Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CARTI » CRONICI » LIVIUS PETRU BERCEA, MEMORIA POEZIEI

LIVIUS PETRU BERCEA, MEMORIA POEZIEI


LIVIUS PETRU BERCEA

MEMORIA POEZIEI

( Rosario Valcárcel, Mai presus de pasiuni / Mas allá de las pasiones. Traducător: Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Eurostampa, Timișoara 2022).

Volumul de față (carte bilingvă: română – spaniolă) întregește, fericit, activitatea Mirelei-Ioana Dorcescu de traducător de poezie din / și înspre spațiul hispanic, fiind al treilea, după Andrés Sánchez Robayna, Marea cea mare/ Por el gran mar, Editura Mirton, Timișoara, 2019 (Premiul special al Juriului Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România) și Coriolano González Montañez, Tatăl/ Padre, Editura Eurostampa, Timișoara, 2021. Mărturisesc că mi-e dificil să scriu despre o traducere (mai ales că sunt puțin cunoscător al limbii spaniole), dar tălmăcirea realizată de Mirela-Ioana Dorcescu îmi înlesnește câteva considerații, poate unele „exterioare” poeziei, dar, cred, semnificative. Mai întâi, îmi este clar că nu e întâmplătoare plasarea la începutul volumului de poeme a textului intitulat Todoque. În toamna anului 2021 (septembrie-octombrie) am fost șocat de violența vuVolumul de față (carte bilingvă: română – spaniolă) întregește, fericit, activitatea Mirelei-Ioana Dorcescu de traducător de poezie din / și înspre spațiul hispanic, fiind al treilea, după Andrés Sánchez Robayna, Marea cea mare/ Por el gran mar, Editura Mirton, Timișoara, 2019 (Premiul special al Juriului Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România) și Coriolano González Montañez, Tatăl/ Padre, Editura Eurostampa, Timișoara, 2021. Mărturisesc că mi-e dificil să scriu despre o traducere (mai ales că sunt puțin cunoscător al limbii spaniole), dar tălmăcirea realizată de Mirela-Ioana Dorcescu lcanului Cumbre Vieja, în urma erupției căruia, lava a acoperit în totalitate localitatea (cartierul) Todoque, aparținător orașului Los Llanos de Aridane, din insula La Palma (Canare). Am mai putut vedea doar în fotografii simpla și eleganta Iglesia de San Pio X, distrusă / îngropată de erupția vulcanului. Așa că văd textul din fruntea culegerii lirice de față ca pe un simbol al sedimentării amintirii în ființa poetei Rosario Valcárcel. Din amintire purced trăirile; amintirea poate fi pozitivă, benefică, revigorantă atunci când are la „origini” clipele fericite din trecut, precum „veri de pe când eram mică, foarte mică / și înotam în iazuri rotunde”. Chiar ariditatea naturii, însoțită de acalmie, poate genera fericire, ca în acele „nopți de dragoste, când solul arid ne-a copleșit cu tandrețe”, expresie reluată în finalul poemului: „Ne amintim împreună ultima dată când solul vulcanic ne-a umplut de tandrețe”. Între locurile ocrotitoare ale existenței umane se află și simboluri culturale: cartierele, piața, biserica, vinul, poeții. Au rămas doar amintirile. După dezlănțuirea stihiilor, amintirea reține și urmele spaimelor, distorsiunile firescului: „Cenușa. Tăceri. Ascultam / bătaia inimii păsărilor și drumul lor temător / între marea de acoperișuri și arbuștii fragezi, / în lumina muribundă, ce-a dat naștere vieții”. Cred că Todoque a fost, pentru poetă, mediul ideal în împlinirea sa ca om, iar dispariția acestui areal ocrotitor afectează însăși existența, dominată, în vremuri de acalmie, de iubire, așa că „absența iubirii este o lamă atât de sălbatică, de rece / de posesivă și crudă, că o simt când respiră”, absența devenind (v. poezia lui Eugen Dorcescu) mai reală, mai concretă decât prezența. Întregul, unitatea existenței se descompune progresiv, lent și „puțin rămâne din visele lui, din nebunia / și temeritatea lui, din cântecele și / din vigoarea arterelor sale. / Totul se destramă, crenelurile înalte cad”. Singura realitate neatinsă de schimbările nefaste din existență rămâne copilăria, o insulă a purității, care mai poate fi „locuită”, din păcate, doar prin intermediul amintirilor: „… să visez, / să visez că sunt supusă copilăriei, / copilăria cu suflet nemuritor”, până și copilăria fiind însă o insulă luată cu asalt de agenți agresivi: „Dar tremurul tăcerii, / scrâșnetul unor pași pe coridor, / cântecul de leagăn al unui păianjen / mă smulg din reverie. / Răsună litaniile mării”; e o realitate dominată de simboluri ale disoluției: „În jurul meu dansează suflete, / plutesc ochi de morți / voci de clopoței / oglindirea unei pisici negre, / alte și alte lucruri rele”. O ciudată anihilare, comandată parcă de forțe mai presus de firea umană, are loc în aceste circumstanțe negative, însăși esența existenței – dragostea – părând a fi abandonată: „dragostea dispăruse de mult / îngerul păzitor era un căpcăun / cu colți uriași. El îmi sfâșia măruntaiele, / își înfigea dinții-n sfiiciunea mea. / Scormonea în mormintele putrede, / căuta mai adânc în inima mea. / Asculta prevestirile cerului, / superstiția eclipsei. / Vorbea cu morții”. Teribilele repercusiuni ale disoluției existențiale ating toate simțurile prin care poeta comunică permanent cu realitățile înconjurătoare. Și totuși, un sentiment tonic se percepe din comuniunea cu ființa iubită (probabil chiar în absența acestui partener), numită simplu tu: „Tu, atât de departe, redevii vulcan, / aprinzi tăciunii, / îmi scoți angoasa din bagaj. / Izbutești să desfaci nodurile suspinului. // Doresc să mă întorc la nămolul apelor tale, / să-mi întind, iar și iar, picioarele, / să-mi rotesc pântecele, / să mă zbengui ca un pescăruș / în acel loc binecuvântat pe care tu te amuzi / a-l crea”. Notațiile simple, scurte, formează un discurs liric impregnat de nebănuite tensiuni. Revin constant, în textele poetei, imaginile unui univers în continuă degringoladă, cu urmări fatale asupra umanului: „Când ghețarii se vor topi, / se vor deschide cataractele cerului, / zidurile și conștiințele. / Când vor urca în râpe, voi merge peste ape, mă voi îneca în tine. // Atmosfera fierbe, se opresc / tobele, halou roșu, căldură extremă. / Ruine fumegânde. / Urmele noastre dispar”.
După câte știu, Rosario Valcárcel este plasată de critica de specialitate spaniolă în categoria „liricii erotice”. Consider însă necesară o precizare: inclusiv „iubirea” stă sub semnul marilor cataclisme care ne afectează existența și tot ce rămâne (devine o constantă) este amintirea, echivalentă, aici, cu o „dragoste vulcanică”. Majoritatea textelor din volumul de față susțin această impresie a mea.
Mirela-Ioana Dorcescu n-a realizat o traducere simplă, ci a preferat așezarea paralelă a textelor (în română, mai întâi; apoi, ca o „confirmare” a validității traducerii, în spaniolă), dând, astfel, posibilitate cunoscătorilor de limbă spaniolă din spațiul românesc, să urmărească interesantele corespondențe pe care le-a folosit pentru traducere. Adăugând prefața, un veritabil studiu despre poezia literatei spaniole, putem aprecia volumul de față drept o (încă) reușită în activitatea de traducător a Mirelei-Ioana Dorcescu, un pas în plus pentru cunoașterea, în spațiul românesc, a valorilor literare spaniole contemporane.

