Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » MANIFESTAREA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ ,,EVANTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN”

MANIFESTAREA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ ,,EVANTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN”

ДРУШТВО  ЗА  РУМУНСКИ  ЈЕЗИК ВОЈВОДИНЕ – РЕПУБЛИКА СРБИЈА

SOCIETATEA DE LIMBA ROMÂNĂ DIN VOIVODINA-REPUBLIKA SERBIA

С е д и ш т е: ВРШАЦ, ВАСКО ПОПА 16   Sediul: VÂRŞEŢ, VASKO POPA 16

 

DE  DOSAR: 66 / 2022

Novi Sad,  9 octombrie 2022

 

 

DOSAR: MANIFESTAREA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ ,,EVANTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN

 

I N V I T A Ț I E

Stimată Doamnă,

Stimate Domn,

 

Avem deosebita onoare și plăcere să Vă invităm la Prima ediție a manifestării culturale internaționale care se va desfășura sub genericul ,,EVENTAI CULTURAL SÂRBO ROMÂN” și va avea loc la Novi Sad și pe Frușca Gora, vineri, sâmbătă și duminică, 14, 15 și 16 octombrie 2022.

La această prestigioasă festivitate la care vor fi cinstite artele frumoase, poezia, muzica și artele plastice, Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia, în calitate de organizator principal, sprijinit financiar de Direcția orășănească pentru cultură a Orașului Novi Sad, și de data aceasta, a invitat în speță creatori: scriitori, traducători, editori, ziariști, dar și pictori, muzicieni…

Inaugurarea manifestării va avea loc la orele 11.00 pe terasa Căsuței de vilegiatură a Firmei ,,Elektrovojvodina” de pe Insula Pescarilor din Novi Sad, cu mirifica priveliște spre Dunăre și podurile acesteia, Cetatea Petrovaradinului, Casa Radioteleviziunii Novi Sad…

Participanții la reuniune, din Serbia și România, după ce vor sosi oaspeții din Țara-Mamă și vor servi o masa comună, la Novi Sad, pe malul bătrânului fluviu, se vor desplasa pe Frușca Gora și vor fi cazați la Motelul ,,Apolon” din Vrdnik.

Pentru activitățile din prima zi a manifestării pe lângă organizatori și creatorii literari din Novi Sad, precum și pictorii din mai multe localități din Voivodina, sunt invitați și oaspeții din Țara-Mamă, România, respectiv oameni de cultură, scriitori, istoric, precum și pictori care, împreună cu artiștii plastici din Ecica, Subotița, Vârșeț și Zrenianin, vor crea inspirați de frumusețile naturii și a monumentelor culturale și sacrale de pe Frușca Gora, unicul munte din Voivodina.

Acest munte, insulă a fostei Mări Panonice, a fost numită de romani Alma mons, ceea ce înseamnă ,,pământ roditor” iar actuala denumire provine de la etnonimul Frug, din limba slavonă veche, un sinonim pentru Franci, cu sensul de ,,Pădurea Francilor” (Francezilor) și aici se găsește și cea mai veche Rezervație naturală din Serbia.

Festivitatea centrală a Primei ediții a manifestării culturale internaționale care se va desfășura sub genericul ,,EVENTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN”, va avea loc sâmbătă, 15 octombrie 2022.

Pe lângă oaspeții din România și pictorii care vor crea în toate cele trei zile ale manifestării. În cea de a doua zi a reuniunii, sunt invitați și creatori din Serbia, scriitori, traducători, editori, ziariști…

În sala cu șemineu a Motelului ,,APOLON”, va fi instalată o adevărată ,,ichebană” de cărți, ziare și publicații ale oaspeților din România cât și cele mai noi apariții editorial cu care se mândrește Societatea de Limba Română din Voivodina, respectiv EDITURA S.L.R., precum și Casa de Presă și Editură ,,Libertatea” din Panciova, Editura Institutului pentru Cultura Românilor din Voivodina și Editura Centrului de Studii Banatice din Vârșeț.  La ora 11.00, va avea loc vernisajul acestei expoziții de opere ale creatorilor de vârf prezenți la manifestarea culturală internațională sub genericul ,,EVENTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN” iar, apoi, urmează un matineu literar care va fi ,,întrerupt” doar pentru a se servi masa comună pentru toți.

La masa comună și programul literar-distractiv care se va desfășura într-o atmosferă plăcută, cu muzică populară românească vor lua parte toți cei prezenți. Este planificat ca sâmbătă, 15 octombrie, înainte de amiază, între orele 10 și 11.00, să sosească și ceilalți participanți. Anume, în dorința de a ansambla artele frumoase, poezia, muzica și artele plastice, S.L.R. în calitate de organizator, pe lângă pictorii deja amintiți a invitat și scriitori, respectiv, poeți, romancieri, autori de culegeri de interviuri, sau de comunicări științifice, autori de opera capitale, monografii și cataloage folclorice, apoi autori ai diferitor reviste, publiciști, editori, istorici, precum și reprezentați ai mass-media scrisă și electronică.

