Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Exegeze » NOI APARIȚII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 20 IULIE 2015

NOI APARIȚII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 20 IULIE 2015

COLECȚIA LIRIK

***1. GHEORGHE A. STROIA* Adjud, Vrancea: SETE (versuri, A5, 72 pagini, ilustrație color și copertă – pictorul humoreștean RADU BERCEA)

SGH_SETEDacă Lucian Blaga cultiva solarul corporal, Gheorghe A. Stroia caută umbra cerebrală a secetei, pe ansamblu poemele sale reuşind un convingător şi apocaliptic tablou  al pericolelor ce pândesc Terra umană, legătura „afectivă”, „de sânge” (apa, seceta, simbolistica acestora) dintre pământ şi om, conform Genezei: „din pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”. În ciuda acestei naturi avariate, pământul e viu, e „cutremurat, din măruntaie…/ pământul /îşi linge rănile,/ jelindu-şi copiii/ ce nu aveau să se mai nască,/ codrii fără copaci/ apele fără albii,/ suspinul sufletului său/ era tulburător…/ cutremurat din măruntaie”. O carte cu azimut ecologic, dar şi cu puternice sonuri biblice, o legătură ombilicală artistic realizată între om, pământ şi credinţă. Gheorghe A. Stroia este un poet moral, prin limbajul său liric situat deasupra derizoriului de zi cu zi, prin capacitatea de a esenţializa necuprinsul vieţii dintotdeauna. Fiind la curent cu poezia lui Gheorghe A. Stroia, sunt convins că volumul de faţă este cel mai bun din cele publicate până acum. Cel mai unitar, tematic şi stilistic. Nu e vorba doar de un simplu „pas înainte”, ci de o veritabilă revoluţie introspectivă. Ave! (MARIN IFRIM)

***1. ANA MARIA BUCUR* Mangalia, CONSTANȚA: VERSURI DIN VIS (versuri, A5, 152 pagini, copertă: Luiza Cala, ilustrații: Sanda Elena Pădureanu, ediție îngrijită de Corina-Liliana Glogojeanu-Boia)

BUCUR_VISAna Maria BUCUR, medic de profesie, dovedește, cu argumente lirice clare, că viața poate fi frumoasă zi de zi și că inima este izvorul din care curg fântânile cu ape limpezi, dătătoare de speranță, indiferent dacă poezia sa poartă nuanțele liricii de dragoste sau pe ale celei cu accente metafizice, dacă eul liric se dovedește a fi cel al inocentului copil sau al adultului înconjurat de tentații, dacă sufletul său se adapă din lumina zilei sau din seninătatea nopților cu lună. În volumul intitulat ”Versuri din vis”, ediție temeinic îngrijită de Liliana-Corina Glogojeanu-Boia, există în subsidiar foarte multe elemente de reiki ( vindecare prin energiile universale și nu prin  energia terapeutului).  Termenii meditativi din sfera terapeutică orientală – mantra (formulă sacră), chakra (centru energetic), kotodama (cuvintele vii), hara (forța energetică a corpului), langsam (lent, dar sigur) – sunt elementele de surpriză și inedit, deopotrivă, ale liricii Anei Maria BUCUR. Pentru autor – Bucur(ia) imensă de a trăi, de a crea, de a stabili conexiuni între muritor-astral-divin – pare să fie dominanta poeziei prezentului volum, iar pentru cititor – Bucur(ia) de a lectura și savura câteva momente binemeritate de relaxare lângă poienele încărcate de IUBIRE – mai ales ale iubirii de frumos.  Ana Maria BUCUR, creează și respectă unul dintre cele mai frumoase principii reiki și anume: GO-WO HAGEME! – Să-mi împlinesc misiunea pe Pământ! Și o împlinește cu sensibilitate, talent, persuasiune… și spiritualitate. (GHEORGHE A. STROIA)

COLECȚIA EPOSS

***1. ION C. DUȚĂ* Novaci, GORJ: PĂSĂRI CU ARIPI DE LUT (proză, A5, 308 pagini)

DUTA_PASARIMulte destine umane cu care autorul s-a intersectat de-a lungul vieţii îşi găsesc locul în paginile cărţii: Ufima, fetiţa bolnavă de TBC, dar şi de dorul de părinţi. Pătru Drăgoescu – al lui Didea – pădurarul care a împuşcat lupul, Gheorghe Gapşa, boierul care ia pământul Măriei lui Nicolae Râncă pentru un pumn de boabe, sau Moşul de la Licurici. Povestirile nu au o cronologie anume. „Evenimentele distanţate unele de altele de timp, seamănă, mărturiseşte autorul, atât de mult că scriind astăzi despre un oarecare eveniment al zilei, el are asemănare frăţească cu un eveniment similar, petrecut în urmă cu ani”. Personalitate poetică, domnul I. C. Duţă dezvăluie cititorului în „Păsări cu aripi de lut” o nouă faţă a personalităţii sale. Fin observator al spectacolului vieţii, autorul împleteşte în paginile cărţii destine, obiceiuri, peisaje, reflecţii personale. Domnia sa analizează cu luciditate, uneori cu amărăciune, alteori un trecut pe care îl înţelege şi îl acceptă. Aşteptăm cu nerăbdare scrierile viitoare ale domnului I. C. Duţă şi îi urăm mult succes în proiectele viitoare în care domnia sa se va implica. (prof. dr. OTILIA GIURCA-DUICĂ, Novaci)