Facebooktwitterby feather

Despre Eugen DORCESCU

EUGEN DORCESCU BIOBIBLIOGRAFIE Poet, prozator, eseist, traducător din limbile franceză și spaniolă. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Doctor în filologie. Născut la 18 martie 1942. Cetățean de onoare al Timișoarei. Căsătorit cu Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, prozatoare, eseistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, 2012; Marele Premiu „Sfântul Gheorghe”, la Festivalul internațional de poezie „Drumuri de spice”, Uzdin, Serbia, 2017 etc. Opera (sinteză) – Omul de cenuşă, antologie de autor, ce include cele opt cărți de poezie, apărute între 1972 și 2001, Editura Augusta, Timișoara, 2002; – Biblicele. Include : Psalmii în versuri, Ecclesiastul în versuri, Pildele în versuri, Rugăciunea Regelui Manase în versuri, Editura Marineasa, Timișoara, 2003; – Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, ediție critică, ne-varietur, 468 p., realizată de Mirela-Ioana Borchin: Selecție din cele cincisprezece volume anterioare, Biobibliografie și Eseul hermeneutic : Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei (150 p.), Editura Eurostampa, Timișoara, 2015; – Elegiile de la Carani, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Sub cerul Genezei, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Agonia caniculei, Editura Mirton, Timișoara, 2019; - Elegías Rumanas, Obra reunida, Selección del autor, Editorial ARSCESIS, La Muela (Zaragoza), Spania, 2020. Traducción y edición crítica: Coriolano González Montañez; Biobibliografía y selección de opiniones críticas: Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu. (286 pagini); - Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991 – 1998), Ediție îngrijită, Selecție de texte, Prefață și Note de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020. (537 pagini).