Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » MELANIA RUSU CARAGIOIU: CHIPUL  TĂU  SE  VEDE  AURIT  PE  MIILE  DE  FEȚE (Lirică pascală)

MELANIA RUSU CARAGIOIU: CHIPUL  TĂU  SE  VEDE  AURIT  PE  MIILE  DE  FEȚE (Lirică pascală)

CHIPUL  TĂU  SE  VEDE  AURIT  PE  MIILE  DE  FEȚE

 

Cât de mult îți mulțumesc, Bunule Părinte,

M-ai trezit, m-ai ajutat

Și la ruga mea ai luat, aminte.

Stăteam în cumpănă și nu aveam un drum;

Tu m-ai luat de mână,

Te recunosc acum.

 

Îmi venea atât de greu să pășesc

Și nici un pas nu-l puteam face fără să greșesc…

Mi-ai lămurit mintea cu Harul Tău Sfânt;

Doamne, vezi-ne pe toți, cei păcătoși, pe pământ,

Îndeamnă-ne la credință și pace,

Ajută-ne să le îndeplinim ! Singuri n-o putem face…

 

Azi am văzut cât de mare este măsura mâinilor Tale

Și drumul spre izbăvire, ce se desface în cale.

Am văzut națiile rugându-se cu blândețe;

Chipul Tău se vedea aurit pe miile de fețe.

Doamne, fă o unică lume în credință

Și îndreptării noastre dă-i drept de căință.

Tu ne iubești, blânzi, cuprinși de pocăință,

Fiindcă Tu ne-ai creat, ne-ai plămădit în ființă.

Îți mulțumim Ție, Bunule, al nostru Părinte,

Iartă-ne pentru trecutul păcătos și ajută-ne să pășim înainte …

 

Canada, în Transcanadian, 2014

 

 

D O A R      EL

 

După:  Job-Iov, 28, pag.745 – La Sainte Bible

Motto »Réspecter le Seigneur, c’est celle la Sagese

,,Et s‘écarter du mal,voilà l’intelligence…’’

 

Când te grăbești fugind prin anii tinereții,

Aluneci câteodată pe dalele tristeții,

Dar te gândești  tu oare, cum ar putea să fie

Acela ce menține a pasului tărie ?

Te-ai întrebat vreodată de ai înțelepciune,

Cum a ajuns la tine, chiar fără rugăciune  ?

Mai ai acum tăria de-a nu uita o clipă

Și-a constata că viața e mereu o risipă  ?

Azvărli în stânga, dreapta din  darurile tale,

Fără a socoti că ele cad pe cale,

Sau în genunea largă și lacomă de toate

Ce-nghite năzuințe  pe loc și face moarte  ?

Stai, te rog, o clipită, și cugetă mai calm

Și dacă nu ai harul caută-l într-un psalm.

Scrutează drumul vieții cu dor și cu răbdare

Și pragul senectuții îți  va da alinare…

Îndreaptă doar privirea spre pragul cel de sus

Și vezi că dezlegarea ți-o dă doar El, Iisus

Laval, decembrie, 2014

 

O, DOAMNE, DOAMNE ,

 

Și ca bătrânul Iov, îți mulțùmec, O, Doamne,

Pentru tot ce mi-ai dat in lungul vieții- toamne.

Dar ca un Iov ce crede în suflet nemurirea

Ce veșnică ne-așteaptă dincolo de mormânt,

Te rog ca niciodată, Tu, Doamne să n-ai seama

Vâltorilor din mine ce mă fac păcătoasă.

 

Te rog să-mi alini mintea și sufletul din oase,

Să-mi netezești cărarea, să fiu fără păcat;

Doamne, Tu dă-mi un cuget, un cuget nepătat.

 

Mi-ar fi atât de bine de-aș risipi iubire,

O pură armonie și zâmbet peste fire,

Și lumea împrejuru-mi să fie calmă, blândă,

Și să trăim în pace și-n rai fără osândă.

 

Răsfrănge Doamne, Mare, peste pământ iertare

Și-nvață-ne , tu , legea, din nou pe fiecare

Și cu milostivire primește-ne la sân,

O, Doamne, cer iertare și roaba ta rămân.

 

 

R U G Ă

 

Părinte-al nostru, Cel din cer,

Umil Te rog, fă-n lume pace,

Căci nici pe-arşiţă, nici pe ger,

Dreptate nu se poate face…

 

Copiii Tăi se-afundă-n glod,

Păcatul urcă pân-la nori,

Şi feţe pale din norod,

Te amintesc…arareori!

 

Dezleagă Tu, cu Harul Tău

Povara ce îi ţine strâns,

Şi şterge tot ce este rău.

De pe al lumilor cuprins !

Dă alinare celui viu

Şi ocrotire celui trist,

Vindecă sufletul pustiu,

Cu duh, sfinţeşte-ne, Tu, Christ !