***2. STATE GR. CORNELIU* Focșani, VRANCEA: SPULBERERAREA UNUI VIS ȘI INCENDIUL DEVASTATOR DE LA ISEH (proză, A5, 212 pagini, foto color)

STATE_ISEHAvem în faţă un destin pe măsura unui suflet preaplin de iubire faţă de semeni şi natură, dăruire profesională, consecvenţă şi ambiţie de fier, responsabilitate şi tenacitate duse la extrem, o muncă a unui om care a ştiut să impună respect şi la rândul său să fie respectat. Este, desigur, d-nul ing. Corneliu Gr. State, un caracter puternic care şi-a expus în mod agreabil imaginea prin numeroasele funcţii ocupate în cadrul unităţii ISEH din Focşani, locul unde au luat fiinţă visele-i îndrăzneţe şi unde s-au spulberat în acelaşi timp, lăsând în urmă amintiri, regrete, nostalgii. Toate gândurile sedimentate de-a lungul timpului au constituit impulsul creator de a aşterne pe hârtie experienţa de la ISEH sub forma unui scrieri realiste cu elemente autobiografice preţioase, completând profilul domnului Corneliu Gr. State.. Epilogul justifică filonul inspiraţiei şi determinarea imperioasă de a scrie: „cartea reflectă stima şi admiraţia mea faţă de oamenii cu care am lucrat la ROSEH, căpătată după o lungă şi fructuoasă colaborare, cât şi necesitatea de a împrospăta şi completa informaţii privind adevărul incendiului de la ROMSEH Focşani, din 24 octombrie 1991.” Dacă lectura acestei cărţi oferă prilejul autenticităţii prin realismul subscris, atunci cartea se concretizează într-un ceaslov al ISEH-ului în care istoria se scrie şi se rescrie la nesfârşit. (HURMUZACHE NICOLETA)

 

***3. LUCIA SILVIA PODEANU* Novaci, GORJ: VERSURI ȘI PROZĂ (versuri/proză, A5, 84 pagini)

PODEANU_VERSURI SI PROZAO lectură mai mult decât interesantă, plăcută, motivațională, care să poarte muritorul cu gândul la adevăratele valori ale vieții, ale sufletului, ale durerii. Mesajul cărții poate fi sintetizat simplu, nu există o definiție general valabilă a durerii, nici un mod general de a o percepe, dar există suflete pe care durerea le înnobilează, apropiindu-le tot mai mult de Divinul curgător, așa cum mărturisește autoarea printre rânduri, și tot așa cum subliniază marele romancier francez H. de Balzac: Toate durerile sunt individuale, efectele lor nu sunt supuse unei reguli fixe: unii îşi astupă urechile, ca să nu mai audă nimic; şi există suflete mari şi deosebite care se aruncă în durere ca într-o genune… (GHEORGHE A. STROIA)

 

 

***4. ALEXANDRA ARDUSĂDAN* Baia Mare, Maramureș: DACĂ SEMENI VÂNT, CULEGI FURTUNĂ/ IUBIREA, PETALĂ DE FLOARE VIE (proză/versuri, A5, 172 pagini, carte în oglindă)

Ardusadan_FurtunaCa şi în volumul de debut, elementele naturii, apa, vântul, razele de soare, chiar şi solul arid uneori, se circumscriu demersurilor lirice ale poetei, primind în versuri nuanţe, miresme sau culori, după caz. Un fior cu totul special simte autoarea pentru flori, fie că sunt lalele, fie alte specii, pe de o parte pentru frumuseţea lor intrinsecă, apoi pentru coloristica şi aromele ademenitoare şi probabil, nu în ultimul rând, pentru că florile sunt germenii pentru viitoarele vieţi. Sunt, prin urmare, simboluri ale fertilităţii. Ori iubirea ca şi florile nu este altceva decât atavica înclinaţie a fiinţei umane pentru perpetuarea speciei şi a vieţii terestre sau universale. Zborul, planarea pe deasupra unor peisaje luxuriante nu este altceva decât înclinaţia autoarei  spre descătuşare, spre libertate şi spargerea pereţilor unui univers închis. Sub aspect prozodic, autoarea optează pentru exprimarea paratactică, pentru supunere în locul sugestiei sau metaforei. Poate fi un mod de expresie, pe care cititorul să-l accepte sau nu. Rămâne la latitudinea sa. Oricum, am remarcat că verbul ajută pe autoare mai mult în textele epice, pe care-I recomandăm să le abordeze în cărţile viitoare. Cartea de faţă este, şi rămâne, o nouă experienţă lirică, demnă de luat în seamă. (DRAGOMIR IGNAT)

___________________________________________________________

Aşteptăm autorii interesaţi să ne contacteze, pe adresa editurii, la următoarele date de contact: Editura ARMONII CULTURALE, Str. Siret, bloc 28, ap. 30, Adjud, jud. Vrancea, fix: 0374-064.594, mobil: 0741-078.627, e-mail: geocosynus@gmail.com.

___________________________________________________________

 

ARMONII CULTURALE – ÎNCĂ UN VIS ÎMPLINIT!

___________________________________________________________

În curând la Editura Armonii Culturale… Vasile Bele (Baia Mare), Rodica Popel (Iaşi), Cornel C. Costea (Cluj-Napoca), Gabriel Dragnea (București), Margareta Chiurlea (Wolverhampton, UK), Narcis Zahiu (Tecuci), dr. Cornelia Păun (Bucureşti) … și multe alte noi apariţii editoriale!

Armonii Culturale

20 iulie 2015

Facebooktwitterby feather