Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » STELIAN GOMBOȘ: Încercările vieţii…

STELIAN GOMBOȘ: Încercările vieţii…

Încercările vieţii…

În multe locuri, condiţii şi împrejurări îl putem întâlni, vedea, percepe şi simţi pe Dumnezeu, mai corect spus, oriunde şi oricând dar, cel mai bine, îl putem descoperi şi (re)cunoaşte în situaţiile noastre limită, în clipele noastre de (grea)cumpănă şi (în) momentele noastre de (dificilă) încercare!…

Pe Dumnezeu, cred eu, cel mai bine îl putem „atinge” în Sfânta Liturghie (bineînţeles, şi în celelalte slujbe bisericeşti), în rugăciunea noastră particulară sau personală, în toată fapta cea bună pe care o săvârşim dar şi, ascultând, cu luare aminte, adică cu multă atenţie, reflecţie şi concentrare, Sfânta Slujbă a Prohodirii, a Înmormântării – căci, aici înţelegem, cel mai bine, fragilitatea, perisabilitatea şi vulnerabilitatea umană precum şi locul, rostul şi folosul nostru pe acest pământ, în această viaţă!…

Revenind, la încercările vieţii, toţi Marii Sfinţi Părinţi, Teologi, Părinţi Duhovnici şi Scriitori Bisericeşti au afirmat/susţinut, la unison, că, pe Dumnezeu, îl putem întâlni, descoperi şi cunoaşte, îndeosebi, în împrejurările şi încercările concrete ale vieţii noastre, în momentele limită şi situaţiile cheie din viaţa, petrecerea, nevoinţa ori vieţuirea noastră!…

Da, încercările vieţii, constituie şirul ori suita de examene la care noi, fiecare în parte, suntem supuşi, prin dragostea proniatoare şi (prin) purtarea de grijă providenţială a lui Dumnezeu, cu timp şi fără timp, cu scopul, fortificării noastre spirituale, vindecării noastre morale, tămăduirii noastre duhovniceşti şi consolidării noastre sufleteşti!…

În şi din încercările vieţii învăţăm, remarcăm şi reţinem că, până la urmă, Dumnezeu este totul în toate, în tot locul şi în tot ceasul, că fără El nu avem şi nu suntem nimic, că, dacă îl avem pe El, de fapt, am câştigat şi, deci, avem totul iar dacă nu-l avem pe El, practic, am pierdut absolut totul!…

Drept aceea, în timpul încercărilor vieţii îl descoperim pe El în toată măreţia Sa dar şi în toată gingăşia, delicateţea ori sensibilitatea Lui, constatăm, cu adâncă umilinţă, cât de mult ne iubeşte, cât (ne) este de părintesc şi de iubitor cu noi, realizăm, cu profundă smerenie, cât este de iertător, îndelung milostiv şi mult răbdător; altfel spus, aici şi acum, ni se revelează Părintele nostru, în toată căldura, pedagogia, dreptatea, blândeţea şi bunătatea Sa!…

Aşadar, în asemenea clipe, momente, ipostaze sau condiţii, ne dăm, în sfârşit, sema, conştientizând, până la străpungerea inimii, că, numai El ne-a ajutat/ne ajută şi numai El ne mai poate salva, scoate ori apăra în şi din orice situaţie, că, de fapt, (numai) la El ne (mai) este salvarea, pavăza, scutul, traversarea, depăşirea ori gestionarea în şi din orice boală, povară, necaz, eşec, insucces, rateu, dilemă, neputinţă, slăbiciune sau strâmtorare!…

De aceea, vorba lui Blaise Pascal „chiar merită să-l cunoşti pe Dumnezeu, măcar să încerci: dacă El nu există, încercând, nu ai pierdut nimic dar, dacă El există iar tu te-ai încăpăţânat să negi acest fapt, ai pierdut totul!”…

Altminteri, fără a vrea sau urmări să fiu patetic, vă pot recunoaşte şi mărturisi că, potrivit propriei mele credinţe, convingeri sau, mai bine spus, încredinţări, Dumnezeu se află în spatele (sau în faţa) oricărei încercări, că orice situaţie de acest fel îl (poate) conţine pe Dumnezeu şi, mai mult decât atât, este un mesaj destinat, anume, special, fiecăruia dintre noi – protagonistul ori protagoniştii încercării respective; important este să încercăm şi, să şi reuşim, să recunoaştem acest lucru şi să ne străduim să înţelegem, să descifrăm taina acelui mesaj, noima acelei încercări, pedagogia acelui prag, folosul acelui obstacol, fie că vorbim de o boală (poate chiar incurabilă), avarie, incident, incendiu sau accident fie că vorbim de un sfârşit subit ori năpraznic, de pierderea cuiva drag, de pierderea casei, familiei, soţului/soţiei, serviciului şi multe, multe altele!…

Prin urmare, vedeţi, fiindcă viaţa omului are suişuri şi coborâşuri, este bine ca, „atunci când eşti prea sus să nu ameţeşti iar când eşti foarte jos să nu desnădăjduieşti!” (Mitropolit Bartolomeu Anania).