Astfel de exemplu va avea loc prezentarea celor mai noi producții editoriale volumul de căpătâi ,,OMAGIU LUI RADU FLORA” pe care l-au alcătuit jurnalistul Lucian Marina, președinte al S.L.R. și renumita lingvistă și dialectolog prof. dr. Romanța Iovanovici, fosta student a regretatului om de știință și Colecția de cântece populare românești ,,LIRA BOBOCILOR”, culese de prof. univ. dr. Radu Flora în perioada anilor 1952-1954 și tipărită abia acum de actuala conducere a S.L.R. cu prilejul marcării a 60 de ani de activitate a S.L.R., precum și a 100 de ani de la nașterea fondatorului acesteia.

Despre activitatea Editurii ,,Libertatea” vor vorbi Teodora Smolean, redactorul Editurii și Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură ,,LIbertatea” care, la reuniune va lansa și cel mai nou volum al său despre istoricul teatrului la Coștei. Va fi lansat și volumul ,,60 de interviuri pentru mileniu trei” a cărui autor este publicista Adriana Pietroi. Incontestabil, această carte-document are valori multiple și este martor al prezentului și al celor mai importante evenimente pentru minoritatea română din Serbia. Doru Ursu, directorul și Alina, coordonatoarea Departamentului pentru activitatea editorială a Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina sunt invitați să prezinte cele mai noi publicații ale Editurii ICRV. Concret, zilele acestea trebuie să vadă lumina zilei și cel mai nou număr al revistei Piramida, precum și Catalogul folkloric alcătuit de dr. Daniela Barbulov Popov și Lucan Marina, în urma unor crcetări științifice pe teren privind starea actuală a patrimoniului cultural material al Românilor din Voivodina, desfășurate sub genericul ,,MUZEU ÎN MIȘCARE”.

În decursul anului 2021, Centrul de Studii Banatice din Vârșeț a avut o activitate editorială bogată. În colaborare cu câteva edituri din România, a publicat trei volume deosebit de valoroase, având ca temă diferite aspecte ale teologiei ortodoxe și referitoare la istoria Bisericii Ortodoxe Române. Prof. dr. Mircea Măran, președintele Centrului de Studii Banatice din Vârșeț este deosebit de mândru de faptul că, în colaborare cu Editura ,,Partoș” din Timișoara a fost publicat volumul intitulat ,,Arhierie și filantropie”, precum și volumul ,,Crișana muzicală”, tipărit în colaborare cu Universitatea din Oradea, pe care le va prezenta la reuniune.

Pe lângă un recitalul poetic, pe terasa apartamentelor ,,Apolon” din Vrdnik, participanții își vor descreții frunțile și în compania muzicii populare românești și sârbești, interpretate de solista vocală de naționalitate sârbă, care va veni la reuniune împreună cu membrii delegației de creatori din România.

Totodată, președintele Societății de Limba Română din Voivodina, în calitate de inițiator și organizator principal al manifestării culturale a prevăxut și vizitarea a trei mănăstiri, chiar în Vrdnik și anume a Mănăstiri Vrdnik, cunoscută și ca Ravanița, Mănăstirea Jazak și Mănăstirea Mala Remeta.

Pe muntele Frușka Gora, cunoscut și ca ,,Noul Athos” sau ,,Sfântul Munte Sârbesc” au fost construite nu mai puțin de 35 de mănăstiri ortodoxe, dintre care doar 16 au supraviețuit vremurile vitrege iar, două au fost construite recent. Pe lângă alte monumente culturale și istorice, în cele trei zile ale popasului la Vrdnik, un motiv de inspirație pentru pictorii participanții la reuniune vor fi și unele din aceste sfânte lăcașuri de cult, pe care le vor vizita inclusiv Mănăstirea Kruședol, înălțată cu ajutorul domnitorului român Neagoe Basarab și sprijinită financiar de Vasile Lupu și Constantin Brâncoveanu.

Harnici vor fi și pictorii români și sârbi, care vor crea la fața locului inspirați de frumusețile naturii de pe Frușka Gora și a monumentelor istorice și culturale care este planificat să fie vizitate, precum Vrnička kula, cetatea medievală, acum, în ruine dar, care a avut un important rol de protecție în Evul mediu. Mai apoi, este planificată și vizitarea unor locuri de vilegiatură, precum Jabuka, care se găsește între Crveni Čot, de pe Iriški venac și Letenka, unde a fost Tabăra participanților la Acțiunea de muncă federală a tineretului ,,Partizanski put” iar, lângă această șoseaua se găsește și monumentul Lepenjica, unde este mormântul cunoscutei eroine partizan Radinka Vitasović, supranumită Lepenjica.

