Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Proza » RUSALIILE – DUHUL SFÂNT ÎN LIMBI DE FOC

RUSALIILE – DUHUL SFÂNT ÎN LIMBI DE FOC

RUSALIILE – DUHUL SFÂNT ÎN LIMBI DE FOC

*Religia reprezintă dialectul comun al spiritualității dintre creația divină și rațiunea existențială a omenirii. – Maria Filipoiu

„Religia, arta și știința sunt ramuri ale același copac. Ele au drept scop înnobilarea ființei umane ridicând-o din sfera limitată a existenței fizice și călăuzind-o spre libertate.” ― Albert Einstein

Rusaliile este sărbătoare cu încărcătură religioasă dar și mitologică în spiritualitatea poporului român.
Sărbătoarea de Rusalii numită și Pogorârea Sfântului Duh, sau Cincizecimea, este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, asemeni Peștelui, prăznuită atât creștinii ortodocși, cât și cei greco-catolici, la 50 de zile după Învierea Domnului.
Prima zi de Rusalii este duminica, la fel ca sărbătoarea Paștelui, iar în cea de-a doua zi, creștinătatea sărbătorește Sfânta Treime. Prima și cea de-a doua zi de Rusalii sunt zile libere legale, potrivit Codului Muncii.

Sărbătoarea Rusaliilor semnifică Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, cu mesajul apostolic , urmând a fi răspândit în lumea creștină, ca temelie a Bisericii lul Hristos. Această sărbătoare este cunoscută în popor „Duminica Mare sau Rusaliile”, care încheie ciclul pascal: Învierea, Înălţarea şi Pogorârea Duhului Sfânt.
Cincizecimea, sărbătoare situată la 50 de zile după Învierea lui Hristos şi la 10 zile de la Înălţarea Sa la ceruri, a fost anunțată în Vechiul Testament de profeţii mesianici, fiind denumită și „capătul sărbătorilor” – evenimentul care încheie istoria mântuirii realizată de Hristos.
Duminica Cincizecimii este o rememorare a naşterii Creștinismului și a Bisericii Creştine. Pogorârea Duhului Sfânt a adus lucrarea sfinţitoare în lume şi a schimbat mult spiritualitatea creștină în istoria omenirii raportată la perioadele „înainte de Hristos” şi „după Hristos”.
Tradiția Bibliei marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli sub chipul unor limbi de foc, i-ar fi umplut pe apostoli de darurile sale. Legenda spune că apostolii au căpătat puterea de a vorbi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Apoi, aceștia au ieşit în toată lumea, săvârşind minuni, motiv pentru care la praznicul Pogorârii Sfântului Duh sunt păstrate tradiții cu sfințenie de credincioși.
Până la sfârşitul secolului al IV-lea, Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a Înălţării Domnului şi a Pogorârii Sfântului Duh, apoi cele două sărbători au fost separate, Cincizecimea rămânând numai ca Pogorâre a Duhului Sfânt.

RUGĂCIUNEA – CHEMAREA SPIRITULUI

Potrivit – creștinortodox.ro – rugăciunea „Împărate Ceresc” nu se spune între Paști și Rusalii, duminica în care se serbează Pogorârea Sfântului Duh fiind prima zi în care se spune acest cânt.

Rugăciunea „ÎMPĂRATE CERESC”

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietor și Duh al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi și întru Fiul pururea Te odihnești, Izvor al darurilor celor dumnezeiești, pe care le împărți precum voiești, prin care și noi ne-am sfințit și ne-am uns în ziua botezului nostru, caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi și Te sălășluiește întru noi și curățește sufletele noastre, că să putem a ne face locaș Preasfintei Treimi.
– Așa, o Preabunule, tămăduiește-ne rănile trupești și sufletești, cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, că să cunoaștem deșertăciunea lumii și a celor ce sunt în lume!
– Revigorează știință noastră, că neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine a face!
– Înnoiește inima noastră, că să nu izvorască mai mult ziua și noaptea gânduri rele și pofte necuvioase.
– Îmblânzește trupul și stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.
– Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, gonește-l de la noi.
– Și ne da nouă duhul dragostei și al răbdării, duhul blândeții și al dreptății, că îndreptând inimile cele slăbite și genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci.
– Și așa, ferindu-ne de tot păcatul și împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârșit creștinesc, spre a intră în Împărăția Ta Cerească, să ne închinăm, cântând în vecii vecilor:
Treime Sfânta, slavă Ție!”
Amin!

Rugăciunea CINCIZECIMII

„Doamne,
– Nădăjduind în ajutorul Tău, ne rugăm Ție: păcatele tinerețelor noastre și ale neștiinței nu le pomeni, și de cele ascunse ale noastre ne curățește!
. Nu ne lepăda în vremea bătrâneților!
– Când scade tăria noastră nu ne părăși!
– Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Ține și caută spre noi cu blândețe și cu har.
– Cumpănește fărădelegile noastre cu îndurările Tale cautâ din înălțimea Ta cea sfânta, Doamne, spre poporul care stă înainte și așteaptă de la Ține multă îndurare.
– Cercetează-ne cu bunătatea Ta!
– Mântuiește-ne de tirania diavolului!
– Întărește viață noastră cu legile Tale cele sfinte!
– Înger păzitor credincios pune poporului Tău, să ne adune întru împărăția Ta.
– Celor ce nădăjduiesc în Ține, iartă-le toată greșeala cea de voie și fără de voie!
– Nimicește uneltirile vrăjmașului cele ce sunt asupra noastră!
– Curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Spirit, acum și pururea, în vecii vecilor!”
Amin!

Rugăciunea de RUSALII

„Preacurate, neîntinate, Cel ce ești fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea, neîntrecut și fără de răutate, Doamne; Care singur ești nemuritor, Cel ce locuiești întru lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut Cerul , Pământul și toate cele zidite Care mai înainte de cerere plinești tuturor cererile;
– Ție ne rugăm și pe Ține Te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Tatăl Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Cristos, Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, și s-a întrupat din Spiritul Sfânt și din Maria cea pururea Fecioară și Maică lui Dumnezeu.
– Care în cuvinte învățând și prin fapte arătând, când a răbdat patimă Să cea mântuitoare, ne-a învățat pe noi, umiliții și păcătoșii robii Tăi, să aducem Ție rugăciuni, cu capetele și cu genunchii plecați, pentru păcatele noastre.
– Împărate Ceresc și Iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi Te vom chema, dar mai ales în ziua această a Cincizecimii, în care, după ce s-a înălțat Domnul nostru Isus Cristos la ceruri să stea de-a dreapta Ta, a trimis pe Sfântul Spirit peste sfinții Săi Învățăcei și Apostoli, Care s-a așezat peste fiecare și s-au umplut toți de darul Lui cel îndestulător, și au grăit în alte limbi mărețiile Tale și au proorocit.
– Auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm Ție și adu-Ți aminte de noi, umiliții și osândiții, alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijlocești pentru noi!
– Primește-ne pe noi, cei ce cădem înaintea Ta și strigăm:
– Greșit-am! Iartă-ne!
Amin

* Cobori, Doamne, milostivirea Ta în Sfânta Treime, cu Har de pace, sănătate și înțelepciue asupra poporului creștin, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin!

Maria FILIPOIU – U.Z.P.R

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București