Iar „când îl vezi pe un om foarte sus, lăudat şi aplaudat de toţi, să nu uiţi că este numai un om iar când îl vei vedea sau întâlni pe (un) altul (de)căzut, foarte jos, uitat, ignorat şi izolat de toţi să-ţi aduci aminte că şi acela este un om!” (Episcop Ioan Mihălţan).

În altă ordine de idei, dincolo de faptul că, (toate) încercările vieţii au un motiv pedagogic şi un scop moral, izbăvitor, sfinţitor, soteriologic (mântuitor), curăţitor şi purificator, eu cred că, Dumnezeu (ne) mai trimite sau (mai) îngăduie lucrarea diferitelor încercări, în viaţa noastră, în forme şi moduri variate, odată: pentru a înţelege că „toată darea cea de folos şi tot darul (cel) desăvârşit de sus este, de sus vine, de la Tine – Părintele luminilor” iar, altădată: pentru a (re)activa umanitatea, originalitatea, unicitatea, inspiraţia şi creativitatea din noi!…

Cu alte cuvinte, atunci, acolo, jos, Dumnezeu ne pune la treabă, căci, când am (de)căzut am fost fără El dar când ne ridicăm o facem cu El de faţă, fiind nu doar El cu noi dar, mai cu seamă, noi cu El, iar, Lui îi place să vadă că ştim, că putem, că reuşim să ne (re)venim, să ne (re)dresăm, să ne (re)calibrăm, practic, să ne (re)inventăm, să (re)devenim cei dintâi, să „fim, iarăşi, ce am fost şi, mai mult decât atât!” (Petru Rareş).

În concluzie, încercările vieţii noastre, formează/alcătuiesc crucea vieţii noastre, pe care, dacă o vom purta cu demnitate, onestitate, fără şovăială, comentarii sau cârtire, adică, fără a fi nişte resemnaţi, rataţi, fatalişti ori defetişti, vom (re)deveni oameni zdraveni, vindecaţi, tămăduiţi, sănătoşi, nealteraţi, neafectaţi, nedeterioraţi şi, nedegradaţi, fiindcă, până, la urmă, „ce nu te doboară te face mai puternic, te întăreşte!”

Altfel spus, fără a (ne) plânge, văicări sau a ne lamenta, avem posibilitatea, capacitatea, calitatea ori şansa de a pricepe şi înţelege că, „momentele de suferință și de jertfă sunt clipe de binecuvântare, căci lângă fiecare cruce se află și o înviere!” (Părintele Efrem Filotheitul).

În încheiere, voi afirma, susţine şi sublinia faptul că, noi suntem chemaţi şi îndemnaţi ca într-o atare ipostază ori situaţie, să-i cerem, în rugăciune, veritabilă şi autentică, sinceră şi neîncetată, serioasă, asumată şi responsabilă, ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu precum şi luminarea minţii, cugetului şi raţiunii noastre, spre a înţelege, exact şi precis, cum anume trebuie să depăşim, să gestionăm, să traversăm: pragul îndoielii, capcana deznădejdii, cursa îmbolnăvirii, momentul însingurării, clipa izolării, abisul disperării, hotarul necredinţei şi, deci, obstacolul încercării!…

Dumnezeule, milostiveşte-te spre mine, păcătosul, necuratul şi, (mult) încercatul! Amin!…