 

Rătăcitori, fără credinţă,

Păşim prin lume fără rost,

Dă-ne putere, biruinţă,

Şi sfintele vremi, ce au fost…

 

Şi creşte azi, în noi, tărie,

Îndemn să Te chemăm într-una,

Să Te-nchinăm cu bucurie,

Să Te urmăm întotdeauna…

 

Sfintele Sărbători, ce vin,

Să intre-n cugete curate,

Doamne, ajută-mi să mă-nchin,

Doamne, iartă-ne din păcate !

 

Laval, 2010

 

DOAMNE AJUTĂ-MĂ  SĂ – MI  IERT

 

Atât de mult m-ai învățat

Să tac, să uit și am iertat,

Că pieptul mi s-a despicat

În lut uscat.

E fără sânge !

 

Sunt la apus; tot mi-e străin,

Accept cu scrâșnet din destin

Un ultim, durerosul spin !

Când va fi viforul alin ?

Pot plânge.

 

De ce n-ai stat sub norul meu

Plăpândă minte, cu pas greu ?

Cheamă-L acum pe Dumnezeu,

Învăluiește-ți micul Eu !

Mă strânge…

 

Pe unde ai zburat hai-hui

Ai prins năluca vântului,

Bizar cotlon al chinului ?

Feștila stinge !

Montreal, 2003

 

 

D O A M N E   A M I N T E Ș T E –N E   DE   T A B L E L E   L E G I I

 

Doamne, învață-ne să Te iubim,

Să îȚi fim recunoscători,

În fiecare ceas să Te slăvim,

Să nu ne uităm rugaciunea din zori.

 

Doamne, învață-ne să fim și azi buni,

Să nu ne atingă nici un păcat

Să ne amintim slava Ta, din străbuni;

Sufletul să ne fie mereu împăcat…

 

Doamne, invață-ne să iubim cele sfinte,

Să căutăm cărările Tale,

Să avem în cuget rugăciunea fierbinte

Și Măreției Tale să-i cântăm osanale !

 

Doamne, invață-ne să citim Cartea Ta

Să coboare în sufletul nostru o pace,

Să învățăm  Aliluia și Imn a-Ți cânta

Și-n viața întreagă voia Ta a o face !

 

Doamne, amintește-ne de Tablele Legii,

De îndemnurile sfinte din Muntele Sinai,

Să știm a ne feri de ispita fărădelegii;

Ajută-ne Tu Doamne, cel ce viața ne-o dai !

 

 

DOAMNE  IISUSE,  MAI  LASĂ-MI  TATA  PE  PĂMÂNT,

ÎȚI  MULȚUMESC CU  LEGĂMÂNT

 

 

O , Doamne, Dumnezeul meu,

Te strig la bine și la greu,

Doamne, să mă ajuți mereu !

Te rog într-una zi și noapte,

Cu glasul tare, sau în șoapte

Și urc spre tine grele trepte…

 

În trupul meu se dă o luptă,

O frământare neîntreruptă,

Oglinda vede fața-mi suptă.

 

Prin Fiul Tău-Mântuitorul

Vorbesc cu Tine. Salvatorul

Mereu, mi-e Binefăcătorul,

Când ochii nu mi se-nchid seara

Și greul zilei varsă-și  para,

Cine din mine azvârle fiara ?

Doar Bunul meu Iubit  Iisus,

Ce ne iubește mult, nespus,

Ne cheamă-n cer, acolo sus.

 

Te rog Stăpâne drept și Sfânt,

Mai lasă-mi tatăl pe pământ,

Mi-e greu să-l văd de-acuma frânt,

Iisuse, Tatăl, Duhul Sfânt,

Osana ! Îți mulțumesc ! Te cânt !

 

Timișoara, 1992

 

 

CÂNTARE  DE  RECUNOȘTINȚĂ

 

 

Cântă îngerii în ceruri

Lui Isus, cel azi născut,

Stelele se-nchină Ție,

Ție, Slăvitul Isus.

 

Oamenii iȚi fac ghirlande

Atârnându-le în brazi ;

Doamne, dă-ne mângâiere …

Ne-ai dat ieri, te rog și… azi .

 

Te glorificăm Isuse

Pentrucă  ne-ai ajutat…

Toate-au fost scrise și spuse,

Măritule Împărat.

 

Tu împărățești în toate,

Tatăl din cer, ne-ai slvat

Ți-ai trimis printre noi Fiul,

Din pacat ne-ai ridicat !

 

Noi îȚi multumim fierbinte,

Fii de-apururi laudat !

 

Miluiește-ne, acuma

Și în viața de apoi !

Ne-nchinăm cuprinși de lacrimi ;

Doamne, nu uita de noi.

 

Doamne , Tu ne luminează

Cu raza Duhului Sfint,

Dă-ne să trăim în pace

Credincioși, pe acest pământ.

 

 

 

POEME  ÎNTR-UN  STIH

 

 

Biserică.

Născutu-sa de la Christos și va trăi cât lumea.

 

Paște.

Prinos de cozonaci și ouă roșii, ca semn al Învierii Nemuririi.

 

Crăciun.

S-a născut un Pui de Domn din al cerurilor Dom.

Facebooktwitterby feather