De altfel, la Crveni Čot se găsește și Monumentul memorial, în semn de amintire la formarea, în anul 1941, a celei de 8-a Brigadă voivodineană de partizani.

Dacă timpul permite, respectiv condițiile atmosferice vor fi favorabile, organizatorii au planificat ca, duminică, după ce se încheie popasul la Vrdnik, în drum spre casă, să se viziteze și impozantul Emițător al Radio-televiziunii Voivodinei, precum și Pavlasov Čot, vârful de munte de pe Frușka Gora care poartă numele după dr. Ignat Pavlas, primul președinte al Organizației a Alpiniștilor din Novi Sad și Voivodina, precum și președinte al societății sportive Sokolski dom din Novi Sad, (acum Teatrul celor Tineri, de lângă Dunavski Park și fostul sediu al Postului de Radio Novi Sad).

Avocatul Ignat Pavlas a fost unul dintre principalii protagoniști ai alipirii Voivodinei Serbiei.

Informați despre Planul Programului reuniunii ,,EVANTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN”, majoritatea participanților invitați au acceptat să participe la o asemenea manifestare internațională care, în opinia organizatorilor, ar contribui înainte de toate la o mai bună cunoaștere reciprocă a activităților și preocupărilor desfășurate de cele două etnii română și sârbă, din Serbia și România, în vederea nei mai bune cunoașteri a limbii și creației, a tradițiilor și patrimoniului cultural identitar.

în cazul în care va fi îmbrățișată această ideea de către Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, precum și de alte asociații și organe competente, de a se organiza și în anii viitori un asemenea proiect cu țeluri nobile, s-ar putea continua cu trezirea într-un ritm mai accelerat a conștiinței naționale a fraților români de la sud de Dunăre.

Din păcate, nu va fi prezent la manifestare și harnicul cercetător științific dr. Slavomir Gacović din Zaicear, autorul operei capitale în 5 volume despre ,,Literatura populară a românilor din Serbia de Răsărit” dar, despre acest important succes editorial de o deosebită însemnătate științifică, la reuniunea de la Vrdnik va vorbi co-autoarea acestui proiect excepțional, prof. univ. dr Virginia Popović.

În această ordine de idei, demn de menționat că, proiectul ,,EVANTAI CULTURAL…” poate avea și mai multe fațete, multidisciplinare, reuniuni științifice, tabere de creație, cursuri de perfecționate a limbii, cursuri pentru traducători, ateliere ale tinerelor talente și de arte plastice, cursuri pentru coregrafi, scenografi, soliști vocali, tineri compozitori, muzicieni, fel de fel de expoziții etc.

La aceste reuniuni al creatorilor din cele două țări, se pot organiza și concursuri de limbă, literatură, de arte plastice și acorda premii de încurajare în special a tinerilor creatori…

Dorim să credem că, succesul organizării Primei ediții a manifestării ,,EVANTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN” să, ofere premise, respectiv argumente pentru organizarea unor manifestări de amploare, cu conținuturi diferite, schimburi de delegații, călătorii de documentare, parteneriate.

Așadar, Vă așteptăm cu drag să sosiți, sâmbătă, 15 octombrie 2022, între orele 10.00 și 11.00, la Motelul ,,APOLON” din Vrdnik, la Prima ediție a manifestării culturale ,,EVANTAI CULTURAL SÂRBO-ROMÂN”, organizată de Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia, cu sprijinul financiar al Direcției pentru Cultură a Orașului Novi Sad.

SĂ AUZIM NUMAI DE BINE !

 

Lucian MARINA, președintele

Societății   de   Limba   Română

din Voivodina-Republica Serbia

______________________________________________________________________________

Adresa: Lucian MARINA, preşedintele Societăţii de Limba Română, Novi Sad, Bul.Slobodana Jovanovića 50 Celular +38163568393, Cont curent S.L.R.: 325–9500600042116–93, OTP Vojvodjanska banka, Filiala Vârşeţ

La Ministerul Finanţelor al Republicii Serbia – Direcţia pentru Trezorărie, contul nr. 840-0000005214763-96 Cont valutar:IBAN RS35355000320018354549,Account no.400/8768384-00,F/=:VBUBRS22, F/=:COBADEFF Numărul de înscriere în Registru: 08083312, cifrul: 91330, PIB 102269871, Е-mail: lucianmarina@yahoo.com

Facebooktwitterby feather