Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » BOR » Postul Maicii Domnului – prăznuire prin rugăciune

Postul Maicii Domnului – prăznuire prin rugăciune

Postul Maicii Domnului – prăznuire prin rugăciune

* Împăratul Universului a luat chipul Dudului Sfânt, S-a pogorât pe Pământ și S-a întruchipat, și din Maria Fecioară S-a făcut Om – Iisus Hristos, spre mântuirea neamului creștinesc. –

„În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa, pentru cei ce nădăjduiesc spre dânșii. Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu.” – Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești (1434 – 1508)

Postul Maicii Domnului – de la 1 la 14 august – este prăznuirea Fecioarei Maria prin post, timp de smerenie și rugăciune pentru înălțare spirituală, când suntem chemaţi să o rugăm pe Născătoarea de Dumnezeu să mijlocească pentru noi înaintea Mântuitorului.
Perioada postului a fost stabilită pentru Biserica Ortodoxă în secolul al 12-lea, de Sinodul local din Constantinopol (anul 1166) convocat de Patriarhul Ecumenic Luca Crysoverghis.
Această perioadă a fost rânduită de Biserică spre amintirea virtuților Sfintei Fecioare Maria, prin care, conform Evangheliei, aceasta s-a pregătit pentru trecerea la cele veşnice. După cuvintele Sfântului Simeon al Tesalonicului, acest post este deosebit de important în viaţa creștinilor, deoarece este necesar pentru a cinsti, după tradiție, cele două mari praznice care cad în această perioadă – cel al Schimbării la Faţă a Domnului (6 august) şi al Adormirii Născătoarei de Dumnezeu (15 august). Conform Tradiției, primul praznic este izvorâtor de lumină, iar al doilea, aducător de milostivire dumnezeiască.
Postul Sfintei Mării este mai uşor decât cel al Paştilor, dar mai aspru decât cel al Naşterii Domnului şi al Sfinţilor Apostoli. Postul Sfintei Mari presupune ajunare în zilele de luni, miercuri şi vineri, până la ceas de seară, când se consumă alimente de post. Marţi şi joi se consumă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbătă şi duminică există dezlegare la untdelemn şi vin. În 6 august, de sărbătoarea Schimbării la Faţă, se face dezlegare la untdelemn, vin şi peşte. În ciuda rânduielilor mai aspre ale acestei perioade, postul este uşor datorită duratei scurte şi a abundenţei fructelor şi legumelor în această perioadă a anului.
În cele două săptămâni de post, pe lângă abţinerea de la alimente de frupt, credincioşii sunt îndemnaţi să îşi îngrijească sufletul prin acte de milostenie, spovedire şi primirea Euharistiei (Împărtășania), precul și manifestarea evlaviei faţă de Maica Domnului prin intensificarea rugăciunilor şi participarea la sfintele slujbe săvârşite în lăcaşurile de închinare. Pe parcursul acestei perioade, în locașurile de cult din România se săvârşesc, alternativ, slujbele celor două Paraclise ale Maicii Domnului. La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, slujba Paraclisului Maicii Domnului este oficiată zilnic, la finalul Vecerniei, întrucât Maica Domnului reprezintă pentru creștinătate, model de vieţuire şi înnobilare sufletească.
Rugăciunea neîncetată din inima Fecioarei Maria, aşa cum o prezintă sfinţii autori teologi isihaşti, ne este pildă de urmat pentru a putea vedea pe Fiul lui Dumnezeu – Iisus Hristos.
„Tradiția Ortodoxă este cea care dăruiește Maicii Domnului cinstirea cea mai adevărată” – PS Ignatie

Maica Domnului a trăit, purtând în inima ei smerită, întreaga mântuire a nea­mului omenesc şi de aceea mijloceşte pururea pentru acesta, ajutându-i pe credincioşi în necazuri şi nevoi. Prorocii au văzut în duh Naşterea cea mai presus de fire şi importanţa singurului om care a primit acest dar mare de la Dumnezeu.
„În Tradiția Ortodoxă, locul Maicii Domnului este precis: ea este cea care Îl naște pe Fiul lui Dumnezeu ca Om, în chip feciorelnic, curat, desăvârșit, prin umbrirea Duhului Sfânt, și ni-L aduce nouă, oamenilor.” – Preasfințitul Episcop Ignatie

În inima Maicii Domnului a încăput întreaga omenire, de la zidire şi până la Judecată, ceea ce înseamnă că oricare dintre oameni încape în făptura sa spirituală.
Maica Domnului a fost tot timpul alături de oameni în momentele hotărâtoare ale vieții, întocmai ca o mamă. În timpul postului se obişnuieşte a se săvârşi zilnic slujbe închinate Maicii Domnului, ceea ce simbolizează felul în care o cinstim pe cea care a făcut posibilă mântuirea noastră şi care ne ajută în orice suferință și necaz.
Postul din aceste două săptămâni ne ajută să realizăm mai bine importanța Maicii Domnului în relaţia noastră cu Dumnezeu şi ajutorul pe care-l putem primi de la ea, ca urmare a rugăciunilor stăruitoare.
De aceea, din casa niciunui creștin adevârat nu trebuie să lipsească icoana Maicii Domnului.
„Când te rogi în biserică ori acasă, străduieşte-te ca în rugăciune să îţi înfăţişezi toate cuvintele şi chipurile – chipul Maicii Domnului, chipurile îngerilor, ale sfinţilor sau oamenilor de pe pământ pentru care te rogi — la modul ideal, adică aşa cum sunt ele în esenţa lor sau aşa cum ar trebui să fie (arhierei, preoţi, diaconi şi ceilalţi, fiecare după cinul lor): să ţi-i înfăţişezi sfinţi, potrivit temeiului lor dumnezeiesc, nu în chip trupesc, sau material, sau păcătos, şi îţi va fi rugăciunea ta întru bucurie.” – Sfântul Ioan de Kronstadt (1829 – 1908)

Rugăciune Maicii Domnului

– Preasfântă Născătoare de Dumnezeu , te rog, intră în casa mea și alungă toate temerile, bolile și grijile!
– Ascultă rugăciunea mea și tămăduiește-i pe cei bolnavi!
– Îndepărtează tot răul care se abate asupra familiei mele!
– Protejează-i pe copiii mei, pe părinții mei, pe frații mei, pe toată familia mea și pe prietenii mei, de tot necazul!
– Dă-le tuturor: pace și liniște sufletească, sănătate în trup și putere de muncă!
– În numele Tatălui, al fiului Isus Hristos și al Sfântului Duh, ajută-ne, că ești mijlocitoarea sufletelor noastre, iar noi îți mulțumim și te slăvim, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin!

Plecată din lumea vremelnică în Împărăția lui Dumnezeu, alături de Fiul ei Iisus Hristos, înconjurată de toate entitățile Cerurilor, Maica Domnului rămâne nădejdea și mijlocitoarea întregului neamul creștinesc, în tămăduirea de boli, scoaterea din necazuri și mântuirea în veacul veacului.
Așa te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu – Maria!

* Prin Sfânta Născătoare de Dumnezeu, omul îl va vedea pe Mântuitorul sufletului.

Maria Filipoiu / UZPR
București – România

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București