova

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București