Stelian Gomboş

https://steliangombos.wordpress.com/

Facebooktwitterby feather

Despre Stelian GOMBOS

CURRICULUM VITAE GOMBOŞ STELIAN TITUS Date Naţionalitatea: română personale: Data naşterii: 8 iulie anul 1977 Locul naşterii: Oradea – Bihor Obiective: Să îmi folosesc pregătirea acumulată în timpul studiilor şi să acumulez experienţă, răspunzând provocărilor pozitive Studii: 1992 –1996 - Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea 1996 - 2000 - Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea 2000 - 2001 - Masterat Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea 2003 - 2006 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Aristotel” din Thessalonic – Grecia 2008 – 2012 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 2012 – 2013 – Doctorand, prin transfer, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova. 2006 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Managementul Informaţiilor în instituţiile publice” 2007 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Comunicarea intra şi inter instituţională în entităţile publice” 2008 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public” 2008 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare (CNAP) – Curs post-universitar de „Introducere în securitatea naţională” 2008 – Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român (IDR) – Curs post-universitar despre „România - relaţiile internaţionale şi integrarea ei în Uniunea Europeană”. 2009 - Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major – Masterat despre „Securitatea şi Apărarea Naţională”. 2010 – Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) – Masterat despre „Comunicare şi relaţii publice”. 2011 – Cursul european „Utilizarea calculatorului în şapte module – ECDL complet” – Bucureşti. 2013 – Cursul „Teorie şi practică diplomatică” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”. 2013 – Doctor in Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova. 2014 – Cursul „Retorica adaptată la context” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”. 2017 – 2021 – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. 2021 – 2022 - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – Cursuri de Master în domeniul „Carieră Judiciară”. Activitatea profesională: 2000 – 2003 - Profesor de religie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea 2002-2003 – Preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea 2005 – până în prezent – Consilier (superior) la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României din Bucureşti. 2014 – 2018 - Epitrop – consilier la Biserica parohială „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan. 2014 – decorat, de către Patriarhia Română, personal de către Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, cu ordinul comemorativ “Sfinţii Martiri Brâncoveni” şi conferit cu medalia jubiliară, închinată “Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. 2017 – până în prezent – Membru în cadrul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). 2017 – până în prezent – Membru al Asociaţiei Creştine “Lăcaşuri Ortodoxe” din România. 2017 – până în prezent – Membru al Fundaţiei Creştine “Arsenie Boca” din România. 2019 – până în prezent – Vicepreşedinte – Aria sector 4 şi Primvicepreşedinte – Aria Bucureşti în cadrul Ascociaţei Civilizaţia Ortodoxă din România (ASCIOR). 2017 – până în prezent – Membru în Departamentul Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”din cadrul Universităţii “Ovidiu” din Constanţa. 2019 - Decorat, de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, personal de către PS Părinte Episcop Iustin, cu ordinul comemorativ şi medalia jubiliară "Iustinian Arhiepiscopul". 2022 – până în prezent – Vicepreşedinte al Asociaţiei – Societăţii Cultural Patriotice „Avram Iancu” din România – Filiala „Avram Iancu” Bucureşti. Limbi străine: Engleză - mediu Franceză - mediu Greacă - avansat Profil personal: Persoană receptivă, dinamică, spirit de echipă, abilitate în comunicare şi negociere Permis de conducere-categoria B Cunoştinţe PC-Microsoft Office Hobby – uri: Literatura, excursiile, muzica, sportul Activitatea publicistică: În revistele: „Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”, „Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”, „Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”, „Credinţa Străbună”, „Vatra Veche”, „Armonii Culturale”, „Lumină Lină”, „Constelaţii Diamantine”, „Semne”, „Moldova Literară”, „Epifania”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”, „Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica”, „Familia Ortodoxă” şi „Familia Română”. Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” - la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos, Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu. Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti. Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara. Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea. Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea. Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: „Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova. Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti. Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti...”, la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor. Iunie 2014 – mi-a apărut cartea (lucrarea de doctorat) cu titlul: „Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, la Editura „Mitropolia Olteniei” din municipiul Craiova, judeţul Dolj. Septembrie 2014 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Câteva spicuiri, sugestii şi recomandări…”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti. Mai 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale - Culegere de articole, eseuri şi studii teologice", la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Octombrie 2015 - mi-a apărut cartea cu titlul: „Împărtăşiri spirituale…”, Colecţia „Scrisul de azi”, Editura „Singur” din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Martie 2016 - mi-a apărut, cea de-a douăzecea carte, cu titlul: „Smerite şi sincere împărtăşiri”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Noiembrie 2016 – cartea cu titlul: "Câteva sincere mărturisiri şi smerite împărtăşiri din rodul îmbelşugat şi tezaurul binecuvântat al Cuvântului - Culegere de articole, eseuri, studii, interviuri şi recenzii", Editura “Naţiunea”, Bucureşti. August 2017 – mi-a apărut cartea cu titlul: “Despre Spritualitatea Răsăriteană Autentic Ortodoxă ca Trăire în Iisus Hristos - Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături - Mic ghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral”, la Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa. Septembrie 2017 – a apărut cartea cu titlul: “Biserică, stat, societate în regimul comunist (1945-1989): intoleranţă şi deznaţionalizare în Harghita şi Covasna (1940-1972)”, autori: Stelian Gomboş şi Ioan Lăcătuşu, la Editura “Eurocarpatica” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Mai 2018 – a apărut cartea cu titlul: “Certitudini, repere şi valori pentru omul contemporană” la Editura “Avrig&London”, din oraşul Avrig, judeţul Sibiu. Iunie 2018 – a apărut cartea – culegere de eseuri, cu titlul: “România în şi din noi!”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Iunie 2020 – a apărut cartea cu titlul: “Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie – Centrul vieţii creştine” scrisă, împreună cu Pr. Dr. Ioan Mircea Ghitea şi publicată la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Noiembrie 2020 – a apărut cartea cu titlul: “Gânduri printre rânduri răzleţe” publicată de Editura “Teocora”, sub egida Ascociaţei Civilizaţia Ortodoxă din România (ASCIOR) Buzău. Iunie 2021 – a apărut cartea cu titlul: “Teologie şi Spiritualitate în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians şi Ioan Gură de Aur. Tradiţie, înnoire, propovăduire şi mărturisire contemporană”, publicată la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Telefon: 0745/265661 e-mail: stelian_gombos@yahoo.com steliangombos@hotmail.com steliangombos@gmail.com https://steliangombos.wordpress.com/ https://www.facebook.com/stelian.gombos